Спросить у Google

Вы искали: näringsidkarnas (Шведский - Итальянский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Итальянский

Информация

Шведский

Påverkan mäts genom att jämföra data från gjorda taxeringar med data i näringsidkarnas deklarationer.

Итальянский

Confronto tra i dati derivanti dalle valutazioni con quelli figuranti nelle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

ii) Kriterier för sanktioner samt tillfällig eller permanent indragning av näringsidkarnas godkännande.

Итальянский

ii) i criteri per le sanzioni, le sospensioni e la revoca dell'accreditamento degli operatori;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 7
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Förfarande na kräver dokumentation av och medvetenhet om in täktsbetydelsen i näringsidkarnas struktur, organisation och bokföringssystem.

Итальянский

Per questi controlli, intesi a coprire tutti i periodi fiscali (es.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Åìðüñùí (ÔÁÅ), ÁèÞíá (Näringsidkarnas försäkringskassa (TAE)), Aten,

Итальянский

Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Åìðüñùí (ÔÁÅ), ÁèÞíá [Cassa assicurazione commercianti (TAE)], Atene

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Reklam, vare sig den leder till ett avtal eller inte, påverkar konsumenternas Ö och näringsidkarnas Õ ekonomiska välfärd.

Итальянский

La pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa porti o no alla conclusione di un contratto, influisce sulla situazione economica dei consumatori Ö e dei professionisti Õ.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Inom branscher där särskilda tvingande krav reglerar näringsidkarnas uppförande är det lämpligt att kraven även omfattar krav på god yrkessed inom branschen.

Итальянский

Nei settori in cui vi siano obblighi tassativi specifici che disciplinano il comportamento dei professionisti, è opportuno che questi forniscano altresì prove riguardo agli obblighi di diligenza professionale in tale settore.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Så snart de berörda näringsidkarnas samtycke har erhållits bör kommissionen underrätta myndigheterna i exportlandet om namn på och adress till de näringsidkare som ska besökas och de datum som överenskommits.

Итальянский

Non appena ottenuto il consenso degli operatori economici interessati, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nominativi e gli indirizzi degli operatori economici da visitare e le date convenute.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Medlemsstaterna skall i näringsidkarnas liksom även i konkurrenternas intresse se till att det finns lämpliga och effektiva metoder för att bekämpa vilseledande reklam och att bestämmelserna om jämförande reklam följs.

Итальянский

Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei professionisti sia dei concorrenti.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Medlemsstaterna skall i näringsidkarnas liksom även i konkurrenternas intresse se till att det finns lämpliga och effektiva metoder för att bekämpa vilseledande reklam och att bestämmelserna om jämförande reklam följs.

Итальянский

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Medlemsstaterna skall i näringsidkarnas liksom även i konkurrenternas intresse se till att det finns lämpliga och effektiva metoder för att bekämpa vilseledande reklam och att bestämmelserna om jämförande reklam följs.

Итальянский

Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei professionisti sia dei concorrenti.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

För att få bättre insyn i näringsidkarnas bokföringsmetoder, bör det göras vissa förändringar när det gäller de handlingar som skall finnas tillgängliga med hänsyn till de behöriga myndigheternas kontroller.

Итальянский

Per meglio tenere conto delle pratiche contabili di tali operatori, è opportuno adattare i documenti necessari ai controlli da parte delle autorità competenti.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Det ligger knappast i näringsidkarnas intresse att denna bestämmelse tillämpas på lagringsavtal. Den kan i själva verket motverka en lika behandling när de sista lagringsdagarna förs över.

Итальянский

L'applicazione di tale disposizione ai contratti di magazzinaggio può contrastare con l'interesse degli operatori e persino creare tra di essi disparità di trattamento in caso di rinvio delle date di scadenza del magazzinaggio.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Efter det att kommittén under 1997 förnyats och omorganiserats för att bli effektivare, bör den nya kommittén kunna yttra sig mycket snabbt och informera kommissionen om näringsidkarnas synpunkter.

Итальянский

Successivamente alla sua riorganizzazione nel 1997, accompagnata da una ristrutturazione delle sue procedure operative al fine di aumentarne l'efficacia, il nuovo CCD sarà in grado di fornire molto rapidamente pareri onde comunicare alla Commissione il punto di vista dei commercianti.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

För att undvika att producenternas och näringsidkarnas arbete kompliceras i onödan måste därför ett något flexiblare förfarande tillämpas på jästa drycker, som bör delas in i olika kategorier utgående från alkoholhalten.

Итальянский

Per le bevande fermentate sarà quindi necessario stabilire un approccio più flessibile, ad esempio collocando ciascuna di esse all'interno di varie fasce a seconda della gradazione alcolica, per evitare di complicare inutilmente il lavoro dei produttori e dei commercianti.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Detta skulle begränsa näringsidkarnas möjligheter att dra nytta av förenklingar som centraliserad klarering och ”single window” och av beslut som omfattar hela gemenskapen.

Итальянский

Risulterebbe quindi ristretta la possibilità degli operatori di beneficiare di semplificazioni quali sdoganamento centralizzato e "interfaccia unica" e di decisioni di portata comunitaria.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

(108) För att kunna minska de berörda näringsidkarnas kostnader för att ställa fullgörandesäkerheter bör storleken på de partier som bjuds ut genom anbudsinfordran för export till länder i Västindien anpassas till kapaciteten i de gängse sjötransporterna.

Итальянский

(108) Occorre mettere in rapporto l'entità delle partite che sono oggetto delle vendite mediante gara a destinazione dei paesi della zona dei Caraibi con le capacità di trasporto marittimo generalmente utilizzate riducendo in tal modo le spese di costituzione delle cauzioni di buona esecuzione a carico degli operatori interessati.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

De ska utfärda importtillstånd endast om näringsidkarna

Итальянский

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l’operatore interessato:

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

De berörda näringsidkarna ska underrättas om vilka slags uppgifter som ska kontrolleras vid kontrollbesöket och om alla uppgifter som kan komma att krävas vid sådana besök.

Итальянский

Gli operatori economici interessati vengono informati circa la natura delle informazioni da verificare durante le visite di verifica e riguardo a qualsiasi informazione da fornire nel corso delle stesse.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen kan vid behov utföra undersökningar i tredjeländer under förutsättning att de berörda näringsidkarna ger sitt samtycke, att företrädare för det berörda landets regering underrättas och att dessa inte motsätter sig undersökningen.

Итальянский

La Commissione può condurre inchieste nei paesi terzi come richiesto, a condizione che ottenga il consenso degli operatori economici interessati, che informi a tale proposito i rappresentanti governativi del paese in questione e che questi ultimi non sollevino obiezioni in merito all’inchiesta.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Återkalla kvarvarande lager för försäljning av utsädet från näringsidkarna.

Итальянский

Richiamo delle giacenze di sementi commerciali in possesso degli operatori.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK