Fråga Google

You searched for: børnepasningsordninger (Danska - Polska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Polska

Info

Danska

Tjenester i forbindelse med børnepasningsordninger.

Polska

Służby zajmujące się opieką dzienną nad dziećmi.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Nyskabende løsninger til udbygning af børnepasningsordninger i Estland

Polska

Innowacyjne podejście do rozwoju placówek przedszkolnych w Estonii

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

- Etablering af børnepasningsordninger for kvinder, der vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Polska

- Stworzenie infrastruktury dla opieki nad dziećmi jest korzystne dla kobiet, które powracają na rynek pracy.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

EU-medlemsstaterne har fastlagt mål for etablering af børnepasningsordninger af høj kvalitet i hele Europa.

Polska

Państwa członkowskie UE wyznaczyły sobie cele związane z udostępnianiem wysokiej jakości usług przedszkolnych w całej Europie.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Denne nye lov går ud på at indføje alternative børnepasningsordninger i den eksisterende gode og omfattende estiske familiepolitik.

Polska

Nowe przepisy włączą alternatywną opiekę przedszkolną do istniejącej, szczodrej i globalnej, estońskiej polityki rodzinnej.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Stillet over for dette problem er der indført nogle nye børnepasningsordninger i samarbejde med lokale SMV’er.

Polska

Jednak dwa działania finansowane przez EFRR zostały opracowane ze specjalnym uwzględnieniem problematyki płci.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Der findes nogle enkelte private børnepasningsordninger i de større byer, men projektmålet er at stille de nødvendige tjenester til rådighed i mindre byer.

Polska

W większych miastach istnieją prywatne placówki, ale autorzy projektu chcą zapewnić potrzebną opiekę także w mniejszych miastach i wsiach.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Ikke-finansielle incitamenter med et »familievenligt« sigte, f.eks. børnepasningsordninger, bør overvejes.

Polska

n Kształcenie zawodowe i ustawiczne, uczenie się przez całe życie: szkolenie powinno służyć profesjonalizacji i zwiększać możliwość zatrudnienia pracowników.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Denne proces bør understøttes af børnepasningsordninger af god kvalitet, som giver børn uanset social baggrund de samme læringsmuligheder på et tidligt tidspunkt i livet.

Polska

Podstawą są tu wysokiej jakości instytucje opieki nad dziećmi zapewniające wszystkim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia społecznego, podobne możliwości w zakresie nauki w najwcześniejszym okresie życia.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Alle erfaringerne fra pilotprojektet i Pölva vil hjælpe Equal-partnerne til at danne partnerskaber og skabe samarbejde mellem lokale myndigheder og nye børnepasningsordninger.

Polska

Wszelkie doświadczenia zdobyte podczas pilotażowego projektu w Pölva pomogą partnerom EQUAL stworzyć partnerstwa i zacieśnić współpracę pomiędzy lokalnymi władzami a organizatorami opieki przedszkolnej.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Disse partnere har til hensigt at udveksle god praksis inden for kompetenceudvikling af potentielle børnepasningsordninger gennem innovativ vejledning, uddannelse, coaching og erhvervsstøtte.

Polska

Partnerzy ci zamierzają wymieniać się dobrymi praktykami w dziedzinie wzmacniania niezależności potencjalnych opiekunów poprzez innowacyjne poradnictwo, szkolenia, treningi i wsparcie dla biznesu.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Børnepasningsordninger, som giver voksne mulighed for at arbejde eller uddanne sig, er en særlig vigtig udfordring med hensyn til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.

Polska

Opieka nad dziećmi, dzięki której dorośli mogą pracować lub uczestniczyć w szkoleniach, jest szczególnie istotnym zagadnieniem w zakresie promowania równości płci.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Der bør gøres en indsats for at frigøre arbejdskraft, bl.a. via flere børnepasningsordninger og foranstaltninger til at forbedre integrationen af arbejdsløse indvandrere på arbejdsmarkedet og som erhvervsdrivende.

Polska

Wkład w zwiększanie zatrudnienia mógłby na przykład przybrać formę łatwo dostępnej opieki nad dziećmi oraz działań socjalnych ukierunkowanych na lepszą integrację bezrobotnych imigrantów na rynku pracy i poprzez samozatrudnienie.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Grunduddannelse — fra børnepasningsordninger til gymnasial uddannelse — og livslang læring bør knyttes til universiteterne for at øge kvaliteten af undervisningen og lette opdateringen af viden.

Polska

Kształcenie początkowe — od opieki przedszkolnej po szkoły średnie — i kształcenie przez całe życie muszą utrzymywać związki z uniwersytetami, aby podnieść jakość pracy nauczycieli i szkoleniowców oraz umożliwić im odnawianie wiedzy.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

at nedsætte en ekspertgruppe på højt niveau, som skal udforme anbefalinger til, hvordan man kan forbedre læsefærdigheden, og vil fremlægge en meddelelse om en styrkelse af førskoleundervisning og børnepasningsordninger.

Polska

Budowanie nowoczesnych systemów kształcenia i€szkolenia na rzecz kompetencji kluczowych i€doskonałości

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Tilpasse udformningen og udvælgelseskriterierne for børnepasningsordninger til de i stigende grad forskelligartede arbejdsmønstre og derved hjælpe forældre til at leve op til deres arbejdsmæssige forpligtelser eller til at finde beskæftigelse, alt i mens fokus på barnets tarv i høj grad bibeholdes.

Polska

przystosować strukturę usług opieki nad dziećmi i kryteria kwalifikowalności w tym zakresie do coraz bardziej zróżnicowanych modeli zatrudnienia, tym samym pomagając rodzicom wywiązywać się ze swoich zobowiązań zawodowych lub znaleźć pracę, mając jednocześnie na uwadze najlepszy interes dziecka;

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Blandt de stærke sider ved Nederlandenes reformprogram og dets gennemførelse er: den indsats, der er gjort for at mindske de administrative byrder og forbedre erhvervsklimaet, den ambitiøse plan på energi- og klimaområdet og de skridt, der er taget til at forbedre børnepasningsordningerne.

Polska

Wśród mocnych stron krajowego programu reform i jego realizacji wymienić należy: wysiłki na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej; ambitne plany w obszarze energetyki i zmian klimatycznych; a także zachęty mające na celu poprawę dostępności opieki nad dziećmi.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Blandt de stærke sider, der fremgår af Luxembourgs gennemførelsesrapport for 2007, er: de investeringer, der er foretaget i at få økonomien integreret i den internationale kontekst, bestræbelserne på en omfattende lovgivningsforenkling med hovedvægten lagt på erhvervslivets behov, udbygningen af børnepasningsordninger, reformen af erhvervsuddannelserne og indførelsen af nye beskæftigelsesformer.

Polska

Mocne strony, na które wskazuje sprawozdanie z realizacji z 2007 roku przedstawione przez Luksemburg, obejmują: inwestycje mające na celu włączenie gospodarki do kontekstu międzynarodowego, wysiłki na rzecz opracowania kompleksowej polityki wprowadzenia uproszczeń uwzględniających potrzeby sektora przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi, reforma systemu szkoleń zawodowych oraz wprowadzenie nowych form zatrudnienia.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Blandt de stærke sider, der fremgår af den tyske gennemførelsesrapport for 2007, er: konsolideringen af de offentlige finanser, styrkelsen af den avancerede forskning og innovation, de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden, og den beslutsomme indsats for at øge udbuddet af børnepasningsordninger.

Polska

Wśród mocnych stron wskazanych w sprawozdaniu z realizacji z 2007 roku należy wymienić: konsolidację finansów publicznych; rozwój wysokiej klasy badań i innowacji; postęp w zwalczaniu bezrobocia wśród osób młodych; oraz zdecydowane działania na rzecz zwiększenia nakładów na opiekę nad dziećmi.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

2.2 Mens de traditionelle økonomiske incitamenter i skatte- og overførselsordningerne forbliver kernen i de politikker, der skal sikre, at arbejde kan betale sig, tilkendes andre incitamenter såsom børnepasningsordninger, adgang til særlige hjælpeforanstaltninger for handicappede, uddannelse og sundhedspleje en stadig større rolle.

Polska

2.2 Podczas gdy tradycyjne bodźce finansowe związane z systemem ochrony socjalnej oraz podatkowym pozostają istotą polityki, której celem jest opłacalność, inne bodźce, takie jak zapewnienie opieki nad dzieckiem, ułatwienia dostępu i specjalne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, kształcenie oraz opieka zdrowotna, coraz częściej postrzega się jako odgrywające rolę uzupełniającą.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK