Fråga Google

You searched for: tervisekindlustust (Estniska - Polska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Estniska

Polska

Info

Estniska

Varasemad erinevused, mis puudutasid näiteks tervisekindlustust, on tänaseks kõrvaldatud.

Polska

W między czasie usunięto natomiast inne, istniejące wcześniej różnice, na przykład dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Lisateavet oma õiguse kohta saada tervisekindlustust välisriigis leiate meie veebilehelt http://ehic.europa.eu.

Polska

Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego miejsca zamieszkania otrzymuje zwykle zwrot kosztów świadczeń od instytucji, w której dana osoba jest ubezpieczona.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Estniska

Käesoleva direktiivi sätteid, mis on seotud elukindlustusega, kohaldatakse mutatis mutandis kindlustusseltside suhtes, mis annavad üksnes tervisekindlustust ning mis teevad seda eranditult või põhiliselt vastavalt elukindlustuse tehnilistele põhimõtetele.

Polska

Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące ubezpieczeń na życie stosuje się mutatis mutandis do zakładów ubezpieczeń prowadzących wyłącznie ubezpieczenia zdrowotne, opierając się przy tym wyłącznie lub głównie na zasadach technicznych stosowanych w ubezpieczeniach na życie.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

samuti võib selle eesmärgi saavutamiseks nõuda eratervisekindlustust või vabatahtlikku tervisekindlustust pakkuvatelt kindlustusseltsidelt riiklike sotsiaalkindlustuskavadega antava kindlustusega võrdväärsete standardkindlustuste pakkumist kindlustusmaksemääraga, mis on ettenähtud maksimumiga võrdne või sellest madalam, ja osalemist kahjuhüvituskavades;

Polska

cel ten może zostać osiągnięty również poprzez nałożenie na zakład ubezpieczeniowy, oferujący prywatne ubezpieczenia zdrowotne lub też dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, wymogu stosowania standardowych warunków ubezpieczenia zgodnych z zakresem ubezpieczenia oferowanym przez ustawowy system ubezpieczeń społecznych według stawek będących na poziomie zalecanego maksimum lub poniżej niego, oraz wymogu uczestniczenia w systemie wypłat odszkodowań;

Senast uppdaterad: 2014-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

tervisekindlustusettevõtteid käsitlev seadus nr 581/2004 Coll., mida on muudetud seadusega nr 719/2004 Coll., mis käsitleb riiklikku tervisekindlustust vastavalt seadusele nr 580/2004 Coll. tervisekindlustuse kohta, mida on muudetud seadusega nr 718/2004 Coll.,

Polska

na mocy ustawy nr 581/2004 Coll. w sprawie zakładów ubezpieczeń zdrowotnych zmienionej ustawą nr 719/2004 Coll. oferujących ubezpieczenia zdrowotne dla ludności na mocy ustawy nr 580/2004 Coll. w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego zmienionej ustawą nr 718/2004 Coll.,

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

(24) sel eesmärgil on mõned liikmesriigid vastu võtnud konkreetseid õigusnorme; üldise hüvangu kaitseks on võimalik selliseid õigusnorme vastu võtta ja säilitada niivõrd, kuivõrd need ei piira põhjendamatult asutamisõigust või teenuste osutamise vabadust, olles kokku leppinud, et selliseid sätteid tuleb kohandada identsel viisil hoolimata kindlustusseltsi päritoluliikmesriigist; need õigusnormid võivad laadilt erineda vastavalt tingimustele igas liikmesriigis; need meetmed võivad ette näha vaba liitumisvõimaluse, kindlustusmaksed ühtsel alusel vastavalt kindlustuse liigile ja eluaegse kindlustuse; samuti võib selle eesmärgi saavutamiseks nõuda eratervisekindlustust või vabatahtlikku tervisekindlustust pakkuvatelt kindlustusseltsidelt riiklike sotsiaalkindlustuskavadega antava kindlustusega võrdväärsete standardkindlustuste pakkumist kindlustusmaksemääraga, mis on ettenähtud maksimumiga võrdne või sellest madalam, ja osalemist kahjuhüvituskavades; edasise võimalusena võib nõuda, et eratervisekindlustus või vabatahtlik tervisekindlustus vastaks tehnilises mõttes elukindlustusele;

Polska

(24) W tym celu niektóre Państwa Członkowskie przyjęły szczególne przepisy prawne; dla ochrony dobra ogólnego możliwe jest przyjęcie lub zachowanie takich przepisów prawnych, o ile nie ograniczą one nadmiernie prawa przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług, przy czym uważa się, że przepisy te muszą być stosowane w identyczny sposób, bez względu na to, które Państwo Członkowskie jest państwem rodzimym zakładu; te przepisy prawne mogą różnić się istotnie stosownie do warunków w każdym Państwie Członkowskim; środki te mogą prowadzić do otwartego dostępu do ubezpieczeń oferowanych według jednolitych stawek ustalanych dla danego rodzaju polisy przy założeniu ochrony na całe życie; cel ten może zostać osiągnięty również poprzez nałożenie na zakład ubezpieczeniowy, oferujący prywatne ubezpieczenia zdrowotne lub też dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, wymogu stosowania standardowych warunków ubezpieczenia zgodnych z zakresem ubezpieczenia oferowanym przez ustawowy system ubezpieczeń społecznych według stawek będących na poziomie zalecanego maksimum lub poniżej niego, oraz wymogu uczestniczenia w systemie wypłat odszkodowań; możliwe jest wprowadzenie na dalszym etapie wymogu ustalania podstawy technicznej dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych lub ubezpieczeń zawieranych dobrowolnie, podobnie jak podstawy technicznej dla ubezpieczeń na życie.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

Lisaks sellele on nõudest vabastatud ka kolmandate riikide kodanikud, kes taotlevad viisat piiril (mis peaks olema erakordne juhtum ainult kiireloomulistel põhjustel), sest sellistel isikutel on reisi- ja tervisekindlustust sõlmida ilmselt ebaproportsionaalne ja tihti võimatu.

Polska

Ponadto obywatele państw trzecich ubiegający się o wizę na granicy – co powinno mieć miejsce tylko w wyjątkowych i nagłych przypadkach – zostali również zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ wykupienie podróżnego ubezpieczenia medycznego wydaje się w stosunku do takich osób wymogiem niewspółmiernym i często okazałoby się niemożliwe.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Estniska

muudatuste tõttu pensionäride, ennetähtaegset vanaduspensioni saavate isikute ning töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate pereliikmete kohustuslikku tervisekindlustust käsitlevates Madalmaade õigusaktides on vaja muuta määruse (EMÜ) nr 1408/71 VI lisa jaotist "J. Madalmaad";

Polska

w wyniku zmian w niderlandzkich zasadach dotyczących ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów, osób otrzymujących świadczenia z tytułu wcześniejszego przejścia na emeryturę członków rodzin pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, istnieje potrzeba zmiany sekcji "J. Niderlandy" w załączniku VI do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Estniska

Diplomaatilise passi omanikud ja meremehed on reisi-ja tervisekindlustuse nõudest üldiselt vabastatud, sest leitakse, et nad on oma ametiülesannete tõttu piisavalt kaetud. Lisaks sellele on nõudest vabastatud ka kolmandate riikide kodanikud, kes taotlevad viisat piiril (mis peaks olema erakordne juhtum ainult kiireloomulistel põhjustel), sest sellistel isikutel on reisi-ja tervisekindlustust sõlmida ilmselt ebaproportsionaalne ja tihti võimatu.

Polska

Wprowadzono ogólne zwolnienie z wymogu posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i marynarzy, ponieważ uznano, że mają wystarczające ubezpieczenie w związku z wykonywanym zawodem. Ponadto obywatele państw trzecich ubiegający się o wizę na granicy – co powinno mieć miejsce tylko w wyjątkowych i nagłych przypadkach – zostali również zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ wykupienie podróżnego ubezpieczenia medycznego wydaje się w stosunku do takich osób wymogiem niewspółmiernym i często okazałoby się niemożliwe.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK