You searched for: täytäntöönpanolainsäädännön (Finska - Holländska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Holländska

Info

Finska

edistää kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön hyväksymistä sopimusvaltioissa.

Holländska

bevorderen dat er in de verdragsluitende staten nationale uitvoeringswetgeving wordt aangenomen.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

ensiksikin parlamentti on täysin sitoutunut valvomaan täytäntöönpanolainsäädännön laadinnasta vastaavia komiteoita.

Holländska

ten eerste lijkt hij te zijn vergeten dat het parlement zich intensief bezighoudt met het democratische toezicht op de comités die uitvoeringswetgeving opstellen.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Finska

vain hyvin harvoilla tukikelpoisilla aloilla edellytetään tukikelpoisia hankkeita koskevan täytäntöönpanolainsäädännön antamista.

Holländska

voor slechts een klein gedeelte van de gesteunde sectoren en projecten zijn uitvoeringsbepalingen vereist.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

työasiakirja on tiedonannon liitteenä ja siinä osoitetaan, kuinka täytäntöönpanolainsäädännön taso voidaan taata.

Holländska

deze actie zal gedurende drie jaar worden gevoerd en voor de tenuitvoerlegging van het gehele programma is 5,6 miljoen ecu uitgetrokken.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

lainsäädäntöuudistuksista huolimatta todellinen edistyminen tällä saralla riippuu täytäntöönpanolainsäädännön oikeasta soveltamisesta ja tulkitsemisesta.

Holländska

afgezien van de wettelijke hervormingen hangt een effectieve verbetering op dit gebied af van een correcte toepassing en interpretatie van de onderbouwende wetgeving.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Finska

täytäntöönpanolainsäädännön muodostavat vuoden 1963 ulkomaalaislaki (tarkistettu vuonna 1991) ja laki hallinto-oikeudenkäyntimenettelystä.

Holländska

de implementatiewetgeving is op dit ogenblik vervat in de vreemdelingenwet van 1963 (gewijzigd in 1991) en in de poolse code inzake administratieve procedures.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

pyritään lisäämään parlamenttien jäsenten tietoisuutta kieltosopimukseen sisältyvistä sopimusvaltioita koskevista vaatimuksista, jotta he hyväksyisivät kattavan kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön.

Holländska

acties om parlementsleden erop te wijzen dat het cwc van verdragsluitende staten verlangt dat zij algemene nationale uitvoeringswetgeving aannemen

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

sen näyttämiseksi, että direktiivin täytäntöönpano on ollut riittämätöntä tai puutteellista, ei ole tarpeen osoittaa kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön todellisia vaikutuksia.

Holländska

ierland betwist, dat de commissie daadwerkelijk misbruik van het hanteren van drempelwaarden heeft aangetoond.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

lukuun ottamatta tapauksia, joissa vaaditaan täytäntöönpanolainsäädännön antamista, kreikan viranomaiset eivät voi asettaa mitään vaatimuksia veronmaksajille, jotka vetoavat lain heille antamiin oikeuksiin.

Holländska

met uitzondering van gevallen waarin uitvoeringsbepalingen vereist zijn, kunnen de griekse autoriteiten de belastingbetaler geen verbintenissen opleggen door zich te beroepen op de rechten die zij krachtens de wet hebben.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

koska täytäntöönpanosäännökset ovat tässä yhteydessä ensisijaisen tärkeät henkilötietojen suojan kannalta, tietosuojavaltuutettu piti erityisen myönteisenä sitä, että ehdotukseen sisällytetään velvollisuus kuulla tietosuojavaltuutettua tällaisen täytäntöönpanolainsäädännön muotoilusta.

Holländska

aangezien de uitvoeringsvoorschriften in dit opzicht van cruciaal belang zullen zijn, is de edps bijzonder verheugd dat hij daarover zal worden geraadpleegd.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

tästä seuraa, että jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen perustuu tapaan, jolla direktiivi on saatettu osaksi irlannin lainsäädäntöä, eikä kyseisen täytäntöönpanolainsäädännön soveltamisen konkreettiseen lopputulokseen.

Holländska

in casu toont een onderzoek van de in de precontentieuze procedure uitgewisselde stukken aan, dat de commissie weliswaar niet uitdrukkelijk de termen "cumulatief effect van projecten" heeft gebruikt, maar dit probleem niettemin aan de orde heeft gesteld in het kader van de meer algemene problematiek van de vaststelling van drempelwaarden, door te betogen dat een aannemer zich aan een effectbeoordeling kan onttrekken door een oorspronkelijk project te splitsen in meerdere projecten, die de drempelwaarde niet overschrijden.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön olisi annettava periaatteet ja yleiset säännökset, joiden avulla toimivaltaiset valtionhallinnon yksiköt voivat hoitaa tarvittavia sääntelytehtäviä ja ohjata kaikkien säänneltyihin toimiin osallistuvien henkilöiden menettelyjä.

Holländska

de nationale uitvoeringswetgeving zou een kader moeten bieden van beginselen en algemene bepalingen dat de bevoegde overheidsinstanties in staat stelt de noodzakelijke regelgevende functies uit te oefenen en dat het gedrag regelt van eenieder die bij gereglementeerde activiteiten is betrokken.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Finska

espanjan täytäntöönpanolainsäädännön (rd 2072/95) 12 a artiklalla direktiivin 8 artiklan säännökset sisällytettiin lain säädäntöön, vaikkakin vain osittain.

Holländska

in artikel 12 bis van de spaanse uitvoeringswetgeving (rd 2072/95) werden de bepalingen van artikel 8 van de richtlijn slechts voor een deel overgenomen.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

teemme myös töitä perussäännön ratifioineiden valtioiden kanssa varmistaaksemme niiden kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön nopean hyväksymisen, mikä puolestaan mahdollistaa yhteistyön kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa sekä kansallisen rikosoikeudellisen tuomiovallan käyttämisen perussäännön kattamiin rikoksiin.

Holländska

ook zullen wij samenwerken met landen die het statuut hebben geratificeerd, zodat de nationale wetgevingen tot uitvoering van het statuut tijdig kunnen worden uitgevaardigd. dit is van belang voor de samenwerking met het strafhof en voor het toepassen van de nationale strafrechtspraak op de in het statuut vastgelegde misdaden.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Finska

on laadittava peltotarkastusohjelma, joka perustuu riskianalyysiin, aikaisempien vuosien tarkastusten tuloksiin ja direktiivin 91/676/ety täytäntöönpanolainsäädännön noudattamiseksi suoritettujen yleisten pistokokeiden tuloksiin.

Holländska

op basis van een risicoanalyse, de resultaten van de controles in voorgaande jaren en de resultaten van de algemene aselecte controle op de wetgeving ter uitvoering van richtlijn 91/676/eeg wordt een programma van inspecties ter plaatse opgesteld.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

on laadittava peltotarkastusohjelma, joka perustuu riskianalyysiin, aikaisempien vuosien tarkastusten tuloksiin ja direktiivin 91/676/ety täytäntöönpanolainsäädännön noudattamiseksi suoritettujen yleisten pistokokeiden tuloksiin.

Holländska

op basis van een risicoanalyse, de resultaten van de controles in voorgaande jaren en de resultaten van de algemene aselecte controle op de wetgeving voor de uitvoering van richtlijn 91/676/eeg wordt een inspectieprogramma opgesteld.

Senast uppdaterad: 2014-11-03
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

on laadittava peltotarkastusohjelma, joka perustuu riskianalyysiin, aikaisempien vuosien tarkastusten tuloksiin ja direktiivin 91/676/ety täytäntöönpanolainsäädännön soveltamista koskevien yleisten pistokoetarkastusten tuloksiin.

Holländska

op basis van een risicoanalyse, de resultaten van de controles in voorgaande jaren en de resultaten van de algemene aselecte controle op de toepassing van de wetgeving ter uitvoering van richtlijn 91/676/eeg wordt een programma van inspecties ter plaatse opgesteld.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

– kuudennen direktiivin ja sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön asianomaisissa säännöksissä säädettyjen edellytysten muodollisesta noudattamisesta huolimatta kyseessä olevien liiketoimien seurauksena on sellaisen verotuksellisen edun saaminen, jonka myöntäminen olisi näiden säännösten tavoitteen vastaista

Holländska

— de betrokken handelingen, in weerwil van de formele toepassing van de voorwaarden die worden opgelegd door de desbetreffende bepalingen van de zesde richtlijn en de nationale wettelijke regeling tot omzetting van deze richtlijn, ertoe leiden dat in strijd met het door deze bepalingen beoogde doel een belastingvoordeel wordt toegekend;

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

on laadittava peltotarkastusohjelma, joka perustuu riskianalyysiin, aikaisempien vuosien tarkastusten tuloksiin ja direktiivin 91/676/ety täytäntöönpanolainsäädännön noudattamiseksi suoritettujen yleisten satunnaisotantaan perustuvien tarkastusten tuloksiin.

Holländska

op basis van een risicoanalyse, de resultaten van de controles in voorgaande jaren en de resultaten van de algemene aselecte controle op de toepassing van de wetgeving ter uitvoering van richtlijn 91/676/eeg wordt een programma van inspecties op het terrein opgesteld.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

2. on laadittava tarkastusohjelma, joka perustuu riskianalyysiin, aikaisempien vuosien tarkastusten tuloksiin ja direktiivin 91/676/ety täytäntöönpanolainsäädännön noudattamiseksi suoritettujen yleisten pistokokeiden tuloksiin.

Holländska

2. op de grondslag van een risicoanalyse, de resultaten van de controles in voorgaande jaren en de resultaten van de algemene aselecte controles van de wetgeving ter uitvoering van richtlijn 91/676/eeg, wordt een inspectieprogramma opgesteld.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK