Fråga Google

You searched for: tietoinfrastruktuuri (Finska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Slovakiska

Info

Finska

tietotekniset resurssit, kuten järjestelmiin kuuluvat laitteistot, ohjelmistot ja verkkoyhteydet, mukaan lukien niihin liittyvä tietoinfrastruktuuri;

Slovakiska

prostriedky IT, ako napríklad hardvér, softvér a sieťové pripojenia systémov vrátane súvisiacej dátovej infraštruktúry;

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

tietotekniset resurssit, kuten järjestelmiin kuuluvat laitteistot, ohjelmistot ja verkkoyhteydet, mukaan lukien niihin liittyvä tietoinfrastruktuuri;

Slovakiska

IT prostriedky, ako napríklad hardvér, softvér a sieťové prepojenia systémov vrátane súvisiacej dátovej infraštruktúry;

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Toimissa keskitytään sekä kaukohavainnoinnin että paikan päällä suoritettavien mittauksien avulla tapahtuvan maapallon havainnoinnin ja seurannan valmiuksiin, teknologioihin ja tietoinfrastruktuureihin, jotka voivat jatkuvasti antaa ajantasaisia ja tarkkoja tietoja ja mahdollistavat ennusteiden laatimisen.

Slovakiska

Činnosti sa zameriavajú na spôsobilosti, technológie a infraštruktúry údajov na pozorovanie a monitorovanie Zeme pomocou diaľkového snímania i meraní in situ, ktoré dokážu neprestajne poskytovať včasné a príslušné informácie a umožnia vypracúvať predpovede a prognózy.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Investointien arvioimista ja priorisoimista sekä innovaatiounionin ja ERAn vahvistamista varten tuetaan tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikkojen, Euroopan ja sen ulkopuolisten maiden järjestelmien ja toimijoiden analysoimista sekä indikaattorien, tiedon ja tietoinfrastruktuurien kehittämistä.

Slovakiska

S cieľom posúdiť investície a priradiť im prioritu, ako aj posilniť Úniu inovácií a Európsky výskumný priestor, sa podporí analýza politík, systémov a aktérov zameraných na výskum, vzdelávanie a inováciu v Európe i tretích krajinách, ako aj vývoj ukazovateľov a dátových a informačných infraštruktúr.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Maapallon havainnoinnin ja seurannan valmiuksien, tekniikoiden ja tietoinfrastruktuurien on perustuttava edistymiseen tieto- ja viestintätekniikassa, avaruusteknologioissa ja mahdollistavissa verkostoissa, kaukohavainnoinnissa, uudenlaisissa in situ -sensoreissa, liikkuvissa palveluissa, viestintäverkoissa, osallistavissa verkkopalveluvälineissä ja paremmassa tietotekniikan ja mallinnuksen infrastruktuurissa, jotta tarkkoja tietoja, ennustuksia ja ennusteita saadaan jatkuvasti ja hyvissä ajoin.

Slovakiska

S cieľom neustále poskytovať včasné a presné informácie, predpovede a prognózy musia kapacity, technológie a dátové infraštruktúry pre pozorovanie a monitorovanie Zeme vychádzať z pokroku v oblasti IKT, kozmických technológií a aktivovaných sietí, vzdialených pozorovaní, nových senzorov in situ, mobilných služieb, komunikačných sietí, participatívnych webových nástrojov a zlepšenej výpočtovej a modelovacej infraštruktúry.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Komission yksiköiden työasiakirja merenkulkualan tietoinfrastruktuurista ja julkisen kuulemisen tuloksista (”Marine Data Infrastructure Outcome of Public Consultation”), SEK(2010) 73 lopullinen, 22.1.2010.

Slovakiska

Pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Infraštruktúra námorných dát, výsledok verejnej konzultácie. V Bruseli 22.1.2010 SEK(2010) 73 v konečnom znení.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Komission yksiköiden työasiakirja merenkulkualan tietoinfrastruktuurista ja julkisen kuulemisen tuloksista (”Marine Data Infrastructure Outcome of Public Consultation”), SEK(2010) 73 lopullinen, 22.1.2010.

Slovakiska

Pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Infraštruktúra námorných údajov, výsledok verejnej konzultácie, 22.1.2010, SEK(2010) 73 v konečnom znení.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Luonnonkatastrofit, terrori-iskut, vihamielinen toiminta ja laitteistohäiriöt voivat kuitenkin aiheuttaa vakavia uhkia Euroopan elintärkeille tietoinfrastruktuureille, ja viimeaikaiset laajat hyökkäykset Georgiaa, Liettuaa ja Viroa vastaan osoittivat, että elintär-keisiin sähköisiin viestintäpalveluihin ja -verkkoihin kohdistuu jatkuva uhka.

Slovakiska

Prírodné katastrofy, teroristické útoky, zlomyseľné ľudské konanie a zlyhanie hardwaru však môžu predstavovať závažné riziká pre kritické informačné infraštruktúry v Európe. Nedávne rozsiahle útoky na Estónsko, Gruzínsko a Litvu boli dôkazom, že hlavné elektronické komunikačné služby a siete sú vystavené stálej hrozbe.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Taulukko 1 Miten EU:n aloitteet edistävät merialan tietoinfrastruktuuria?

Slovakiska

zktorých má 372 prístup k pobrežiu. Sociálnoekonomické parametre, ako sú ukazovatele týkajúce saobyvateľstva alebo HDP, sú pre väčšinu týchto regiónov voľne dostupné prostredníctvom webovej stránky Eurostatu.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Tehokkaan merialan tietoinfrastruktuurin puute ja liian harva havainnointiverkko lisäävät valtamerten tulevaan käyttäytymiseen liittyvää epävarmuutta.

Slovakiska

Neexistencia účinnej infraštruktúry námorných dát a príliš riedka monitorovacia sieť znásobujú neistotu v otázke, aké prostredie sa v budúcnosti v oceánoch vyvinie.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

(2) Lissabonin strategiaa kehittävässä eEurope 2005 -toimintasuunnitelmassa [5] pyritään edistämään turvallisia palveluja, sovelluksia ja sisältöä, jotka perustuvat laajalti käytettävissä oleviin laajakaistayhteyksiin. Sen tavoitteisiin kuuluvat turvallinen tietoinfrastruktuuri, hyvien toimintatapojen kehittäminen, analysointi ja levittäminen, vertailuanalyysit ja verkkotoimintoja koskevien politiikkojen koordinointimekanismit.

Slovakiska

(2)" Akčný plán Európa 2005" [5], ktorý rozvíja lisabonskú stratégiu má za cieľ podporovať bezpečné služby, aplikácie a obsah založený na široko dostupnej širokopásmovej infraštruktúre. K jeho cieľom patrí bezpečná informačná infraštruktúra, vývoj, analýza a rozširovanie osvedčených postupov, mechanizmus porovnávania služieb a koordinácie politických konceptov pre informačnú spoločnosť.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

(2) Lissabonin strategiaa kehittävässä eEurope 2005 -toimintasuunnitelmassa pyritään edistämään turvallisia palveluja, sovelluksia ja sisältöä, jotka perustuvat laajalti käytettävissä oleviin laajakaistayhteyksiin. Sen tavoitteisiin kuuluvat turvallinen tietoinfrastruktuuri, parhaiden toimintatapojen kehittäminen, analysointi ja levittäminen, vertailuanalyysit ja verkkotoimintoja koskevien politiikkojen koordinointimekanismit.

Slovakiska

(2) Akčný plán eEurope 2005, ktorý rozvíja lisabonskú stratégiu, má za cieľ stimulovať bezpečné služby, aplikácie a obsah, založené na široko dostupnej širokopásmovej infraštruktúre. K jeho cieľom patrí bezpečná informačná infraštruktúra, vývoj, analýza a rozširovanie najlepších postupov, referenčného porovnávania a mechanizmus koordinácie elektronických politík.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1.13 kannattaa laajakaistan määrittelemistä tässä lausunnossa esitettävän tietoinfrastruktuurin perusteellisen tulkinnan pohjalta. Olemassaolevia toimintamuotoja ja ohjelmia (eEurope, IST, IDA, eTEN, DRM, IPR [9]) tulisi selkiyttää, yksinkertaistaa, määritellä uudelleen ja täydentää.

Slovakiska

1.13 je zástancom (pre)definovania širokého pásma podľa ambiciózneho pochopenia informačnej infraštruktúry, ako je načrtnuté v tomto stanovisku. Následne, existujúce aktivity a programy (eEurope, IST, IDA, eTEN,.., a DRM, IPR [9]) by sa mali adekvátne objasniť, zjednodušiť a predefinovať, ako aj doplniť;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1.25 on huolestunut siitä, että perinteisessä puhelinverkossa kuparijohtimien kautta tapahtuva tiedonsiirto on käymässä vanhanaikaiseksi tai tulossa ankaran hintakilpailun piiriin (tilaajayhteyksien vapauttaminen kilpailusta). Valtiot eivät huolehdi tarvittavista rakenneuudistuksista ja harjoittavat puolueellista toimintaa hidastamalla uudenaikaisen tietoinfrastruktuurin käyttöönottoa.

Slovakiska

1.25 je znepokojený, že najtradičnejšia "telefonická" komunikácia cez medené drôty sa stáva prekonanou, alebo sa dostáva do veľmi silnej konkurencie (nezväzovanie miestnych slučiek). Národné vlády nevykonávajú nevyhnutnú reštrukturalizáciu a angažujú sa v diskriminačných aktivitách s dôsledkami spomalenia implementácie modernej informačnej infraštruktúry.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

2.3 suosittelee, että Euroopan komissio korostaisi lokakuussa 2004 julkaistavassa nopeiden yhteyksien viestintästrategioita käsittelevässä asiakirjassa (25 EU-maata ja uudet ehdokasmaat) kunnianhimoisen ja kauaskantoisen teknologisen kehityksen merkitystä Euroopan tietoinfrastruktuurissa.

Slovakiska

2.3 odporúča, aby Európska komisia zdôraznila v nadchádzajúcom dokumente o stratégiách vysokorýchlostných komunikácií (EÚ 25 vrátane nových kandidátskych krajín), ktorý sa má vystaviť v októbri 2004, dôležitosť ambicióznych a ďalekosiahlych technologických pokrokov v európskej informačnej štruktúre.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

PANEVAT MERKILLE Galileon merkityksen Euroopan ja Etelä-Korean navigointi-ja tietoinfrastruktuurille,

Slovakiska

UZNÁVAJÚC význam systému Galileo ako príspevku k navigačnej a informačnej štruktúre v Európskom spoločenstve a v Kórei,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

Parhaillaan on tekeillä arviointi paikallisen ja spatiaalisen tietoinfrastruktuurin puutteista ja tehokkuudesta. Näiden arviointien tuloksia käytetään vuosina 2006 ja 2007 määriteltäessä yhteisön tulevaa osuutta.

Slovakiska

Vykonávajú sa posúdenia medzier a účinnosti infraštruktúr in-situ a vesmírnych dátových infraštruktúr. V období rokov 2006-2007 budú výsledky týchto zistení lepšie slúžiť na definovanie budúcich príspevkov Spoločenstva.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK