Fråga Google

You searched for: temperatuurregeling (Holländska - Grekiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Holländska

Grekiska

Info

Holländska

oven met temperatuurregeling

Grekiska

φούρνος ελεγχόμενης θερμοκρασίας

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

paneel voor temperatuurregeling

Grekiska

κεντρικός πίνακας θερμοστοιχείου

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Om juiste temperatuurregeling te garanderen verdient het aanbeveling een dompelthermometer van 35 mm te gebruiken.

Grekiska

Προς εξασφάλιση σωστού ελέγχου της θερμοκρασίας συνιστάται η χρήση θερμομέτρου εμβύθισης 35 mm.

Senast uppdaterad: 2012-04-12
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Elektrisch verwarmde moffeloven met temperatuurregeling en -aanwijzing en voldoende doorstroming van lucht.

Grekiska

Ηλεκτρικός κλίβανος, με επαρκή κυκλοφορία αέρος, με όργανο ρυθμίσεως και ελέγχου της θερμοκρασίας.

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Verbrand: verhitting tijdens de productie en met name door een onjuiste temperatuurregeling bij het mengen van het olijvenvruchtvlees.

Grekiska

θέρμανση κατά την επεξεργασία και, ιδιαίτερα, κατά τη θερμομάλαξη της ελαιοζύμης, όταν αυτή πραγματοποιείται σε ακατάλληλες θερμικές συνθήκες. Άχυρο-ξύλο:

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Doe een dubbele kunststofzak in de Stomacher Lab-blender 3500 en stel de temperatuurregeling in op 40-41 oC.

Grekiska

Στον ομογενοποιητή Stomacher lab-blender 3500 τοποθετείται διπλή πλαστική σακούλα και η θερμοκρασία ελέγχου ρυθμίζεται στους 40 έως 41 oC.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Elektrisch toestel bestaande uit een cilindrische kamer met een temperatuurregeling en geforceerde luchtcirculatie waarin gelijktijdig tien metalen bekertjes elk met 10 gram tabak worden geplaatst.

Grekiska

Ηλεκτρικός ξηραντήρας που αποτελείται από ένα θερμορρυθμιζόμενο κύλινδρο αεριζόμενο με δυναμική μεταφορά, στον οποίο τοποθετούνται συγχρόνως 10 μεταλλικές κάψες, περιέχουσες κάθε μία τους, 10 gr καπνού.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

De communautaire regelgeving maakt een onderscheid tussen de marktdeelnemers op basis van de omstandigheden waarin zij de producten van dierlijke oorsprong behandelen, en legt geen erkenning op voor bedrijven die uitsluitend vervoer en opslagactiviteiten verrichten waarvoor geen temperatuurregeling vereist is.

Grekiska

Η κοινοτική νομοθεσία διακρίνει τους οικονομικούς φορείς συναρτήσει των όρων με τους οποίους υπεισέρχονται στην επεξεργασία των προϊόντων ζωικής προέλευσης και δεν υπάγει σε έγκριση τις επιχειρήσεις που διασφαλίζουν μόνο δραστηριότητες μεταφοράς ή αποθεματοποίησης που δεν απαιτούν ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

voorzover dit nodig is, passende hanteringsomstandigheden en voldoende opslagruimte aanwezig zijn met een zodanige temperatuurregeling dat de levensmiddelen op de vereiste temperatuur kunnen worden gehouden, en met de nodige voorzieningen om de temperatuur te bewaken en zo nodig te registreren.

Grekiska

όταν είναι αναγκαίο, να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία και με επαρκή χωρητικότητα για τη διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη θερμοκρασία και να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να ελέγχεται και, όταν είναι αναγκαίο, να καταγράφεται το επίπεδο θερμοκρασίας.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Overige informatie: a) Amin Industrial Complex heeft geprobeerd temperatuurregelingen te verwerven die kunnen worden gebruikt voor kernonderzoek en nucleaire faciliteiten voor onderzoek en productie, b) Amin Industrial Complex is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Defense Industries Organization (DIO), die werd aangewezen in Resolutie 1737 (2006) van de VN-Veiligheidsraad.”

Grekiska

Άλλες πληροφορίες: α) η Amin Industrial Complex ζήτησε να προμηθευτεί θερμοστάτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πυρηνική έρευνα και στις πυρηνικές εγκαταστάσεις λειτουργίας/παραγωγής, β) η Amin Industrial Complex βρίσκεται στην κατοχή, τελεί υπό τον έλεγχο, ή ενεργεί για λογαριασμό της Defense Industries Organization (DIO), η οποία κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.”

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

In afwijking van lid 3 mogen diepgevroren sperma en embryo's, bijproducten of bloedproducten van dierlijke oorsprong die vervoerd worden voor gebruik in technische toepassingen, waaronder toepassing in farmaceutische producten, worden gecontroleerd in grensinspectieposten met voorzieningen die uitsluitend voor de afhandeling van verpakte producten bij omgevingstemperaturen op de lijst geplaatst en erkend zijn, mits het vervoer van deze partijen bij omgevingstemperaturen in verzegelde, geïsoleerde verpakkingen of containers met temperatuurregeling plaatsvindt.”

Grekiska

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 3, κατεψυγμένο σπέρμα και έμβρυα, υποπροϊόντα ή προϊόντα αίματος ζωικής προέλευσης, που μεταφέρονται προς χρήση για τεχνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αποστολές μεταφέρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσα σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια με αυτορυθμιζόμενη εσωτερική θερμοκρασία, μπορούν να υποστούν έλεγχο στους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης με εγκαταστάσεις που έχουν καταχωρισθεί και εγκριθεί μόνον για το χειρισμό συσκευασμένων προϊόντων που βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.».

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

(Hoewel de temperatuurregelingen van het waterbad en het verwarmingsblok verschillend zijn ingesteld, zal de temperatuur van de inhoud van de injectieflacon in hetzelfde gebied liggen (55- 60°C)).

Grekiska

(Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενώ οι ρυθμίσεις ελέγχου στο υδατόλουτρο και το τμήμα θέρμανσης ρυθμίζονται σε διαφορετικά επίπεδα, η θερμοκρασία του περιεχομένου του φιαλιδίου είναι στο ίδιο εύρος (55- 60°C)).

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Holländska

"4. In afwijking van lid 3 mogen diepgevroren sperma en embryo's, bijproducten of bloedproducten van dierlijke oorsprong die vervoerd worden voor gebruik in technische toepassingen, waaronder toepassing in farmaceutische producten, worden gecontroleerd in grensinspectieposten met voorzieningen die uitsluitend voor de afhandeling van verpakte producten bij omgevingstemperaturen op de lijst geplaatst en erkend zijn, mits het vervoer van deze partijen bij omgevingstemperaturen in verzegelde, geïsoleerde verpakkingen of containers met temperatuurregeling plaatsvindt."

Grekiska

[1] ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1), óπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1).[2] ΕΕ L 158 της 25.6.1994, σ. 41. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 237/2002 (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 40).

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Holländska

(8) Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten(6) schrijft voor dat bouwwerken en de temperatuurregelings-en ventilatie-installaties ervan zodanig moeten worden ontworpen en uitgevoerd dat een, gezien de plaatselijke klimatologische omstandigheden, gering energieverbruik voldoende is om het thermische comfort van de bewoners te verzekeren.

Grekiska

(6) Ο τομέας της κατοικίας και ο τριτογενής τομέας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα και αναπτύσσεται, τάση που πρόκειται να αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση και, κατά συνέπεια, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

-scheiding van de vaste en de vloeibare fase en scheiding van de verschillende vloeibare fasen: hierbij wordt de olie gescheiden van de overige bestanddelen van de olijven;-opslag van de olie in kelders: na de extractie van de olie wordt deze in kelders met licht-en temperatuurregeling in roestvrijstalen vaten opgeslagen tot ze wordt verpakt;

Grekiska

-Παραλαβή, καθαρισμός, ζύγιση και πλύσιμο ελαιοκάρπου: Όλες αυτές οι εργασίες έχουν ως στόχο τη διαλογή των καρπών και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων φύλλων, βλαστών, σκόνης ή άλλων σωματιδίων που ενδεχομένως υπάρχουν.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

3. In grensinspectieposten die slechts voor een beperkt aantal categorieën producten zijn erkend, mogen de voorzieningen beperkt blijven tot die welke nodig zijn voor de veterinaire controle van de producten van de desbetreffende categorieën.4. In afwijking van lid 3 mogen diepgevroren sperma en embryo's die bij omgevingstemperatuur mogen worden vervoerd in verzegelde, hermetisch gesloten en geïsoleerde containers met temperatuurregeling, worden gecontroleerd in grensinspectieposten die uitsluitend zijn erkend voor de controle van niet voor menselijke consumptie bestemde producten die bij omgevingstemperatuur worden vervoerd.

Grekiska

2. Στην Επίσημη Εφημερίδα οι μεθοριακοί σταθμοί επιθεώρησης εμφανίζονται ως λιμάνια ή αεροδρόμια καθώς και ως οδικοί ή σιδηροδρομικοί σταθμοί. Ο κατάλογος θα πρέπει να προσδιορίζει τις κατηγορίες των προϊόντων για τα οποία είναι εγκεκριμένος ο σταθμός και εν ανάγκη το κέντρο επιθεώρησης και να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε άλλο περιορισμό όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία μπορεί να επιθεωρεί οποιοσδήποτε ειδικός μεθοριακός σταθμός επιθεώρησης.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

c) een overdekte of omheinde ruimte waar de vervoermiddelen kunnen worden gelost; deze ruimte hoeft niet overdekt te zijn in het geval van niet-gecontaineriseerde wol, verwerkte dierlijke eiwitten in bulk die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd, mest of guano in bulk of vloeibare oliën en vetten in bulk, die per schip worden vervoerd.Wanneer het voor menselijke consumptie bestemde producten betreft waarvoor temperatuurregeling vereist is, moet de ruimte tussen het vervoermiddel en de losplaats van de buitenomgeving afgeschermd of afgesloten zijn, behalve in het geval van vis, waarvoor de afwijking als bedoeld in artikel 2 van Beschikking 93/352/EEG en in hoofdstuk II, punt 2, van de bijlage bij Richtlijn 91/493(4), van toepassing is.

Grekiska

α) ένα γραφείο με εξοπλισμό επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει ένα τηλέφωνο, ένα φαξ, ένα τερματικό του συστήματος Αnimo, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, όλα τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και χώρους αρχειοθέτησης για την τοποθέτηση των εγγράφων σχετικά με τον έλεγχο των προϊόντων·β) χώρους αποδυτηρίων, τουαλέτες και νιπτήρες για το προσωπικό του μεθοριακού σταθμού επιθεώρησης, που μπορούν να χρησιμοποιούν και τα υπόλοιπα πρόσωπα που συμμετέχουν στους επίσημους ελέγχους·

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK