You searched for: daudzšķautņainam (Lettiska - Franska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Lettiska

Franska

Info

Lettiska

ideālā gadījumā projektam būtu jābūt integrētam un daudzšķautņainam. katram projekta komponentam būtu jāveicina citu komponentu īstenošana.

Franska

le projet devrait idéalement reposer sur une approche intégrée et pluridimensionnelle dans laquelle l'impact de chaque composante individuelle du programme est renforcé par la mise en œuvre des autres composantes, de sorte que toutes se combinent en un ensemble intégré efficace.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

ideālā gadījumā projektam būtu jābūt integrētam un daudzšķautņainam. katram projekta komponentam būtu jāveicina citu komponentu īstenošana.

Franska

le projet devrait idéalement reposer sur une approche intégrée et pluridimensionnelle dans laquelle l'impact de chaque composante individuelle du programme est renforcé par la mise en œuvre des autres composantes, de sorte que toutes se combinent en un ensemble intégré efficace.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

178. projektu ir svarīgi īstenot ciešā sadarbībā ar saņēmējvalsts valdību, kas cenšas samazināt vieglo un kājnieku ieroču skaitu, kas ir sabiedrības rīcībā. tajā pašā laikā, lai būtu iespējams īstenot padomes lēmumā noteiktos mērķus, projektam ir jābūt pietiekami neatkarīgam no valdības. ideālā gadījumā projektam būtu jābūt integrētam un daudzšķautņainam. katram projekta komponentam būtu jāveicina citu komponentu īstenošana. Šāda programma cita starpā var ietvert šādus komponentus (piemērs — es-asac kambodžā):

Franska

178. il est essentiel que le projet soit exécuté en étroite coopération avec le gouvernement du pays bénéficiaire, qui doit être déterminé à limiter la possession et l'utilisation d'armes légères et de petit calibre dans la société. dans le même temps, le projet devrait être suffisamment autonome par rapport au gouvernement pour pouvoir atteindre ses objectifs conformément à la décision du conseil. le projet devrait idéalement reposer sur une approche intégrée et pluridimensionnelle dans laquelle l'impact de chaque composante individuelle du programme est renforcé par la mise en œuvre des autres composantes, de sorte que toutes se combinent en un ensemble intégré efficace. un tel programme pourrait comprendre, entre autres, les composantes suivantes (exemple basé sur le projet ue-asac au cambodge):

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

3.6 Šajā jomā iegūto atziņu svarīgumu nekādā ziņā nevar apšaubīt. taču tās nepalīdz ne atrisināt problēmas, ar kurām saskaras gados veci cilvēki, ne sagaidāmos sabiedrības uzdevumus, kas tuvā nākotnē eiropas sabiedrībai kā vienotam veselumam tiks izvirzīti sakarā ar pieaugošo gados veco cilvēku skaitu un, īpaši, ļoti veco cilvēku skaitu. relatīvi zemais dzimstības līmenis ir izraisījis to, ka gados jaunu (līdz 20 gadiem) cilvēku īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā laikā no 1960. līdz 2001. gadam ir samazinājies no 32% līdz 23%, bet gados vecu cilvēku (virs 60 gadiem) īpatsvars tajā pašā laikposmā attiecīgi ir palielinājies no 16% līdz 22%. vecuma kvocients, respektīvi, procentu likme attiecībā pret iedzīvotāju skaitu vecumā no 20 līdz 60 gadiem, šajā laikā ir pieaudzis no 29,5% līdz 38,9%. turpmākajos gados vecu cilvēku īpatsvars, sakarā ar dzimstības deficītu pēdējos trijos gadu desmitos, turpinās palielināties un 2020. gadā sasniegs 27% no kopējā iedzīvotāju skaita. tas nozīmē, ka minētajā gadā vairāk kā ceturtā daļa eiropas pilsoņu būs 60 gadus veci un vecāki [4]. tā ietvaros īpaši ievērojams būs ļoti veco cilvēku skaita pieaugums (skat. arī 4.5.1. punktu). Ņemot vērā iedzīvotāju novecošanas plašo diapazonu un patlaban vēl neparedzamās sekas, ko tā radīs dažādās sociālās jomās, izpētes perspektīva ir ievērojami jāpaplašina. sakarā ar to, ka pati novecošana kā tāda nav tikai bioloģisks process, bet gan daudzšķautņainas, gadiem ilgas norises, arī vecuma un novecošanas izpētei jābalstās uz dažādu disciplīnu apvienojumu un mijiedarbību. izpētes mērķis nevar būt tikai veselības uzlabošana, lai pagarinātu mūžu. daudz lielāka uzmanība ir jāpievērš tam, lai ar pētījumu starpniecību veicinātu cilvēku dzīves kvalitāti mūža pagarināšanās rezultātā iegūtajos gados.

Franska

3.6 l'importance que revêtent les avancées de la recherche dans ce domaine est incontestable. mais cela ne permettra ni de résoudre les problèmes auxquels les personnes âgées se trouvent confrontées ni d'aider la société européenne à remplir la mission sociale qui lui incombera dans son ensemble dans un proche avenir étant donné le nombre croissant de personnes âgées et particulièrement le nombre croissant de personnes très âgées. À cause du taux de natalité relativement bas, le pourcentage des jeunes (de moins de 20 ans) est passé entre 1960 et 2001 de 32% à 23% de la population totale de l'ue, tandis que le pourcentage des personnes âgées (à partir de 60 ans) grimpait dans le même temps de 16% à 22%. le rapport de dépendance des personnes âgées, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes de 60 ans et plus et le nombre de personnes entre 20 et 60 ans, est passé pour la même période de 29,5% à 38,9%. dans les prochaines années, le pourcentage des personnes âgées, en raison d'un déficit des naissances ces trente dernières années, ne cessera d'augmenter et en 2020, celles-ci représenteront 27% de la population. cela signifie qu'alors, plus d'un quart de la population européenne aura 60 ans ou plus [8]. le nombre des personnes très âgées augmente particulièrement (cf. également 4.5.1). Étant donné l'ampleur du vieillissement de la population et les conséquences encore difficilement évaluables que ce phénomène aura dans les secteurs les plus divers de la société, il convient d'élargir fortement les perspectives de recherche dans ce domaine. tout comme le vieillissement ne peut être réduit à un processus biologique mais s'étend sur de nombreuses années et comprend de multiples facettes, la recherche sur le grand âge et le vieillissement doit adopter une approche pluri-et interdisciplinaire à long terme. les objectifs de la recherche ne doivent pas se limiter à découvrir comment préserver la santé et allonger la durée de la vie. la recherche doit plutôt s'efforcer d'augmenter la qualité de vie pendant les années qui ont ainsi été "gagnées".

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

1.10.3 eesk turpina uzsvērt, ka tūrisms nedrīkst kļūt par šo teritoriju vienīgo ekonomikas pamatu un balstu; to ekonomikai jākļūst daudzveidīgai un daudzšķautņainai.

Franska

1.10.3 le cese continue néanmoins à faire valoir que le tourisme ne devra pas constituer à lui seul la base de l'économie de ces territoires, laquelle devra être diversifiée et polyvalente.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

1.10.3 eesk turpina uzsvērt, ka tūrisms nedrīkst kļūt par šo teritoriju vienīgo ekonomikas pamatu un balstu; to ekonomikai jākļūst daudzveidīgai un daudzšķautņainai.

Franska

1.10.3 le cese continue néanmoins à faire valoir que le tourisme ne devra pas constituer à lui seul la base de l'économie de ces territoires, laquelle devra être diversifiée et polyvalente.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

1.18 vērš uzmanību uz to, ka ir nepieciešama aktīva darbība, lai atbalstītu eiropas izstrādājumus, un uzskata, ka neatkarīgu producentu veiktā šādu ražojumu ietveršana programmās dod lielu ieguldījumu daudzšķautņainas audiovizuālās ainavas izveidošanā un ka tas ir sevišķi piemērots veids eiropas dažādā reģionālā un vietējā mantojuma aizsargāšanai un izcelšanai; tomēr nešķiet, ka līdz šim pašreizējie kvotu likumi atbilstu šim mērķim;

Franska

1.18 insiste sur la nécessité des mesures visant à promouvoir les oeuvres européennes et considère que promouvoir la présence des oeuvres des sociétés de production indépendantes dans les programmes permet de contribuer de manière importante à la diversité du paysage audiovisuel européen et permettrait également de préserver la diversité du patrimoine régional et local en europe tout en montrant clairement que le système actuel de quotas n'est pas suffisant pour parvenir à cet objectif;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

ilgtermiņa ilgtspējība ir daudzšķautņains jautājums. tā ietver šādus aspektus: izvairīties no pārmērīga sloga uzlikšanas nākamajām paaudzēm un nodrošināt valsts spēju pienācīgi pielāgot budžeta politiku vidējā un ilgtermiņā. lai analizētu, vai valsts finansēm ir tendence būt ilgtspējīgām, pamatojoties uz pašreizējo politiku un ņemot vērā ievērojamās budžeta grūtības, ko radīs sabiedrības novecošana, ir vajadzīgs ilgtermiņa skatījums uz valdības saistībām. Šajā nolūkā rezultāti ilgtermiņa prognozēm par izdevumiem, kas saistīti ar novecošanu, saskaņā ar esošo politiku un pašreizējo budžeta stāvokli ir valsts finanšu ilgtspējības analīzes galvenie ievaddati.

Franska

la viabilité des finances publiques à long terme présente de multiples facettes. elle implique que l’on évite d’imposer une charge excessive aux générations futures et que l’on s'assure de la capacité du pays à ajuster de manière appropriée sa politique budgétaire à moyen et long terme. il est donc nécessaire de disposer d’une perspective à long terme des engagements des administrations publiques pour pouvoir déterminer si, sur la base des politiques actuelles et compte tenu du défi budgétaire significatif du vieillissement démographique, les finances publiques sont sur une trajectoire viable. dès lors, les résultats des projections à législation inchangée des dépenses liées au vieillissement démographique et la position budgétaire actuelle sont les principaux éléments de l'analyse de la viabilité des finances publiques.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

tomēr, neraugoties uz iedrošinošām un jaunām izredzēm un pārbaudītām tehnoloģijām, atjaunojamās enerģijas projekti un uzņēmumi vēl aizvien sastopas ar nopietnām grūtībām, lai iegūtu pietiekamus līdzekļus investīcijām. problēma ir daudzšķautņaina, taču galvenokārt iezīmējas riska kapitāla jomā, kas sniedz būtisku nodrošinājumu aizdevējiem. daži galvenie iemesli, kas izraisa šo finansiālo strupceļu, ir šādi.

Franska

en dépit de perspectives nouvelles et prometteuses et malgré les bons résultats enregistrés sur le plan technologique, les projets et entreprises dans le secteur des énergies renouvelables font toujours face à d’importantes difficultés lorsqu’il s’agit de trouver un financement adéquat en vue des investissements. le problème est complexe, mais essentiellement concentré dans le domaine du capital-risque, qui représente une garantie importante pour les prêteurs. voici quelques-unes des principales raisons de ce blocage financier:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

gaišas, dzeltenbrūnas, daudzšķautņainas, noapaļota taisnstūra formas tabletes ar marķējumu “ gsee5 ” vienā pusē un “ 100 ” otrā pusē.

Franska

comprimé pâle, brun-jaunâtre, multi-facette, superelliptique, marqué “ gsee5” sur une face et “ 100” sur l’ autre.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Lettiska

baltas līdz bālganas daudzšķautņainas, noapaļota taisnstūra formas tabletes ar upeņu aromātu un marķējumu “ gscl5 ” vienā pusē un “ 25 ” otrā pusē.

Franska

comprimé super-elliptique, multi-facette, blanc à blanchâtre avec une odeur de cassis, marqué “ gscl5” sur une face et “ 25” sur l’ autre.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Lettiska

gaišas, dzeltenbrūnas, daudzšķautņainas, noapaļota taisnstūra formas tabletes ar marķējumu “ gsee1 ” vienā pusē un “ 50 ” otrā pusē.

Franska

comprimé pâle, brun-jaunâtre, multi-facette, superelliptique, marqué “ gsee1” sur une face et “ 50” sur l’ autre.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Lettiska

baltas līdz bālganas daudzšķautņainas, noapaļota taisnstūra formas tabletes ar upeņu aromātu un marķējumu “ gscx7 ” vienā pusē un “ 50 ” otrā pusē.

Franska

comprimé super-elliptique, multi-facette, blanc à blanchâtre avec une odeur de cassis, marqué “ gscx7” sur une face et “ 50” sur l’ autre.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Lettiska

gaišas, dzeltenbrūnas, daudzšķautņainas, noapaļota taisnstūra formas tabletes ar marķējumu “ gsec7 ” vienā pusē un “ 25 ” otrā pusē.

Franska

comprimé pâle, brun jaunâtre, multi-facette, superelliptique, marqué “ gsec7” sur une face et “ 25” sur l’ autre.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Lettiska

baltas līdz bālganas daudzšķautņainas, noapaļota taisnstūra formas tabletes ar upeņu aromātu un marķējumu “ gscl7 ” vienā pusē un “ 100 ” otrā pusē.

Franska

comprimé super-elliptique, multi-facette, blanc à blanchâtre avec une odeur de cassis, marqué “ gscl7” sur une face et “ 100” sur l’ autre.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Lettiska

baltas līdz bālganas daudzšķautņainas, noapaļota taisnstūra formas tabletes ar upeņu aromātu un marķējumu “ gsec5 ” vienā pusē un “ 200 ” otrā pusē.

Franska

comprimé super-elliptique, multi-facette, blanc à blanchâtre avec une odeur de cassis, marqué “ gsec5” sur une face et “ 200” sur l’ autre.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Lettiska

gaišas, dzeltenbrūnas, daudzšķautņainas, noapaļota taisnstūra formas tabletes ar marķējumu “ gsee7 ” vienā pusē un “ 200 ” otrā pusē.

Franska

comprimé pâle, brun-jaunâtre, multi-facette, superelliptique, marqué “ gsee7” sur une face et “ 200” sur l’ autre.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Lettiska

minētajā nolūkā pašreizējā savienības kopējo apmācību pieeja, kuras pamatā galvenokārt bija centrālās e-mācīšanās attīstība, būtu jāattīsta, veidojot daudzšķautņainu apmācību atbalsta programmu savienībai.

Franska

À cette fin, l'approche actuelle de l'union en matière de formation commune, qui se fonde principalement sur le développement de l'apprentissage en ligne centralisé, devrait évoluer vers un programme pluridimensionnel de soutien à la formation pour l'union.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

minētajā nolūkā fiscalis 2020 pašreizējā kopīgā apmācību pieeja, kuras pamatā galvenokārt bija centrālās e-mācīšanās attīstība, būtu jāattīsta par daudzšķautņainu savienības apmācības atbalsta programmu.

Franska

À cette fin, l'approche actuelle de fiscalis 2020, en matière de formation commune, qui se fonde principalement sur le développement de l'apprentissage en ligne centralisé, devrait céder la place à un programme de soutien à la formation pluridimensionnelle pour l'union.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

būtu jāapvieno vairāki pasākumi un rīcības virzieni, izveidojot daudzšķautņainu kompleksu, kura elementi cits citu papildina; tajā būtu jāiekļauj, piemēram, pasākumus drošas un atbildīgas interneta izmantošanas veicināšanai, turpmāku palīgtehnoloģiju izstrādi un paraugprakses apmaiņas sekmēšanu, iekļaujot to rīcības kodeksos, kuros būtu apkopoti vispārpieņemti rīcības standarti, vai sadarbību ar nozares pārstāvjiem saskaņotu mērķu sasniegšanā.

Franska

plusieurs mesures et actions devraient être combinées selon une approche multiforme et complémentaire; il devrait s'agir par exemple de prendre des mesures propres à assurer une utilisation sûre et responsable de l'internet, de continuer à développer les technologies auxiliaires et de promouvoir les meilleures pratiques pour l'élaboration de codes de conduite intégrant les règles de comportement faisant l'objet d'un consensus, ou encore la coopération avec les entreprises sur les objectifs convenus de ces codes.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK