Fråga Google

You searched for: famoxadone (Maltesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Maltesiska

Engelska

Info

Maltesiska

Billi dokument dwar is-sustanza attiva famoxadone ġie sottomess minn Du Pont de Nemours lill-awtoritajiet Franċiżi fit-2 ta' Ottubru 1996;

Engelska

Whereas a dossier for the active substance famoxadone has been submitted by DuPont de Nemours to the French authorities on 2 October 1996;

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Ir-Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III għar-Regolament Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu għal ċerti pestiċidi (azoxystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamectin benzoate, famoxadone, fenbutatin oxide, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxynil, mepanipyrim, prothioconazole, pyridalyl, thiacloprid u trifloxystrobin) fi jew fuq ikel u għalf;

Engelska

Commission regulation amending Annexes II and III to regulation No 396/2005 as regards maximum residue levels for certain pesticides (azoxystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamectin benzoate, famoxadone, fenbutatin oxide, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxynil, mepanipyrim, prothioconazole, pyridalyl, thiacloprid and trifloxystrobin) in or on food and feed;

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Is-sustanzi attivi l-ġodda fenhexamid, acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, pyraflufen-ethyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen u flumioxazine kienu inklużi fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE bid-Direttivi tal-Kummissjoni 2001/28/KE [12], 2001/87/KE [13], 2002/48/KE [14], 2002/64/KE [15] u 2002/81/KE [16].

Engelska

The new active substances fenhexamid, acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, pyraflufen-ethyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen and flumioxazine were included in Annex I to Council Directive 91/414/EEC by Commission Directives 2001/28/EC(12), 2001/87/EC(13), 2002/48/EC(14), 2002/64/EC(15) and 2002/81/EC(16).

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Billi huma mifhum bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni li l-Belġju ser isegwi l-eżami dettaljat għad-dokument dwar il-mefenoxam, li l-Italja ser issegwi l-eżami dettaljat għad-dokument dwar l-ethoxysulfuron u li Franza ser issegwi l-eżami dettaljat għad-dokumenti dwar il-famoxadone u l-Ampelomyces quisqualis;

Engelska

Whereas it is understood between the Member States and the Commission that Belgium will pursue the detailed examination for the dossier for mefenoxam, that Italy will pursue the detailed examination for the dossier for ethoxysulfuron and that France will pursue the detailed examination for the dossiers for famoxadone and Ampelomyces quisqualis;

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tad-29 ta' Lulju 1997 li tagħraf fil-prinċipju l-kompletezza tad-dokumenti sottomessi għal eżami dettaljat minħabba l-possibiltà ta' l-inklużjoni ta' mefenoxam (CGA 329 351), ethoxysulfuron, famoxadone u ampelomycesquisqualis fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE dwar it-tqeghid fis-suq ta' prodotti għal protezzjoni tal-pjanti

Engelska

COMMISSION DECISION of 29 July 1997 recognizing in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of mefenoxam (CGA 329 351), ethoxysulfuron, famoxadone and ampelomyces quisqualis in Annex I of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Billi d-dokumenti dwar mefenoxam, ethoxysulfuron u famoxadone kienu ġew mgħoddija lill-Kumitat Permanenti għas-Saħħa tal-Pjanti fil-21 ta' Marzu 1997;

Engelska

Whereas the dossiers for mefenoxam, ethoxysulfuron and famoxadone were referred to the Standing Committee on Plant Health on 21 March 1997;

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Id-dokument sottomess minn DuPont de Nemours lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri bil-għan li tkun inkluża il-famoxadone bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE u li kien mgħoddi lill-Kumitat Permanenti għas-Saħħa tal-Pjanti fil-21 ta' Marzu 1997.

Engelska

The dossier submitted by DuPont de Nemours to the Commission and the Member States with a view to the inclusion of famoxadone as active substance in Annex I of Directive 91/414/EEC and which was referred to the Standing Committee on Plant Health on 21 March 1997.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

L-Istati Membri innominati bħala rapporteur ippreżentaw abbozz ta' rapporti ta' l-istima li jikkonċernaw is-sustanzi lejn il-Kummissjoni fit-2 ta' Novembru ta' l-1998 (cinidon-ethyl), fit-30 ta' Novembru ta' l-1998 (cyhalofop butyl), fil-5 ta' Awissu ta' l-1998 (famoxadone), fid-19 ta' Novembru ta' l-1999 (florasulam), fis-27 Lulju ta' l-1999 (metalaxyl-m) u fil-21 ta' Diċembru ta' l-2000 (picolinafen).

Engelska

The nominated rapporteur Member States submitted draft assessment reports concerning the substances to the Commission on 2 November 1998 (cinidon-ethyl), 30 November 1998 (cyhalofop butyl), 5 August 1998 (famoxadone), 19 November 1999 (florasulam), 27 July 1999 (metalaxyl-m) and 21 December 2000 (picolinafen).

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Fl-opinjoni tiegħu il-Kumitat ikkumenta li r-riskju għad-Daphnia tal-famoxadone u l-metaboliti tiegħu kienu ġew indirizzati biżżejjed.

Engelska

In its opinion(9) the Committee commented that the risk to Daphnia of famoxadone and its metabolites has been sufficiently addressed.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

L-Istati Membri għandhom iżżommu disponibbli r-rapporti ta' riċensjoni għal cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M u picolinafen, apparti milli għall-informazzjoni kunfidenzjali fl-ambitu tad-definizzjoni ta' l-Artikolu 14 tad-Direttiva 91/414/KEE, għal konsultazzjoni minn kwalunkwe parti nteressata jew għandha tkun magħmula disponibbli lilhom meta jitolbuha.

Engelska

Member States shall keep available the review reports for cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen, except for confidential information within the meaning of Article 14 of Directive 91/414/EEC, for consultation by any interested parties or shall make it available to them on specific request.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Franza rċeviet applikazzjoni permezz ta' l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE fl-20 ta' Ottubru ta' l-1996 mid-DuPont de Nemours li jikkonċerna famoxadone.

Engelska

France received an application under Article 6(2) of Directive 91/414/EEC on 20 October 1996 from DuPont de Nemours concerning famoxadone.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

F'dak li jirigwardja l-famoxadone, il-Kumitat kien mistoqsi biex jikkumenta dwar l-effetti lejn id-Daphnia u d-dudu ta' l-art, b'mod partikolari b'relazzjoni mal-prodotti ta' degradazzjoni tas-sustanza attiva u dwar ir-relevanza għall-bnedmin ta' l-effett fuq l-għajn osservat fit-12-il xahar ta' l-istudju tal-klieb u l-implikazzjonijiet possibbli ta' estimi għar-riskju għall-operaturi.

Engelska

As regards famoxadone, the Committee was asked to comment on the effects to Daphnia and earthworms, in particular in relation to degradation products of the active substance and on the relevance to humans of the eye effect observed in the 12-month dog study and possible implications for risk assessment for operators.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Il-Kumitat, fl-aħħar, kien tal-opinjoni li l-effett fuq l-għajn tal-famoxadone fil-klieb għandu jkun meqjus bħala relevanti għall-bnedmin sa kemm iseħħ ftehim aktar komplet tal-mekkaniżmu fl-azzjoni.

Engelska

The Committee, finally, was of the opinion that the eye effect of famoxadone in dogs is to be considered relevant for humans pending a more complete understanding of the mechanism of action.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

L-Istati Membri għandhom jirrevedu l-awtorizzazzjoni għall-kull prodott tal-protezzjoni tal-pjanti li għandu fih cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M jew picolinafen sabiex jassiguraw li l-kondizzjonijiet li jitrattaw dawn is-sustanzi attivi stabbiliti fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE ikun hemm konformità magħhom.

Engelska

Member States shall review the authorisation for each plant-protection product containing cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M or picolinafen to ensure that the conditions relating to these active substances set out in Annex I to Directive 91/414/EEC are complied with.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

L-Istati Membri għandhom, għal kull prodott tal-protezzjoni tal-pjanti li għandu fih cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M jew il-picolinafen bħala l-uniku sustanza attiva jew bħala wieħed minn bosta sustanzi attivi li huma kollha elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE sal-1 ta' Ottubru 2002, jerġgħu jivvalutaw il-prodott bi qbil mal-prinċipji li hemm provvediment dwarhom fl-Anness VI tad-Direttiva 91/414/KEE, fuq il-bażi ta' dokument li jissodisfa l-ħtiġiet ta' l-Anness III tiegħu.

Engelska

Member States shall, for each authorised plant-protection product containing cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M or picolinafen as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 1 October 2002, re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III thereto.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Ir-riċensjonijiet kienu ffinalizzati fid-19 ta' April ta' l-2002 fil-format tar-rapporti ta' riċensjoni tal-Kummissjoni għal cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M u picolinafen.

Engelska

The reviews were finalised on 19 April 2002 in the format of the Commission review reports for cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom permess għall-perjodu raġonevoli sabiex jipplimentaw id-disposizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE f'dak li jirigwardja l-prodotti tal-portezzjoni tal-pjanti li għandhom cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M jew picolinafen u b'mod partikolari sabiex jaraw awtorizzazzjonijiet provvisorji eżistenti u, sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' dan il-perjodu, sabiex ibidlu dawn l-awtorizzazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet sħaħ, sabiex jemendawhom jew jirtirawhom bi qbil mad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE.

Engelska

After inclusion, Member States should be allowed a reasonable period to implement the provisions of Directive 91/414/EEC as regards plant-protection products containing cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M or picolinafen and in particular to review existing provisional authorisations and, by the end of this period at the latest, to transform those authorisations into full authorisations, to amend them or to withdraw them in accordance with the provisions of Directive 91/414/EEC.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2002/64/KE tal-15 ta' Lulju ta' l-2002 li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE sabiex jinkludu cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M u picolinafen bħala sustanzi attivi.

Engelska

Commission Directive 2002/64/EC of 15 July 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen as active substances

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/64/KE tal-15 ta' Lulju 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M u picolinafenbħala sustanzi attivi [3] għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim,

Engelska

Commission Directive 2002/64/EC of 15 July 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen as active substances(3) is to be incorporated into the Agreement,

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Maltesiska

(3) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/64/KE tal-15 ta' Lulju 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M u picolinafenbħala sustanzi attivi [3] għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim,

Engelska

(3) Commission Directive 2002/64/EC of 15 July 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen as active substances(3) is to be incorporated into the Agreement,

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK