Fråga Google

You searched for: poświadczającą (Polska - Tyska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Polska

Tyska

Info

Polska

dokumentację poświadczającą nałożenie na beneficjentów obowiązku zwrotu pomocy.

Tyska

Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass an die Begünstigten Rückzahlungsanordnungen ergangen sind.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

listę kontrolną poświadczającą kompletność dokumentacji przewidzianej w ust. 2;

Tyska

eine Checkliste, aus der hervorgeht, dass das in Absatz 2 geforderte Dossier vollständig ist;

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

Dany organ składa ponadto pieczęć poświadczającą datę złożenia wniosku.

Tyska

Zudem bestätigt die betreffende Stelle das Datum, an dem der Vermerk angebracht wurde, mit ihrem Stempel.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

b) egzemplarz dokumentu towarzyszącego ostemplowanego pieczęcią celną poświadczającą dokonanie wywozu.

Tyska

b) Kopie des Begleitdokuments mit einem die Ausfuhr bestätigenden Stempel der Zollbehörde.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

b) egzemplarz dokumentu towarzyszącego ostemplowanego pieczęcią celną poświadczającą dokonanie wywozu.

Tyska

b) die Kopie des Begleitdokuments mit dem die Ausfuhr bestätigenden Stempel der Zollbehörde.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

c) deklarację producenta skrobi poświadczającą, że skrobia została przez niego wyprodukowana; i

Tyska

c) einer Erklärung des Stärkeunternehmens, mit der es bescheinigt, daß die Stärke von ihm hergestellt worden ist;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

c) deklarację producenta skrobi poświadczającą, że skrobia została przez niego wyprodukowana; i

Tyska

-« A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6º do Regulamento (CE) nº 1868/94 »,-"Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti",

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Polska

Maszynista będzie musiał posiadać osobistą licencję, poświadczającą jego ogólne umiejętności i uznawaną na całym terytorium Wspólnoty.

Tyska

Ein Triebfahrzeugführer muss über eine eigene Fahrerlaubnis verfügen, die eine Anerkennung seiner allgemeinen Qualifikation darstellt und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft gültig ist.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Dokumentację poświadczającą wypełnienie wymagań określonych w ust. 2 dostarcza się organom celnym państwa importującego, okazując:

Tyska

Der Nachweis, dass die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, ist erbracht, wenn den Zollbehörden des Einfuhrstaats eines der folgenden Papiere vorgelegt wird:

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Kandydat lub oferent dostarcza na każde żądanie instytucji zamawiającej deklarację przewidzianego podwykonawcy poświadczającą, że nie znajduje się on w żadnej z sytuacji określonych w art.

Tyska

"(7) Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers muss der Bewerber oder Bieter eine ehrenwörtliche Erklärung des vorgesehenen Unterauftragnehmers vorlegen, in der dieser erklärt, dass er sich nicht in einer der Situationen nach Artikel 93 oder 94 der Haushaltsordnung befindet.

Senast uppdaterad: 2010-09-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Polska

Karta ubezpieczeniowa jest kartą chipową poświadczającą prawa do świadczeń. Karta ubezpieczeniowa przyznawana jest każdej osobie od 16 roku życia wzwyż i zawiera wszystkie niezbędne do zwrotu za leczenie informacje administracyjne.

Tyska

Personen, deren geringe Einkünfte den Abschluss einer Zusatzversicherung nicht ermöglichen, können zu diesem Zweck eine Beihilfe in Anspruch nehmen oder im Rahmen der allgemeinen Krankenversicherung (CMU) kostenlos einen zusätzlichen Versicherungsschutz erhalten.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Polska

Kandydat lub oferent dostarcza na każde żądanie instytucji zamawiającej deklarację przewidzianego podwykonawcy poświadczającą, że nie znajduje się on w żadnej z sytuacji określonych w art. 93 i 94 rozporządzenia finansowego.

Tyska

Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers muss der Bewerber oder Bieter eine ehrenwörtliche Erklärung des vorgesehenen Unterauftragnehmers vorlegen, in der dieser erklärt, dass er sich nicht in einer der Situationen nach Artikel 93 oder 94 der Haushaltsordnung befindet.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Polska

2. Kierujący instytucją lub organizacją będącą odbiorcą lub jego upoważniony przedstawiciel przedkłada właściwym organom deklarację poświadczającą zapoznanie się z obowiązkami, o których mowa w ust. 1, i zawierającej zobowiązanie do ich stosowania.

Tyska

(2) Der Leiter der Bestimmungseinrichtung oder -organisation oder sein bevollmächtigter Vertreter hat den zuständigen Behörden eine Erklärung vorzulegen, daß ihm die in Absatz 1 genannten Verpflichtungen bekannt sind und daß er ihnen nachkommen wird.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Intendent delegowany składa swojej instytucji sprawozdanie z wykonania swoich obowiązków w postaci rocznego sprawozdania z działalności wraz z informacjami dotyczącymi finansów i zarządzania oraz deklaracją wiarygodności poświadczającą, że informacje zawarte w jego sprawozdaniu są prawidłowe i rzetelne.”

Tyska

„Die bevollmächtigten Anweisungsbefugten legen dem jeweiligen Organ jedes Jahr einen Bericht über ihre Tätigkeiten vor, dem Finanz- und Verwaltungsinformationen sowie eine Zuverlässigkeitserklärung, der zufolge die darin enthaltenen Angaben ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, beigefügt sind.“

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Najczęstsze przykłady błędów obejmują udzielanie zamówień bez przeprowadzenia właściwej procedury przetargowej, nieodpowiednią dokumentację poświadczającą wydatki (brak ścieżki audytu), nieprawidłowe obliczanie kosztów ogólnych, stosowanie nieprawidłowej stopy współfinansowania, wnioski o płatność zawierające zawyżone kwoty.

Tyska

Zu den häufigsten Fehlern gehören die Auftragsvergabe ohne Durchführung eines ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens, unzureichende Belege zur Begründung der Projektausgaben (fehlender Prüfpfad), die falsche Berechnung der Gemeinkosten, die Anwendung einer falschen Kofinanzierungsrate und überzogene Zahlungsanforderungen.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Intendent delegowany składa swojej instytucji sprawozdanie z wykonania swoich obowiązków w postaci rocznego sprawozdania z działalności wraz z informacjami dotyczącymi finansów i zarządzania oraz wszelkimi zastrzeżeniami w tym kontekście; do sprawozdania tego dołącza on deklarację wiarygodności poświadczającą, że informacje zawarte w jego sprawozdaniu są prawidłowe i rzetelne.

Tyska

„Die bevollmächtigten Anweisungsbefugten legen dem jeweiligen Organ jedes Jahr einen Bericht über ihre Tätigkeiten mit Finanz- und Verwaltungsinformationen und etwaigen Vorbehalten in diesem Zusammenhang vor; diesem Bericht ist eine Zuverlässigkeitserklärung beizufügen, der zufolge die darin enthaltenen Angaben ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

W przypadku Hiszpanii Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej stwierdziła pod koniec 2010 r., że wiele z przedstawionych poświadczeń zamknięcia zawiera nieprawidłowe wydatki, nieprawidłowo naliczone i skorygowane przez instytucję poświadczającą zamknięcie pomocy, co głównie spowodowane jest nieprawidłową procedurą przyznawania zamówień publicznych (dodatkowe prace, zmiany w kontrakcie).

Tyska

Im Fall Spaniens hielt die Generaldirektion Regionalpolitik Ende 2010 fest, dass in vielen vorgelegten Abschlussvermerken unregelmäßige (nicht angemessen quantifizierte und von der für den Abschlussvermerk zuständigen nationalen Stelle berichtigte) Ausgaben enthalten sind, vor allem in Bezug auf die Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge (zusätzliche Arbeiten, Vertragsänderungen).

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

W odniesieniu do węgierskiego sektora transportu, wydano opinię z zastrzeżeniem o znacznym wpływie oraz opinię z zastrzeżeniami, spowodowaną dużą ilością pomyłek stwierdzonych przez państwowy organ audytowy, wynikami audytu Komisji w 2009 r. wykazującymi liczne nieprawidłowości w dziedzinie zamówień publicznych, słabościami we wprowadzaniu korekt finansowych zaleconych przez instytucję poświadczającą zamknięcie pomocy oraz w wykrywaniu i korygowaniu nieprawidłowości na szczeblu krajowym związanych z zamówieniami publicznymi.

Tyska

In Bezug auf den ungarischen Verkehrssektor wurden ein Vorbehalt formuliert und ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt aufgrund von sich erheblich auswirkenden Mängeln (hohe, von der nationalen Prüfstelle festgestellte Fehlerquote, Ergebnisse der Kommissionsprüfung von 2009, die verschiedene Unregelmäßigkeiten im öffentlichen Auftragswesen aufgedeckt hatte, Schwachstellen bei der Durchführung der Finanzkorrekturen, die die für den Abschlussvermerk zuständige nationale Stelle empfohlen hatte, sowie Schwachstellen bei der Aufdeckung und Korrektur auf nationaler Ebene von Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe).

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Ziemniaki są poddawane analizie fizycznej oraz organoleptycznej. Jedynie ziemniaki, które przejdą wszystkie etapy kontroli, są pakowane i wprowadzane na rynek oraz opatrzone zapisem chronionego oznaczenia geograficznego PGI i etykietą poświadczającą jakość z numerem, wydawaną przez radę regulacyjną.

Tyska

Die Kartoffeln durchlaufen physikalische und organoleptische Analysen, und nur die Kartoffeln, die alle Kontrollen bestehen, werden verpackt und mit der geschützten geografischen Angabe vermarktet, die durch das von der Kontrollbehörde ausgegebene Etikett, das Kontrolletikett oder ein nummeriertes Qualitätskennzeichen belegt wird.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

(9) Republika Czeska, w odniesieniu do swojego terytorium, przedłożyła Komisji dokumentację poświadczającą zgodność ze wszystkimi wymogami ustanowionymi w załączniku A(II)(7) do dyrektywa 64/432/EWG w celu oficjalnego uznania całego terytorium Republiki Czeskiej za wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

Tyska

(9) Die Tschechische Republik hat der Kommission für ihr Hoheitsgebiet Unterlagen übermittelt, aus denen hervorgeht, dass alle Bedingungen gemäß Anhang A Kapitel II Nummer 7 der Richtlinie 64/432/EWG erfuellt sind, so dass das gesamte Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik in Bezug auf die Rinderbestände amtlich als frei von Brucellose anerkannt werden kann.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK