Fråga Google

You searched for: fraktbolag (Svenska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Engelska

Info

Svenska

6a) Prisminskningar för slutanvändare (passagerare, fraktbolag)

Engelska

6a) Price reduction for final users (passengers, shippers)

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

De förbud som nu införs i hela EU gäller både passagerartrafik och fraktbolag.

Engelska

The bans that are now imposed throughout the EU concern both passenger flights and cargo companies.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Om vi ger efter för sådana krafter konkurreras anständiga fraktbolag och järnvägen sönder.

Engelska

If we give in to such counterforces, honest hauliers and the railways will be driven out of business.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Svenska

Passagerare, fraktbolag och flygbolag kan då kontrollera att avgifterna verkligen bara täcker de relevanta kostnaderna.

Engelska

Passengers, cargo shippers and airlines can then verify that security charges only cover relevant costs.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

För att förhindra en för ogynnsam ställning för europeiska fraktbolag måste det extra skiktet vara så begränsat som möjligt.

Engelska

In order to prevent European shippers and receivers from being placed in too unfavourable a position, the extra layer will need to be as limited as possible.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Svenska

Enkätsvaren bekräftade att kostnaderna för luftfartsskyddet överförs till fraktbolag och flygpassagerare utan att dessa har någon möjlighet att avgöra om avgiften är korrekt.

Engelska

Replies to the questionnaire confirmed that security costs are passed on to cargo shippers and air passengers, with no possibility for them to assess whether the correct amount is levied.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Enkätsvaren bekräftar också att luftfartsskyddet huvudsakligen finansieras genom avgifter för luftfartsskydd som tas ut hos flygbolag, passagerare och fraktbolag.

Engelska

The replies also confirmed that aviation security is mainly financed through security levies on airlines, air passengers and cargo shippers.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Enkätsvaren visade dock tydligt att det finns allt mer som tyder på att kostnaderna för luftfartsskydd inte redovisas öppet gentemot flygbolag, flygpassagerare och fraktbolag.

Engelska

However, the replies to the questionnaire made it clear that there is increasing evidence that security cost are not transparent to the airlines, air passengers and cargo shippers.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Det är i huvudsak de som använder det europeiska luftfartssystemet (flygbolag, passagerare, fraktbolag) som i slutänden finansierar luftfartsskyddet.

Engelska

The users of the European air transport system (airlines, air passengers, cargo shippers) are ultimately the main funder of aviation security.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Kostnaderna ersattes därför med de kostnader som ett icke-närstående fraktbolag skulle ha debiterat enligt de uppgifter om kostnaderna för sjöfrakt av den berörda produkten till gemenskapen som kunde erhållas under undersökningen.

Engelska

Therefore, these costs were replaced with the costs of an unrelated freight forwarder of which ocean transport costs for shipping the product concerned to the Community could be obtained during the course of the investigation.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Kostnaderna för passagerare, fraktbolag och flygbolag kommer att stå i direkt relation till hur mycket utsläpp de ger upphov till och regeringarna kommer inte att kunna fylla sina hål i statskassan genom att införa falska miljöskatter på luftfart och resenärer.

Engelska

The cost to passengers, freight forwarders and airlines will be related directly to the emissions they cause and governments will not be able to justify padding out their treasury shortfalls with spurious green taxes on aviation and the travelling public.

Senast uppdaterad: 2012-02-29
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

Det är särskilt luftfartsnäringen (flygbolag, fraktbolag och speditörer, företag som tillverkar utrustning) som av förenklingsskäl har legitimt intresse av en högre grad av harmonisering.

Engelska

In particular, industry (airlines, cargo shippers and freight forwarders, equipment manufacturers) has a legitimate interest in seeing greater levels of harmonisation for facilitation reasons.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Konkurrensen mellan flygplatser och flygbolag påverkas därför troligen inte i någon betydande grad av skillnader mellan avgifter för luftfartsskydd i de olika medlemsstaterna, så länge dessa skillnader inte innebär en diskriminering mellan flygbolag, flygpassagerare och fraktbolag.

Engelska

Competition between airports and between airlines is therefore not likely to be significantly impacted by differences in the security levies between Member States, provided that such differences do not discriminate between airlines, air passengers or cargo shippers.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

säkerhetsgodkänd speditör (regulated agent): ett lufttrafikföretag, ett ombud, ett fraktbolag eller någon annan enhet som utför säkerhetskontroller för frakt i enlighet med den här förordningen,

Engelska

‘regulated agent’ means an air carrier, agent, freight forwarder or any other entity who provides the security controls in accordance with this Regulation in respect of cargo;

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Frakttaxorna fastställs vid taxeöverläggningarna och används sedan för att beräkna ersättningen till det berörda fraktbolaget.

Engelska

The cargo tariffs fixed by the tariff conferences are then used to calculate the participating carrier's compensation.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Efter att ett formellt granskningsförfarande meddelade kommissionen den 14 maj 2002 att något inslag av statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 inte förelåg i relationen mellan det statsägda företaget Deutsche Bahn AG293 (Tyskland) och dess dotterbolag, fraktbolaget BahnTrans.

Engelska

On 14 May, after conducting a formal investigation, the Commission found that no state aid within the meaning of Article 87(1) was involved in the relationship between the state-owned company Deutsche Bahn AG (Germany) and its subsidiary, the freight forwarding company BahnTrans293.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

För att finansiera skyddstjänsterna kan flygplatserna eller de nationella myndigheterna kräva en skatt eller annan avgift från flygbolagen, passagerarna och fraktbolagen.

Engelska

To finance airport security services, the airport or the national authorities can levy a tax, a fee or a charge on airlines, passengers and cargo shippers.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Staten, tillsynsorganen och infrastrukturanvändarna, särskilt järnvägs- och fraktbolag, kan jämföra de olika infrastrukturförvaltarnas resultat (benchmarking) och komma överens om mål i förhållande till denna.

Engelska

State, regulatory body and infrastructure users, particularly railway undertakings and shippers, can compare the performance of different infrastructure managers (benchmarking) and agree targets accordingly.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Europaparlamentet ville förhindra att hela kostnaden för ökat luftfartsskydd skulle läggas på flygpassagerarna, fraktbolagen och flygbolagen.

Engelska

The European Parliament wanted to prevent the whole cost of increased aviation security being imposed on air passengers, cargo shippers and airlines.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

Reglerna om importintyg för länder utanför EU (när det gäller differentierade exportbidrag för vissa jordbruksprodukter) har ändrats så att exportörer som ansöker om återbetalning får använda fraktbolagens containerspårningsdata i stället för sedvanliga tullhandlingar (som i en del länder kan vara svåra att få tag i).

Engelska

Rules concerning proof of import in third countries (in relation to differentiated export refunds for certain agricultural products) were amended to allow exporters applying for refunds to use IT container carriers’ tracking and tracing information as an alternative to normal customs documents (which are difficult to obtain in certain countries).

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK