You searched for: tilldelningsförfarandena (Svenska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Engelska

Info

Svenska

han efterlyste större jämlikhet mellan parterna och mer insyn i tilldelningsförfarandena.

Engelska

he called for more equality between the stakeholders and for more transparency in award procedures.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

infrastrukturförvaltaren ska också offentliggöra detaljerad information om tilldelningsförfarandena för tåglägen för internationell trafik.

Engelska

the infrastructure manager shall also publish detailed information about the allocation procedures for international train paths.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

vidare skall sådant stöd ges samtidigt som det säkerställs att tilldelningsförfarandena är öppna och objektiva.

Engelska

furthermore, such aid shall be granted whilst ensuring that award procedures are transparent and objective.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

regleringsorganet skulle också kunna samordna bindande eu-omfattande tilldelningsförfarandena för vissa frekvensband.

Engelska

the eu regulator could also coordinate binding pan-european assignment procedures for specific bands.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

harmonisera tilldelningsförfarandena i medlemsstaterna för uppnå fri konkurrens i hela europa, inbegripet genom en mer omfattande användning av auktioner.

Engelska

harmonise allocation processes across member states to achieve undistorted competition across europe, including through a wider use of auctioning.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

vid utvärderings- och tilldelningsförfarandena i samband med bidrag till åtgärder skall bland annat följande kriterier beaktas:

Engelska

the evaluation and award procedures relating to grants for actions shall take into account, inter alia, the following criteria:

Senast uppdaterad: 2014-10-20
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Svenska

vid utvärderings- och tilldelningsförfarandena i samband med bidrag till insatser skall hänsyn tas till bland annat följande kriterier:

Engelska

the evaluation and award procedures relating to grants to actions shall take into account, inter alia, the following criteria:

Senast uppdaterad: 2014-10-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

kommissionens internetsamråd med näringslivet visade att öppenhet är en väsentlig aspekt på datoriseringen av den offentliga upphandlingen, liksom förtroende för rättvisan inom tilldelningsförfarandena.

Engelska

the commission’s online consultation of businesses identified transparency as a major aspect of computerisation of public procurement, together with confidence in the fairness of awarding procedures.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

det förutsätts nämligen kännedom om (se punkt 2) och förhandskontroll av underentreprenörerna, vilket onödigt skulle förlänga tilldelningsförfarandena.

Engelska

it presupposes knowledge of (see point 2) and a priori control over subcontractors, which would excessively lengthen award procedures.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

förfarandena för hantering av överbelastning bör gälla för avtalsbetingad överbelastning och syftar till att avhjälpa sådan överbelastning genom att återföra outnyttjad kapacitet till marknaden och fördela den på nytt inom ramen för de ordinarie tilldelningsförfarandena.

Engelska

the congestion-management procedures should apply in the event of contractual congestion and are aimed at resolving those events by bringing unused capacity back to the market to be reallocated in the course of the regular allocation processes.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

bättre samordning av tilldelningsförfarandena, exempelvis för kontrakt rörande logistiktjänster, transport och magasinering skulle också kunna bidra till att sänka försvarssektorns kostnader och till att avsevärt reducera sektorns påverkan på miljön.

Engelska

better coordination of award procedures, for instance for contracts regarding logistics services, transportation and warehousing, also have the potential to reduce costs in the defence sector and significantly lower the sector’s environmental impact.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

europaparlamentet påpekar att revisionsrätten i årsrapporten för 2011 tagit upp vissa iakttagelser av europeiska rådets och rådets upphandlingsförfaranden för städtjänster och inköp av arbetskläder och arbetsskor och att vissa svagheter i tillämpningen av urvals- och tilldelningsförfarandena hade upptäckts.

Engelska

points out that in the 2011 annual report, the court of auditors included observations on the european council and the council concerning procurement procedures relating to cleaning services and the purchase of service clothing and shoes, in which certain weaknesses in the application of selection and award criteria were identified;

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

allokerings- och tilldelningsförfarandena skall vara öppet redovisade och icke-diskriminerande med god insyn, och det skall vid tilldelningen klargöras om rättigheten kan överlåtas eller säljas på andrahandsmarknader.

Engelska

requires open, non-discriminatory and transparent allocation and assignment procedures including clarification on transferability and secondary trading of usage rights.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

de specifika kraven i fråga om koncessioner kommer att öka rättssäkerheten genom att å ena sidan ge upphandlande myndigheter och enheter klara regler som införlivar fördragsprinciperna för tilldelning av koncessioner och, å andra sidan, förser ekonomiska aktörer med vissa grundläggande garantier i fråga om tilldelningsförfarandena.

Engelska

the specific obligations in the field of concessions will increase legal certainty on one hand by providing contracting authorities and contracting entities with clear rules incorporating the treaty principles governing the award of concessions and on the other hand by giving economic operators with some basic guarantees with regard to the award procedure..

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

innan man kom fram till beslutet att arkivera fallet begärde, och fick, kommissionen från de grekiska myndigheterna garantier att de framtida tilldelningsförfarandena, framför allt när det gäller projekt av motsvarande betydelse , skall hanteras med den största omsorg så att man undviker de svårigheter och förseningar som uppkom i samband med tilldelningen av kontrakt när det gäller tunnelbanan i saloniki .

Engelska

before arriving at the decision to drop the case, the commission requested and obtained from the greek authorities a guarantee that future calls for tender, in particular ones relating to contracts of a similar scale, will be drawn up and implemented with the greatest care, so as to avoid difficulties and delays of the kind which have occurred in the tender procedure for the thessaloniki underground railway.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
7,831,109,387 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK