You searched for: malapot (Tagalog - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tagalog

Engelska

Info

Tagalog

malapot

Engelska

coconut palm

Senast uppdaterad: 2020-02-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

malapot

Engelska

dish with broth

Senast uppdaterad: 2020-10-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

malapot

Engelska

mix constantly

Senast uppdaterad: 2020-03-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

malapot

Engelska

refine

Senast uppdaterad: 2013-06-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

malapot

Engelska

dense

Senast uppdaterad: 2014-04-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

malapot ang dugo

Engelska

blood is thick

Senast uppdaterad: 2020-05-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

malapot na laway

Engelska

Senast uppdaterad: 2020-12-29
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

dugo ay mas malapot kaysa sa tubig

Engelska

blood is thicker than water

Senast uppdaterad: 2014-11-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

mas malapot ba ang pulot kaysa losyon para sa balat?

Engelska

is honey more viscous than skin lotion?

Senast uppdaterad: 2014-02-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tagalog

sa ngawng na panahon awn lalaki na yakagusto sang isa ka bubay na gwapanay na anak ng datu ng tribo ng kagan. yagahuya silan sang lugaran na lupaan, sagana yang lupa, madaig yang mga tanum. tapos awn isa ka utaw na dayuhan na yaga gikan sang silangan ng davao oriental yamabot kanilan yakagusto sang gwapa na bubay na anak ng datu tapos yagalawng yang datu "nasa yakagusto kaw sang anak ko? sino kawman? isaa kaw sang timawa?, wako kakatigam daw wayn kaw maga sikon" "adon kung amahimo mo yang apahimo ko, hatag ko kanmo yang anak ko, apakasal ko kanmo yang gwapa ko na anak". awn pigalawng na bukag butanganan ng mga gulay asta prutas, yagalawng yang datu "pagkamang ng tubig adto sang bugak" adto sang bukag awn piyagalawng na dakula na linaw ng tubig na yagagikan sang tubod. adon yaga ga problema yang dayo na usog yadala nan yang bukag. yagalawng yang datu na "butangi yani ng tubig na inumin" adon yaga problema yang dayu kung monono nan mabutangan ng tubig na puro butas yang bukag sang pag isip-isip nan awn kalit yalabas na kasili yani na kasili makapag storya kay awn kanan misyon na dapat hinangon para matabangan yang utaw yagalawng yang kasili "yana yang problema mo?" yutubag ng dayo yang kasili "yang problema ko kung monono ko yaning bukag masuludan ng tubig na puro sa butas para ma asawa ko yang kanan anak" yutubag yang kasili "atabangan takaw, sa isang kondisyon" "yana yan?" "mallaw da pag yamatabangan datakaw pagalawng ko kanmo. butangan sang may linaw yang bukag" yang inimo ng kasili yapalibutan nan ng kanan lawas yang bukag adon yang maputi na malapot laway na iyan sang lawas ng kasili idikit nginyan sang bukag yagalawng yang kasili "sge da pwede damo butangan ng tubig yang bukag, ayaw da yan yang bitbita awn pay kundisyon ta na kung magka asawa kamo tapos yakapanganak da yang mga asawa mayo tanan ng mga kaliwatan mo gikan kanmo, sang anak mo hantod sang ka ompo ompowan mo dili kamo pwede kuman ng kasili na lahi ko kay kung kanon nilan magakaroon silan ng sakit sa balat" yagalawng yang dayo "od sige, amahiyabo yan way makan ng kasili sang mga lahi ko tungod ng tabang mo kanak" pagkatapos yadala nan yang bukag sang hari yagalawng yang hari "yana yan" "yani yang tubig na yapangayo mo gikan sang bugak" yagalawng yang dayo, "butangan adi tanawn ta kung tinod yan" pagkita ng hari tinod na yang bukag awn tubig adon ininom nilan yamangutana yang hari kung yonono nan yana yang yubutang nan nasa yakalasakan ng tubig yang bukag "yatag yani ng maykapal " yagalawng yang dayo. yapakasal ng hari yang anak nan na bubay sang dayo hantod sa madayg da yang anak nilan wala silan akan ng kasili awn yaga plano pagkan adto sang pinaka ompowan nilan yagakaroon ng sakit sa balat yamatinod yang kanilan sabot ng kasili sukad sidto madayg da yang dili magkan ng kasili hantod adon na henerasyon sang lahi ng mga kagan.

Engelska

sa ngawng na panahon awn lalaki na yakagusto sang isa ka bubay na gwapanay na anak ng datu ng tribo ng kagan. yagahuya silan sang lugaran na lupaan, sagana yang lupa, madaig yang mga tanum. tapos awn isa ka utaw na dayuhan na yaga gikan sang silangan ng davao oriental yamabot kanilan yakagusto sang gwapa na bubay na anak ng datu tapos yagalawng yang datu "nasa yakagusto kaw sang anak ko? sino kawman? isaa kaw sang timawa?, wako kakatigam daw wayn kaw maga sikon" "adon kung amahimo mo yang apah

Senast uppdaterad: 2021-01-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK