You searched for: dragan fly (Tamil - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tamil

Engelska

Info

Tamil

wings to fly

Engelska

wings to fly

Senast uppdaterad: 2013-08-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Tamil

drive, don’t fly

Engelska

drive, don't fly

Senast uppdaterad: 2022-03-22
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tamil

but u guys cannot fly to singapore right?

Engelska

but u guys cannot fly to singapore right?

Senast uppdaterad: 2020-10-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tamil

jd;nfhb fpuhkk; ,uhkehjguk; khtl;lk; ,uhkehjguk; tl;lk; ,uhnk];tuj;jpypue;j 25fp.kp njhiytpy; cs;s kpdth;fs; trpj;j tuk; fpuhkk; mfk;. ,f;fpuhkj;ij nrh;e;jth;fspy; 95 rjtpfpj kf;fs; kpd;gpb njhopypy; <lgl;l tufpd;wdh;. kiof;fhyq;fspy; flypy; vw;glf; $ba r+whtspahy; ,f;fpuhkk; flikahd fly; mupg;g kw;wk; gay; vor;rpf;f mohfpwj. ,jdhy; vw;glf;$ba flikahd nts;sg; nguf;fpdhy; kpdth;fspd; fbirfs; kw;wk; tplfs; mth;fsj kpd; gpb glffs; flikahd nrjj;jpw;f mshfpwj. gay; fhw;wpd; fhuzkhf fiunahuk; mikf;fg;gl;bue;j jhh;rhiy kw;wpykhf kzy; ftpay;fshy; %lg;glfpwj. fly; mupg;gpid jlf;fk; tifapy; fly; miyapd; jhf;fj;jpid fiwf;fk; nghul;l j}z;by; tist mikf;f ntz;lk; vd;gj kpdth;fsj epz;l ehs; nfhupf;ifahftk; cs;sj.

Engelska

Senast uppdaterad: 2021-06-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Vissa mänskliga översättningar med låg relevans har dolts.
Visa resultat med låg relevans.

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK