You searched for: törvényi kellék (Ungerska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Ungerska

Engelska

Info

Ungerska

a garancia vonatkozásában valamely eu tagállam törvényének kell irányadónak lenni, és törvény szerint érvényesnek, kötelezőnek és a kezessel szemben kikényszeríthetőnek kell lenni.

Engelska

the guarantee must be governed by the law of an eu member state and be legally valid, binding and enforceable(42) against the guarantor.

Senast uppdaterad: 2016-11-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

a hitel-megállapodást szabályozó törvény: a hitel-megállapodásra az adott euroövezeti tagország törvényeit kell alkalmazni.

Engelska

governing law of the loan agreement: the loan agreement must be governed by the laws of a euro area member country.

Senast uppdaterad: 2017-04-28
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

bizonyos intézkedéseket, különösképpen azokat, amelyek a hitelintézetek belső szervezetének működését vagy a vezetők, illetve a részvényesek jogait érintik, nem szükséges ebbe az irányelvbe foglalni ahhoz, hogy azok hatályosak legyenek a tagállamokban, amennyiben a nemzetközi magánjog előírásai alapján a székhely szerinti tagállam törvényeit kell alkalmazni.

Engelska

certain measures, in particular those affecting the functioning of the internal structure of credit institutions or managers' or shareholders' rights, need not be covered by this directive to be effective in member states insofar as, pursuant to the rules of private international law, the applicable law is that of the home state.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: EU_acquis

Ungerska

ha a cselekmény az elbíráláskor hatályban lévő új büntető törvénykönyv szerint már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni, egyébként az új büntető törvénynek nincs visszaható ereje.

Engelska

if, in accordance with the new penal laws in force at the time an act is adjudicated, the act is no longer treated as an act of crime or if it draws a more lenient penalty, then the new law shall apply; otherwise, new penal laws have no retroactive application.

Senast uppdaterad: 2013-02-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Ungerska

a felek megállapodnak abban is, hogy pénz-és tőkepiaci Állandó választottbíróság (budapest, magyarország) választottbírósági szabályzatáben nem teljes körűen szabályozott kérdésekre és azok értelmezésére a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi iii. törvényt kell alkalmazni.

Engelska

the parties also agree thai as regards the matters not regulated entirely by the rules of arbitration of the permanent court of arbitration on money and capital markets in budapest, hungary (in hungarian: pénz- és tőkepiaci Állandó választottbíróság) shall be governed by and construed in accordance with the act 111 of 1952 on civil procedure.

Senast uppdaterad: 2013-01-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Ungerska

- a bírók díjazását a szakma méltóságának megfelelően, és elegendő mértékben ahhoz, hogy megvédje a bírókat az indokolatlan külső beavatkozásoktól, törvényben kell alakítani és garantálni.

Engelska

- the remuneration of judges, corresponding to the dignity of the profession and adequate for protecting judges from undue outside interference, should be established and guaranteed by law.

Senast uppdaterad: 2012-09-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Ungerska

a felelősség fenti korlátozása nem vonatkozik a szándékosságra, a súlyos gondatlanságra, a szavatossági igényekre, a szolgáltatás hibája miatti felelősségre, az életben, testtagban vagy egészségben okozott kárra, továbbá abban a mértékben, amire a termékfelelősségi törvényt kell alkalmazni.

Engelska

the above limitations on liability shall not apply in cases of intent, gross negligence, warranty claims, liability due to defects in service, damage to life, limb, and health, or to the extent that the product liability act applies.

Senast uppdaterad: 2012-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Ungerska

a közigazgatás területén a sürgősségi kormányrendeleteket kivételes körülmények esetére kell korlátozni, és azokat törvényekkel kell helyettesíteni a parlament jogalkotási és felügyeleti szerepének megőrzése és annak biztosítása érdekében, hogy a választá

Engelska

in the field of public administration, emergency ordinances should be limited to exceptional circumstances and replaced by laws in order to preserve the parliament’s legislative role and oversight powers and to guarantee the non-discriminatory nature of e

Senast uppdaterad: 2017-02-10
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_report

Ungerska

a kötelezően tárolandó mennyiségek kiszámításának módszerét törvényben kell rögzíteni, a törvény módosításának pedig a terület szakértőinek értékelésén és következtetésein kell alapulnia. a 24. cikk (2) bekezdésében említett bizottsági eljárás szerinti módosítások esetében erre nincs garancia.

Engelska

the method for calculating stockholding obligations should be laid down in law and changes to it should be based on the appraisals and conclusions of experts in the field. there is no guarantee of this for amendments pursuant to the committee procedure under article 24(2).

Senast uppdaterad: 2016-12-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_report

Ungerska

a bűncselekményként való büntethetőség érdekében a szándékos magatartásnak minden esetben törvénysértőnek kell lennie (azaz a közösségi jogszabályokat vagy valamilyen törvényt kell sértenie). ezért valamely, nem törvénybe ütköző magatartás bűncselekményként való büntetését ki kell zárni.

Engelska

in order to be sanctioned as a criminal offence, a determined behaviour shall be necessarily unlawful (i.e., which infringes community legislation or a law). hence, the possibility of sanctioning criminally a behaviour which is not unlawful shall be ruled out.

Senast uppdaterad: 2013-01-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_report

Ungerska

a jelentés készítője úgy ítéli meg, hogy e törvénynek az elhunyt halálakor szokásos tartózkodási helye szerinti állam törvényének kell lennie, ily módon számos esetben egybe fog esni az illetékes bíróság és az alkalmazandó törvény, ami elősegíti majd az ö

Engelska

your rapporteur considers that the law in question should be the law of the country which was the habitual residence of the deceased at the time of his death; this would ensure that, in many instances, the court with jurisdiction and the applicable law wo

Senast uppdaterad: 2010-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_report

Ungerska

elnök úr, minden indokunk megvan arra, hogy reagáljunk az ésszerűtlen kompenzációs és jutalmazási rendszerekre. azt hiszem, ezt mindannyian megtesszük, és ez teljesen érthető, ezzel együtt is azt kell mondanom, hallgatva ezt a vitát, hogy nem a harsány politikai retorika a globális pénzügyi válságok megoldása. ne tűnjenek úgy, mint akik a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntenék, és ne fokozzák azt a pánikot, ami a pénzpiacokon a múlt héten dúlt. ez nem történhet meg ebben a házban. Ésszerűeknek kell lennünk, józanoknak. ezt a felelősséget bízták ránk a szavazóink. barátaink, kiegyensúlyozott álláspontot kell képviselnünk, jó és hatékony szabályokat és törvényeket kell megalkotnunk, amelyben van mozgástere a növekedésnek és az önszabályozásnak. ezt a harsány retorikát hallva én aggódom. nyugtalanít, és attól r ez egy túlszabályozott pénzügyi közösséghez vezet, amely nem lesz képes teljesíteni azt a növekedést, amelyre oly nagyon szükségünk van. a szavazóink növekedést és a több munkahely megteremtésének reményét várják el tőlünk.

Engelska

mr president, we have every reason to react to unreasonable compensation and bonus schemes. i think that we all do that and it is entirely understandable, but i will say nevertheless, having listened to the debate, that strident political rhetoric is not the way to resolve global financial crises. do not sound as though you are throwing the baby out with the bathwater and adding to the panic which raged on in the financial markets last week. that must not happen in this house. we must be reasonable, we must be sensible. that is the responsibility we have been given by our voters. my friends, we must take a balanced view, we must create good and effective rules and laws which allow scope for growth and self-regulation. i worry when i hear this strident rhetoric. it makes me anxious, and i fear that it will lead to an overregulated financial community which will not be able to deliver the growth we all need so much. it is growth and the prospect of creating more jobs which our voters are looking for.

Senast uppdaterad: 2012-10-30
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Ungerska

elnök úr, ha jót akarunk a kis- és középvállalatoknak, akkor olyan törvényeket kell hoznunk, amelyeknek ezek a vállalkozások is meg tudnak felelni.

Engelska

mr president, if we mean well toward small and medium-sized enterprises, we have to pass laws that they are also able to comply with.

Senast uppdaterad: 2014-05-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Ungerska

tehát minden tagállamnak ébernek kell lennie, speciális jogszabályokat kell bevezetni, és külön, nagyon szigorú törvényekkel kell kezelni a társadalomra leselkedő felháborító, szörnyű veszélyt .

Engelska

all member states must therefore be vigilant, special legislation must be introduced, and this outrage, this horrible threat to society, must be addressed with special and extremely severe laws.

Senast uppdaterad: 2014-10-10
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Ungerska

a francia jog ugyanis nem ismeri el az implicit garanciát: minden, az állam által nyújtott garanciát törvényben kell megerősíteni.

Engelska

french law does not recognise an implicit guarantee: any guarantee provided by the state must be enshrined in a law.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Ungerska

szerbiában: a környezetvédelemre vonatkozólag törvényt kell elfogadni, továbbá fel kell állítani és működőképessé kell tenni a környezetvédelmi Ügynökséget.

Engelska

in serbia: adopt a law on environment protection and set up and operationalise the environment protection agency.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Ungerska

montenegróban: a közúti közlekedésre vonatkozólag törvényt kell elfogadni és meg kell kezdeni annak végrehajtását (ideértve a lényeges végrehajtási rendszerek felállítását), továbbá el kell fogadni a vasútközlekedésről szóló törvényt.

Engelska

in montenegro: adopt and start implementing the road transport law (including establishment of the relevant implementation structures) and adopt the law on rail transport.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Ungerska

montenegróban: a szakmaiság és a felelősségre vonhatóság javítása érdekében törvényeket kell elfogadni a rendőrségre és a nemzetbiztonságra vonatkozólag.

Engelska

in montenegro: adopt laws on police and state security to ensure professionalism and accountability. border management

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Ungerska

törvényt kell elfogadni a belkereskedelemről és a kereskedelmi felügyeletről.

Engelska

adopt a domestic trade law and a law on trade inspection.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Ungerska

Új, a külföldiek jogállásáról szóló törvényt kell elfogadni.

Engelska

adopt a new law on foreigners.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: EP_transcript

Vissa mänskliga översättningar med låg relevans har dolts.
Visa resultat med låg relevans.

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK