Google'a Sor

Şunu aradınız:: siim (Çekçe - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Danca

Bilgi

Çekçe

Siim KALLAS

Danca

Siim KALLAS

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çekçe

Siim Kallas

Danca

asepresident

Son Güncelleme: 2010-09-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Park Siim 2000, Natania South, 42504 POB 8380, Izrael (dále jen "Jolybar")

Danca

Park Siim 2000, Natania South, 42504. POB 8380, Israel ("Jolybar")

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çekçe

Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Izrael (doplňkový kód TARIC A570)

Danca

Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israel (Taric-tillægskode A570)

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Siim Kallas je v Estonsku dobře znám, protože stál v čele několika ministerstev a v letech 2002–2003 působil jako předseda vlády.

Danca

Siim Kallas er et kendt ansigt i Estland, hvor han har siddet på flere ministerposter og været statsminister i 2002-2003.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Siim Kallas místopředseda místopředseda administrativní záležitostiaudit a boj proti podvodům spravedlnost, svoboda a bezpečnost(dříve doprava)

Danca

Retlige anliggender, frihed og sikkerhed(tidligere ansvarlig for transport)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

- s ohledem na kandidáty nominované 10 novými členskými státy na členy Komise, jimiž jsou Péter Balázs, Joe Borg, Ján Figeľ, Dalia Grybauskaitė, Danuta Hübner, Siim Kallas, Sandra Kalniete, Markos Kyprianou, Janez Potočnik a Pavel Telička,

Danca

- der henviser til de kandidater, som de ti nye medlemsstater har indstillet som medlemmer af Kommissionen, Péter Balázs, Joe Borg, Jįn Figel', Dalia Grybauskaitė, Danuta Hübner, Siim Kallas, Sandra Kalniete, Markos Kyprianou, Janez Potočnik og Pavel Telička,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

2. Clo rozšířené podle odstavce 1 tohoto článku se vybere z dovozů evidovaných v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 283/2004 a čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 2026/97, s výjimkou dovozu výrobků vyrobených společností Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of Cabo de Santo Agostinho, stát Pernambuco, Brazílie a společností Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504 POB 8380, Izrael.

Danca

2. Den ved stk. 1 udvidede told opkræves på den import af varer, der er registreret i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 283/2004 og artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2026/97, med undtagelse af varer, der er fremstillet af Terphane Ltda, BR 101, km 101, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasilien, og Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israel.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504 POB 8380, Izrael (doplňkový kód TARIC A570).

Danca

Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israel (Taric-tillægskode A570).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Izrael (doplňkový kód TARIC A570) a Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Izrael (doplňkový kód TARIC A691)."

Danca

Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israel (Taric-tillægskode A570) og af Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israel (Taric-tillægskode A691).".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çekçe

23. února: Setkání s místop%edsedou Evropské komise pro administrativní záležitosti, audit a boj proti podvod7m Siimem KALLASEM.

Danca

23. februar: Møde med Siim KALLAS, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for administration, revision og bekæmpelse af svig.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

24. dubna: setkání se Siimem KALLASEM, místopředsedou Komise odpovědným za administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům.

Danca

24. april: Møde med Siim KALLAS, næstformand med ansvar for administrative anliggender, revision og bekæmpelse af svig.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Pan Michael Cashman, 7len Evropského parlamentu, pan Diamandouros, pan Aidan White, generální tajmeník Mezinárodní federace novináェシ, a pan Derk-Jan Eppink, 7len kabinetu místopェedsedy Evropské komise pana Siim Kalase, hovoェí na tiskové konferenci pェi pェíležitosti 10. výro7í zェízení funkce evropského veェejného ochránce práv. Brusel, Belgie, 6. prosince 2005.

Danca

Michael Cashman, medlem af Europa-Parlamentet, Nikiforos Diamandouros, Aidan White, generalsekretær for Det Internationale Journalistforbund, og Derk-Jan Eppink, medlem af Europa-Kommissionens næstformand Siim KallasÔ kabinet, ved et presseseminar i anledning af tiårsdagen for Den Europæiske Ombudsmand. Bruxelles, Belgien, 6. december 2005.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Předseda Dimitriadis během setkání s komisařem Siimem Kallasem

Danca

EØSU-Info udkommer 9 gange om året i forbindelse med EØSU's plenarforsamlinger.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Siim Kallas, místopředseda Evropské komise; pan Stavros Dimas, eurokomisař pro životní prostředí; a paní Danuta Hübnerová, eurokomisařka pro regionální politiku.”

Danca

Formand for Europa-Kommissionen, til Siim Kallas, Næstformand for Europa-Kommissionen, Stavros Dimas, EU-kommissær for miljø, og Danuta Hübner, EU-kommissær for regionalpolitik.”

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Tohoto setkání se zúÏastnilo p%es šedesát osob, mimo jiné Derk-Jan EPPINK, místop%edseda Evropské komise Siim KALLAS, poslanec Evropského parlamentu a zpravodaj pro na%ízení o p%ístupu ve%ejnosti k dokument7m Michael CASHMAN, %editel Statewatch Tony BUNYAN a zástupce šéfredaktora listu European Voice Tim KING.

Danca

Flere end 60 mennesker deltog i mødet, hvor paneldeltagerne var Derk-Jan EPPINK, kabinetsmedlem, Siim KALLAS, næstformand for Europa-Kommissionen, Michael CASHMAN, MEP og Parlamentets ordfører for forordningen om aktindsigt i dokumenter, Tony BUNYAN, direktør for Statewatch, og Tim KING, assisterende redaktør for European Voice.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

V dubnu to byla návštěva viceprezidenta a komisaře pana Siima Kallase, která vyústila v užitečná jednání pro obě organizace.

Danca

I april var næstformand og kommissær, Siim Kallas, på besøg, hvilket resulterede i et møde, der var givtigt for begge organisationer.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Ve svêm úvodnîm p┼îsp┞vku komisa┼ Siim Kallas ┼ekl, Še ‡pr╉hlednost je jednîm z klî┘ovþch prvk╉ v boji proti korupci a ùpatnêmu rozpo┘tovêmu ┼îzenî a rovn┞Š v p┼edchâzenî t┞mto jev╉m. Komunikace je ú┘innou sou┘âstî têto pr╉hled-nosti.

Danca

I sine indledende b e - m Ø r k n i n g er fastslog k om m i s s Ø r Siim Kallas, at ¶gennemsigtighed er et af de vigtigste ele-menter i kampen mod og forebyggelse af korruption og dçrlig budgetforvaltning.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Výsledky hovor7, které jsem v této souvislosti v roce 2005 vedl s p%edsedou Evropské komise panem Josém Manuelem BARROSEM a s jejími místop%edsedy paní Margot WALLSTRÖMOVOU a panem Siimem KALLASEM, byly nesmírnÙ pozitivní a já velmi doufám, že tento projekt p%ivedeme blíže k uskuteÏnÙní.

Danca

Mine kontakter i 2005 med Europa-Kommissionens formand, José Manuel BARROSO, og næstformændene, Margot WALLSTRÖM og Siim KALLAS, har været særdeles positive, og jeg håber meget, vi hurtigt kan komme nærmere realiseringen af dem e projekt.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Çekçe

Úkolem Siima Kallase je vypracovat integrovanou dopravní politiku, která slučuje vyšší mobilitu s dopravou se sníženým obsahem uhlíku.

Danca

Det er Siim Kallas’ opgave at udvikle en integreret transportpolitik, der kombinerer øget mobilitet og reduktion af kulstofforbruget til transport.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam