Google'a Sor

Şunu aradınız:: alexandrie (Çekçe - Fransızca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Fransızca

Bilgi

Çekçe

Alexandrie

Fransızca

Alexandrie

Son Güncelleme: 2014-09-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Hypatia z Alexandrie

Fransızca

Hypatie

Son Güncelleme: 2012-08-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Žid pak nějaký, jménem Apollo, rodem z Alexandrie, muž výmluvný, přišel do Efezu, učený v Písmě.

Fransızca

Un Juif nommé Apollos, originaire d`Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Evropsko-středomořský summit hospodářských a sociálních rad a podobných institucí 2009 (Alexandrie) (REX)

Fransızca

s) Sommet euro-méditerranéen 2009 des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (Alexandrie) (REX)

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

2.5 Závěrečné prohlášení evropsko-středomořského summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, který se konal ve dnech 18. a 19. října 2009 v Alexandrii, upozornilo na nutnost řešení environmentálních a energetických problémů spojených s nedostatkem vody a s nárůstem desertifikace a problémů souvisejících se zaměstnaností, zastoupením zaměstnanců a odbornou přípravou ve středomořských zemích.

Fransızca

2.5 La déclaration finale du sommet Euromed des CES et institutions similaires d'Alexandrie, les 18 et 19 octobre 2009, rappelle les enjeux relatifs aux défis environnementaux et énergétiques liés à la rareté de l'eau et à la désertification accrue, à l'emploi, à la représentation des salariés et à la formation professionnelle dans les pays méditerranéens serait traité.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

2.5 Závěrečné prohlášení evropsko-středomořského summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, který se konal ve dnech 18. a 19. října 2009 v Alexandrii, upozornilo na nutnost řešení environmentálních a energetických problémů spojených s nedostatkem vody a s nárůstem dezertifikace a problémů souvisejících se zaměstnaností, zastoupením zaměstnanců a odbornou přípravou ve středomořských zemích.

Fransızca

2.5 La déclaration finale du sommet Euromed des CES et institutions similaires d'Alexandrie, les 18 et 19 octobre 2009, rappelle les enjeux relatifs aux défis environnementaux et énergétiques liés à la rareté de l'eau et à la désertification accrue, à l'emploi, à la représentation des salariés et à la formation professionnelle dans les pays méditerranéens serait traité.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

2.5 Závěrečné prohlášení evropsko-středomořského summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, který se konal ve dnech 18. a 19. října 2009 v Alexandrii, upozornilo na environmentální a energetické problémy spojené s nedostatkem vody a s nárůstem desertifikace a problémy související se zaměstnaností, zastoupením zaměstnanců a odbornou přípravou ve středomořských zemích.

Fransızca

2.5 La déclaration finale du sommet Euromed des CES et institutions similaires d'Alexandrie, les 18 et 19 octobre 2009, rappelle les enjeux relatifs aux défis environnementaux et énergétiques liés à la rareté de l'eau et à la désertification accrue, à l'emploi, à la représentation des salariés et à la formation professionnelle dans les pays méditerranéens.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Informační zprávu, jež bude představena na příštím summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí zemí partnerství Euromed ve dnech 18.–19. října 2009 v Alexandrii, vypracoval EHSV ve spolupráci s hospodářskými a sociálními radami Španělska, Řecka, Itálie, Alžírska, Tuniska, Libanonu, Palestiny a se zástupci občanské společnosti z Egypta, Jordánska a Turecka.

Fransızca

Le présent rapport d'information, qui sera présenté au cours du prochain sommet Euromed des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires se tenant à Alexandrie les 18 et 19 octobre 2009, a été élaboré en collaboration avec les Conseils économiques et sociaux de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de Tunisie, d'Algérie, du Liban, de l'Autorité palestinienne et avec des représentants de la société civile d'Égypte, de Jordanie et de Turquie.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Na setkáních v Alexandrii (USA) v roce 2004 a v Tokiu v roce 2006 a na dvou přípravných setkáních v Bruselu a v Kapském Městě byl zahájen vyhrazený mezinárodní dialog.

Fransızca

Un dialogue international sur le sujet a été engagé, avec des réunions à Alexandria (États-Unis) en 2004 et à Tokyo en 2006 ainsi que deux réunions préparatoires à Bruxelles et au Cap.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Nadace Anny Lindhové pro dialog mezi kulturami byla oficiálně zřízena v dubnu 2005 v Alexandrii.

Fransızca

La Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures a été officiellement inaugurée en avril 2005 à Alexandrie.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Prioritní činnosti byly v tomto ohledu zahájeny na popud poradní skupiny zřízené předsedou Komise, které také mimo jiné vedly k založení euro-středomořské Nadace Anny Lindh pro dialog mezi kulturami v Alexandrii a k zahájení zvláštní debaty o kultuře v rámci politických dialogů s mnoha třetími zeměmi.

Fransızca

Des actions prioritaires en ce sens ont été lancées sous l’impulsion d’un groupe consultatif mis en place par le Président de la Commission, ce qui a notamment abouti à la création de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures à Alexandrie et à l’ouverture d’un débat spécifique sur la culture dans le dialogue politique avec de nombreux pays tiers.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

V říjnu 2003 byla uspořádána velká konference v Alexandrii v Egyptě, která poukázala na zahájení programu Tempus ve středomořském regionu.

Fransızca

En octobre 2003, une grande conférence a été organisée à Alexandrie (Égypte) pour marquer le lancement de Tempus dans la région méditerranéenne.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

V průběhu diskuse předseda studijní skupiny pan NILSSON podpořil dokument a vyzdvihl jeho vysokou hodnotu jakožto východiska pro diskusi na nadcházejícím summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí zemí partnerství Euromed, který se bude konat v Alexandrii ve dnech 18. a 19. října 2009.

Fransızca

Au cours du débat, M. Nilsson, président du groupe d'étude, appuie le document et met en exergue sa grande utilité en tant que base de discussion pour le prochain Sommet Euromed des conseils économiques et sociaux et institutions similaires qui se tiendra à Alexandrie les 18 et 19 octobre 2009.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

g) Evropsko-středomořský summit hospodářských a sociálních rad a podobných institucí v roce 2009 v Alexandrii, v Egyptě (REX)

Fransızca

g) sommet euro-méditerranéen des conseils économiques et sociaux et institutions similaires en 2009, à Alexandrie, Égypte (REX);

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Alexandria

Fransızca

Alexandrie (homonymie)

Son Güncelleme: 2015-02-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

správní oblasti Alexandrie, Baheira, Kafr El Šejch, Dimját, Dakálija, Port Said, Šarkija, Gárbija, Menufija, Kaliubija, Ismáilija, Severní Sinaj, Jižní Sinaj, Káhira (jako Velká Káhira včetně města Gízy), Suez, Marsa-Matrúh, Fajjúm, Gíza a Bani Suvajf" .

Fransızca

gouvernorats d'Alexandrie, Beheira, Kafr el Cheikh, Damiette, Dakahlieh, Port-Saïd, Charkieh, Gharbieh, Menoufieh, Kalioubieh, Ismaïlia, Sinaï du Nord, Sinaï du Sud, le Caire (Le Grand Caire, y compris Gizeh-ville), Suez, Marsa-Martrouh, Fayoum, Gizeh et Béni-Souef ».

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çekçe

Na evropsko-středomořském summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, který se konal ve dnech 18. a 19. října 2009 v Alexandrii, se EHSV aktivně zapojil do diskuse se svými partnery, aby nalezl způsob, pokračování ze strany 1–EHSV diskutuje o programu španělského předsednictví praveny ke spolupráci, ať již v rámci těchto jednotlivých zemí či mezi nimi.

Fransızca

Suite de la page 1 —Le CESE débat du programme de la présidence espagnole sont peu disposées à travailler ensemble,que ce soit au sein ou entre les différents pays en question.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Qait Bey, Alexandria (EG), jedno z míst konání Dialogového večera (Dialogue Night).

Fransızca

Qait Bey, Alexandrie (EG) lors de l’une des «Nuits du dialogue»

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Regionální partnerství a budování d$vry pokračovaly prostednictvím iniciativ provádných v rámci sít ústav$zahraniční politiky Evropsko-stedomoské studijní komise (Euromesco), zamených na občanskou společnost, lidská práva a demokracii v regionu, tj. v rámci dvou subregionálních seminá$konaných ve dnech 21. až 23. záí 2006 v Meknesu a ve dnech 26. a 27. dubna 2007 v Alexandrii a semináe o „správvcí veejných, reforma lidských právech v evropsko-stedomoské oblasti“, konaném dne 31. kvtna 2007 v Berlín.

Fransızca

L'instauration d'un partenariat régional et d'un climat de confiance s'est poursuivie grâce aux initiatives du réseau euro-méditerranéen des instituts de politique étrangère (EuroMeSco), axées sur la société civile, les droits de l'homme et la démocratie dans la région, à savoir: les deux séminaires sous-régionaux qui ont été organisés, respectivement du 21 au 23 septembre 2006 à Meknès et les 26 et 27 avril 2007 à Alexandrie, et le séminaire qui s'est tenu le 31 mai 2007 à Berlin sur le thème de la gouvernance, de la réforme et des droits de l'homme dans la région euromed.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Veřejné debaty, koncerty, slavnosti jídla a mnohé další akce se konaly v Alexandrii, Istanbulu, Barceloně, Bejrútu, Benátkách, Avignonu a dalších městech a vesnicích ve 37 zemích.

Fransızca

Des débats publics, des concerts, des festivals culinaires et bien d’autres événements ont eu lieu à Alexandrie, à Istanbul, à Barcelone, à Beyrouth, à Venise, à Avignon et dans d’autres villes et villages de 37 pays.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam