Google'a Sor

Şunu aradınız:: videozáznamech (Çekçe - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Maltaca

Bilgi

Çekçe

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a jiné umělecké a zábavní činnosti

Maltaca

Attivitajiet ċinematografiċi, ta’ vidjo, produzzjoni ta’ programmi għat-televixin u attivitajiet ta’ divertiment oħrajn

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

Maltaca

Fil-każ ta' pubblikazzjoni minn Parti jew organi pubbliċi ta' dik il-Parti ta' ġurnali, artikoli, rapporti, kotba, inklużi video u software ġejjin minn riċerka konġunta skond il-Ftehim, il-Parti l-oħra għandha tkun intitolata għal liċenza ta' madwar id-dinja, li m'hiex esklussiva, irrevokabbli, ħielsa minn ħlasijiet biex tittraduċi, tirreproduċi, tadatta, titrasmetti u tiddistribwixxi pubblikament dawn ix-xogħolijiet.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

zveřejní-li jedna smluvní strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá smluvní strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl;

Maltaca

f'każ li wieħed mill-Partijiet jew il-parteċipanti l-oħra, jippubblikaw ġurnali xjentifiċi jew tekniċi, artikoli, rapporti, kotba, inklużi vidjo u softwer, tar-riżultati li ħarġu mir-riċerka konġunta skond dan il-Ftehim, il-Parti l-oħra jew il-parteċipanti l-oħra tiegħu jkunu ntitolati għal liċenzja dinjija, mhux esklusiva, irrevokabbli, mingħajr is-somma li titħallas lill-awtur biex jittraduċu, jirriproduċu, jadattaw, jittrasmettu u jiddistribwixxu pubblikament dan ix-xogħol;

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá strana právo na základě písemného povolení vydavatele na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

Maltaca

f'każ ta' pubblikazzjoni minn waħda mill-Partijiet jew minn korpi pubbliċi ta' dik il-Parti ta' ġurnali xjentifiċi u tekniċi, artikoli, rapporti, kotba, inklużi video u software, li joħorġu mir-riċerka konġunta li ssir skond dan il-Ftehim, il-Parti l-oħra għandha tkun intitolata, permezz ta' permess bil-miktub mill-editur, għal-liċenza non-esklussiva, irrevokabbli, mifruxa madwar id-dinja u bla hlas lill-awtur ghal kull kopja mibjugha biex tittraduċi, tirriproduċi, tadatta, titrasmetti u tqassam b'mod pubbliku dawn ix-xogħolijiet;

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

Maltaca

Fil-każ tal-publikazzjoni minn Parti, jew minn korpi pubbliċi ta' dik il-Parti, ta' ġurnali xjentifiċi u tekniċi, artikoli, rapporti, kotba, inklużi l-video u s-software li jirriżultaw mir-riċerka konġunta bis-saħħa tal-Ftehim, il-Parti l-oħra għandha tkun intitolata madwar id-dinja kollha, għal dritt mhux-esklussiv, irrevokabbli, liċenza mingħajr dritt ta' l-awtur għat-traduzzjoni, r-riproduzzjoni, l-adattazzjoni, it-trasmissjoni u d-distribuzzjoni pubblika ta' tali xogħlijiet.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty vědecké a technické časopisy, články, zprávy, knihy, včetně videozáznamů nebo softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě této dohody, má druhá strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

Maltaca

Fil-każ ta' pubblikazzjoni minn Parti jew minn korpi pubbliċi ta' dik il-Parti ta' ġurnali xjentiifiċi u tekniċi, artikoli, rapporti, kotba, inklużi video u software, li jkunu rriżultaw minn riċerka konġunta skond dan il-Ftehim, il-Parti l-oħra għandha tkun intitolata għal liċenza mondjali, mhux esklussiva, irrevokabbli, mingħajr dritt ta' l-awtur biex tittraduċi, tirriproduċi, tibgħat u tqassam pubblikament dawn ix-xogħlijiet.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

Maltaca

Fil-każ ta' pubblikazzjoni minn Parti jew korpi pubbliċi ta' dik il-Parti ta' ġurnali, artikoli, rapporti, kotba, inklużi vidjo u software xjentifiċi u tekniċi li ġejjin minn riċerka konġunta skond il-Ftehim, il-Parti l-oħra tkun intitolata għal liċenza fid-dinja kollha, mhux esklussiva, irrevokabbli, mingħajr drittijiet ta' l-awtur biex tittraduċi, tirriproduċi, tadatta, tittrasmetti, u tqassam pubblikament tali xogħolijiet.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

Maltaca

Fil-każ ta' pubblikazzjoni minn Parti jew korpi pubbliċi ta' dik il-Parti, ta' ġurnali xjentifiċi u tekniċi, artikoli, rapporti, kotba, inklużi vidjo u softwer li joħorġu mir-riċerka konġunta skond dan il-Ftehim, il-Parti l-oħra jkollha d-dritt ta' liċenza globali, mhux esklussiva, irrevokabbli u mingħajr ħlas sabiex tittraduċi, tirriproduċi, tadatta, tittrasmetti u tqassam xogħol bħal dan pubblikament.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

V případě, že jedna strana nebo veřejné subjekty této strany zveřejní vědecké a technické časopisy, články, zprávy a knihy včetně videozáznamů a softwaru vyplývající ze společného výzkumu podle této dohody, má druhá strana nebo veřejné subjekty této strany v mezích plánu zavádění výsledků technického rozvoje právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou licenci bez licenčních poplatků pro překlady, rozmnožování, úpravu, přenos a veřejnou distribuci těchto děl.

Maltaca

Fil-każ ta’ pubblikazzjoni minn Parti jew korpi pubbliċi ta’ dik il-Parti ta’ ġurnali, artikli, rapporti, kotba xjentifiċi u tekniċi, inklużi video u software, li jirriżultaw minn riċerka konġunta skond taħt dan il-Ftehim, il-Parti l-oħra jew korpi pubbliċi ta’ dik il-Parti għandhom ikunu entitolati fil-limiti speċifikati fit-TMP għal liċenza dinjija, mhux esklussiva, irrevokabbli, mhux soġġetta għal ħlas ta’ drittijiet, biex tittraduċi, tirriproduċi, tadatta, titrasmetti u pubblikament tqassam tali xogħolijiet.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá strana právo na základě písemného povolení vydavatele na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

Maltaca

Fil-każ ta' pubblikazzjoni minn Parti jew entitajiet pubbliċi ta' dik il-Parti ta' ġurnali, artikoli, rapporti, kotba, inklużi video u software xjentifiċi u teknoloġiċi, imwaqqfa minn riċerki magħquda skond il-Ftehim, il-Parti l-oħra tiġi intitolata, b'permess bil-miktub mill-persuna li ppublikat il-ktieb, għal liċenza sabiex taqleb il-lingwa, tirriproduċi, tadatta, titrasmetti u tqassam pubblikament ix-xogħol tagħha mad-dinja kollha, mhux esklussiv u irrevokabbli.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

v případě, kdy jedna smluvní strana nebo veřejný subjekt této smluvní strany publikuje vědecké a technické časopisy, články, zprávy, knihy, včetně videozáznamů a software, vzniklé v rámci společného výzkumu na základě této dohody, má druhá smluvní strana s písemným souhlasem vydavatele nárok na celosvětovou nevýhradní, neodvolatelnou licenci, která je osvobozena od poplatků, na překládání, reprodukci, úpravu a publikaci těchto děl;

Maltaca

f'każ ta' pubblikazzjoni minn Parti jew korpi pubbliċi ta' dik il-Parti, ta' ġurnali xjentifiċi u tekniċi, artikoli, rapporti, kotba, inkluż vidjo u softwer li joħorġu mir-riċerka konġunta skond il-Ftehim, il-Parti l-oħra għandha tkun intitolata, bil-permess miktub mill-pubblikatur, liċenza dinjija, mhux esklussiva, irrevokabbli, mingħajr profitt biex tittraduċi, tirriproduċi, tadatta u tiddistribwixxi pubblikament xogħlijiet bħal dawn;

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

uveřejní-li smluvní strana v časopisech, článcích, zprávách, knihách, jakož i videozáznamech a softwaru vědecké a technické údaje, informace a výsledky pocházející z činností vykonávaných podle této dohody a týkající se těchto činností, uděluje se druhé smluvní straně celosvětová, nevýlučná, neodvolatelná licence, která nepodléhá licenčnímu poplatku, k překládání, rozmnožování, úpravě, přenášení a veřejné distribuci těchto děl;

Maltaca

fil-każ fejn Parti tippubblika data, informazzjoni u riżultati xjentifiċi u tekniċi, permezz ta' ġurnali, artikoli, rapporti, kotba, inklużi video u software, li joħorġu jew konnessi minn attivitajiet imwettqa skond dan il-Ftehim, liċenza dinjija, mhux esklussiva, irrevokabbli, libera mill-ħlas ta' royalty għandha tingħata lill-parti l-oħra biex tiddraduċi, tirriproduċi, tadatta, tittrasmetti u tqassam pubblikament xogħlijiet tali;

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

CPA 18.20.20: Rozmnožování videozáznamů

Maltaca

Ir-Riproduzzjoni ta’ registrazzjoni video ta’ hoss u vizjoni fuq tejps manjetici ta’ wisa’ ta’ > 6,5 mm — — I

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çekçe

Je-li k dispozici videozáznam, inspektoři k němu získají přístup, aby si ověřili přemisťované množství na základě videozáznamu, a ověří, zda videozáznam splňuje minimální normy pro postupy pořizování videozáznamů vymezené v příloze 9 doporučení ICCAT č. 12-03.

Maltaca

Fejn tkun disponibbli reġistrazzjoni bil-vidjo, l-uffiċjali għandhom jingħataw aċċess għaliha, jivverifikaw il-kwantitajiet ittrasferiti kif osservat fil-filmat u jivverifikaw li l-vidjos miġbuda jirrispettaw l-istandards minimi għall-proċeduri għar-reġistrazzjonijiet bil-vidjo kif definit fl-Anness 9 tar-Rakkomandazzjoni 12-03 tal-ICCAT.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Tato zjištění se porovnají s informacemi, které inspektorům poskytnou ostatní příslušné orgány, včetně údajů ze systému sledování plavidel (VMS), seznamů oprávněných plavidel, zpráv pozorovatelů, videozáznamů a všech dokladů souvisejících s rybolovnými činnostmi.

Maltaca

Dawk is-sejbiet għandhom jitqabblu mal-informazzjoni li titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-uffiċjali minn awtoritajiet kompetenti oħra, inkluża informazzjoni mis-Sistema tal-Monitoraġġ tal-Bastiment (VMS), il-listi tal-bastimenti awtorizzati, ir-rapporti tal-osservaturi, ir-reġistrazzjonijiet bil-vidjo u d-dokumenti kollha relatati mal-attivitajiet tas-sajd.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

dodržování požadavků na pořizování videozáznamů vymezených v příloze 9 doporučení ICCAT č. 12-03.

Maltaca

il-konformità mar-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni bil-vidjo kif definit fl-Anness 9 tar-Rakkomandazzjoni 12-03 tal-ICCAT.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

zda bylo každé přemístění a umísťování do klecí v chovných hospodářstvích zachyceno videokamerou umístněnou ve vodě a zda je videozáznam k dispozici pro inspektory a je v souladu s požadavky na pořizování videozáznamů definované v příloze 9 doporučení ICCAT č. 12-03;

Maltaca

li l-attivitajiet kollha ta’ trasferiment u tqegħid fil-gaġeġ fir-razzett ġew issorveljati minn vidjokamera fl-ilma, u li tkun disponibbli reġistrazzjoni bil-vidjo għall-ispetturi u li tkun tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni bil-vidjo kif definit fl-Anness 9 tar-Rakkomandazzjoni 12-03 tal-ICCAT.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Den otevřených dveří audiovizuální materiál (archiv videozáznamů a fotografií) je přístupný na adrese www.consilium.europa.eu/TVpress poštou na adresu: Generální sekretariát Rady Evropské unie GŘ F – Transparentnost / Přístup k dokumentům - Archivy Rue de la Loi 175, 1048 Brusel, Belgie

Maltaca

Jum Miftuħ għall-Pubbliku materjal awdjoviżiv (arkivji tal-videos u tar-ritratti) tista' ssibu fuq: www.consilium.europa.eu/TVpress bil-posta lil: Segretarjat Ġenerali talKunsill tal-Unjoni Ewropea DG F-Trasparenza/Aċċess għal dokumenti - Arkivji Rue de la Loi 175, 1048 Brussell, Belġju.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Dne 6. května mezi 10.00–18.00 hod. mohou návštěvníci při prohlídce budovy pohovořit se členy, informovat se o činnostech Výboru, shlédnout videozáznam o jedné z nejúspěšnějších akcí Výboru v loňském roce, jíž bylo poradní fórum zainteresovaných stran s názvem „Informovat o Evropě – jak přiblížit Evropu občanům“, a vytvořit si obrázek o tom, jak konkrétně Výbor vyjadřuje zájmy občanů Unie.

Maltaca

Ejja ltaqa’mal-membri tagħna permezz ta’ żjara gwidata, tgħallem fuq ix-xogħol tal-Kumi-tat; permezz ta’ vidjow kun af aktar dwar il-konferenza li tant għamlet suċċess tal-Kumitat, l-iStakeholders Forum dwar kif negħlbu d-distanza maċ-Ċittadini Ewropej, u esperjenza kif il-Kumitat jagħti vuċi konkreta lill-interessi taċ-ċittadini Ewropej.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

I-505) zabýval německou právní úpravou, na jejímž základě byl zakázán zásilkový prodej a převod nosičů s videozáznamy, které nejsou příslušným vnitrostátním orgánem nebo vnitrostátní dobrovolnou samoregulační institucí podrobeny kontrole ani klasifikaci pro účely ochrany nezletilých a které nebyly tímto orgánem nebo institucí opatřeny údajem o věku, od něhož je povoleno se na tyto nosiče s videozáznamy dívat.

Maltaca

I-505), ilQorti talĠustizzja analizzat leġiżlazzjoni Ġermaniża li tipprojbixxi l-bejgħ u t-trasferiment b’korrispondenza ta’vidjogrammi li ma ġewx suġġetti, minn awtorità nazzjonali kompetenti jew minn organizzazzjoni nazzjonali ta’ awtoregolamentazzjoni volontarja, għal kontroll kif ukoll għal klassifikazzjoni għall-finijiet talprotezzjoni tal-minuri u li ma jinkludux indikazzjoni, li toriġina minn din l-awtorità jew minn din l-organizzazzjoni, tal-età minn meta wieħed jista’jara dawn il-vidjogrammi.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam