Google'a Sor

Şunu aradınız:: genito (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

This could be done with the cervical smear or in a genito-urinary clinic

Galce

Gellid gwneud hynny gyda phrawf ceg y groth neu mewn clinig cenhedlol-droethol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

There has been a rise in HIV prevalence in heterosexual attendees of genito-urinary medicine clinics

Galce

Bu cynnydd yn nifer yr achosion o HIV mewn pobl hetrorywiol sy'n mynychu clinigau meddyginiaeth cenhedlol-droethol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The genito-urinary medicine clinics are reporting an increase in the number of people who are coming forward for testing

Galce

Mae'r clinigau meddyginiaeth cenhedlol-droethol yn cofnodi cynnydd yn nifer y bobl sy'n mynd am brawf

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The remaining uses of the CRI buildings include drug and alcohol clinics , a genito-urinary clinic and mental health facilities

Galce

Mae'r gwasanaethau sy'n weddill yn adeiladau'r ysbyty yn cynnwys clinigau cyffuriau ac alcohol , clinig cenhedlol-droethol a chyfleusterau iechyd meddwl

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In the Cardiff Royal Infirmary genito-urinary medicine clinic , two existing members of the nursing staff have been trained to work as nurse practitioners

Galce

Yng nghlinig meddygaeth genhedlol-droethol Ysbyty Brenhinol Caerdydd , mae dwy o'r nyrsys a oedd yno wedi'u hyfforddi i weithio fel ymarferwyr nyrsio

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We must also improve access to sexual health through the genito-urinary clinics , the services that they provide and the premises in which they are provided

Galce

Rhaid inni wella'r mynediad i iechyd rhywiol hefyd drwy'r clinigau cenhedlol-wrinol , y gwasanaethau a ddarparant a'r adeiladau lle y'u darperir

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

For 2004-05 , some £47 ,000 was allocated to Pembrokeshire Local Health Board for genito-urinary medicine services

Galce

Ar gyfer 2004-05 , dyrannwyd tua £47 ,000 i Fwrdd Iechyd Lleol Sir Benfro ar gyfer gwasanaethau meddygaeth genhedlol-wrinol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The integration of existing family planning and genito-urinary medicine services into a single sexual health service will maximise the opportunity for preventive health checks and early diagnosis

Galce

Drwy integreiddio'r gwasanaethau cynllunio teuluol a meddygaeth genhedlol-wrinol presennol yn un gwasanaeth iechyd rhywiol , bydd modd manteisio i'r eithaf ar y cyfle i gynnig archwiliadau iechyd ataliol a diagnosis cynnar

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The campaign has generated much uptake and interest , and has resulted in pressure on the genito-urinary medicine service in Wales , by way of additional consultant appointments

Galce

Mae'r ymgyrch wedi ennyn ymateb a diddordeb mawr , ac mae hynny wedi arwain at bwysau ar y gwasanaeth cenhedlol-droethol yng Nghymru , ar ffurf apwyntiadau ychwanegol ag ymgynghorwyr

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Over 70 ,000 new cases were seen in genito-urinary medicine clinics in 2001 -- an increase of 10 per cent in females , and 9 per cent in males over the 2000 figure

Galce

Gwelwyd mwy na 70 ,000 o achosion newydd mewn clinigau meddygaeth cenhedlol-droethol yn 2001 -- cynnydd o 10 y cant mewn merched , a 9 y cant mewn dynion ar ffigur 2000

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Jane Hutt : Funding for genito-urinary medicine services , which provide diagnosis and treatment services for HIV and other sexually transmitted infections , is ring-fenced

Galce

Jane Hutt : Neilltuir arian ar gyfer gwasanaethau meddygaeth genhedlol-wrinol , sy'n darparu gwasanaethau diagnosis a thriniaeth ar gyfer HIV a heintiau eraill a drosglwyddir drwy ryw

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Thirty-four thousand out-patients are seen at the site and a number of mental health , forensic pathology and genito-urinary medicine services are well provided at the CRI

Galce

Gwelir 34 ,000 o gleifion allanol ar y safle a cheir darpariaeth dda o wasanaethau iechyd y meddwl , patholeg fforensig a gwasanaethau meddygol cenhedlol-droethol yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I propose , therefore , to integrate existing family planning and genito-urinary medicine services into a single sexual health service , which will maximise the opportunity for preventative health checks , diagnosis of infections such as chlamydia , and provide a more acceptable service for patients and staff

Galce

Gan hynny , bwriadaf gyfuno'r gwasanaethau presennol ar gyfer cynllunio teulu a meddygaeth genhedlol-droethol i wneud un gwasanaeth iechyd rhywiol , a fydd yn amlhau'r cyfleoedd i gynnig archwiliadau iechyd ataliol , i ganfod heintiadau fel clamydia , ac i ddarparu gwasanaeth sy'n fwy derbyniol gan gleifion a staff

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

On your point about clinics , we are moving away from the old genito-urinary medicine clinics , which were often located down alleyways and so on , to the sexual health clinic , which provides contraceptives and covers the whole range of issues

Galce

Ynghylch y pwynt a wnaethoch am glinigau , yr ydym yn symud oddi wrth yr hen glinigau meddygaeth genhedlol-droethol , a oedd yn aml wedi'u lleoli mewn lonydd cefn ac yn y blaen , a thuag at y clinig iechyd rhywiol , sy'n darparu dulliau atal cenhedlu ac yn ymdrin â'r holl faterion sy'n gysylltiedig â hyn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Spending for these services will be protected : the £7 .1 million that is ring-fenced for genito-urinary medicine will be integrated with the current £7 million spend for family planning services to create a single sexual health service ring-fenced budget

Galce

Clustnodir y gwariant ar gyfer y gwasanaethau hyn : cyfunir y £7 .1 miliwn a glustnodir ar gyfer meddygaeth genhedlol-droethol â'r £7 miliwn a warir ar hyn o bryd ar wasanaethau cynllunio teulu i greu un gyllideb wedi'i chlustnodi ar gyfer gwasanaeth iechyd rhywiol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The scheme offered at Cardiff Royal Infirmary's genito-urinary medicine clinic by nurse practitioners has brought practical benefits in terms of service delivery , with more efficient booking systems and a combination of open-access and appointment clinics

Galce

Mae'r cynllun a gynigir yn y clinig meddygaeth genhedlol-wrinol yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd gan ymarferwyr nyrsio wedi dod â budd ymarferol o ran darparu gwasanaethau , gyda systemau trefnu apwyntiadau mwy effeithlon a chyfuniad o glinigau sy'n cynnig mynediad agored ac apwyntiadau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam