Google'a Sor

Şunu aradınız:: magnetic (Danca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

Lehçe

Bilgi

Danca

Arnold Magnetic Technologies, Marengo, Illinois

Lehçe

Arnold Magnetic Technologies, Marengo, Illinois

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilleddannelse)

Lehçe

tworzenie obrazów za pomocą rezonansu magnetycznego

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

- Jackin Magnetic Co. Ltd: 7,2 % (Taric-tillaegskode: 8775)

Lehçe

- Jackin Magnetic Co. Ltd: 7,2 % (dodatkowy kod Taric: 8775),

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Det bemaerkes, at Swire Magnetic Holdings Limited indstillede produktionen og salget af 3,5& Prime; disketter i foerste kvartal af 1994.

Lehçe

Należy zaznaczyć, że Swire Magnetic Holdings Limited zakończyło produkcję i handel dyskietkami 3,5-calowymi w pierwszym kwartale 1994 r.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12 for at tilpasse bilag II til ICNIRP guidelines for limiting exposure to electric fields induced by movement of the human body in a static magnetic field and by time varying magnetic fields below 1 Hz, så snart de bliver tilgængelige.

Lehçe

Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 12 w celu dodania do załącznika II wytycznych ICNIRP dotyczących ograniczania narażenia na pola elektryczne indukowane w ciele człowieka przy poruszaniu się w polu magnetostatycznym oraz przy oddziaływaniu zmiennych w czasie pól magnetycznych o częstotliwości poniżej 1 Hz, jak tylko wytyczne te będą dostępne.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Produktionen af tyndt GOES forudsætter en udvalsningsproces, som udføres af specialiserede virksomheder, hvoraf Kommissionen kun har kendskab til to i de pågældende lande, nemlig den amerikanske producent Arnold Magnetic Technologies og den russiske producent Ileko (Asha), hvoraf kun førstnævnte producent samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen.

Lehçe

Produkcja cienkich elektrotechnicznych blach teksturowanych wiąże się z procesem ponownego walcowania przeprowadzanego przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, z których tylko dwa znane są Komisji w krajach, których dotyczy postępowanie: producent z USA – Arnold Magnetic Technologies oraz producent rosyjski – Ileko (Asha). Jedynie pierwsze z wymienionych przedsiębiorstw współpracowało.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

"" ID="1">Hongkong" ID="1">- Jackin Magnetic Company Limited:> ID="2">7,2 "> ID="1">- Plantron (HK) Ltd:> ID="2">6,7 "> ID="1">- Technosource Industrial Ltd:> ID="2">13,3.""

Lehçe

- Jackin Magnetic Co Ltd: _BAR_ 7,2, _BAR_ - Plantron (HK) Ltd: _BAR_ 6,7, _BAR_ - Technosource Industrial Ltd: _BAR_ 13,3. _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

- Emtec Magnetics GmbH, Ludwigshafen, Tyskland

Lehçe

- Emtec Magnetics GmbH, Ludwigshafen, Niemcy

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

- Hanny Magnetics: 35,6 % (Taric-tillaegskode: 8711).

Lehçe

—Hanny Magnetics:(dodatkowy kod Taric: 8711). _BAR_ 35,6 % _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

CENELEC _BAR_ EN 60601-2-33:2002 Elektromedicinsk udstyr — Del 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis (IEC 60601-2-33:2002) _BAR_ EN 60601-2-33:1995 + A11:1997 Note 2.1 _BAR_ udløbsdato ( 1.7.2005) _BAR_

Lehçe

CENELEC _BAR_ EN 60601-2-33:2002 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-33: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznej (IEC 60601-2-33:2002) _BAR_ EN 60601-2-33:1995 + A11:1997 Uwaga 2.1 _BAR_ Termin minął ( 1.7.2005) _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Hanna Magnetics (Zuhai) Ltd: 35,6 %

Lehçe

Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd _BAR_ 35,6 % _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Hanny Zhuhai Ltd, Kowloon, Hongkong (forbundet eksportør med producenten Hanny Magnetics (Zhuhai) Ltd, Guangdong Province, Kina)

Lehçe

Hanny Zhuhai Ltd, Kowloon, Hongkong (eksporter powiązany z producentem Hanny Magnetics (Zhuhai) Ltd., Prowincja Guangdong, Chińska Republika Ludowa)

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

I forordningen om midlertidig told viste de fastlagte kendsgerninger for Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd i Kommissionens undersoegelse, at selskabet er uafhaengigt af statsmyndighedernes indblanding i dets forretningsdispositioner, og Kommissionen indroemmede saaledes individuel behandling.

Lehçe

W rozporządzeniu tymczasowym, fakty dotyczące Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd. ustalone w czasie badania Komisji wykazały, że działalność handlowa tego przedsiębiorstwa jest wolna od ingerencji rządu, w związku z czym przyznano indywidualne traktowanie.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

"Kontrastforstærket magnetic resonance imaging (MRI) med henblik på korrekt lokalisering af maligne forandringer i lever eller nyrer hos patienter, hos hvilke fokal sygdom i lever eller nyrer anses for stærkt sandsynlig eller er blevet påvist ved andre diagnostiske prøver eller histopatologiske fund."

Lehçe

„ Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ze wzmocnieniem kontrastu u pacjentów z uzasadnionym podejrzeniem lub dowodami na ogniskową chorobę wątroby lub nerek uzyskanymi za pomocą innych badań diagnostycznych lub histopatologicznych, w celu prawidłowej lokalizacji zmian złośliwych w wątrobie lub nerkach ”.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

"Kontrastforstærket magnetic resonance imaging (MRI) med henblik på korrekt lokalisering af maligne forandringer i lever eller nyrer hos patienter, hos hvilke fokal sygdom i lever eller nyrer anses for stærkt sandsynlig eller er blevet påvist ved andre diagnostiske prøver eller histopatologiske fund."

Lehçe

Ponadto, sformułowanie wskazania powinno także odzwierciedlać kontekst kliniczny, dla którego wykazano, że preparat Gadovist posiada taką samą dokładność diagnostyczną, jak preparat porównawczy, to jest umożliwia dokładne zlokalizowanie co najmniej jednej zmiany złośliwej w wątrobie lub nerkach u danego pacjenta na podstawie obrazów z badania MR przed podaniem i po podaniu kontrastu. ” Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ze wzmocnieniem kontrastu u pacjentów z uzasadnionym podejrzeniem lub dowodami na ogniskową chorobę wątroby lub nerek uzyskanymi za pomocą innych badań diagnostycznych lub histopatologicznych, w celu prawidłowej lokalizacji zmian złośliwych w wątrobie lub nerkach ”.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Danca

Enkelt demyeliniserende hændelse som tyder på dissemineret sklerose Et kontrolleret klinisk forsøg med Extavia blev udført med patienter med en enkelt klinisk hændelse og MR- scanningskarakteristika (Magnetic Resonance), som tydede på dissemineret sklerose (mindst to klinisk ikkesymptomgivende læsioner i den T2- vægtede MR- scanning).

Lehçe

Magnetic Resonance Imaging - MRI) sugerującymi stwardnienie rozsiane (co najmniej 2 zmiany nieme klinicznie w obrazach MRI T2- zależnych).

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Danca

The ECB 's own books and records ( whether kept on paper , microfilm , microfiche , by electronic or magnetic recording , in any other mechanically reproducible form or otherwise ) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on .

Lehçe

The ECB 's own books and records ( whether kept on paper , microfilm , microfiche , by electronic or magnetic recording , in any other mechanically reproducible form or otherwise ) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

On some types of storage media, when data is overwritten with other data (e.g. when the data is erased), it may be possible to recover the overwritten data using techniques such as magnetic force microscopy. According to some studies and governmental publications, recovery of overwritten data can be prevented (or made very difficult) by overwritting the data with pseudorandom and certain non-random data a certain number of times. Therefore, if you believe that an adversary might be able to use such techniques to recover the data that is to be erased, you may want to select one of the multi-pass wipe modes.Note: The more wipe passes you use, the longer it takes to erase the data.

Lehçe

Na niektórych typach urządzeń, jeżeli dane są nadpisywane, może być możliwe odtworzenie ich używając specjalnych technologii magnetycznych c force microscopy. Zgodnie z nauką i rządowymi publikacjami, odtworzenie nadpisanych danych może być niemożliwe (lub może być bardzo trudne) przez nadpisanie danych losowymi danymi i pewną nie losową kombinacją liczb kilka razy. Dlatego, jeżeli chesz wierzyć że przeciwnik nie będzie mógł odzyskać skasowanych danych, powinienieś wybrać jeden z trybów czyszczenia/wymazywania z wielo-przebiegowych.Notka: Im więcej przebiegów użyjesz, tym dłużej będzie trwało kasowanie danych.

Son Güncelleme: 2009-12-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

On some types of storage media, when data is overwritten with other data, it may be possible to recover the overwritten data using techniques such as magnetic force microscopy. This also applies to data that are overwritten with their encrypted form (which happens when TrueCrypt initially encrypts an unencrypted partition or drive). According to some studies and governmental publications, recovery of overwritten data can be prevented (or made very difficult) by overwritting the data with pseudorandom and certain non-random data a certain number of times. Therefore, if you believe that an adversary might be able to use such techniques to recover the data you intend encrypt, you may want to select one of the wipe modes (existing data will NOT be lost). Note that wiping will NOT be performed after the partition/drive is encrypted. When the partition/drive is fully encrypted, no unencrypted data is written to it. Any data being written to it is first encrypted on the fly in memory and only then is the (encrypted) data written to the disk.

Lehçe

Na niektórych typach urządzeń, jeżeli dane są nadpisywane, może być możliwe odtworzenie ich. Stosuje się również metodę nadpisania danych ich zaszyfrowaną zawartością (co ma miejsce podczas inicjalizacji szyfrowania w TrueCrypt niezaszyfrowaniej partycji lub dysku). Zgodnie z nauką i rządowymi publikacjami, odtworzenie nadpisanych danych może być niemożliwe (lub może być bardzo trudne) przez nadpisanie danych losowymi danymi i pewną nie losową kombinacją liczb kilka razy. Dlatego, jeżeli chesz wierzyć że przeciwnik nie będzie mógł odzyskać skasowanych danych, powinienieś wybrać jeden z trybów czyszczenia/wymazywania z wielo-przebiegowych. Notka czyszczenie/wymazywanie NIE może być wykonane zasazyfrowania partycji/dysku. Kiedy partycja/dysk jest w pełni zaszyfrowana, niezaszyfrowane dane są zapisane jako zaszyfrowane. Wiele danych zapisanych jest najpierw do pamięci, szyfowanych w locie i zapisywanych zaszyfrowanych na dysku (tak aby nie obniżyć wydajności).

Son Güncelleme: 2009-12-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

"" ID="1"%gt%Hongkong" ID="1"%gt%-Jackin Magnetic Company Limited:%gt% ID="2"%gt%7,2 "%gt% ID="1"%gt%-Plantron (HK) Ltd:%gt% ID="2"%gt%6,7 "%gt% ID="1"%gt%-Technosource Industrial Ltd:%gt% ID="2"%gt%13,3.""

Lehçe

(16) Na podstawie zmian wprowadzonych w obliczaniu wartości normalnej i ceny eksportowej ostateczne marże dumpingu obliczone przez Komisję, wyrażone jako udział procentowy wartości cif, ustalone w zgodzie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 1224/80 z dnia 28 maja 1980 r. w sprawie wartości celnej towarów[5]

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam