Google'a Sor

Şunu aradınız:: tärklisetööstusele (Estonca - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

İsveççe

Bilgi

Estonca

Alates turustusaasta 1. detsembrist võivad liikmesriigid teha ettemakseid antud turustusaasta jooksul põllumajandustootja poolt tärklisetööstusele tarnitud tärklisekartuli erinevate koguste põhjal. Ettemakseid tehakse tarnitud tärklisekartuli koguse eest, mille kohta on esitatud artiklis 20 osutatud tõendus ja on täidetud artiklis 19 sätestatud tingimused.

İsveççe

Den förste förädlaren skall till sin behöriga myndighet lämna de nödvändiga uppgifterna om förädlingskedjan i fråga, i synnerhet uppgifter om de priser och tekniska förädlingskoefficienter som skall användas för att fastställa vilka kvantiteter slutprodukter som är möjliga att erhålla, så som avses i artikel 40.1. andra stycket.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 kohaldamist, maksab tärklisekartuli toetust liikmesriik, kelle territooriumil asub kartuleid kartulitärklisetööstusele tarniv majand, iga põllumajandustootja kohta siis, kui kõik põllumajandustootja poolt turustusaastal toodetud kogused on tarnitud tärklisetööstusele nelja kuu jooksul alates käesoleva määruse artiklis 20 nimetatud tõendusmaterjali esitamise kuupäevast, ning kui on täidetud käesoleva määruse artiklis 19 nimetatud tingimused.”

İsveççe

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall stödet för stärkelsepotatis betalas ut till jordbrukaren av den medlemsstat på vars territorium det företag som levererar potatis till framställning av potatisstärkelse är beläget, när samtliga jordbrukarens kvantiteter för regleringsåret levererats till det stärkelseproducerande företaget och inom fyra månader från den dag då det bevis som avses i artikel 20 i den här förordningen lämnades och de villkor som avses i artikel 19 i den här förordningen uppfyllts.”

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Erandina määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 lõikest 2 ning piiramata samas artiklis nimetatud ajavahemikku, maksavad põllumajandustootjatele 2004. aasta eest tärklisekartuli toetust liikmesriigid, kelle territooriumil valmistati kartulitärklist nende koguste eest, mis tarniti tärklisetööstusele nelja kuu jooksul pärast kuupäeva, millal esitati käesoleva määruse artiklis 26 nimetatud tõendus ning peeti kinni käesoleva määruse artiklis 24 nimetatud tingimustest.

İsveççe

Genom undantag från artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 och utan att det påverkar den tidsperiod som fastställs i samma artikel skall, för 2004, stödet för stärkelsepotatis betalas ut till jordbrukarna av den medlemsstat på vilkens territorium potatisstärkelsen framställdes för de kvantiteter som levererades till det stärkelseproducerande företaget, inom fyra månader från och med det datum då det bevis som avses i artikel 26 i denna förordning tillhandahölls och de villkor som avses i artikel 24 i denna förordning har uppfyllts.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 kohaldamist, maksavad tärklisekartuli toetust liikmesriigid, kelle territooriumil valmistati kartulitärklist, iga põllumajandustootja kohta, kui kõik põllumajandustootja poolt turustusaastal toodetud kogused on tarnitud tärklisetööstusele nelja kuu jooksul pärast kuupäeva, millal esitati käesoleva määruse artiklis 20 nimetatud tõendus, ning kui on peetud kinni käesoleva määruse artiklis 19 nimetatud tingimustest.

İsveççe

Den förste förädlaren skall inom en tidsfrist som skall fastställas av den berörda medlemsstaten, och i alla händelser senast den dag då ansökan om arealstöd skall lämnas in för det aktuella året i den berörda medlemsstaten, lämna in en kopia av avtalet till sin behöriga myndighet. Om den sökande och den förste förädlaren något år ändrar eller upphäver avtalet före den dag som anges i artikel 27, skall den förste förädlaren senast den dagen lämna in en kopia av detta ändrade eller upphävda avtal till sin behöriga myndighet.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

1. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 kohaldamist, maksavad tärklisekartuli toetust liikmesriigid, kelle territooriumil valmistati kartulitärklist, iga põllumajandustootja kohta, kui kõik põllumajandustootja poolt turustusaastal toodetud kogused on tarnitud tärklisetööstusele nelja kuu jooksul pärast kuupäeva, millal esitati käesoleva määruse artiklis 20 nimetatud tõendus, ning kui on peetud kinni käesoleva määruse artiklis 19 nimetatud tingimustest.

İsveççe

1. Vid tillämpningen av artikel 107.3. andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1782/2003 skall med baljväxtodlingar avses arealer som har besåtts med en eller flera arter av de foderbaljväxter som anges i bilaga VII till den här förordningen. Såddblandningar med spannmål och/eller gräs skall vara tillåtna på följande villkor:a) Området är huvudsakligen sått med foderbaljväxter.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2. Alates turustusaasta 1. detsembrist võivad liikmesriigid teha ettemakseid antud turustusaasta jooksul põllumajandustootja poolt tärklisetööstusele tarnitud tärklisekartuli erinevate koguste põhjal. Ettemakseid tehakse tarnitud tärklisekartuli koguse eest, mille kohta on esitatud artiklis 20 osutatud tõendus ja on täidetud artiklis 19 sätestatud tingimused.

İsveççe

b) De kan inte skördas separat.Om särskilda regionala miljönormer för ekologisk odling har fastställts av medlemsstaterna och det finns ett tak för arealer som får sås med foderbaljväxter, skall de villkor som fastställs för arealer som huvudsakligen besåtts med foderbaljväxter enligt a anses vara uppfyllda om åtminstone 85% av den gräns som medlemsstaten har fastställt är uppfylld.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam