Google'a Sor

Şunu aradınız:: klienditeenindus (Estonca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

Lehçe

Bilgi

Estonca

» HP Kontakt / Klienditeenindus

Lehçe

» Kontakt z HP / Obsługa klienta

Son Güncelleme: 2011-03-17
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: MatteoT

Estonca

Lisaks sellele ilmnes, et stiil, disain, müügikanalid ja klienditeenindus ei olnud teiste uurimisaluste jalatsitüüpide omadest oluliselt erinevad.

Lehçe

Ponadto wydaje się, że fason, wzornictwo, kanały sprzedaży oraz obsługa klienta w przypadku obuwia dziecięcego nie różnią się zasadniczo od pozostałych rodzajów obuwia objętych dochodzeniem.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: MatteoT

Estonca

Need väited põhinesid eeldusel, et lastejalatseid eristas käesoleva uurimise alustest muud tüüpi jalatsitest eeskätt nende stiil, disain, müügikanalid ja klienditeenindus, nagu märgitud ajutise tollimaksu määruse põhjendustes 30 ja 31.

Lehçe

Twierdzenia te opierały się na założeniu, że szczególnie takie czynniki jak fason, wzornictwo, kanały sprzedaży i obsługa klienta, o których mowa w motywach (30) i (31) rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, wyraźnie uzasadniają oddzielenie obuwia dziecięcego od pozostałych rodzajów obuwia wchodzących w zakres niniejszego dochodzenia.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: MatteoT

Estonca

„energia- ja tarnehind” sisaldab järgmisi kulusid: energia tootmine, koondamine, tasakaalustamine, tarnitud energia maksumus, klienditeenindus, müügijärgne juhtimine, mõõtmine ja muud tarnekulud;

Lehçe

cena „energii i dostaw” obejmuje następujące koszty: wytwarzanie, agregowanie, bilansowanie energii, koszty dostarczonej energii, obsługa klienta, zarządzanie obsługą klienta, pomiary i inne koszty związane z dostawą,

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Estonca

Toimusid kaks eraldi varalist tehingut: lennukitootmine ja klienditeenindus müüdi AvCraft Aerospace GmbH-le ja AvCraft International Ltd.-le, Airbusi lennukiosade tootmine ja lennuteenindus Ruag Holdingile (Šveits).

Lehçe

Przeprowadzono dwie oddzielne transakcje sprzedaży majątku firmy (asset deals): produkcja samolotów oraz dział usług dla klientów sprzedane zostały AvCraft Aerospace GmbH i AvCraft International Ltd., produkcję części do samolotów marki Airbus oraz usługi lotnicze sprzedano Ruag Holding (Szwajcaria).

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Estonca

Tal on eriti i) suured kogemused ja teave Portugali gaasituru kohta igal astmel, ii) tal on suur gaasi tarbijaskond ja märkimisväärne müügimaht, iii) ta on välja arendanud nii üleriiklikul kui kohalikul tasandil tuntud kaubamärgi ja iv) ta on omandanud ainulaadse teabe tarbijate (tarbimisharjumused, maksejõulisus, krediiditeave) ja nende erivajaduste kohta (lisateenused või spetsiaalne klienditeenindus), v) ta kontrollib GDP-le alluvate kohalike jaotusettevõtjate kaudu jaotussüsteemi tegevust.

Lehçe

W szczególności, i) firma GDP zdobyła bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie portugalskich rynków gazu ziemnego na każdym poziomie; ii) zyskała dużą bazę odbiorców swoich usług i osiągnęła znaczącą wielkość sprzedaży w kraju; iii) rozwinęła dobrze znane marki na rynkach lokalnych i ogólnokrajowych; iv) zdobyła jedyną w swoim rodzaju wiedzę na temat profilu swoich klientów (dotyczącą zakresu zużycia, wypłacalności, zdolności kredytowych) oraz potrzeb specyficznych dla danych odbiorców (takich jak zapotrzebowanie na usługi dodatkowe lub usługi specjalne); v) kontroluje, za pomocą zależnych od siebie lokalnych dystrybutorów, operatorów systemu dystrybucji.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Estonca

b) toote põhiomadused, näiteks selle kättesaadavus, sellest tulenev kasu või sellega kaasnevad riskid, toote teostus, koostis, juurdekuluvad lisandid, müügijärgne klienditeenindus ja kaebuste lahendamine, valmistamise või varumise viis ja kuupäev, kättetoimetamine, sobivus ettenähtud otstarbeks, kasutamine, kogus, toote kirjeldus, geograafiline või kaubanduslik päritolu või toote kasutamise oodatavad tulemused või tootega seotud katsete või kontrollimiste tulemused ja olulised tunnused;

Lehçe

b) główne cechy produktu, takie jak jego dostępność, związane z nim korzyści i ryzyko, wykonanie, skład, wyposażenie dodatkowe, usługi po sprzedaży i procedura reklamacyjna, sposób i data produkcji lub wykonania, dostawa, przydatność, zastosowanie, ilość, specyfikacja, pochodzenie geograficzne lub handlowe, spodziewane rezultaty jego zastosowania lub wyniki i istotne cechy testów lub kontroli przeprowadzonych na produkcie;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

b) toote põhiomadused, näiteks selle kättesaadavus, sellest tulenev kasu või sellega kaasnevad riskid, toote teostus, koostis, juurdekuluvad lisandid, müügijärgne klienditeenindus ja kaebuste lahendamine, valmistamise või varumise viis ja kuupäev, kättetoimetamine, sobivus ettenähtud otstarbeks, kasutamine, kogus, toote kirjeldus, geograafiline või kaubanduslik päritolu või toote kasutamise oodatavad tulemused või tootega seotud katsete või kontrollimiste tulemused ja olulised tunnused;

Lehçe

b) główne cechy produktu, takie jak jego dostępność, związane z nim korzyści i ryzyko, wykonanie, skład, wyposażenie dodatkowe, usługi posprzedażne i procedura reklamacyjna, sposób i data produkcji lub wykonania, dostawa, przydatność do celu, zastosowanie, ilość, specyfikacja, pochodzenie geograficzne lub handlowe bądź spodziewane rezultaty jego zastosowania lub rezultaty i istotne cechy testów lub kontroli przeprowadzonych na produkcie;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

„Energia- ja tarnehind” sisaldab järgmisi kulusid: energia tootmine, koondamine, tasakaalustamine, tarnitud energia maksumus, klienditeenindus, müügijärgne juhtimine, mõõtmine ja muud tarnekulud.

Lehçe

cena »energii i dostaw« obejmuje następujące koszty: wytwarzanie, agregowanie, bilansowanie energii, koszty dostarczonej energii, obsługa klienta, zarządzanie obsługą klienta, pomiary i inne koszty związane z dostawą,

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(22) Pärast esialgsete järelduste avaldamist väitsid mõned huvitatud isikud, et lastejalatsid tuleks uurimisalusest tootemääratlusest välja jätta. Need väited põhinesid eeldusel, et lastejalatseid eristas käesoleva uurimise alustest muud tüüpi jalatsitest eeskätt nende stiil, disain, müügikanalid ja klienditeenindus, nagu märgitud ajutise tollimaksu määruse põhjendustes 30 ja 31.

Lehçe

(22) W następstwie ujawnienia ustaleń tymczasowych niektóre zainteresowane strony twierdziły, że obuwie dziecięce powinno zostać wyłączone z zakresu produktu objętego dochodzeniem. Twierdzenia te opierały się na założeniu, że szczególnie takie czynniki, jak fason, wzornictwo, kanały sprzedaży i obsługa klienta, o których mowa w motywach 30 i 31 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, wyraźnie uzasadniają oddzielenie obuwia dziecięcego od pozostałych rodzajów obuwia wchodzących w zakres niniejszego dochodzenia.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(23) Siiski leiti, et need väited on lastejalatsite vaatlusaluse toote määratlusest väljajätmiseks ebapiisavad, sest neid ei ole põhjendatud küllaldaste tõenditega, mis näitaksid, et selles uurimises võiks tõmmata selge piiri lastejalatsite ja muude uurimisaluste jalatsitüüpide vahele. Tegelikkuses jõuti vastupidisele järeldusele: põhilised füüsilised ja tehnilised lastejalatsite omadused, mis ühtisid vaatlusaluse toote omadustega – jalgade kaitsmiseks ettenähtud toode, mis valmistatakse nahast pealsetest ja erinevat tüüpi taldadest – olid palju olulisemad kui erinevused (st eeskätt suurus). Lisaks sellele ilmnes, et stiil, disain, müügikanalid ja klienditeenindus ei olnud teiste uurimisaluste jalatsitüüpide omadest oluliselt erinevad. Pelk tõsiasi, et lastejalatsid moodustavad selgelt piiritletava alajaotise vaatlusaluste toodete hulgas, ei õigusta nende väljajätmist tootemääratlusest. Leiti, et lastejalatsite ja vaatlusaluse toote vahel ei ole selget erinevust, vaid et vaatlusaluse toote määratlus kattub küllalt suures osas lastejalatsi omaga, nimelt et tegemist on inimeste jalgade katmiseks ja kaitsmiseks ettenähtud ja eeskätt jalgsi liikumisel kasutatava vahendiga.

Lehçe

(23) Jednakże twierdzenia te zostały uznane za niewystarczające, aby wyłączyć obuwie dziecięce z zakresu definicji produktu objętego postępowaniem, ponieważ nie zostały one poparte wystarczającymi dowodami, potwierdzającymi, że w niniejszym dochodzeniu możliwe jest wytyczenie wyraźnej linii podziału między obuwiem dziecięcym a innymi rodzajami obuwia objętymi zakresem dochodzenia. W rzeczy samej stwierdzono przeciwnie, że istotne właściwości fizyczne i techniczne obuwia dziecięcego, które były wspólne z właściwościami produktu objętego postępowaniem – połączenie skórzanej cholewy z różnymi rodzajami podeszew w celu ochrony stopy – były o wiele bardziej istotne niż różnice (tj. głównie rozmiar). Ponadto wydaje się, że fason, wzornictwo, kanały sprzedaży oraz obsługa klienta w przypadku obuwia dziecięcego nie różnią się zasadniczo od pozostałych rodzajów obuwia objętych dochodzeniem. Sam fakt, że obuwie dziecięce stanowi specyficzną podgrupę produktów w ramach produktu objętego postępowaniem, nie daje podstawy do wyłączenia go z zakresu produktu. Rzeczywiście stwierdzono, że nie istnieje wyraźna linia podziału między obuwiem dziecięcym a produktem objętym postępowaniem, natomiast istnieje dosyć znaczna zbieżność między nimi w świetle definicji produktu objętego postępowaniem, głównie z uwagi na to, że jest to wyrób okrywający i ochraniający stopę ludzką, głównie na potrzeby chodzenia.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(23) Siiski leiti, et need väited on lastejalatsite vaatlusaluse toote määratlusest väljajätmiseks ebapiisavad, sest neid ei ole põhjendatud küllaldaste tõenditega, mis näitaksid, et selles uurimises võiks tõmmata selge piiri lastejalatsite ja muude uurimisaluste jalatsitüüpide vahele. Tegelikkuses jõuti vastupidisele järeldusele: põhilised füüsilised ja tehnilised lastejalatsite omadused, mis ühtisid vaatlusaluse toote omadustega – jalgade kaitsmiseks ettenähtud toode, mis valmistatakse nahast pealsetest ja erinevat tüüpi taldadest – olid palju olulisemad kui erinevused (st eeskätt suurus). Lisaks sellele ilmnes, et stiil, disain, müügikanalid ja klienditeenindus ei olnud teiste uurimisaluste jalatsitüüpide omadest oluliselt erinevad. Pelk tõsiasi, et lastejalatsid moodustavad selgelt piiritletava alajaotise vaatlusaluste toodete hulgas, ei õigusta nende väljajätmist tootemääratlusest. Leiti, et lastejalatsite ja vaatlusaluse toote vahel ei ole selget erinevust, vaid et vaatlusaluse toote määratlus kattub küllalt suures osas lastejalatsi omaga, nimelt et tegemist on inimeste jalgade katmiseks ja kaitsmiseks ettenähtud ja eeskätt jalgsi liikumisel kasutatava vahendiga.

Lehçe

(23) Jednakże, twierdzenia te zostały uznane za niewystarczające, aby wyłączyć obuwie dziecięce z zakresu definicji produktu objętego postępowaniem, ponieważ nie zostały one poparte wystarczającymi dowodami, potwierdzającymi że w niniejszym dochodzeniu możliwe jest wytyczenie wyraźnej linii podziału między obuwiem dziecięcym a innymi rodzajami obuwia objętymi zakresem dochodzenia. W rzeczywistości stwierdzono przeciwnie, że istotne właściwości fizyczne i techniczne obuwia dziecięcego, które były wspólne z właściwościami produktu objętego postępowaniem – połączenie skórzanej cholewy z różnymi rodzajami podeszew w celu ochrony stopy – były o wiele bardziej istotne niż różnice (tj. głównie rozmiar). Ponadto, wydaje się, że fason, wzornictwo, kanały sprzedaży oraz obsługa klienta w przypadku obuwia dziecięcego nie różnią się zasadniczo od pozostałych rodzajów obuwia objętych dochodzeniem. Sam fakt, że obuwie dziecięce stanowi specyficzną podgrupę produktów w ramach produktu objętego postępowaniem, nie daje podstawy do wyłączenia go z zakresu produktu. Rzeczywiście stwierdzono, że nie istnieje wyraźna linia podziału między obuwiem dziecięcym a produktem objętym postępowaniem, natomiast istnieje dosyć znaczna zbieżność między nimi w świetle definicji produktu objętego postępowaniem, głównie z uwagi na to, że jest to wyrób okrywający i ochraniający stopę ludzką, głównie na potrzeby chodzenia.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(52) GDP-l on praegu ja ka edaspidi pärast turgude avamist märkimisväärne turgu valitseva ettevõtja eelisseisund, võrreldes võimalike uustulnukatega. Tal on eriti i) suured kogemused ja teave Portugali gaasituru kohta igal astmel, ii) tal on suur gaasi tarbijaskond ja märkimisväärne müügimaht, iii) ta on välja arendanud nii üleriiklikul kui kohalikul tasandil tuntud kaubamärgi ja iv) ta on omandanud ainulaadse teabe tarbijate (tarbimisharjumused, maksejõulisus, krediiditeave) ja nende erivajaduste kohta (lisateenused või spetsiaalne klienditeenindus), v) ta kontrollib GDP-le alluvate kohalike jaotusettevõtjate kaudu jaotussüsteemi tegevust.

Lehçe

(52) GDP ma znaczną przewagę nad potencjalnymi nowymi graczami na rynkach gazu ziemnego, wynikającą z jego pozycji monopolistycznej – która to przewaga zostanie zachowana po zliberalizowaniu tych rynków. W szczególności, i) firma GDP zdobyła bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie portugalskich rynków gazu ziemnego na każdym poziomie; ii) zyskała dużą bazę odbiorców swoich usług i osiągnęła znaczącą wielkość sprzedaży w kraju; iii) rozwinęła dobrze znane marki na rynkach lokalnych i ogólnokrajowych; iv) zdobyła jedyną w swoim rodzaju wiedzę na temat profilu swoich klientów (dotyczącą zakresu zużycia, wypłacalności, zdolności kredytowych) oraz potrzeb specyficznych dla danych odbiorców (takich jak zapotrzebowanie na usługi dodatkowe lub usługi specjalne); v) kontroluje, za pomocą zależnych od siebie lokalnych dystrybutorów, operatorów systemu dystrybucji.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam