Google'a Sor

Şunu aradınız:: täytäntöönpanovaltiosta (Fince - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İsveççe

Bilgi

Fince

Ennenaikaista tai ehdonalaista vapauttamista koskevista täytäntöönpanovaltion lainsäädännön sovellettavista säännöksistä.

İsveççe

de tillämpliga bestämmelserna i den verkställande statens lagstiftning om förtida eller villkorlig frigivning av den dömda personen,

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Ilmoittakaa sen täytäntöönpanovaltion viranomaisen nimi, joka on tehnyt henkilön pidättämispyyntöä koskevan päätöksen (tarvittaessa ja jos saatavilla):

İsveççe

Ange, om tillgängligt, namn på den myndighet i den verkställande staten som har fattat beslutet att göra en framställning om anhållande av personen:

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Muut asiaankuuluvat tiedot tuomitun perhesiteistä ja sosiaalisista tai ammatillisista yhteyksistä täytäntöönpanovaltioon:

İsveççe

Andra relevanta uppgifter om den dömda personens familjemässiga, sociala eller yrkesmässiga band till den verkställande staten:

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Rangaistuksen täytäntöönpanoon sovelletaan … n (täytäntöönpanovaltio) lainsäädäntöä.

İsveççe

Verkställigheten kommer att regleras av lagstiftningen i … (verkställande stat).

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tuomittua ei ole voitu kuulla, koska hän on jo täytäntöönpanovaltiossa.

İsveççe

Den dömda personen har inte kunnat höras, eftersom han eller hon redan befinner sig i den verkställande staten.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tuomitun mielipide on jo lähetetty täytäntöönpanovaltiolle (ilmoittakaa päivämäärä: pp/kk/vvvv): …

İsveççe

Den dömda personens inställning har redan översänts till den verkställande staten (ange datum: dd-mm-åååå): …

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Täytäntöönpanovaltio on antanut puitepäätöksen 4 artiklan 7 kohdan mukaisen ilmoituksen, ja

İsveççe

Den verkställande staten har gjort en anmälan enligt artikel 4.7 i rambeslutet, och

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Täytäntöönpanovaltio on se valtio, jonka kansalainen tuomittu on ja jossa hän asuu.

İsveççe

Den verkställande staten är den stat där den dömda personen är medborgare och där han eller hon bor.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Täytäntöönpanovaltio: …

İsveççe

Verkställande stat:…

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Välikaista säilöönottoa koskeva tuomion antaneen valtion pyyntö (jos tuomittu on täytäntöönpanovaltiossa):

İsveççe

Framställning från den utfärdande staten om provisoriskt anhållande (om den dömda personen befinner sig i den verkställande staten):

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

tuomion antaneessa valtiossa ja siirretään täytäntöönpanovaltioon.

İsveççe

i den utfärdande staten och ska överföras till den verkställande staten,

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

täytäntöönpanovaltiossa ja tuomio pannaan täytäntöön tässä valtiossa.

İsveççe

i den verkställande staten och verkställigheten ska ske i den staten.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

vahvistetaan, että tuomitulla on tuomion täytäntöönpanovaltion kansalaisuus.

İsveççe

det bekräftas att den dömda personen är medborgare i den verkställande staten.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Luopumisilmoitus annetaan täytäntöönpanovaltion toimivaltaisille oikeusviranomaisille, ja se on kirjattava tämän valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

İsveççe

Avståendet ska göras inför de behöriga rättsliga myndigheterna i den verkställande staten och protokollföras i enlighet med denna stats nationella lagstiftning.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Mainitun puitepäätöksen 5 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa täytäntöönpanovaltion on annettava mainitussa artiklassa säädetyt takuut.

İsveççe

I de situationer som anges i artikel 5 i det rambeslutet måste de garantier som föreskrivs i den artikeln lämnas av den utfärdande staten.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Mukautettu rangaistus ei saa olla lyhyempi kuin samankaltaisista rikoksista täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä säädetty enimmäisrangaistus.

İsveççe

Den anpassade påföljden får inte understiga det strängaste straff som föreskrivs för liknande brott enligt den verkställande statens nationella lagstiftning.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Myös tuomittu voi pyytää tuomion antaneen valtion tai täytäntöönpanovaltion toimivaltaisia viranomaisia aloittamaan tämän puitepäätöksen mukaisen menettelyn.

İsveççe

Den dömda personen får också begära att de behöriga myndigheterna i den utfärdande eller den verkställande staten inleder ett förfarande för att översända domen och intyget enligt detta rambeslut.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Rangaistuksen täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä.

İsveççe

Verkställigheten av en påföljd ska regleras enligt lagen i den verkställande staten.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Todistuksen pois vetämisen jälkeen täytäntöönpanovaltio ei saa enää panna rangaistusta täytäntöön.

İsveççe

Den verkställande staten ska efter det att intyget återkallats inte längre verkställa påföljden.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tuomion alkuperäiskappale tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja alkuperäinen todistus on lähetettävä täytäntöönpanovaltiolle tämän sitä vaatiessa.

İsveççe

Originalet av domen, eller en bestyrkt kopia av den, och originalet av intyget ska på begäran av den verkställande staten översändas dit.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam