Şunu aradınız:: työntövoimajärjestelmissä (Fince - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Slovakça

Bilgi

Fince

huom.: termi 'laivojen kaasuturbiinimoottorit' sisältää myös sellaiset kaasuturbiinien teolliset tai ilmailuversiot, joita käytetään laivojen työntövoimajärjestelmissä tai sähköntuotantoon aluksilla.

Slovakça

poznámka: pojem "lodné motory s plynovou turbínou" zahŕňa tie priemyselné alebo aeroderivačné motory s plynovou turbínou, ktoré sú upravené na generovanie elektrickej energie pre loď alebo na propulziu.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

työntövoimajärjestelmä

Slovakça

pohonný systém

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

"ohjelmistot" työntövoimajärjestelmien, avaruustestauslaitteistojen, tai ilmaa-hengittävien lentokonemoottorien testauslaitteistojen digitaalielektronisia ohjausjärjestelmiä varten;

Slovakça

"softvér" v digitálnych elektronických riadiacich zariadeniach pre propulzné systémy, skúšobné zariadenia vo vzdušnom priestore alebo skúšobné zariadenia leteckých motorov;

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

"teknologia", jota "tarvitaan" maakulkuneuvojen työntövoimajärjestelmien sellaisten diesel(mäntä) moottorien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Slovakça

"technológia" na "vývoj" alebo "výrobu" hnacích systémov pozemných vozidiel s piestovými dieselovými motormi, vyznačujúce sa všetkými týmito charakteristikami:

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

8a001.b kohdassa "toimii itsenäisesti" tarkoittaa toimintaa täysin sukelluksissa, ilman snorkkelia, kaikki järjestelmät toiminnassa ja kulkemista sillä miniminopeudella, jolla sukelluslaite voi turvallisesti ohjata dynaamisesti syvyyttään käyttämällä vain syvyysohjaimiaan ja tarvitsematta tukialusta tai pinnalla, merenpohjassa tai maalla olevaa tukiasemaa, sekä sukellus- tai pintakäyttöön soveltuvia työntövoimajärjestelmiä.

Slovakça

pre účely bodu 8a001.b pojem "autonómna činnosť" znamená úplné ponorenie bez dýchacej hadice, všetky systémy v činnosti a plavidlo sa plaví minimálnou rýchlosťou, pri ktorej ponorné plavidlo vie bezpečne riadiť svoju hĺbku dynamicky iba používaním svojho hĺbkového krídla, bez potreby akéhokoľvek podporného plavidla alebo podpornej základne na hladine, na morskom dne alebo na pobreží, a ktorého súčasťou je aj hnací systém, ktorý slúži tak pod hladinou ako aj na hladine;

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

9a005 nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, jotka sisältävät mitä tahansa 9a006 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai komponentteja, joita voidaan käyttää edellä 9a004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9a104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin.

Slovakça

9a005 propulzné systémy rakiet na kvapalné palivo obsahujúce niektorý zo systémov alebo súčastí uvedených v 9a006 použiteľné v kozmických nosičoch rakiet uvedených vyššie v bode 9a004 alebo v sondážnych raketách uvedených nižšie v bode 9a104.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

hybridipolttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joiden kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 mn

Slovakça

9a009a propulzné systémy hybridných rakiet s celkovým pulzačným výkonom viac ako 1,1 mns.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

hybridipolttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joiden:

Slovakça

propulzné systémy rakiet na hybridné palivo, vyznačujúce sa týmito parametrami:

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

ilma-alusta on voitava ohjata ja käsitellä turvallisesti kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttötilanteissa myös sen jälkeen, kun yksi tai useampi työntövoimajärjestelmä on vioittunut.

Slovakça

lietadlo musí byť bezpečne ovládateľné a spôsobilé na letové obraty za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane tých, ktoré nastanú po zlyhaní jedného alebo prípadne viacerých pohonných systémov.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

jaksottaisen kuormituksen, ympäristön ja toiminnan aiheuttaman heikkenemisen ja siitä todennäköisesti aiheutuvien osissa ilmenevien vikojen vaikutukset eivät saa heikentää työntövoimajärjestelmän luotettavuutta hyväksyttävän tason alapuolelle.

Slovakça

Účinky cyklického zaťažovania, zhoršovania životného prostredia a prevádzkových podmienok a pravdepodobných následných porúch častí nesmú znižovať integritu pohonného systému pod prijateľnú úroveň.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

kaikki tarvittavat ohjeet, tiedot ja vaatimukset työntövoimajärjestelmän turvallisesta ja oikeasta asennuksesta ilma-alukseen on julkaistava.

Slovakça

musia sa vyhlásiť všetky potrebné pokyny, informácie a požiadavky týkajúce sa bezpečného a správneho prepojenia medzi pohonným systémom a lietadlom.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joilla on jokin seuraavista:

Slovakça

propulzné systémy rakiet na tuhé palivo, vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joita voidaan käyttää edellä 9a004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9a104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin, joilla on jokin seuraavista:

Slovakça

propulzné systémy rakiet na tuhé palivo použiteľné v kozmických nosičoch rakiet uvedených vyššie v bode 9a004 alebo v sondážnych raketách uvedených nižšie v bode 9a104, vyznačujúce sa niektorým z týchto parametrov:

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, jotka sisältävät mitä tahansa 9a006 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai komponentteja.

Slovakça

propulzné systémy rakiet na kvapalné palivo, v ktorých sa nachádzajú ľubovoľné systémy alebo súčasti uvedené v 9a006.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

perinteisten ja uusien työntövoimajärjestelmien ympäristötehokkuutta voidaan myös parantaa teknologisilla läpimurroilla.

Slovakça

prelomové technické objavy zároveň prispejú k zlepšeniu environmentálnych parametrov tradičných a nových pohonných systémov.

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

seuraavat erityisesti kiinteätä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten suunnitellut komponentit:

Slovakça

súčasti zvlášť navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na tuhé palivo:

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

seuraavat järjestelmät tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiin:

Slovakça

systémy a súčasti zvlášť navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na kvapalné palivo:

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

seuraavat muut kuin 9a008 kohdassa määritellyt komponentit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja jotka on erityisesti suunniteltu kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten:

Slovakça

súčasti okrem uvedených v 9a008, použiteľné v "riadených strelách", zvlášť navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na tuhé palivo:

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

työntövoima: työntövoimajärjestelmän (eli moottorin ja tarvittaessa potkurin) kestävyys on osoitettava työntövoimajärjestelmän koko käyttöalueella ja riittävällä tavalla silloinkin, kun käyttöalue ylitetään, ja se on säilytettävä työntövoimajärjestelmän käyttöiän ajan.

Slovakça

pohon: integrita pohonného systému (t. j. motora a prípadne vrtule) musí byť preukázaná po celú dobu letovej obálky lietadla pohonného systému a dostatočne dlho po tejto dobe a musí sa udržiavať po dobu prevádzkovej životnosti pohonného systému.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

työntövoimajärjestelmän on tuotettava sille asetetuissa rajoissa siltä vaadittava työntövoima tai teho kaikissa tarvittavissa lento-olosuhteissa, ympäristövaikutukset ja -olosuhteet huomioon ottaen.

Slovakça

pohonný systém musí v rámci svojich stanovených limitov a s ohľadom na dôsledky pre životné prostredie a jeho podmienky poskytovať ťah alebo výkon, aký sa od neho požaduje.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam