Google'a Sor

Şunu aradınız:: i went swimming (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

Gwn fod y gwasanaeth i Went yn arbennig o wael

İngilizce

I know that Gwent is particularly badly served

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Er bod gennyf rai pryderon o hyd , bydd y fformiwla hon yn newyddion da i Went a Thor-faen

İngilizce

Although I still have some concerns , this formula will be good news for Gwent and Torfaen

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'r ymgyrch hon wedi ymledu i Went ehangach , i Feirionnydd , i gymuned Bronllais a Cheredigion

İngilizce

This campaign has spread to the greater Gwents , to Meirionnydd , the Bronllais community and Ceredigion

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Cytunodd y partneriaethau i fuddsoddi'r £400 ,000 a ddarperais i Went eleni yn y prosiect hwn

İngilizce

The partnerships agreed to invest in this project the £400 ,000 that I made available to Gwent this year

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

A hithau'n awr yn ddinas , mae'n ddinas i Went , a rhaid ei chynnwys yn y cynllun hwn

İngilizce

Now that it is a city , it is a Gwent city , and it must be incorporated in this plan

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Er mwyn adeiladu ar y cyfraniad hwnnw ac ychwanegu ato , mae gan Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent gynigion cyffrous ar gyfer ysgol glinigol i Went ynghyd â sefydliad hyfforddi newydd ochr yn ochr ag Ysbyty Brenhinol Gwent

İngilizce

To build on and expand that contribution , the Gwent Healthcare NHS Trust has exciting proposals for a Gwent clinical school with a new training institute alongside the Royal Gwent Hospital

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Bûm yn gyson bob amser wrth alw am adnoddau ychwanegol i Went , ac yr wyf yn fwy na bodlon cael fy marnu yn ôl fy record fel Aelod Cynulliad dros Dor-faen yn hynny o beth

İngilizce

I have always been consistent in calling for extra resources for Gwent , and I am more than happy to be judged on my record as Assembly Member for Torfaen in that regard

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

This weekend I have been to stage coach which is a performing arts school this is on a Saturday. We did singing, dancing and acting. First I had dance and we did a warm up and some stretches we went straight into our dance which we are dancing to Footloose and there is some fast steps and cool movements. It is good because it’s a happy and lively song so you have to put on a happy face and make the dance look over the top. After dance I had drama we are doing a play that we have scripted it is called “What happened to Emily”. The play is a serious genre and a crime investigation. The play is really enjoyable. So that lesson we went over the scenes we did last week and have done some new scenes. In the play I am a councillor for Emily. Then at the end of drama we played some drama games they were really fun and we played wink murder and did an improvisation activity. Last of all at stage coach I had singing we first did some singing exercises to get our voice warmed up and some tongue twisters while singing. Then we sang “I’m singing in the rain” but as an acapella version. I did the lower harmony. We also sang “hallelujah” where we made up our own harmony. This was fun. Then stage coach ended and I went home and had an Indian I had chicken coma this was really nice. I was full after it I didn’t finish it all though.

İngilizce

Slang

Son Güncelleme: 2014-10-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

Dear Diary, Today I went out to the forest to hunt for food now I am a man. It was a very sunny day and the sun will shine bright in my eyes So it was difficult to see where I'm going. I saw the bird hunting and the oeddwm looking for, so I went to look at the other side of the forest. Then, I heard the sound of someone screaming frightfully hopeless. I ran out from behind a tree to see what was going on, then I heard thywbeth or someone behind me.

İngilizce

Annwyl Dyddiadur, Heddiw fe es i allan i'r goedwig i hela am fwyd nawr rwyf yn ddyn. Roedd o'n diwrnod heulog iawn a roedd yr haul lachar yn ddisgleirio yn fy lygaid felly roedd o'n annodd i'w weld ble roeddwn i'n mynd. Gwelais yr aderyn yr oeddwm yn edrych a hela am, felly es i i edrych ar ochr arall o'r goedwig. Yna, clywais swn erchyll o rhywun yn sgrechian yn anobeithiol. Rhedais allan o tu ol i goeden i'w weld beth oedd yn digwydd, yna clywais thywbeth neu rhywun tu ol i mi.

Son Güncelleme: 2014-06-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

A wnaiff gymryd camau i sicrhau cyfnod o sefydlogrwydd i Theatr Gwent a'i pherfformiadau rhagorol drwy roi iddi yr un cytundeb tair blynedd a gynigwyd , mor anghyfiawn , i gwmni theatr o'r tu allan i Went ?

İngilizce

Will he move to ensure a period of stability for Gwent Theatre and its excellent performances by giving it the same three-year contract that was so wrongly offered to a theatre company outside the Gwent area ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae canolfan geni Caerffili , a ystyrir yn ganolfan arferion da ledled Cymru , wedi dod yn siop-un-stop , lle y gall mamau , llawer ohonynt o'r tu allan i Went , gael mynediad i wasanaethau sy'n ymwneud â beichiogrwydd

İngilizce

Widely regarded as a centre of good practice throughout Wales , Caerphilly birth centre has become a one-stop shop , where mothers , many from outside the Gwent area , access pregnancy-related services

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr oedd y ddeiseb a'r ymgyrch yn ymestyn o un pen o Gymru i'r llall , i Went fwyaf , i Fronllys , Meirionnydd a Cheredigion , gan ddangos nad Ffederasiwn Cenedlaethol yr Is-Bostfeistri yn unig sydd â diddordeb yn y maes hwn , ond pawb

İngilizce

The petition and campaign extended across Wales , to greater Gwent , to Bronllys , Meirionnydd and Ceredigion , showing that the interest does not only lie with the National Federation of Sub-Postmasters , but includes everyone

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Edwina Hart : Croesawaf yn gynnes eich sylwadau ynglyn â Fusio ; bydd yn wasanaeth ychwanegol ardderchog ar ben y gwasanaethau da eraill sydd yn eich ardal , megis Kaleidoscpe , sy'n darparu gwasanaeth triniaeth i Went gyfan

İngilizce

Edwina Hart : I warmly welcome your comments concerning Fusio ; it will be an excellent addition to the other good services that you have in your area , such as Kaleidoscope , which provides a Gwent-wide treatment service

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Y tu allan i Went, roedd rhai yn ne Sir Benfro, rhai yn agos at y ffin â Lloegr yng ngogledd-ddwyrain Cymru, nifer fwy yng nghanol a de-ddwyrain <PROTECTED>, ac ychydig yn ardal hen Sir De Morgannwg.

İngilizce

Outside Gwent, there were some in South Pembrokeshire, some close to the boundary with England in north-east Wales, a larger number in mid and south <PROTECTED> and a few in the area of the old county of South Glamorgan.

Son Güncelleme: 2008-01-30
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: LowriWilliams
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam