Google'a Sor

Şunu aradınız:: trahauster (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

Trahauster oedd y nodwedd olaf a amlygai Phil

İngilizce

Arrogance was the last quality that Phil Williams would ever display

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Peter Rogers : Trahauster ar ran llefarydd Plaid Cymru ar addysg yw ymyrryd a cheisio gwastraffu fy amser

İngilizce

Peter Rogers : It is arrogant of the Plaid Cymru spokesman on education to interrupt and to try to waste my time

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Unwaith eto , gwelwn enghraifft o'r trahauster a'r ymagwedd awdurdodol honno yn ei dull o weithredu heddiw

İngilizce

Again , we see that arrogance and high-handedness exemplified in today's approach

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae trahauster ac anfedrusrwydd yr unigolyn hwnnw ac eraill wedi cyfrannu , yn fy marn i , at lawer o'r problemau hyn

İngilizce

The arrogance and ineptitude of that individual and others has , in my view , contributed to many of these problems

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Dengys yn eglur y trahauster a'r haerllugrwydd y cred y Blaid Lafur ei bod yn iawn iddi eu hamlygu am fod ganddi 30 o seddau yn y Siambr hon

İngilizce

It starkly illustrates the high-handedness and arrogance that the Labour Party believes that having 30 seats in this Chamber allows it

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr hyn sy'n fwy difrifol yw trahauster y Blaid Lafur wrth geisio rhedeg y sefydliad hwn drwy ddwyn materion fel y cynllun seddau gerbron a chynnal cyfarfodydd Pwyllgor yn llai aml

İngilizce

More serious is the Labour Party's arrogance in seeking to run this institution by bringing forward issues such as the seating plan and holding less frequent Committee meetings

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae trais o'r fath yn ganlyniad i gymysgedd cymhleth o fod yn gaeth i gyffuriau , salwch meddwl , trahauster a bwlian , sydd yn annerbyniol a rhaid ei atal

İngilizce

Such violence is a result of a complex mixture of drug addiction , mental illness and bossiness and bullying , which is unacceptable and must be stopped

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Byddai gwaharddiad llwyr yn anghymesur ac yn annheg iawn , a byddai'n dangos trahauster mawr pe bai gwaharddiad yn cael ei roi ar waith cyn cynnal astudiaeth lawn o'r effaith economaidd ar fusnesau llai

İngilizce

An absolute prohibition would be grossly disproportionate and unfair , and it would be a supreme act of arrogance if a ban were to be implemented before a full study of the economic impact on smaller businesses had been undertaken

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Pwy yw ei chynghorwyr a beth yw eu dealltwriaeth a'u profiad o addysg cyfrwng Cymraeg o gofio eu bod yn rhoi'r fath gyngor gwael iddi ? Fodd bynnag , os mai'r Gweinidog ei hun sydd wedi penderfynu gwrthod hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg -- ac ymddengys bod hynny'n bosibl -- ni ellir ond disgrifio hyn fel trahauster dybryd

İngilizce

Who are her advisers and what is their understanding and experience of Welsh-medium education that they should be furnishing her with such bad advice ? However , if it is the Minister's own decision to refuse to promote Welsh-medium education -- and that possibility seems to fit -- it can only be described as crass arrogance

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'n dangos yn eglur y trahauster ymysg Aelodau Llafur sy'n teimlo , am fod ganddynt 30 o'r 60 o seddau , y cânt wthio'r cynnig hwn drwodd a sicrhau bod Pwyllgorau'n cwrdd yn llai aml

İngilizce

It demonstrates clearly the arrogance among Labour Members who feel that , because they have 30 out of 60 seats , they can ram-raid this motion through and ensure that Committees meet less frequently

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam