Google'a Sor

Şunu aradınız:: modelcontractbepalingen (Hollandaca - Çekçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Çekçe

Bilgi

Hollandaca

De modelcontractbepalingen betreffen uitsluitend de gegevensbescherming.

Çekçe

Standardní smluvní doložky se týkají pouze ochrany údajů.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Richtlijn 95/46/EG

Çekçe

o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

Met het opnemen van deze modelcontractbepalingen in een contract wordt het voor ondernemingen gemakkelijker om persoonsgegevens naar een derde land door te geven.

Çekçe

1 a 2, pro zákonné předání osobních údajů do třetích zemí. Pro organizace bude snazší předávat osobní údaje do třetích zemí, jestliže do smlouvy zahrnou standardní smluvní doložky.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Deze beschikking betreft slechts de gepastheid van de bescherming die door de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens wordt geboden.

Çekçe

Toto rozhodnutí se týká pouze dostatečnosti ochrany zajištěné standardními smluvními doložkami pro předávání osobních údajů, které jsou uvedeny v příloze.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

tot wijziging van Beschikking 2001/497/EG betreffende de invoering van alternatieve modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Çekçe

kterým se mění rozhodnutí 2001/497/ES, pokud jde o zavedení alternativního souboru standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Hollandaca

Bij gebrek aan mondiale normen voor gegevensbescherming zijn modelcontractbepalingen een belangrijk instrument waarmee persoonsgegevens vanuit alle lidstaten volgens een gemeenschappelijk stel regels kunnen worden doorgegeven.

Çekçe

Neexistují-li normy globální ochrany údajů, poskytují standardní smluvní doložky důležitý nástroj umožňující předávání osobních údajů ze všech členských států podle společného souboru pravidel.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Deze beschikking betreft slechts de gepastheid van de bescherming die door de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers wordt geboden.

Çekçe

Toto rozhodnutí se týká pouze dostatečnosti ochrany zajištěné standardními smluvními doložkami pro předávání osobních údajů zpracovatelům, které jsou uvedeny v příloze.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG

Çekçe

o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice 95/46/ES

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

De modelcontractbepalingen die door het bedrijfsleven zijn voorgesteld beogen het gebruik van contractbepalingen door bedrijven aan te moedigen door mechanismen als meer flexibele auditvereisten en gedetailleerdere regels voor het recht van toegang.

Çekçe

Standardní smluvní doložky předložené podnikatelskými asociacemi mají za cíl zvýšit používání smluvních doložek ze strany hospodářských subjektů pomocí mechanismů, jako jsou pružnější požadavky na provádění kontrol či podrobnější pravidla pro právo na přístup.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Hollandaca

Modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens uit de Gemeenschap naar derde landen (doorgifte van voor de verwerking verantwoordelijke naar voor de verwerking verantwoordelijke)

Çekçe

Standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů ze Společenství do třetích zemí (předávání správce správci)

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Dit verslag omvat tevens alle gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de gepastheid van de modelcontractbepalingen in de bijlage en eventueel bewijs dat deze beschikking op discriminerende wijze wordt toegepast.

Çekçe

Zpráva bude obsahovat veškeré důkazy, které by mohly ovlivnit hodnocení dostatečnosti standardních smluvních doložek uvedených v příloze, jakož i veškeré důkazy o tom, že se toto rozhodnutí uplatňuje diskriminačním způsobem.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Dit verslag omvat tevens alle gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de gepastheid van de modelcontractbepalingen in de bijlage en eventueel het bewijs dat deze beschikking op discriminerende wijze wordt toegepast.

Çekçe

Zpráva bude obsahovat veškeré důkazy, které by mohly ovlivnit hodnocení dostatečnosti standardních smluvních doložek uvedených v příloze, jakož i veškeré důkazy o tom, že se toto rozhodnutí uplatňuje diskriminačním způsobem.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Op deze basis kunnen de waarborgen van de voorgestelde modelcontractbepalingen als voldoende worden beschouwd overeenkomstig de bepaling van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG.

Çekçe

Na tomto základě mohou být ochranná opatření obsažená v předložených standardních smluvních doložkách považována za dostatečná ve smyslu čl. 26 odst. 2 směrnice 95/46/ES.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Hollandaca

De gegevensexporteur dient de gegevensimporteur gedurende de periode waarin hij de gegevens verwerkt, opdracht te geven zich te houden aan zijn instructies, het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming en de in de modelcontractbepalingen opgenomen verplichtingen.

Çekçe

Vývozce údajů by měl dovozce údajů po celou dobu poskytování služeb spojených se zpracováním údajů upozorňovat, že má údaje zpracovávat v souladu s pokyny vývozce údajů, s právem rozhodným pro ochranu údajů a s povinnostmi obsaženými v doložkách.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

c) het in aanzienlijke mate waarschijnlijk is dat de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen niet worden of zullen worden nageleefd en bij verdere doorgifte het risico bestaat dat de betrokkenen ernstige schade wordt toegebracht.

Çekçe

c) je vysoce pravděpodobné, že standardní smluvní doložky uvedené v příloze nejsou nebo nebudou dodržovány a pokračující předávání by pro subjekt údajů představovalo bezprostřední riziko vzniku značné újmy.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

c) het in aanzienlijke mate waarschijnlijk is dat de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen niet worden of niet zullen worden nageleefd en bij verdere doorgifte het risico bestaat dat de betrokkenen ernstige schade wordt berokkend.

Çekçe

c) je vysoce pravděpodobné, že standardní smluvní doložky uvedené v příloze nejsou nebo nebudou dodržovány a pokračující předávání by pro subjekt údajů představovalo bezprostřední riziko vzniku značné újmy.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

Hoewel de bepaling inzake onderlinge schadeloosstelling tussen de partijen geen vereiste is voor een passende bescherming van de betrokkenen en derhalve kan worden geschrapt, is zij omwille van de duidelijkheid in de modelcontractbepalingen opgenomen en om te voorkomen dat de partijen over afzonderlijke schadeloosstellingsbepalingen moeten onderhandelen.

Çekçe

Přestože vzájemné odškodnění mezi stranami není předpokladem pro přiměřenou ochranu subjektů údajů, a může být tedy zrušeno, je zahrnuto do standardních smluvních doložek v zájmu ujasnění, a aby strany nemusely sjednávat doložky o odškodnění pro každý jednotlivý případ.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

(14) De gegevensimporteur dient de doorgegeven persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur te verwerken en zich daarbij te houden aan zijn instructies en de in de modelcontractbepalingen opgenomen verplichtingen.

Çekçe

(14) Dovozce údajů by měl předávané osobní údaje zpracovávat pouze jménem vývozce údajů a v souladu s jeho pokyny a s povinnostmi obsaženými v doložkách.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Het staat de gegevensexporteur en de gegevensimporteur vrij, andere bepalingen over met de transactie verband houdende vraagstukken die zij voor het contract relevant achten, op te nemen, mits deze niet tegen de modelcontractbepalingen indruisen.

Çekçe

Vývozce údajů a dovozce údajů mohou do smluv libovolně začlenit jakékoli další doložky, které se vztahují k předmětu obchodu, které jsou dle jejich názoru pro účely dané smlouvy vhodné, a to za podmínky, že nejsou v rozporu se standardními smluvními doložkami.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

In buitengewone gevallen waarin de gegevensimporteurs niet in staat zijn of weigeren de gegevensimporteurs naar behoren te instrueren en het risico van ernstige schade voor de betrokkenen bestaat, dienen de modelcontractbepalingen de toezichthoudende autoriteiten toe te staan de gegevensimporteurs te controleren en zo nodig voor de gegevensimporteurs bindende besluiten te nemen.

Çekçe

Ve výjimečných případech, kdy vývozci údajů odmítnou řádně poučit dovozce údajů nebo kdy jej řádně poučit nemohou a kdy subjektům údajů hrozí bezprostřední riziko závažné újmy, by měly standardní smluvní doložky umožňovat orgánům dovozu prověřit dovozce údajů a popřípadě přijmout rozhodnutí, která budou pro dovozce údajů závazná.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam