Google'a Sor

Şunu aradınız:: bodemgerelateerde (Hollandaca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

İngilizce

Bilgi

Hollandaca

Watercyclus met inbegrip van bodemgerelateerde aspecten

İngilizce

Water cycle including soil-related aspects

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de watercyclus, met inbegrip van bodemgerelateerde apsecten;

İngilizce

water cycle, including soil – related aspects;

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

integratie van bodemgerelateerde aandachtspunten in andere sectorale beleidsvelden;

İngilizce

integration of soil concerns into other sectoral policies,

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Bodemgerelateerde eigenschappen die kunnen worden afgeleid van bodem en andere gegevens.

İngilizce

Soil-related properties that can be derived from soil and other data.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Een ruimtelijk objecttype voor de weergave van ruimtelijke objecten met een bodemgerelateerde eigenschap afgeleid van een of meer bodemeigenschappen en mogelijk andere niet bodemgerelateerde eigenschappen.

İngilizce

A spatial object type for representing spatial objects with soil-related property derived from one or more soil and possibly other non soil properties.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Zij pleegt actief overleg met de lidstaten over de bodemgerelateerde maatregelen in het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa45, het GLB en het regionaal beleid.

İngilizce

It is actively engaged with Member States in discussing the soil-related measures in the Resource Efficiency Roadmap45, the CAP and Regional Policy.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Een gegevenstype dat een beschrijvende eigenschap geeft voor de bodemgerelateerde eigenschap (bodemthema) dat wordt weergegeven door zijn geassocieerde SoilThemeCoverage.

İngilizce

A data type providing a descriptive property for the soil-related property (soil theme) that is represented by its associated SoilThemeCoverage.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Onder de talrijke door de EU uitgevaardigde bodemgerelateerde richtlijnen en regels zijn instrumenten als de Nitratenrichtlijn, de Kaderrichtlijn water, de Richtlijn emissierechten en de Richtlijn gewasbeschermingsproducten.

İngilizce

Among the numerous soil-related directives and regulations enacted by the EU are such instruments as the Nitrates Directive, the Water Framework Directive, the Emissions Trading Directive and the Plant Protection Products Directive.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Op basis van de opgedane ervaring heeft de Commissie in oktober 2011 voorgesteld om bodemgerelateerde normen verder te verduidelijken en te specificeren in de context van de algemene hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid tegen 20209.

İngilizce

Taking stock of the experience gained, in October 2011 the Commission proposed to further clarify and specify soil-related standards in the context of the overall CAP reform to 20209.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Waarom zoveel aversie, terwijl hun vertegenwoordigers in de Raad het bindende karakter van het onderzoek naar alle door de Commissie in bijlage II voorgestelde gebieden en het transparantiebeginsel dat bij bodemgerelateerde transacties moet overheersen al hebben aanvaard?

İngilizce

Why so much aversion, when their representatives on the Council have already accepted the binding nature of the investigation into all sites proposed by the Commission in Annex II, and the principle of transparency which must prevail in soil-related transactions?

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Gezien de hierboven uiteengezette uitdagingen en het feit dat bodemaantasting blijft voortduren in Europa, is het belangrijk dat de EU beter omgaat met bodemgerelateerde problemen, met name als er geen EU-wetgeving terzake bestaat.

İngilizce

The challenges outlined above and the fact that soil degradation in Europe continues, make it important that the EU improves the way in which it deals with soil-related issues, particularly in the absence of Union legislation.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Het voorgestelde zesde kaderprogramma ondersteunt bodemgerelateerd onderzoek in het raam van het prioritaire onderzoekgebied "Duurzame ontwikkeling, veranderingen in het aardsysteem en ecosystemen".

İngilizce

The proposed 6th Research Framework supports soil related research in the priority “Sustainable Development, Global Change and Ecosystems”.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

Klimaatverandering en ecosystemen (effect en mechanismen van broeikasgasemissies en atmosferische verontreinigingen op het klimaat, afbraak van de ozonlaag, koolstofputten zoals oceanen, bossen en bodem; watercyclus, met inbegrip van bodemgerelateerde aspecten; biodiversiteit en ecosystemen; strategieën voor duurzaam landbeheer, met name in kust-, landbouw- en bosgebieden; operationele prognose en modellering, met inbegrip van observatiesystemen voor de mondiale klimaatverandering; aanvullend onderzoek ten behoeve van geavanceerde methoden voor risicobeoordeling en methoden voor de beoordeling van de milieukwaliteit, inclusief prenormatief onderzoek, meting en beproeving).

İngilizce

Climate change and ecosystems: impact and mechanisms of greenhouse gas emissions and atmospheric pollutants on climate, ozone depletion and carbon sinks such as oceans, forests and soil; water cycle, including soil-related aspects; biodiversity and ecosystems; strategies for the sustainable use of land, with emphasis on coastal zones, agricultural land and forests; operational forecasting and modelling, including global climate change observation systems; complementary research on the development of advanced methods for risk assessment and methods for appraising environmental quality, including relevant prenormative research on measurements and testing.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Watercyclus, met inbegrip van de bodemgerelateerde aspecten: doel is, de mechanismen te begrijpen en de gevolgen van de veranderingen in het aardsysteem en met name de klimaatverandering op de watercyclus, de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van water alsmede bodemfuncties en -kwaliteit te analyseren en zo de basis te leggen voor de ontwikkeling van een beheersinstrumentarium voor watersystemen dat de gevolgen van deze veranderingen kan helpen temperen.

İngilizce

Water cycle, including soil-related aspects: the objective is to understand the mechanisms and assess the impact of global change and in particular climate change on the water cycle, water quality and availability, as well as soil functions and quality to provide the bases for management tools for water systems to mitigate the impacts.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam