Google'a Sor

Şunu aradınız:: gaza (Maltaca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Maltaca

İngilizce

Bilgi

Maltaca

WEST BANK U L-GAZA STRIP',

İngilizce

'WEST BANK AND THE GAZA STRIP`,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-Kunsill tenna mill-ġdid l-impenn tiegħu għall-Missjoni ta' l-UE ta' Assistenza fil-Fruntieri għall-Punt ta' Qsim ta' Rafah (EUBAM Rafah), għall-Ftehimiet konklużi u għar-reġjun, b'mod partikolari l-popolazzjoni ta' Gaza.

İngilizce

The Council reiterated its commitment to the EU Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah), to the Agreements concluded and to the region, in particular the Gaza population.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

L-UE tilqa' l-fatt li r-rikonċiljazzjoni Palestinjana wasslet għall-waqfien tal-attakki bir-rokits mill-Istrixxa ta' Gaza, u tinsisti dwar il-ħtieġa ta' tregwa permanenti.

İngilizce

The EU welcomes that Palestinian reconciliation has led to the cessation of rocket attacks from the Gaza Strip and insists on the need for a permanent truce.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-partijiet kollha għandhom jaħdmu urġentement għall-ftuħ tal-punti ta' qsim lejn Gaza u 'l barra minnha kemm għal raġunijiet umanitarji kif ukoll għall-flussi kummerċjali.

İngilizce

All parties must work urgently for the opening of the crossings in and out of Gaza for both humanitarian reasons and commercial flows.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-Ministri ddiskutew il-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani waqt l-ikla ta' ħidma tagħhom, wara l-għoti ta' informazzjoni mir-Rappreżentant Għoli dwar il-laqgħa tal-Kwartett tal-5 ta' Frar u dwar is-segwitu tal-proposti għal pakkett ta' miżuri b'appoġġ għal Gaza.

İngilizce

Ministers discussed the Middle East Peace Process during their working lunch, following a briefing by the High Representative on the Quartet meeting on 5 February and on the follow-up to the proposals for a package of measures to support Gaza.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

L-UE ser tagħmel dak kollu li tista' biex tiżgura l-għoti ta' għajnuna ta' emerġenza u umanitarja lill-popolazzjoni ta' Gaza.

İngilizce

The EU will do its utmost to ensure the provision of emergency and humanitarian assistance to the population of Gaza.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Hi tappoġġa l-impenn tal-partijiet sabiex isegwu negozjati intensi, dejjem għaddejjin u kontinwi sabiex jintlaħaq ftehim ta' paċi għall-ħolqien ta' Stat Palestinjan, li jinkludi x-Xatt tal-Punent u Gaza, vijabbli, indipendenti, demokratiku u sovran, li jgħix fil-paċi u fis-sigurtà flimkien mal-Iżrael fi fruntieri sikuri u rikonoxxuti.

İngilizce

It supports the commitment of the parties to pursue vigorous, ongoing and continuous negotiations in order to reach a peace agreement providing for the creation of a Palestinian State, comprising the West Bank and Gaza, that is viable, independent, democratic and sovereign, living in peace and security alongside Israel within secure and recognised borders.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-Kunsill approva l-pożizzjoni tal-UE fil-kumitat konġunt dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 66 tal-ftehim ta' assoċjazzjoni Euro-Mediterranju interim dwar il-kummerċ u l-kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Organizzazzjoni għall-Ħelsien tal-Palestina għall-benefiċċju tal-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Istrixxa ta' Gaza.

İngilizce

The Council approved the EU position in the joint committee on the implementation of article 66 of the Euro-Mediterranean interim association agreement on trade and cooperation between the European Community and the Palestine Liberation Organisation for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza strip.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-Kunsill iddeċieda favur it-twaqqif ta' Sottokumitati kif previst fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju Interim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Organizzazzjoni għall-Ħelsien tal-Palestina għall-benefiċċju tal-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Istrixxa ta' gaza (dok.

İngilizce

The Council decided in favour of setting up Subcommittees provided for in the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on Trade and Cooperation between the EU and the Palestine Liberation Organisation for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip ().

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

F'dan ir-rigward, l-UE ttenni l-appell tagħha li jitneħħa l-għeluq ta' Gaza.

İngilizce

In this regard, the EU reiterates its call for the lifting of Gaza closure.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà soċjo-ekonomika ta' Gaza, il-Kunsill Ewropew issottolinja l-ħtieġa li jkun hemm aċċess għal barra, b'mod partikolari mill-fruntieri ma' l-Eġittu kif ukoll permezz ta' port u ajruport, u biex tiġi stabbilita konnessjoni effettiva max-Xatt tal-Punent.

İngilizce

To ensure the social and economic viability of Gaza, the European Council stresses the need for access to the outside, particularly through the borders with Egypt and through a port and an airport, and to establish a meaningful link with the West Bank.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Huwa fakkar ukoll li jinsab lest li jassisti fir-rikostruzzjoni u l-irkupru ekonomiku tal-Gaza.

İngilizce

It also recalled its readiness to assist in the reconstruction and economic recovery of Gaza.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-Kunsill isejjaħ lill-partijiet kollha biex jaħdmu għal ftuħ tal-punti ta' qsim għal ġo Gaza u barra minn Gaza sew għall-flussi umanitarji kif ukoll għal dawk kummerċjali.

İngilizce

The Council calls on all parties to work towards an opening of the crossings in and out of Gaza for both humanitarian and commercial flows.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

programmi ta' rkupru ta' wara l-kunflitti u ta' wara d-diżastri (Bangladexx, Kuba, DRC tal-Lvant, Gaza Strip, Ħaiti, il-Libanu, Myanmar/Burma, Nikaragwa, Perù) u finanzjament tal-valutazzjonijiet ta' bżonnijiet li saru b'mod konġunt min-Nazzjonijiet Uniti (NU)/mill-Bank Dinji u mill-UE (saru tmien valutazzjonijiet konġunti ta' wara l-kriżi), u

İngilizce

post-conflict and post-disaster recovery programmes (Bangladesh, Cuba, Eastern DRC, Gaza Strip, Haiti, Lebanon, Myanmar/Burma, Nicaragua, Peru) and funding of Joint United Nations (UN)/World Bank/EU needs assessments (eight joint post-crisis needs assessments undertaken), and

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-pajjiżi tal-Mediterran: l-Alġerija, l-Eġittu, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, is-Sirja, it-Tuneżija u x-Xatt tal-Punent ta’ Gaza;

İngilizce

Mediterranean countries: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia and Gaza-West Bank;

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1734/94 tal-11 ta’ Lulju 1994 fuq koperazzjoni finanzjarja u teknika max-Xatt tal-Punent u l-Istrixxa tal-Gaza [3].

İngilizce

Council Regulation (EC) No 1734/94 of 11 July 1994 on financial and technical cooperation with the West Bank and the Gaza Strip(3).

Son Güncelleme: 2016-12-31
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

l-Alġerija, Ċipru, l-Eġittu, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, Malta, il-Marokk, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija u x-Xatt tal-Punent ta' Gaza;

İngilizce

Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Malta, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey, and Gaza-West Bank;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

"Territorji tax-Xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaza u r-Repubbliki benefiċjarji"

İngilizce

'Territories of the West Bank and the Gaza Strip and beneficiary Republics`

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Maltaca

it-Turkija, l-Ukraina, il-Bjelorussja, il-Moldova, ir-Russja, il-Ġeorġja, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Kazakistan, it-Turkmenistan, l-Uzbekistan, it-Taġikistan, il-Kirgiżistan, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tuneżija, il-Libja, il-Libanu, is-Sirja, l-Iraq, l-Iran, l-Israel, ix-Xatt tal-Punent/il-Medda ta’ Gaza, il-Ġordan, l-Arabja Sawdija, il-Kuwajt, il-Baħrejn, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Oman, il-Jemen, il-Pakistan, is-Sri Lanka, il-Mjanmar (Burma), it-Tajlandja, il-Vjetnam, l-Indonesja, il-Filippini, iċ-Ċina, il-Korea ta’ Fuq, Ħong Kong, is-Sudan, il-Mawritanja, il-Mali, il-Burkina Faso, in-Niġer, iċ-Ċad, il-Kap Verde, is-Senegal, il-Gambja, il-Ginea Bissaw, il-Ginea, Sjerra Leone, il-Liberja, il-Côte d’Ivoire, il-Gana, it-Togo, il-Benin, in-Niġerja, il-Kamerun, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, il-Ginea Ekwatorjali, il-Prinċipalità ta’ Sao Tome, il-Gabon, il-Kongo, il-Kongo (Repubblika Demokratika), ir-Rwanda, il-Burundi, Sant’Elena u Dipendenzi, l-Angola, l-Etjopja, l-Eritrea, Ġibuti, is-Somalja, l-Uganda, it-Tanzanija, is-Seychelles u Dipendenzi, it-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan, il-Możambik, il-Mawritanja, il-Komoros, il-Majott, iż-Żambja, il-Malawi, l-Afrika ta’ Isfel, il-Lesoto.

İngilizce

Turkey, Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank/Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines, China, North Korea, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte-d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Central African Republic, Equatorial Guinea, Sao Tome Principe, Gabon, Congo, Congo (Democratic Republic), Rwanda, Burundi, Saint Helena and dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles and dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Malawi, South Africa, Lesotho.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Billi, sabiex jiġi appoġġjat il-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani, jeħtieġ li jiżdiedu l-għajnuniet tal-Komunità billi jiġu implimentati miżuri ġodda biex jiġu nkoraġġiti esportazzjonijiet mix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta` Gaza u billi, għal dak il-għan, hu meħtieġ li jiġi estiż it-trattament ta' tariffa preferenzjali għal fjuri maqtgħuha;

İngilizce

Whereas, in order to support the peace process in the Middle East, Community aid needs to be stepped up by implementing new measures for encouraging exports from the West Bank and the Gaza Strip and whereas, to that end, it is necessary to extend preferential tariff treatment to cut flowers;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam