Google'a Sor

Şunu aradınız:: miljøgiftenes (Norveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Norveççe

İngilizce

Bilgi

Norveççe

Trusselen som mange av disse syntetiske stoffene utgjør, er ennå uviss på grunn av manglende kunnskaper om miljøgiftenes konsentrasjoner og hvordan de beveger seg gjennom og akkumuleres i miljøet for deretter å påvirke mennesket og andre livsformer.

İngilizce

The threat posed by many of these chemicals remains uncertain because of the lack of knowledge about their concentrations and the ways in which they move through and accumulate in the environment and then impact on humans and other life forms.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Norveççe

miljøgifter

İngilizce

Toxins

Son Güncelleme: 2014-06-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Norveççe

Miljøgift

İngilizce

Pollutant

Son Güncelleme: 2014-05-06
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Igangsatte kontrolltiltak har redusert risiko ved håndtering av kjemikalier, og en del utslipp av miljøgifter. Konsentrasjonene av persistente organiske forbindelser (POP) og tungmetaller i miljøet er også på vei ned.

İngilizce

Various control measures have reduced chemical risk and some emissions and environmental concentrations of persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals are declining.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Bioakkumulering av disse stoffene kan utgjøre en trussel mot økosystemene og den menneskelige helse (som drøftet i kapittelet om miljøgifter).

İngilizce

Bio-accumulation of these substances may pose a threat to ecosystems and human health (as discussed in the chapter on chemicals).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

På grunn av vanskeligheten og kostnaden ved å evaluere toksisiteten ved det store antallet miljøgifter som kan være farlige ved bruk, særlig de med mulige reproduktive og nevrotoksikologiske virkninger, går noen aktuelle bekjempelsesstrategier, som den valgt av OSPAR-konvensjonen om beskyttelse av Nordsjøen, nå på å redusere kjemikalie«belastningen» i miljøet ved å eliminere eller redusere bruken og utslippene av dem.

İngilizce

Because of the difficulty and cost of assessing the toxicity of the large numbers of potentially hazardous chemicals in use, particularly those with possible reproductive and neurotoxicological effects, some current control strategies - such as the one chosen by the OSPAR Convention on the protection of the North Sea - are now aimed at reducing the "load" of chemicals in the environment through the elimination or reduction of their use and emissions.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Norveççe

Enkelte nye nasjonale og internasjonale initiativer er fremmet etter Dobrisrapporten for å redusere miljøgiftenes mulige innvirkning på miljøet, herunder frivillige reduksjonsprogrammer, avgiftsbelegging av særlige miljøgifter og offentlig tilgang til data tilsvarende US Toxic Release Inventory, som for eksempel EUs direktiv for integrert forebygging og kontroll av spredning av forurensning.

İngilizce

Since the Dobris assessment, there have been some new national and international initiatives for reducing the possible impacts of chemicals on the environment, including voluntary reduction programmes, taxation of particular chemicals and providing public access to data similar to the US Toxic Release Inventory, as for example under the Integrated Pollution Prevention and Control Directive in the EU.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Det finnes få data om utslipp, men miljøgifter finnes over alt i miljøet, også i dyre- og menneskevev.

İngilizce

Data on emissions is scarce, but chemicals are widespread in all environmental media, including animal and human tissues.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Selv om det finnes eksempler på slik påvirkning på dyrelivet i sjøen, har vi så langt ikke tilstrekkelig bevis for noe årsaksforhold mellom slike miljøgifter og virkningen på menneskets reproduksjon.

İngilizce

While there are examples of such effects in marine animals, there is so far insufficient evidence to establish causal links between such chemicals and reproductive health effects in humans.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Kontaminering av sedimenter og biota på grunn av av menneskeskapte miljøgifter synes å være vanlig i nesten alle hav i Europa.

İngilizce

Contamination of sediments and biota by anthropogenic chemicals seems to be common in almost all European seas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Miljøgifter Veksten i Vest-Europas kjemiske industri har fortsatt siden Dobrisrapporten kom ut, og produksjonen har siden 1993 økt raskere enn BNP.

İngilizce

Chemicals Since the Dobris assessment, the chemical industry in Western Europe has continued to grow, with production since 1993 growing faster than GDP.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Dessuten ble GHS, det globale harmoniserte systemet for klassiisering og merking av kjemikalier, godkjent, og Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter (POPer) og Rotterdam-konvensjonen om prosedyren for forhåndssamtykke (PIC) trådte i kraft.

İngilizce

Additionally, the Global Harmonised System on classiication and labelling (GHS) was agreed and the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) and the Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC) entered into force.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Miljøgifter

İngilizce

Pollutant

Son Güncelleme: 2013-04-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Norveççe

Apple har fjernet disse miljøgiftene fra alle nye MacBook Air-maskiner, og vi har gjort det samme med nye MacBook Pro, iMac, Mac Pro og Mac mini, Apple LED Cinema Display, samt iPod touch, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle og iPhone 3G.Apple har jobbet hardt for å fjerne mange av giftstoffene som er vanlige i produksjonen av bærbare datamaskiner. Ta for eksempel kvikksølv som brukes i CCFL-skjermer og arsen i glasset til vanlige LCD-skjermer. Apple-utviklere fjernet begge disse stoffene ved å velge LED-teknologi uten kvikksølv og glass uten arsen. De fjernet også bromerte flammehemmende stoffer (BFR) og PVC fra kretskort, interne kabler, tilkoblinger, isolatorer, gummi-metall-dempere, lim og andre stoffer. Apple har fjernet disse miljøgiftene fra alle nye MacBook Air-maskiner, og vi har gjort det samme med nye MacBook Pro, iMac, Mac Pro og Mac mini, Apple LED Cinema Display, samt iPod touch, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle og iPhone 3G.

İngilizce

Apple has removed these toxins from MacBook Air, just as we have for the new MacBook Pro, iMac, Mac Pro and Mac mini; the Apple LED Cinema Display; and the iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch and iPhone 3G.Apple has worked hard to eliminate many of the toxins that are a common part of notebook manufacturing. Take, for example, the mercury used in CCFL backlights and the arsenic contained in the glass of traditional LCD displays. Apple engineers removed both by choosing mercury-free LED technology and arsenic-free glass. They also removed brominated flame retardants (BFRs) and polyvinyl chloride (PVC) from circuit boards, internal cables, connectors, insulators, shock mounts, adhesives and more. Apple has removed these toxins from MacBook Air, just as we have for the new MacBook Pro, iMac, Mac Pro and Mac mini; the Apple LED Cinema Display; and the iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch and iPhone 3G.

Son Güncelleme: 2011-03-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam