询问Google

您搜索了: pissens (丹麦语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

丹麦语

英语

信息

丹麦语

til Marc PISSENS,

英语

Marc PISSENS.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Emtricitabin-resistente virus var krydsresistente over for lamivudin, men beholdt følsomhed over for andre nukleosid reverse transkriptasehæmmere (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NRTIs (zidovudin, stavudin, tenofovir, abacavir og didanosin), alle non-nukleoside reverse transkriptasehæmmere (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NNRTIs) og alle proteasehæmmere (Protease Inhibitors, PIs).

英语

Emtricitabine-resistant viruses were cross-resistant to lamivudine, but retained sensitivity to other nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) (zidovudine, stavudine, tenofovir, abacavir and didanosine), all non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) and all protease inhibitors (PIs).

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 2
质量:

丹麦语

Samtidig administration med andre hiv-proteasehæmmere (PIs)

英语

Co-administration with other HIV protease inhibitors (PIs)

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

丹麦语

pis fedtfattig mad med et højt proteinindhold frem for fedtholdig eller krydret mad

英语

eat low-fat, high protein foods instead of fatty or spicy foods

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

丹麦语

pis ikke noget

英语

do not eat anything

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

丹麦语

pis langsomt

英语

Eat slowly

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

丹麦语

pis tilberedte grøntsager frem for rå og skræl frugt, før du spiser den

英语

eat cooked vegetables instead of raw vegetables and remove the skin from fruits before eating

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Denne tilnærmelse falder sammen med stabile piser på motorkøretøjer opgjort i faste priser inden for EU som helhed.

英语

This convergence takes place in the context of stable car prices in real terms within the Union as a whole.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Det drejer sig bl.a. om Bruxelles' vartegn Manneken Pis, en springvandsskulptur af bronze, statuer af komponisten Johan Strauss i Wien og mange andre.

英语

They include Brussels' emblem Manneken Pis, a bronze fountain sculpture, statues of the composer Johan Strauss in Vienna and many others.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Kommissionens projektdatabaser (PIS) (en årlig liste over VVM og SMV i forbindelse med EF's samarbejdspolitikker, -programmer og -projekter) .

英语

Commission project data bases (PIS) (an annual listing of EIA and SEA of EC co-operation policies, programmes and projects)

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

piselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

英语

edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading No 1516;

最后更新: 2016-11-04
使用频率: 2
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

når de flyves til/fra flyvepladser eller driftssteder, der er beliggende i et bymæssigt hostile environment, medmindre de opereres til/fra et sted af almen interesse (PIS) i overensstemmelse med CAT.POL.H.225, eller

英语

when operated to/from aerodromes or operating sites located in a congested hostile environment, except when operated to/from a public interest site (PIS) in accordance with CAT.POL.H.225; or

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

Eksisterende helikopteroperationer til/fra et sted af almen interesse (PIS) kan foretages uanset CAT.POL.H.225 i bilag IV, når størrelsen af PIS, hindringer i miljøet eller helikopteren ikke gør det muligt at overholde operationskravene i præstationsklasse 1.

英语

Existing helicopter operations to/from a public interest site (PIS) may be conducted in derogation to CAT.POL.H.225 of Annex IV whenever the size of the PIS, the obstacle environment or the helicopter does not permit compliance with the requirements for operation in performance class 1.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

»sted af almen interesse (public interest site — PIS)« et sted, der alene bruges til operationer af almen interesse

英语

‘public interest site (PIS)’ means a site used exclusively for operations in the public interest;

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

(1) Ifalge artikel 2l i traktaten om Den Europeiske Union skal Ridets formandskab h s re Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og grundleggende valg i forbindelse med den fellesudenrigs- og sikkerhedspolitik og pise, at der tages behcrigt hensyn til Europa-Parlamentetssynspunkter.

英语

(l) Article 2l of the Treaty on European Union states that the Council Presidency shall consultthe European Parliament on the main aspects and the basic choicesof the commotl foreign andsecuritypolicy and shall ensure that the views of the Etropean Parliament are duly taken intoconsideration.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

; V'xvede fleils­, pis s­ og chrniliestoffrr ­bortset fra varer henhorendc under pos. 55 08 og ¡ 58.05.·:

英语

Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry towelling or similar terry fabrics of cortón filimi within heading No 55.01 and fabrics falling within heading No 51.05):

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L-delen: Retsforskrifter (næsten daglig) / Alle institutioner DA; 21.0x29,7 cm FX­AL­00­OOO­DA­C ISSN 0378­6994: EUR 840.00.— Abonnementet omfatter L­delen og C­delen + Register over gældende EF­retsforskrifter og andre ukter udstedt af EF­institutionerne + alfabetisk fortegnelse + kronologisk fortegnelse DE: 01 ­ P8. EN: 01 ­ P42. ES: 01 ­ PI7, Fl: 01 ­ PIS. FR: 01 ­ P34, GR: 01 ­ PI7, IT: 01 ­ P33. NL: 01 ­ P49. PT: 01 ­P37, SV: 01 ­ P22

英语

Employment and social affairs / Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs; European Commission EN.—12 issues CE-AB-00-AOO-EN-C: EUR 150.00.— Single copy price: EUR 15 DE:01-P14.FR:01-P19

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

De kompetente myndigheder piser, nir det er nødvendigt, før en operation påbegyndes, den forbindelse give oplysninger om omstændighederne ved uheldet, mængden af udslupne genetisk modificerede mikroorganismer og disses identitet, de anvendte beredskabsforanstaltninger og disses effektivetet samt give en analyse af uheldet, herunder anbefalinger til begrænsning af dets virkninger og til undgåelse af lignende uheld i fremtiden.

英语

The competent authorities shall ensure that, where necessary, before an operation commences: of the circumstances of the accident, the identity and quantities of the genetically modified micro­organisms released, the emergency response measures employed and their effectiveness, and an analysis of the accident including recommendations to limit its effects and avoid similar accidents in the future.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

Den tedende anvisningsberettigede piser, at konventionens anikel 126 og 128 overholdes, når der udpeges en ordremodtager, og nar der sluttes kontrakt.

英语

The chief authorizing officer shall ensure that contractors are designated and contracts awarded in compliance with Articles 126 and 128 of the Convention. vention.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

丹麦语

Det bør især pises, at de berørte befolkninger hjælpes si effektivt som muligt.

英语

Special attention shall be paid to the most effeaive manner of providing such assisunce to the population concerned.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認