询问Google

您搜索了: mitoo (宿务语 - 他加禄语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

宿务语

他加禄语

信息

宿务语

mitoo ako sa diyos

他加禄语

Naniniwala ako sa diyos

最后更新: 2020-02-17
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug kini nabantug sa tibuok Jope, ug daghan ang mitoo sa Ginoo.

他加禄语

At ito'y nabansag sa buong Joppe: at marami ang mga nagsisampalataya sa Panginoon.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug mitoo siya kang Jehova, ug kini giisip kaniya nga sa pagkamatarung.

他加禄语

At sumampalataya siya sa Panginoon; at ito'y ibinilang na katuwiran sa kaniya.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug milabi pa ka daghan ang mitoo kaniya tungod sa iyang pulong.

他加禄语

kinukonsumo

最后更新: 2013-11-13
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug dihay pipila nga mitoo sa gisulti niya, apan ang uban wala motoo.

他加禄语

At ang mga iba'y nagsipaniwala sa mga bagay na sinabi, at ang mga iba'y hindi nagsipaniwala.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Busa bisan ako o sila ba, sa ingon niana kami nagawali ug sa ingon niana kamo mitoo.

他加禄语

Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Apan ang kapitan mitoo sa arayes ug sa tag-iya sa sakayan labi pa kay sa giingon ni Pablo.

他加禄语

Datapuwa't may higit pang paniwala ang senturion sa piloto at sa may-ari ng daong, kay sa mga bagay na sinalita ni Pablo.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug ang gobernador mitoo, sa pagkakita niya sa nahitabo, kay siya natingala sa tuloohan mahitungod sa Ginoo.

他加禄语

Nang magkagayon, pagkakita ng proconsul sa nangyari, ay nanampalataya, na nanggigilalas sa aral ng Panginoon.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug bulahan ang babaye nga mitoo nga pagatumanon gayud ang gisulti kaniya gikan sa Ginoo."

他加禄语

At mapalad ang babaing sumampalataya; sapagka't matutupad ang mga bagay na sa kaniya'y sinabi ng Panginoon.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

宿务语

Busa daghan kanila ang mitoo, uban sa dili diriyot nga mga hamiling babaye nga Gresyanhon, ug mga lalaki usab.

他加禄语

Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya; gayon din sa mga babaing Griega na may mga kalagayang mahal, at sa mga lalake, ay hindi kakaunti.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug ang usang tinun-an, ang nahaunang abut sa lubnganan, misulod usab ug nakakita ug mitoo;

他加禄语

Nang magkagayo'y pumasok din naman nga ang isang alagad, na unang dumating sa libingan, at siya'y nakakita at sumampalataya.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Maingon man usab si Abraham "mitoo sa Dios, ug kini giisip ngadto kaniya ingon nga pagkamatarung."

他加禄语

Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

宿务语

Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios,

他加禄语

Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Kay unsa may ginaingon sa kasulatan? "Si Abraham mitoo sa Dios, ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarung."

他加禄语

Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

宿务语

Ug si Jesus miingon kaniya, "Mitoo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala managpakakita, ngani nanagpanoo.

他加禄语

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

宿务语

Apan dihay mga tawo nga mikuyog kaniya ug mitoo, nga ang pipila niini mao sila si Dionisio nga Areopagohanon, ug ang usa ka babaye nga ginganlan si Damaris, ug ang uban pa kanila.

他加禄语

Datapuwa't nakisama sa kanya ang ilang mga tao, at nagsisampalataya: na sa mga yao'y isa si Dionisio na Areopagita, at ang isang babaing nagngangalang Damaris, at mga iba pang kasama nila.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug ang uban kanila mitoo ug miipon kang Pablo ug Silas, maingon man ang kapid-an sa mga masimbahong Gresyanhon ug ang daghan sa mga inilang kababayen-an.

他加禄语

At nangahikayat ang ilan sa kanila, at nakikampi kay Pablo at kay Silas; at gayon din ang lubhang maraming mga Griegong masisipag sa kabanalan, at hindi kakaunting mga babaing mararangal.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug bisan gani siya si Simon mitoo, ug sa nabautismohan na, nagpabilin siya kang Felipe. Ug siya nahingangha sa kahibulong sa iyang pagkakita sa mga ilhanan ug mga dagkung milagro nga nangahimo.

他加禄语

At si Simon man ay naniwala rin: at nang mabautismuhan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe; at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

宿务语

Ug si Jesus miingon kaniya, "Lumakaw ka, ang imong anak mabuhi." Ang tawo mitoo sa pulong nga gisulti ni Jesus ug milakaw siya.

他加禄语

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Yumaon ka ng iyong lakad; buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalake ang salitang sinalita sa kaniya ni Jesus, at siya'y yumaon sa kaniyang lakad.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

宿务语

ug sa ingon niana natuman ang kasulatan nga nagaingon, "Si Abraham mitoo sa Dios, ug kini giisip kaniya nga maoy pagkamatarung"; ug siya ginganlan nga higala sa Dios.

他加禄语

At natupad ang kasulatan na nagsasabi, At si Abraham ay sumampalataya sa Dios, at yao'y ibinilang na katuwiran sa kaniya; at siya'y tinawag na kaibigan ng Dios.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認