询问Google

您搜索了: especias (西班牙语 - 亚美尼亚语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

西班牙语

亚美尼亚语

信息

西班牙语

aceite para la iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático

亚美尼亚语

լոյսի համար ձէթ եւ օծութեան իւղի ու խնկի համար բաղադրանիւթեր,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

西班牙语

aceite para la iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático

亚美尼亚语

լուսաւորութեան համար ձէթ, օծութեան իւղի համար համեմունքներ, խնկի բաղադրամասեր,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

西班牙语

Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron el sábado, conforme al mandamiento

亚美尼亚语

Վերադարձան, խնկեր եւ իւղեր պատրաստեցին ու շաբաթ օրը, օրէնքի համաձայն, հանգիստ արեցին:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

西班牙语

También trajeron las especias aromáticas y el aceite para la iluminación, para la unción y para el incienso aromático

亚美尼亚语

խնկերի համար համեմունքներ, լուսաւորութեան համար ձէթ ու օծութեան իւղ:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

西班牙语

Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado

亚美尼亚语

Բայց կիրակի օրը, առաւօտեան շատ վաղ, կանայք գերեզման եկան՝ բերելով իրենց պատրաստած խնկերը. նրանց հետ եւ ուրիշ կանայք:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

西班牙语

Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, de acuerdo con la costumbre judía de sepultar

亚美尼亚语

Վերցրին Յիսուսի մարմինը եւ պատեցին կտաւներով՝ խնկերով հանդերձ, ինչպէս որ հրեաների սովորութիւնն էր՝ պատել:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

西班牙语

Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle

亚美尼亚语

Եւ երբ շաբաթն անցաւ, Մարիամ Մագդաղենացին, Յակոբոսի մայր Մարիամը եւ Սաղոմէն գնացին խնկի պատրաստութիւն տեսան, որպէսզի գան եւ օծեն նրա մարմինը:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

西班牙语

Jehovah dijo también a Moisés: "Toma especias: estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro; igual peso de cada cosa

亚美尼亚语

Տէրն ասաց Մովսէսին. «Վերցրո՛ւ անուշաբոյր համեմունքներ. ստաշխ, եղնգաքար, անուշաբոյր քաղբան եւ մաքուր կնդրուկ: Դրանք թող քաշով իրար հաւասար լինեն:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

西班牙语

Especia

亚美尼亚语

Համեմունքներ

最后更新: 2015-05-19
使用频率: 3
质量:

参考: Wikipedia

西班牙语

Especie

亚美尼亚语

Կենսաբանական տեսակ

最后更新: 2014-06-21
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

西班牙语

"Toma especias aromáticas: de mirra granulada de primera, 500 siclos; de canela aromática, la mitad, es decir, 250; de cálamo aromático, 250

亚美尼亚语

«Վերցրո՛ւ անուշահոտ համեմունքներ. զմռնենու հինգ հարիւր սիկղ ընտիր ծաղիկներ, դրա կէսի չափ՝ երկու հարիւր յիսուն սիկղ անուշաբոյր կինամոն, երկու հարիւր յիսուն սիկղ անուշաբոյր խնկեղէգ,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia
警告:包含不可见的HTML格式

西班牙语

Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron, según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno

亚美尼亚语

Աստուած ստեղծեց խոշոր կէտեր, կենդանութեան շունչ ունեցող ամէն տեսակ զեռուններ, որ արտադրեցին ջրերն ըստ տեսակների, եւ ամէն տեսակ թեւաւոր թռչուններ՝ ըստ տեսակների: Աստուած տեսաւ, որ լաւ է:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

西班牙语

Después dijo Dios: "Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra." Y fue así

亚美尼亚语

Աստուած ասաց. «Թող երկիրը իր տեսակի ու իր նմանութեան սերմը պարունակող դալար բոյս եւ իր տեսակի ու իր նմանութեան սերմը պարունակող, իր տեսակի միրգ տուող պտղաբեր ծառ աճեցնի երկրի վրայ»: Եւ եղաւ այդպէս.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia
警告:包含不可见的HTML格式

西班牙语

La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto, según su especie. Y vio Dios que esto era bueno

亚美尼亚语

հողը ամբողջ երկրի վրայ ցանելու սերմը իր մէջ պարունակող դալար բոյս եւ իր տեսակի սերմը իր մէջ պարունակող, միրգ տուող ծառ աճեցրեց: Աստուած տեսաւ, որ լաւ է:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

西班牙语

Entonces dijo Dios: "Produzca la tierra seres vivientes según su especie: ganado, reptiles y animales de la tierra, según su especie." Y fue así

亚美尼亚语

Աստուած ասաց. «Թող երկիրն արտադրի չորքոտանի կենդանիներ իրենց տեսակներով, սողուններ եւ գազաններ իրենց տեսակներով»: Եւ եղաւ այդպէս:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia
警告:包含不可见的HTML格式

西班牙语

De las aves del cielo toma también siete parejas, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra

亚美尼亚语

նաեւ երկնքի անպիղծ թռչուններից եօթը-եօթը՝ արու եւ էգ, իսկ պիղծ թռչուններից երկու-երկու՝ արու եւ էգ, որ սերունդ պահպանուի ողջ երկրի վրայ:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

西班牙语

Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno

亚美尼亚语

Աստուած ստեղծեց երկրի գազաններն իրենց տեսակներով, անասուններն իրենց տեսակներով եւ երկրի բոլոր սողուններն իրենց տեսակներով: Աստուած տեսաւ, որ դրանք լաւ են:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

西班牙语

De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca dos de cada especie, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra

亚美尼亚语

Բոլոր կենդանիներից, բոլոր գազաններից ու բոլոր էակներից երկու-երկու կը մտցնես տապան, որ նրանք կերակրուեն քեզ հետ: Թող դրանք արու եւ էգ լինեն:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

西班牙语

de las aves según su especie; del ganado según su especie; de todo animal que se desplaza en la tierra, según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para sobrevivir

亚美尼亚语

Ամէն տեսակ թռչուններից, ամէն տեսակ կենդանիներից, երկրի ամէն տեսակ սողուններից՝ բոլորից երկու-երկու, արու եւ էգ, թող մտնեն քեզ հետ, որ կերակրուեն քեզ հետ:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認