Google fragen

Sie suchten nach: elevatordirektivet (Dänisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Englisch

Info

Dänisch

efter elevatordirektivet eller efter maskindirektivet.

Englisch

whether a passenger lift is covered by the proposal for a directive on lifts or by the directive on machinery.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

elevatordirektivet: direktiv 95/16/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer

Englisch

Lifts Directive: Directive 95/16/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Vi har en væsentlig klarere afgrænsning i forhold til andre direktiver som f.eks. elevatordirektivet eller lavspændingsdirektivet.

Englisch

A much clearer distinction has been made between this and other directives, such as the Lift Directive or the Low Voltage Directive.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Vi har en væsentlig klarere afgrænsning i forhold til andre direktiver som f.eks. elevatordirektivet eller lavspændingsdirektivet.

Englisch

In actual fact, the outcome of this compromise represents a significant improvement over the Machinery Directive 98/37/EC that is currently in force, and, as Mr Schwab has already mentioned, it is an excellent example of better regulation.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I praksis bliver konsoliderede tekster til direktiver med ændringer ofte præsenteret på Kommissionens hjemmeside, som det vil være tilfældet med elevatordirektivet.

Englisch

Therefore, for legal reasons, we cannot accept this amendment.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Artikel 24 i det ændrede forslag er blevet omformuleret og ændret for at skabe utvetydige grænser til andre direktiver og bringe terminologien i maskindirektivet og elevatordirektivet i overensstemmelse med hinanden.

Englisch

Article 24 in the amended proposal was editorially improved and modified in order to establish unambiguous borderlines with other Directives and align terminology between the Machinery Directive and the Lifts Directive.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Rådet havde udelukket hejseværker på byggepladser af maskindirektivets anvendelsesområde, fordi det fandt, at disse apparater burde være omfattet af elevatordirektivet, som er under behandling.

Englisch

The Council had excluded such hoists from the scope of the Machinery Directive because it felt that such items of equipment should be covered by the Lifts Directive cunently under consideration.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

De resterende bestemmelser er forældede, og de relevante sikkerhedsbestemmelser er medtaget i elevatordirektivet (2014/33/EU).

Englisch

The remaining provisions are obsolete and the relevant safety provisions have been included in the Lifts Directive (EU) No 2014/33.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

elevatordirektivet: Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer

Englisch

Lifts directive: European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Kommissionens tjenestegrene har under drøftelserne i Rådets gruppe for økonomiske spørgsmål vurderet, at denne indføjning i elevatordirektivet var urealistisk, eftersom de vigtigste krav og godkendelsesprocedurerne i sidstnævnte direktivforslag adskilte sig i væsentlig grad fra det, der kræves for hejseværker på byggepladser.

Englisch

During the discussions in the Council's Working Party on Economic Questions, the Commission had put forward the view that such a proposal was unrealistic, given that the essential criteria and certification procedures laid down in the proposal for the Lifts Directive differ substantially from those stipulated for hoists on construction sites.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Hr. formand, det er nu to år, siden vi her i Parlamentet vedtog elevatordirektivet, der skabte præcedens om, at lovgivningen for Europas indre marked kunne og skulle bruges til at skabe adgangsmuligheder for handicappede.

Englisch

Mr President, it is now two years since we in this Parliament passed the lift directive which was setting a precedent that legislation for Europe 's single market could and must be used to enable access for disabled people.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-23
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Dänisch

Præcisere direktivets anvendelsesområde, definitioner og grænser til andre direktiver (f.eks. elevatordirektivet (95/16/EF))

Englisch

Clarify the scope of the Directive, definitions and borderlines with other directives (as Lifts 95/16/EC)

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

1 om en betragtning om miljøresultater, 4 om en betragtning om maskiner uden risici, 5 om en betragtning om materiel til markedsfester og forlystelsesparker, 6, 7, 8 og 11 om en betragtning om CE-mærkning og frivillig certificering og mærkning, 9, 20 og 32 om betragtninger om udvalgsproceduren, 10 om en betragtning om højspændingsmateriel, 12 om en betragtning om udrangerede maskiner, 13 om en betragtning om kodificerede udgaver af retsakter, 19 om harmoniserede standarder, 24 om overensstemmelsesvurdering, 25 om delmaskiner, 26 om udpegede organer, 28 og 29 om markedsovervågning, 31 om fortrolighed, 33 og 37 om elevatordirektivet, 34 om vurdering som led i ”den nye metode”, 35 om direktivets ikrafttræden, 40 om de indledende bemærkninger i bilag I, 44 om håndtering og transport af maskiner, 50 om sæder i maskiner, 55 om at udsatte personer skal kunne bevæge sig uden hindringer, 58 om brugsanvisninger, 60 om vibrationer, 65 om løftning, 67 om betjeningsanordninger til løft eller transport af mennesker, 70 om hejsning og løftning af bevægelseshæmmede, 71 og 73 om konstruktion af byggepladselevatorer, 77 om det tekniske dossier, 78 om bilag IX, 79 om bilag X, 83 om en betragtning om oprettelse af en database.

Englisch

1 on a recital relating to environmental performance, 4 on a recital relating to machinery without risk, 5 on a recital relating to fairground and amusement park equipment, 6, 7, 8 and 11 on recitals relating to CE marking and voluntary certifications and marking, 9, 20 and 32 on recitals relating to comitology, 10 on a recital relating to high voltage equipment, 12 on a recital on old machinery, 13 on a recital codified versions of legal acts, 19 on harmonised standards, 24 on conformity assessment, 25 on partly completed machinery, 26 on notified bodies, 28 and 29 on market surveillance, 31 on confidentiality, 33 and 37 on the Lifts Directive, 34 on the evaluation of the New Approach concept, 35 on the entry into force of the Directive, 40 on the preliminary observations in Annex I, 44 on handling and transportation of machinery, 50 on seats in machinery, 55 on unhindered movement of exposed persons, 58 on instructions, 60 requirements on vibrations, 65 on lifting, 67 on controls for lifting or moving people, 70 on lifting machinery for persons with reduced mobility, 71 and 73 on construction site hoists, 77 on the technical file, 78 on Annex IX, 79 on Annex X, 83 on a recital relating to the establishment of a database.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

En præcisering af anvendelsesområdet for direktivet, en klarere afgrænsning i forhold til andre direktiver, især hvad angår lavspændingsdirektivet og elevatordirektivet, og en mere præcis definition af begrebet "delmaskine".

Englisch

Better definition of the scope of the directive, clarification of the borderline with other directives, in particular the Low Voltage and the Lifts Directives, and a clearer description of the concept of “Partly Completed Machinery”.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Kommissionen kan ikke acceptere ændringsforslag 33 og 37 (vedrører ikke den danske udgave) vedrørende artikel 24 om artikel 1, stk. 2 og 3, af elevatordirektivet, 95/16/EF4, da disse ændringer ikke er en klar forbedring af teksten.

Englisch

The Commission cannot accept amendments 33 and 37, on Article 24, point 1, on Article 1, paragraphs 2 and 3 of the Lifts Directive 95/16/EC4, since they do not bring any clear improvements to the text.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Personførende of person-godsførenden byggepladselevatorer er udtrykkeligt undtaget fra "maskindirektivet" (98/37/EF) og "elevatordirektivet" (95/16/EF)1, selv om de kan sidestilles med andet udstyr til løft af personer, som indgår i direktivet.

Englisch

Construction site hoists intended for lifting persons or persons and goods are explicitly excluded from the Machinery Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC1, although they can in fact be treated in the same way as other appliances for the lifting of persons under this Directive.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Howitt (PSE). - (EN) Hr. formand, det er nu to år, siden vi her i Parlamentet vedtog elevatordirektivet, der skabte præcedens om, at lovgivningen for Europas indre marked kunne og skulle bruges til at skabe adgangsmuligheder for handicappede.

Englisch

Bangemann, Member of the Commission. - (DE) Mr President, I do not wish to make the same mistake as my friend Karel van Miert and I should therefore like to thank Mr Murphy very sincerely for his work, right at the start.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Kan Kommissionen oplyse, hvorvidt hejseværker på byggepladser falder ind under EF's maskindirektiv eller elevatordirektiv?

Englisch

Will the Commission please advise me whether hoists on construction sites come under the EC Machinery Directive or the Lifts Directive?

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Endelig, til dem, der siger til os, at de nærer medfølelse med de handicappede, men at dette ikke er det rette sted eller den rette måde at gøre det på, så fortalte De os det samme om elevatordirektivet og busdirektivet, andre former for lovgivning for det indre marked.

Englisch

Finally, for those who tell us that they are sympathetic to disabled people but this is not the right place or way to do it, you told us that about the Lifts Directive and the Buses and Coaches Directive, other single market legislation.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

3, i det ændrede elevatordirektiv indeholdt en henvisning, der tog sigte på en udelukkelse fra dets anvendelsesområde af løfteapparater med en bevægelseshastighed på under 0,15 meter i sekundet, så de strenge bestemmelser ikke kom til at gælde for udstyr med et lavt risikoniveau.

Englisch

One of these has already been mentioned.Article 14(3) of the amended Lifts Directive contained a reference aimed at excluding from its scope lifting devices with a speed of less than 0.15 metres per second.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK