Sie suchten nach: mide (Estnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Englisch

Info

Estnisch

mägipiirkondade ligipääsetavus mide puhul.

Englisch

accessibility of mountain areas

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

zuckerfabrik jÜlich jt mide üldisemaks tõlgendamiseks, et väljendada nende eesmärke.

Englisch

zuckerfabrik jÜlich and others required in order more generally to interpret the legislation so as to reflect its objectives.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

esimesena arveldatakse maksekorraldused lühikese positsiooniga arvel ­ davate pankade maksemooduli konto debiteerimiseks ja kõrvalsüstee ­ mide tehnilise konto krediteerimiseks .

Englisch

payment instructions to debit the short settlement banks » pm account and to credit the as 's technical account will be settled first ;

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

esimesena arveldatakse maksekorraldused lühikese positsiooniga arvel ­ davate pankade maksemooduli konto debiteerimiseks ja kõrvalsüstee ­ mide tehnilise konto krediteerimiseks.

Englisch

payment instructions to debit the short settlement banks » pm account and to credit the as's technical account will be settled first;

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Estnisch

nende aruandlusnõuetega vastavusse viimine ning aruannete standardvor ­ mide kasutamine kõikide ettepanekuga hõlmatud alternatiivsete investeerimisfondide puhul aitaks kaasa kogu eli hõlmavale süsteemiriskide hindamisele.

Englisch

alignment with these reporting requirements and the use of a standardised reporting template for all aifs covered by the proposed directive would contribute to eu-wide systemic risk assessment.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

seepärast jaotatakse ringluses olevate euro pangatähtede koguväärtuse emiteerimisega seotud kohus ­ tused kõigi eurosüsteemi liikmete vahel objektiivsete kriteeriu ­ mide põhjal.

Englisch

the liabilities in respect of the issue of the total value of euro banknotes in circulation should therefore be allocated to the members of the eurosystem in accordance with an objective criterion.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

kõrvalsüstee ­ mide erakorraliste kiirtehingute arveldamise optimeerimiseks osale ­ jate allkontodel kasutatakse erialgoritmi( algoritm 5).

Englisch

to optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on parti ­ cipants » sub-accounts, a special algorithm( algorithm 5) shall be used.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

eurole üleminekut kavandades tuleb arvesse võtta it-süstee-mide omadusi, struktuuri ja korraldust.

Englisch

when planning the changeover to the euro, the quality,structure and organisation of it systems have to be takeninto account.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

riigis a tegutsev osapool kasutab riigi a keskpangast krediidi saamiseks riikide a ja b väärtpaberiarveldussüstee-mide vahelise ühenduse kaudu riigi b väärtpaberiarveldussüsteemis väljalastud kõlblikke varasid.

Englisch

use of eligible assets issued in the sss of country b held by a counterparty established in country a through a link between the ssss in countries a and b in order to obtain credit from the national central bank of country a.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

liikmesriikide vÄÄrtpaberiarveldussÜstee-mide vahelised kÕlblikud Ühendusedliikmesriikide väärtpaberiarveldussüsteeme on kõlblike väärtpaberite piiriüleseks ülekandmiseks süsteemide vahel võimalik ühendada lepingu- ja tehingupõhiselt.

Englisch

despite its success and considerable contribution to the process of financial integration, the ccbm arrangement has a number of drawbacks, mainly linked to the fact that it was designed as an interim solution and relies on the principle of minimum harmonisation.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

ainult siis, kui target2 maksete koondandmete kasu ­ tamine ei ole keskpankadele piisav target2 tõhusa toimimise tagamiseks, on kõikidele keskpankadele vajalik juurdepääs ühisplatvormist saadavatele tehingutasandi andmetele, mis puudutavad kõigi target2 osasüstee ­ mide kõiki osalejaid, sealhulgas kaudseid osalejaid ja adresseeritava panga tunnuskoodi omanikke.

Englisch

only when the use of aggregate target2 payment data is not sufficient for the cbs to ensure the effective func ­ tioning of target2, is it necessary for all cbs to have access to transaction-level data extracted from the ssp of the participants in all target2 components, including indirect participants and addressable bic holders.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

keskpankadel on juurdepääs kõikide target2 osasüstee ­ mide kõikide osaliste tehingutaseme andmetele, mis saadakse target2-st, eesmärgiga tagada target2 tõhus toimimine ja selle järelevaatamine.

Englisch

cbs shall access transaction-level data on all participants of all target2 components extracted from target2 for the purposes of ensuring the efficient functioning of target2 and its oversight.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

Üldsätted a) käesolevas liites sätestatakse[ keskpanga] ja osalejate või kõrvalsüstee ­ mide vahelise töökorralduse meetmed olukorras, kus üks või mitu ühis ­ platvormi komponenti või andmesidevõrk ei tööta, neid mõjutab ebata ­ valine välissündmus või juhul, kui talitlushäire mõjutab mis tahes osalejat või kõrvalsüsteemi.

Englisch

general provisions( a) this appendix sets out the arrangements between the[ insert name of cb] and participants, or ancillary systems, if one or more components of the ssp or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

hepatiit3 suurenenud maksaensüü - mide aktiivsus (alat, asat, alkaliinfosfa - taas) akuutne maksakahjus - tus

Englisch

hepatitis3 elevated liver enzymes (alt, ast, alkaline phosphatase)

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Estnisch

hepatiit3 suurenenud maksaensüü - mide aktiivsus (alat, asat, alkaliinfosfa - taas) akuutne maksakahjus - tus

Englisch

hepatitis3 elevated liver enzymes (alt, ast, alkaline phosphatase) acute liver injury

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Estnisch

hepatiit3 suurenenud maksaensüü - mide aktiivsus (alat, asat, alkaliinfosfa - taas) akuutne maksakahjus - tus

Englisch

feeling hot malaise gait disturbance feeling abnormal feeling cold thirst chills

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Estnisch

hepatiit3 suurenenud maksaensüü - mide aktiivsus (alat, asat, alkaliinfosfa - taas) akuutne maksakahjus - tus

Englisch

56

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Estnisch

hepatiit3 suurenenud maksaensüü - mide aktiivsus (alat, asat, alkaliinfosfa - taas) akuutne maksakahjus - tus

Englisch

anaphylactic reaction

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Estnisch

hepatiit3 suurenenud maksaensüü - mide aktiivsus (alat, asat, alkaliinfosfa - taas) akuutne maksakahjus - tus

Englisch

known

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Estnisch

nähes aga võimalust viia omavahel kooskõlla ühtlustatud õigusaktid, mida saaks kohaldada olenemata nende koostamisel kasutatud reguleerimistehnikast (vana/uue lähenemisviisi õigusaktid), esitati ettepanekud, mide standardiseeritud õigusaktide kaudu saaks kohaldada ühtselt, läbipaistvalt ja ühtlustatult võimalikult paljudes valdkondades.

Englisch

however faced with the possibility of bringing together harmonised instruments that could apply regardless of the legislative technique used (old/new approach legislation) the option followed has been to put forward proposals that can apply in as many sectors as possible within a coherent and transparent, harmonised manner, with standardised instruments.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK