Google fragen

Sie suchten nach: ilmastikutingimustele (Estnisch - Finnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Finnisch

Info

Estnisch

Avad laevakeres, laevalael ja tekiehitises ei tohi nõrgendada väikelaeva struktuurilist terviklikkust ja suletuna vastupidavusvõimet ilmastikutingimustele.

Finnisch

Rungossa, kannessa (tai kansissa) ja kansirakenteissa olevat aukot eivät saa huonontaa vesikulkuneuvon rakenteellista lujuutta tai sen säätiiviyttä, kun ne ovat suljettuina.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Värskeima teabe kohaselt on kindel, et tänu 2009. aasta erakordselt soodsatele ilmastikutingimustele toodetakse ELis suures koguses kvoodivälist suhkrut.

Finnisch

Uusimpien tietojen mukaan on varmaa, että vuoden 2009 poikkeuksellisen suotuisten sääolojen ansiosta EU:ssa tuotetaan suuri määrä kiintiön ulkopuolista sokeria.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Taanis on kohalikele ilmastikutingimustele sobiva ja direktiivi 66/402/EMÜ idanemisnõuetele vastava nisu (Triticum aestivum) talvesortide olemasoleva seemne kogus ebapiisav ega vasta seega liikmesriigi vajadustele.

Finnisch

Tanskassa ei ole saatavilla sen tarpeisiin nähden riittävästi kansallisiin sääoloihin soveltuvia vehnän (Triticum aestivum) talvilajikkeiden siemeniä, jotka täyttävät direktiivin 66/402/ETY vaatimukset itävyyden osalta.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Lubatud on erandid põllukultuuride ja piirkondade puhul, kus kahjurite õhust pritsimisel oleks kasu keskkonnale või tervisele – näiteks siis, kui sellega kaitstakse käitleja tervist või reageeritakse kiiremini kahjuriprognoosidele ja ilmastikutingimustele – või kui mõistlikud alternatiivid puuduvad (nt teatavate põllukultuuride nagu riisi puhul, metsade puhul jne).Mitmed pestitsiidid on veepoliitika raamdirektiivis määratletud ohtlike ainetena.

Finnisch

Siinä sallitaan kuitenkin niitä kasveja ja alueita koskevat poikkeukset, joiden osalta lentolevitys tarjoaa ympä-ristö- tai terveysetuja, esimerkiksi jos tällä tavoin voidaan suojella käyttäjän ter- veyttä tai reagoida nopeammin tuholaisennusteisiin ja sääoloihin tai jos käytettävissä ei ole muita vaihtoehtoja (esimerkiksi tietyt kasvit – kuten riisi – tai metsät).Vesipolitiikan puitedirektiivissä useat torjuntaaineet luokitellaan vaarallisiksi aineiksi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Kliima: Tänu kohalikele ilmastikutingimustele, mulla omadustele ja vaevanõudvatele kasvatamistavadele on toodang silmapaistva kulinaarse kvaliteediga. See kaupmeestele ja tarbijatele hästi teada asjaolu on muutnud Galicia kvaliteetkartuli väga nõutud tooteks, mille tõttu on ka hinnad nii piirkondlikul kui siseriiklikul turul kõrgemad.

Finnisch

Ilmasto: Perunan poikkeuksellisen herkullinen laatu perustuu Galician itsehallintoyhteisön perunanviljelyalueiden sääolosuhteisiin, maaperän ominaisuuksiin ja huolelliseen viljelytyöhön. Kauppiaat ja kuluttajat tuntevat hyvin nämä seikat, joiden vuoksi korkealaatuinen galicialainen peruna on arvostettua alueellisilla ja kansallisilla perunamarkkinoilla ja on suositumpaa kuin muut laadut.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Seos piirkonnaga: Žatecký humala eripära aluseks (vrd punkt 4.2) on Žatecký humalakasvatuspiirkonna erilised looduslikud tingimused. Loodes piirneb see piirkond Maagimäestiku, Doupovsky mäestiku ja Böömi metsaga, mis koos moodustavad niinimetatud varju vihma eest. Aasta keskmine sademete hulk on kõnealuses piirkonnas seepärast vaid ligikaudu 450 mm. Sademete jaotus on aga soodne humala arengu jaoks (vegetatsiooniperioodi jooksul on sademete keskmine hulk ligikaudu 260 mm). Aasta keskmine temperatuur on 8–9 °C (vegetatsiooniperioodi jooksul ligikaudu 14–16 °C). Lisaks ilmastikutingimustele on ka selle piirkonna mulla omadustel mõju humala kvaliteedile. Kõnealuses piirkonnas on peamiselt permi ajastu punased mullad või kerged merglisisaldusega mullad. Humala kasvu ja arengut toetavad ka kasvatuspiirkonna asukoht (200–500 m üle merepinna), asend mäestikureljeefis, asukoht nõlval ja paiknemine päikesepoolsel küljel. Kõnealuses piirkonnas on enamasti avarad, avatud, õhurikkad tasandikud, mis on hästi kaitstud tugevate lääne-ja põhjatuulte eest. Arvestades kõnealuseid tingimusi, ei saavutaks kõnealune humal muudes piirkondades sama kvaliteeti ega saagikust. Ümbruskond mõjutab eriti toimeainesisaldust ja kasvu. Žatecký humalakasvatuspiirkonnas on humala kasvatamiseks olemas sobivad tingimused (keskmine sademete hulk, temperatuur, mullaprofiil, kõrgus merepinnast ja päikesekiirgus). Muud kasvatuspiirkonnad erinevad kõnealusest piirkonnast oluliste kasvatustingimuste poolest (näiteks suurem sademete hulk, kõrgem keskmine temperatuur või vegetatsiooniperioodi lühem päikesekiirguse aeg).Nimi: -Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Ústí nad Labem -

Finnisch

Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Saaz-humalan ainutlaatuisuus (ks. kohta 4.2) perustuu Žatecin humalanviljelyalueen erityisiin luonnonolosuhteisiin. Aluetta suojelevat luoteessa Malmivuoret (Erzgebirge), Doupovin ylängöt ja Keski-Böömin ylängöt muodostaen nk. sadekatvealueen. Niinpä keskimääräinen vuosittainen kokonaissademäärä on tällä alueella vain noin 450 mm. Sademäärän ajallinen jakautuminen on humalan kasvun kannalta suosiollinen (kasvukauden aikana keskisademäärä on noin 260 mm). Vuosittainen keskilämpötila on 8—9 °C (kasvukauden aikana 14—16 °C). Ilmasto-olosuhteiden ohella humalan laatuun vaikuttaa myös alueen maaperä, joka muodostuu pääasiassa permikautisista punakerrostumista sekä myös kevyemmästä merkelisavimaaperästä. Humalan kasvuun ja kehitykseen vaikuttaa myös humalatarhojen sijainti, jonka määräävinä tekijöinä ovat korkeus merenpinnasta (200—500 m), asema pinnanmuodostuksessa, kaltevuus sekä asema eri ilmansuuntiin nähden. Humalatarhat sijoittuvat pääasiassa leveisiin avoimiin laaksoihin, joissa ilma pääsee virtaamaan vapaasti ja jotka ovat riittävän suojassa voimakkailta länsi-ja pohjoistuulilta. Näistä olosuhteista johtuu, ettei sama humalalajike tuottaisi muilla alueilla vastaavaa laatua ja satoa. Ympäristö vaikuttaa erityisesti ainesisältöön ja kasvuun. Mainitut olosuhteet (keskisademäärä, keskilämpötila, maaperäprofiili, korkeus merenpinnasta ja valonsaanti) vallitsevat tällaisena yhdistelmänä vain Žatecin humalanviljelyalueella. Maailman muut humalanviljelyalueet eroavat Žatecin alueesta aina jonkin olennaisen olosuhteen osalta (esim. surempi sademäärä, korkeampi keskilämpötila tai päivän (valoisan vuorokaudenajan) lyhyempi keskipituus kasvukauden aikana).

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

tulenevalt erinevatele geograafilistele ja ilmastikutingimustele vastavate mitmete erinevate rehvi-ja teepinna tüüpide olemasolust on vajalik jätkata uurimusi ja teadustööd, võimaldamaks kehtestada kriteeriumid, millele rehvid peavad vastama, ning määratleda mootorsõidukite tüübikinnitusel kasutatav arvväärtus; selliste uurimuste ja teadustöö tulemused võimaldavad kehtestada teisel etapil lisaks mehaanilisest allikast pärinevat müra käsitlevatele meetmetele uusi täiendavaid nõudeid;

Finnisch

erilaisia maantieteellisiä ja ilmastollisia olosuhteita vastaavien olemassa olevien rengastyyppien ja tienpintojen moninaisuuden vuoksi on tarpeen suorittaa tutkimuksia renkaita koskevien ominaisuuksien vahvistamiseksi ja moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnän numeerisen raja-arvon määrittelemiseksi; näiden tutkimusten tulosten ansiosta voidaan toisessa vaiheessa ottaa käyttöön uusia vaatimuksia mekaanisten osien aiheuttamaan meluun liittyvien toimenpiteiden yhteydessä,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Õunasorti "Annurca" on Campania maapiirkondades alati kasvatatud tänu soodsatele pinnase-ja ilmastikutingimustele, mis on võimaldanud puul levida kõikjale, kus maapind, kas pinnase koostise või sademete hulga tõttu (kevadest sügiseni 6000—7000 m3/ha), on juurtele sobiva sügavusega, st sügavam kui 80 cm ja selle lubjakivisisaldus on väiksem kui 10 ning soolasisaldus väiksem kui kaks mikrosiimensit sentimeetri kohta. Õunapuu "Annurca" hakkab õitsema ja võrsuma hilja, see aitab vältida õitsemise ja võrsumise ajal esinevate madalate temperatuuride ebasoodsaid tagajärgi. Kaitstud geograafilise tähisega toote tootmispiirkonda iseloomustab hea vee äravool ja sealne pinnas on märkimisväärse segunenud koostise (kerge liivsavi) ning happesuse tasemega, mis jääb 6,5–7,5 pH vahele. Inimteguril, mis on kogu õuna "Annurca" tootmistsükli lahutamatuks osaks alates kasvatamisest ja saagikoristusest kuni melai ja punase värvuse saavutamise viiside väljatöötamiseni, on põhiline roll. Seos "Annurca" ja Campania vahel on väga vana — side, mis sai alguse Rooma ajastul Campi Flegrei aladel (Pozzuoli piirkond) tugevnes sajandite jooksul ning on järk-järgult laienenud, hõlmates nüüdseks paljusid teisi piirkonda kuuluvaid alasid, mis on valitud vastavalt keskkonnatingimuste sobivusele ja mis on nõudnud kohalikelt põllupidajatelt sajanditepikkust hoolt ja vaeva. "Annurca" õun on olnud Campania sünonüümiks juba ammustest aegadest ning kõigis kõnealuse piirkonna selleteemalistes tekstides.

Finnisch

Annurca-omenalajikkeen viljely on aina ollut yleistä Campanian maaseudulla. Tämä johtuu alueen suotuisista maaperä-ja ilmasto-olosuhteista, jotka ovat mahdollistaneet lajikkeen leviämisen kaikkialle, missä maaperä on koostumuksensa tai sademäärän (6000—7000 m3/ha keväästä syksyyn) ansiosta riittävän paksu eli yli 80 cm, missä sen kalkkipitoisuus on alle 10 ja suolapitoisuus alle 2 mS/cm. Annurca-omenapuut kukkivat ja kasvattavat hedelmät myöhään ja välttyvät näin ollen kukinnan ja hedelmien muodostumisen aikaan usein esiintyvien alhaisten lämpötilojen haitallisilta vaikutuksilta. Kyseisen SMM-tuotteen tuotantoalueen maaperä on huokoista; se on rakenteeltaan sekalaista (hiekkaa ja liejua), ja sen pH on 6,5—7,5. Annurca-omenan koko tuotantoketjuun läheisesti liittyvä inhimillinen tekijä on olennaisen tärkeä omenoiden viljelyssä ja keruussa sekä melai-penkkien rakentamisessa ja kastelutekniikoissa. Annurcan ja Campanian välinen yhteys on hyvin varhaista perua, sillä kyseisen lajikkeen viljelyä harjoitettiin jo roomalaisajalla Pozzuolin alueella, ja se yleistyi vuosisatojen varrella vähitellen monissa muissa alueen osissa. Nämä alueet valikoituivat viljelyalueiksi soveltuvien ympäristöolojensa ansiosta, ja kyseisen lajikkeen viljely on vaatinut paikallisilta viljelijöiltä vuosisatojen kärsivällistä uurastusta. Annurca-omena on ikimuistoista ajoista alkaen ja kaikissa aihetta käsittelevissä asiakirjoissa yhdistetty Campaniaan.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK