Sie suchten nach: kohtuotsustega (Estnisch - Schwedisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Schwedisch

Info

Estnisch

6.6.2 tingimuslikud kohustused seoses veel täideviimata kohtuotsustega

Schwedisch

garantifondenföljande uppgifter gäller förvaltningen av garantifondens tillgångar, vilken sköts av europeiska investeringsbanken på europeiska gemenskapernas vägnar.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

teistes liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsustega arvestamine kriminaalmenetluste käigus.

Schwedisch

beaktande av domar i andra medlemsstater under den straffrättsliga processen

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

varasemate süüdimõistvate kohtuotsustega ei saa iseenesest põhjendada selliste meetmete võtmist.

Schwedisch

tidigare domar för brott skall inte i sig utgöra anledning att vidta sådana åtgärder.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

teistes euroopa liidu liikmesriikides tehtud sÜÜdimÕistavate kohtuotsustega seotud teabe kasutamine

Schwedisch

anvÄndning av uppgifter om domar som avkunnats i andra medlemsstater i europeiska unionen

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

süüdimõistvate kohtuotsustega seotud vastastikuse teabevahetuse ja nende kohaldamise kohta euroopa liidus

Schwedisch

om utbyte av uppgifter om brottmålsdomar och verkningarna av sådana domar i europeiska unionen

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

pärast granti kohtuotsust on teiste kohtuotsustega kõrvaldatud mõned seksuaalsusega seotud diskrimineerimised.

Schwedisch

efter domen i målet grant har vissa andra former av diskriminering på grund av sexuell läggning undanröjts.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

esimese astme kohus jättis vaidlustatud kohtuotsustega fiamm-i ja fedoni hagid rahuldamata.

Schwedisch

förstainstansrätten ogillade i de överklagade domarna fiamm:s respektive fedons talan.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

26 ning taimekaitsevahendite,23riigihanke,24kaubanduse kaitsemeetmete,25keskkonnakeskkonnaalaste õigusaktide ühtlustamise27 valdkonnas tehtud kohtuotsustega.

Schwedisch

förstainstansrättens beslut av den 10 januari 2005 i mål t-357/03, gollnisch m.fl. mot parlamentet (reg 2005, s. ii-0000), i vilken det hänvisas till domstolens beslut av den 23 oktober 2002 i mål c-445/00, Österrike mot rådet (reg 2002, s.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

liikmesriigis ametlikult koostatud või registreeritud dokumente, mis on täitmisele pööratavad, käsitletakse nimetatud kohtuotsustega võrdsetena.

Schwedisch

handlingar som har upprättats eller registrerats som officiella handlingar (actes authentiques) och som är verkställbara i en medlemsstat jämställs med sådana domar.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

liikmesriigid võivad sätestada, et ka haldussanktsioonidega või tsiviilasjades tehtud kohtuotsustega seotud andmeid töödeldakse ametivõimude kontrolli all.

Schwedisch

medlemsstaterna får föreskriva att uppgifter som rör administrativa sanktioner eller avgöranden i tvistemål också skall behandlas under kontroll av en myndighet.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

- 14. aprilli nõukogu kinnitas vajadust võtta süüdimõistvate kohtuotsustega seotud teabevahetuse aluseks liikmesriikide karistusregistritevaheline kahepoolne teabevahetussüsteem.

Schwedisch

- vid mötet den 14 april bekräftade rådet även behovet av att utbytet av uppgifter om brottmålsdomar grundas på bilateral kommunikation mellan medlemsstaternas kriminalregistersystem.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

uute asjaolude alusel algatatud kriminaalmenetluse korral omistab iga liikmesriik vastavalt oma eeskirjale teistes liikmesriikides tehtud süüdimõistvatele kohtuotsustele siseriiklikult tehtud süüdimõistvate kohtuotsustega samaväärse toime.

Schwedisch

varje medlemsstat skall vid ett nytt brottmål på nya grunder tillerkänna tidigare fällande domar som avkunnats i andra medlemsstater samma rättsliga verkningar som inhemska domar enligt regler som medlemsstaten själv utformar.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

22 lisaks sellele sätestab direktiivi 2004/38 artikli 27 lõige 2, et varasemate süüdimõistvate kohtuotsustega ei saa selliste piirangute kehtestamist iseenesest põhjendada.

Schwedisch

19 — dom av den 29 april 2004 i de förenade målen c-482/01 och c-493/01, orfanopoulos och oliveri (reg 2004, s.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

pärast esimese tehnilise teostatavuse uuringu läbiviimist teeb komisjon 2005. aasta kevadel otsuse ettepaneku süüdimõistvate kohtuotsustega seotud arvutipõhise euroopa andmevahetusmehhanismi loomiseks, mis vastab eespool kirjeldatud esimesele etapile.

Schwedisch

efter en första teknisk genomförbarhetsstudie kommer kommissionen under våren 2005 att lägga fram ett förslag till beslut om inrättande av en europeisk datoriserad mekanism för utbyte av uppgifter om domar i brottmål, motsvarande den etapp 1 som just har beskrivits.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

vaidlustatud kohtuotsustega ei järginud esimese astme kohus eelkõige kahte nõuet, mille kohaselt peab kahju, selleks et seda saaks käsitleda tavalisena, olema esiteks ettenähtav ja teiseks kõnealuse sektori tegevusalale omane.

Schwedisch

förstainstansrätten gjorde, enligt dem, i de överklagade domarna en felaktig tillämpning av de två rekvisiten för att en skada ska anses som normal, nämligen att den kan förutses och att den ingår som en del av verksamheten i den aktuella branschen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

määruse rakendamisel tunnustatakse ühes liikmesriigis ametlikult koostatud ja registreeritud täitmisele pööratavaid dokumente, samuti kokkuleppeid, mis kohus on menetluse käigus heaks kiitnud ja mis on täitmisele pööratavad nende sõlmimise liikmesriigis, ja kuulutatakse need täitmisele pööratavaks samadel tingimustel lõikes 1 nimetatud kohtuotsustega.

Schwedisch

vid tillämpningen av denna förordning skall sådana handlingar som har upprättats eller registrerats som officiella handlingar (actes authentiques) och som är verkställbara i en medlemsstat, liksom sådana förlikningar som har ingåtts inför en domstol under ett pågående mål och som är verkställbara i den medlemsstat där förlikningen ingicks, erkännas och förklaras vara verkställbara under samma förutsättningar som de domar som anges i punkt 1.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(22) Ühes liikmesriigis täitmisele pööratavaid autentseid dokumente ja osapooltevahelisi kokkuleppeid tuleks tunnustamist ja täitmist reguleerivate eeskirjade kohaldamise eesmärgil käsitada samaväärsetena "kohtuotsustega".

Schwedisch

(22) officiella handlingar och överenskommelser mellan parter som är verkställbara i en medlemsstat bör likställas med domar vid tillämpning av bestämmelser om erkännande och verkställighet.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

pärast esimese tehnilise teostatavuse uuringu läbiviimist teeb komisjon 2005. aasta kevadel otsuse ettepaneku süüdimõistvate kohtuotsustega seotud arvutipõhise euroopa andmevahetusmehhanismi loomiseks, mis vastab eespool kirjeldatud esimesele etapile. samuti teostatakse 2005. aastal euroopa standardvormi kohta teine teostatavusuuring, milles uuritakse nii õiguslikke kui tehnilise külgi eesmärgiga valmistada ette projekti teine etapp. esimese etapi elluviimisega võiks alustada alates 2006. aastast.

Schwedisch

efter en första teknisk genomförbarhetsstudie kommer kommissionen under våren 2005 att lägga fram ett förslag till beslut om inrättande av en europeisk datoriserad mekanism för utbyte av uppgifter om domar i brottmål, motsvarande den etapp 1 som just har beskrivits. under 2005 kommer även de delar som rör det "europeiska standardformatet » att bli föremål för en andra genomförbarhetsstudie. studien kommer att avse såväl juridiska som tekniska aspekter och syftet är att förbereda etapp 2 i projektet. etapp 1 skulle kunna påbörjas 2006.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
7,788,243,956 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK