Google fragen

Sie suchten nach: yhteisöhankinnoista (Finnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Englisch

Info

Finnisch

yhteisöhankinnoista ja tavaroiden maahantuonnista.

Englisch

for intra-Community acquisitions and for imports of goods intended for its construction, repair and renovation.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Verosaatava tavaroiden yhteisöhankinnoista syntyy verotettavan tapahtuman toteutumiskuukautta seuraavan kuukauden 15 päivänä.

Englisch

In the case of the intra-Community acquisition of goods, VAT shall become chargeable on the 15th day of the month following that in which the chargeable event occurs.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

verovelvolliset, joiden yhteisöhankinnoista ei 3 artiklan 1 kohdan mukaan suoriteta arvonlisäveroa;

Englisch

taxable persons whose intra-Community acquisitions of goods are not subject to VAT pursuant to Article 3(1);

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Kyseisen direktiivin 28 e artiklan 1 kohdassa säädetään yhteisöhankinnoista kannettavan veron perusteesta viittaamalla 11 artiklan A kohtaan.

Englisch

Article 28e(1) of that Directive governs the taxable amount of intra-Community acquisitions, by reference to Article 11(A).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

kerätään joka kuukausi tiedot tavaroiden yhteisöhankinnoista ja sellaisten palvelujen hankkimisesta, joista hankkija on velvollinen maksamaan arvonlisäveroa.

Englisch

collecting information monthly on intra-Community purchases of goods or services where the buyer or customer is liable for VAT to make it easier to cross-check the data with that provided by suppliers.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Tämä edellyttää kuitenkin, että jäsenvaltiot tulkitsevat samalla tavoin verosaatavan syntymisen tavaroiden yhteisöluovutuksista ja yhteisöhankinnoista, jotta raportointi suoritettaisiin samanaikaisesti kummassakin jäsenvaltiossa.

Englisch

This requires, however, that Member States have the same interpretation as to the chargeability of the VAT for intra-Community supplies and acquisitions of goods to ensure reporting takes place in both Member States at the same time.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

On syytä muistaa, että tavaroiden luovuttajien antamat yhteenvetoilmoitukset ovat tärkein, jollei ainoa tiedonlähde, josta jäsenvaltiot saavat tietoja niiden alueella suoritettavista yhteisöhankinnoista.

Englisch

It is important to recall that the information Member States receive through the recapitulative statements submitted by the suppliers of goods is their main, if not only piece of information in relation to intra-Community acquisitions taking place on their territory.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Verosaatava tavaroiden yhteisöhankinnoista syntyy laskun laatimishetkellä tai 222 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä, jos laskua ei ole laadittu siihen mennessä.”;

Englisch

In the case of the intra-Community acquisition of goods, VAT shall become chargeable on issue of the invoice, or on expiry of the time limit referred to in the first paragraph of Article 222 if no invoice has been issued by that time.’;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Petosten torjuntaan tarvittavien tietojen saamiseksi ehdotetaan myös, että joka kuukausi kerätään tiedot tavaroiden yhteisöhankinnoista ja sellaisten palvelujen hankkimisesta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneilta palvelujen suorittajilta, joista hankkija on veronmaksuvelvollinen.

Englisch

To obtain the information needed to combat tax evasion, it also proposed that information be collected monthly on intra‑Community acquisitions of goods and purchases of services from a supplier established in another Member State for which the customer is liable for VAT.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Ehdotetulla säädöksellä pyritään varmistamaan, että määräpaikkoina olevien jäsenvaltioiden veroviranomaisille ilmoitetaan huomattavasti nykyistä nopeammin kyseisten jäsenvaltioiden alueella tapahtuvista yhteisöhankinnoista, jotta viranomaiset voisivat reagoida niihin aikaisemmin.

Englisch

The aim of this proposal is the ensure that Tax Authorities of the destination Member States are informed much quicker than today about intra-Community acquisitions taking place on their territory and therefore have the possibility to act at an earlier stage.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

arvonlisävero, joka on maksettava tavaroiden yhteisöhankinnoista 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaisesti;

Englisch

the VAT due in respect of intra-Community acquisitions of goods pursuant to Article 2(1)(b)(i);

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Espanjan kuningaskunta ei espanjalaisen lain perusteella kanna arvonlisäveroa sellaisten tavaroiden tuonnista ja yhteisöhankinnoista, jotka komission mukaan ovat arvonlisäverollisia, sillä kuudennen direktiivin 14 ja 28 c artiklassa ei säädetä eikä liittymisasiakirjassa määrätä tällaisesta vapautuksesta.

Englisch

The term 'pay' used in the abovementioned provisions includes all consideration which workers receive directly or indirectly from their employers in respect of their employment. The legal nature of such consideration is not important for the purposes of the application of Article 119 of the Treaty provided that it is granted in respect of employment.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Jokaisen jäsenvaltion on toteutettava erityiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei sen alueella 40 artiklan nojalla suoritetuista tavaroiden yhteisöhankinnoista suoriteta arvonlisäveroa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Englisch

Each Member State shall take specific measures to ensure that VAT is not charged on the intra-Community acquisition of goods within its territory, made in accordance with Article 40, where the following conditions are met:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Poikkeusta vaativalla toimenpiteellä pyritään ehkäisemään veromenetyksiä tapauksissa, joissa arvonlisäveron alaisista tavaraluovutuksista, palvelusuorituksista ja yhteisöhankinnoista maksettavan veron perustetta muutetaan myyjän veloittaessa alennetun hinnan etuyhteydessä olevalta ostajalta, jolla ei ole täyttä vähennysoikeutta.

Englisch

The measure requiring a derogation is intended to counter tax losses arising from the manipulation of the taxable amount of supplies of goods, services and intra-Community acquisitions subject to VAT where a vendor charges a reduced price to a connected purchaser who does not have a right to full deduction.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

edellä 168 artiklan c alakohdassa mukaisen tavaroiden yhteisöhankintoja koskevan vähennyksen osalta verovelvollisen suorittamista tavaroiden yhteisöhankinnoista maksettavan arvonlisäveron laskemiseksi tarvittavien kaikkien tietojen mainitsemista 250 artiklassa säädetyssä arvonlisäveroilmoituksessa sekä XI osaston 3 luvun 3, 4 ja 5 jakson mukaisesti tehdyn laskun hallussapitoa;”.

Englisch

for the purposes of deductions pursuant to Article 168(c), in respect of the intra-Community acquisition of goods, he must set out in the VAT return provided for in Article 250 all the information needed for the amount of VAT due on his intra-Community acquisitions of goods to be calculated and he must hold an invoice drawn up in accordance with Sections 3, 4 and 5 of Chapter 3 of Title XI;"

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

3.7 Tietojenantamisen määräaikojen lyhentämisen ohella näihin samoihin tavoitteisiin pyritään myös ehdotuksella siitä, että petosten torjuntaan tarvittavat tiedot käsittäisivät myös tiedot tavaroiden yhteisöhankinnoista ja sellaisten palvelujen hankkimisesta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneilta palvelujen suorittajilta, joista hankkija on veromaksuvelvollinen.

Englisch

3.7 One such provision, in addition to the increased frequency of declarations, is the proposal to include among the information collected to combat tax evasion, data on intra-Community acquisitions of goods and services from a supplier established in another Member State for which the customer is liable for VAT.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

3.7 Tietojen antamisen määräaikojen lyhentämisen ohella samoihin tavoitteisiin pyritään myös ehdotuksella siitä, että petosten torjuntaan tarvittavat tiedot käsittäisivät myös tiedot tavaroiden yhteisöhankinnoista ja sellaisten palvelujen hankkimisesta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneilta palvelujen suorittajilta, joista hankkija on veromaksuvelvollinen.

Englisch

3.7 One such provision, in addition to the increased frequency of declarations, is the proposal to include among the information collected to combat tax evasion, data on intra-Community acquisitions of goods and services from a supplier established in another Member State for which the customer is liable for VAT.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Erityistoimenpiteen tarkoituksena on vahvistaa, että kun on kyse rajasillan rakentamiseen, kunnostamiseen ja peruskorjaukseen tarkoitetuista tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista, yhteisöhankinnoista ja tavaroiden maahantuonnista, koko sillan rakennustyömaan ja valmistumisen jälkeen itse sillan katsotaan sijaitsevan Saksan alueella.

Englisch

For supplies of goods and services, for intra-Community acquisitions and for imports of goods intended for the construction, repair and renovation of the bridge, the purpose of the special measure is to regard the entire construction site of the cross-border bridge and, after its completion, the cross-border bridge itself as being on the territory of Germany.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

edellä olevan 168 artiklan c alakohdan mukaisen tavaroiden yhteisöhankintoja koskevan vähennyksen osalta verovelvollisen suorittamista tavaroiden yhteisöhankinnoista maksettavan arvonlisäveron laskemiseksi tarvittavien kaikkien tietojen mainitsemista 250 artiklassa edellytetyssä arvonlisäveroilmoituksessa sekä XI osaston 3 luvun 3–5 jakson mukaisesti laaditun laskun hallussapitoa;”;

Englisch

for the purposes of deductions pursuant to Article 168(c), in respect of the intra-Community acquisition of goods, he must set out in the VAT return provided for in Article 250 all the information needed for the amount of VAT due on his intra-Community acquisitions of goods to be calculated and he must hold an invoice drawn up in accordance with Sections 3 to 5 of Chapter 3 of Title XI;’;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

vastike on huomattavasti käypää arvoa alhaisempi ja vastaanottajalla tai, silloin kun on kyse yhteisöhankinnoista, hankkijalla ei ole direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan mukaista täyttä vähennysoikeutta;

Englisch

where the consideration is significantly lower than the open-market value and the recipient of the supply, or in the case of an intra-Community acquisition, the acquirer, does not have a right to full deduction under Article 17 of Directive 77/388/EEC;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK