Google fragen

Sie suchten nach: s'affronter (Französisch - Holländisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Französisch

Holländisch

Info

Französisch

Nous trouvons puéril de mener une lutte institutionnelle pour le simple plaisir de s' affronter.

Holländisch

Het institutionele gevecht puur om het institutionele gevecht vinden wij kinderachtig.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

   – Monsieur le Président, deux principes semblent s’ affronter en ce qui concerne la Turquie.

Holländisch

- Mijnheer de Voorzitter, er schijnen twee conflicterende beginselen te zijn als het om Turkije gaat.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Il a eu des antécédents qui ont vu les oppositions politiques, économiques et, surtout, ethniques s' affronter et se renforcer constamment.

Holländisch

Het heeft een voorgeschiedenis waarin politieke, economische en vooral etnische tegenstellingen elkaar voortdurend doorkruisen en versterken.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Or, les résultats officiels contraignent les deux hommes à s' affronter lors d' un second tour et la communauté internationale appelle de ses vux l' organisation de celui-ci.

Holländisch

Op grond van de officiële verkiezingsuitslagen zou er echter wel degelijk een tweede ronde worden moeten worden georganiseerd, en de internationale gemeenschap dringt daar ook op aan. Ravalomanana lijkt op de steun van de bevolking te kunnen rekenen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Si nous voulons saisir les chances de la mondialisation et lutter contre les risques qu' elle implique, nous devons être prêts à traiter la question de manière globale et non laisser s' affronter ses différentes composantes.

Holländisch

Als wij de kansen die de globalisering biedt willen benutten en de gevaren daarvan willen bestrijden, moeten we in niet met elkaar wedijveren maar juist proberen onze opvattingen te integreren.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

C’ est comme si les anciens protagonistes de la guerre froide se retrouvaient pour s’ affronter dans l’ arène mondiale réchauffée.

Holländisch

Het lijkt wel of de oud-strijders van de Koude Oorlog weer bij elkaar komen en de strijd deze keer willen aangaan in een broeikasarena.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Le Moyen-Orient est la plus importante, mais pas la seule des fractures non cicatrisées qui voient s' affronter des peuples musulmans avec le monde occidental, Chrétiens et Juifs compris.

Holländisch

Het Midden-Oosten is de belangrijkste, maar niet de enige niet-geheelde breuk waaronder de mohammedaanse volkeren lijden ten opzichte van de westerse wereld, christenen en joden inbegrepen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Dès 1936, les futurs belligérants européens de la Seconde Guerre mondiale ont commencé à s’ affronter directement ou indirectement dans le cadre de la guerre civile espagnole.

Holländisch

Vanaf 1936 begonnen de partijen die in de Tweede Wereldoorlog tegenover elkaar zouden komen te staan, elkaar direct of indirect te bestrijden in de Spaanse burgeroorlog.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Les images qui ressortent de Nice sont celles d' une Europe où chaque pays a voulu s' occuper de lui-même, en laissant entendre que demain l' Europe verra s' affronter les grands et les petits pays.

Holländisch

In Nice is het beeld ontstaan van een Europa waarin elk van de landen zijn eigen belangen tracht te behartigen, hetgeen doet vermoeden dat het Europa van de toekomst het toneel van een voortdurende strijd tussen grote en kleine landen zal zijn.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Et enfin: faire front commun envers les régimes néfastes, sans que les pays européens mettent en avant leurs intérêts commerciaux avec le risque de voir s' affronter l' Union européenne et les ÉtatsUnis.

Holländisch

Tenslotte, één lijn trekken tegenover kwalijke regimes, zonder dat Europese landen de eigen handelsbelangen vooropstellen met het risico dat de Europese Unie en de Verenigde Staten tegen elkaar worden uitgespeeld.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

L' année 1992 vit s' affronter à Barcelone, 169 nations du monde entier dans le cadre de compétitions sportives de haut niveau, avec 35 équipes purement masculines dont celles de l' Iran, du Koweït et du Pakistan.

Holländisch

In 1992 namen in Barcelona 169 landen aan de Spelen deel. Niet minder dan 35 delegaties, onder meer die van Iran, Koeweit en Pakistan, bestonden uitsluitend uit mannen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

On sait très bien que le problème de la drogue s' affronte en restituant à l' État la possibilité de réglementer, de légaliser ce phénomène.

Holländisch

We weten heel goed dat je het drugsprobleem regelt door de staat de mogelijkheid terug te geven tot reglementering, tot legalisering van dit verschijnsel.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

C’ est un pays au passé riche et un pays qui a vu les intérêts ethniques et nationaux s’ affronter, ainsi que les différences culturelles, religieuses, économiques et politiques.

Holländisch

Moldavië is een land met een rijke geschiedenis, een land waar etnische en nationale belangen botsen, een land ook met culturele, godsdienstige, economische en politieke verschillen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Le Yémen forme, aujourd'hui, un seul pays, un pays unifié et le gouvernement fait tout ce qu' il peut pour réconcilier l' opinion publique dans le sud même si certains éléments, tant à l' intérieur qu' à l' extérieur du Yémen, continuent à s' affronter.

Holländisch

Vandaag de dag is Jemen één land, een verenigd land, en de regering doet al het mogelijke om te komen tot verzoening van de publieke opinie in het zuiden, hoewel bepaalde elementen, zowel in als buiten Jemen, zich nog blijven verzetten.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Pour ma part, je souhaite que ces propositions s' inscrivent clairement dans la notion même de grand marché, d' activités économiques, qu' on ne considère pas ce milieu associatif comme étant simplement le lieu d' une sorte de bénévolat et d' actions caritatives, et que l' on tienne compte des vrais difficultés auxquelles il faudra bien s' affronter un jour.

Holländisch

Ik zou willen dat in die voorstellen de activiteiten van het verenigingsleven beschouwd worden als een echte economische bedrijvigheid in het kader van de grote interne markt en niet louter als vrijwilligers- en liefdadigheidswerk. Men moet ook rekening houden met de echte moeilijkheden, die men vroeg of laat zal moeten aanpakken.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Il me semble que c' est le fait d' examiner conjointement deux rapports qui ont un objet distinct qui a amené la confusion causée par la lecture du rapport de M. Cohn-Bendit, car si les pays de l' ex-Yougoslavie s' inscrivent dans le cadre d' un régime spécial, les accords de Dayton, ils ont la guerre, ils ont des victimes, ils ont des morts, ils ont des réfugiés, tandis que les autres pays du Sud-Est de l' Europe, qui connaissent certes des difficultés économiques considérables, qui sont en proie à d' énormes problèmes internes et de démocratisation, ne continuent pas moins de s' affronter et de combattre par des voies pacifiques pour surmonter ces problèmes.

Holländisch

Het lijdt geen twijfel dat de behandeling in één verslag van twee verschillende materies tot verwarring heeft geleid, wat vandaag nog in de hand wordt gewerkt door het debat in de Algemene Vergadering over de ontwerpresolutie van de heer Cohn-Bendit. Ik herinner eraan dat de landen van het voormalige Joegoslavië een oorlog achter de rug hebben die tal van slachtoffers heeft geëist en veel mensen op de vlucht heeft gedreven en waaraan een eind is gekomen met de Dayton-akkoorden, waarin voor hen een bijzonder statuut werd vastgelegd.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Mais un autre point que j' aimerais aussi volontiers aborder est le fait que ce ne sont pas seulement les autorités régionales, mais aussi souvent les échelons inférieurs qui s' opposent à couteaux tirés, des communes qui veulent se souffler des choses, avec bien sûr comme point d' orgue ce qui peut se passer chez nous tous dans le cadre d' intercommunales et qui a souvent pour conséquence, au lieu d' une approche concentrée réellement axées sur les problèmes clés d' une certaine région, que certaines intercommunales en arrivent à s' affronter, une situation néfaste pour la mise en uvre efficace des maigres moyens que nous n' utilisons même pas totalement.

Holländisch

Maar een ander punt waar ik in dit geval ook sterk naar zou willen verwijzen, is het feit dat het niet alleen de regionale autoriteiten zijn maar dikwijls ook de lagere echelons die met getrokken messen tegenover elkaar staan, gemeenten die mekaar dingen willen gaan afsnoepen, met als toppunt uiteraard wat zich bij ons allemaal kan afspelen in het kader van intercommunales en wat er dan dikwijls toe leidt dat in plaats van een geconcentreerde aanpak te krijgen die echt gericht is op de hoofdproblemen van een bepaalde regio, dat uit hoofde van een aantal intercommunales gevechten tegen elkaar worden georganiseerd en dat uiteindelijk dit ten nadele gaat van het effectief inzetten van schaarse middelen die wij dan nog niet eens volledig benutten.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Il ne faut pas oublier que l' Albanie est divisée en deux grandes régions, le nord et le sud, que les Tosques et les Guègues s' y sont sans arrêt combattus et que, bien sûr, dans cet âge de pierre que fut la dictature d' Enver Hoxha, ils ont continué à s' affronter, et que de nombreux conflits actuels y tirent leur origine.

Holländisch

Bij Albanië mogen we niet vergeten dat het uit twee grote gebieden bestaat, dat daar de Tosken en de Gegen zijn, die elkaar vanouds altijd bestreden hebben en natuurlijk in dit stenen tijdperk waarin Enver Hoxha ze heeft binnengeleid, hun strijd hebben voortgezet en dat veel van de conflicten die we nu zien, daardoor veroorzaakt worden.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Aujourd'hui, on voit, comme par hasard, une série de pays qui donnent au service universel une extension maximale, parce qu' ils savent bien que cela est de nature à empêcher la concurrence de s' affronter, les uns étant certains de pouvoir être soutenus par leur État, les autres, leurs concurrents, devant assumer seuls.

Holländisch

Vandaag zien we als bij toeval dat een reeks landen aan de universele dienst een maximale definitie geven, omdat zij heel goed weten dat dit de concurrentie kan tegenhouden, omdat de een zeker kan zijn van de steun van zijn land en de ander, de concurrent, alles voor eigen rekening moet doen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Nous voyons s' affronter implicitement, dans ce dossier, deux conceptions de l' Europe: celle du super-État fédéral, où le Parlement européen, élu en suivant strictement une règle proportionnelle aux populations- je parle de l' avenir- prendrait des décisions de nature législative; et celle de l' Europe des nations, où le Parlement européen, représentant les différents pays sur une base non proportionnelle, ne peut se voir confier des pouvoirs législatifs importants qui restent auprès des parlements nationaux.

Holländisch

In dit dossier hebben wij impliciet met twee concepten van Europa te maken: die van de federale superstaat, waarin het Europees Parlement, dat gekozen wordt naar evenredigheid met het inwonertal- hier heb ik het over de toekomst-, besluiten zou nemen van wetgevende aard; en het concept van het Europa van de naties, waarin het Europees Parlement, dat de verschillende landen op niet-evenredige basis vertegenwoordigt, geen belangrijke wetgevende bevoegdheden krijgt toegewezen maar dat de nationale parlementen deze behouden.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK