Google fragen

Sie suchten nach: temporanju (Italienisch - Spanisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Italienisch

Spanisch

Info

Italienisch

Għajnuna għal waqfien temporanju ta' l-attivitajiet tas-sajd

Spanisch

Auxílios à cessação temporária das actividades de pesca

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(16) Ir-regolamenti li ġejjin fis-settur tal-frott u tal-ħaxix m'għadhomx japplikaw u għalhekk fl-interessi taċ-ċertezza legali dawn għandhom jitħassru: Ir-Regolament (KEE) Nru 449/69 tal-Kunsill tal- 11 ta' Marzu 1969 dwar ir-rimbors ta' għajnuna mogħtija mill-Istati Membri lil organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-frott u tal-ħaxix [8], ir-Regolament (KEE) Nru 1467/69 tal-Kunsill tat- 23 ta' Lulju 1969 dwar l-importazzjonijiet ta' frott taċ-ċitru li joriġinaw mill-Marokk [9], ir-Regolament (KEE) Nru 2511/69 tal-Kunsill tad- 9 ta' Diċembru 1969 li jistabbilixxi miżuri speċjali għat-titjib tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-frott taċ-ċitru tal-Komunità [10], ir-Regolament (KEE) Nru 2093/70 tal-Kunsill ta' l- 20 ta' Ottubru 1970 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-applikazzjoni ta' l-Artikoli 6 u 7(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2517/69 li jistabbilixxi ċerti miżuri għar-riorganizzazzjoni tal-produzzjoni tal-frott tal-Komunità [11], ir-Regolament (KEE) Nru 846/72 tal-Kunsill ta' l- 24 ta' April 1972 li jipprevedi miżuri speċjali għall-aġġudikazzjoni ta' kuntratti għall-ipproċessar ta' tadam li kien suġġett ta' miżuri ta' intervent [12], ir-Regolament (KEE) Nru 1252/73 tal-Kunsill ta' l- 14 ta' Mejju 1973 dwar l-importazzjonijiet tal-frott taċ-ċitru li joriġinaw minn Ċipru [13], ir-Regolament (KEE) Nru 155/74 tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 1973 dwar l-importazzjonijiet tal-frott taċ-ċitru li joriġinaw mil-Libanu [14], ir-Regolament (KEE) Nru 1627/75 tal-Kunsill tas- 26 ta' Ġunju 1975 dwar l-importazzjonijiet ta' lumi frisk li joriġinaw mill-Iżrael [15], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 794/76 tas- 6 ta' April 1976 li jistabbilixxi miżuri ulterjuri għar-riorganizzazzjoni tal-produzzjoni tal-frott tal-Komunità [16], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1180/77 tas- 17 ta' Mejju 1977 dwar l-importazzjonijiet fil-Komunità ta' ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw mit-Turkija [17], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 10/81 ta' l- 1 ta' Jannar 1981 li jiffissa, fir-rigward tal-frott u tal-ħaxix ir-regoli ġenerali għall-implimentazzjoni ta' l-Att ta' Adeżjoni 1979 [18], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 40/81 ta' l- 1 ta' Jannar 1981 li jiffissa l-prezzijiet bażiċi u l-prezzijiet tax-xiri applikabbli fil-Greċja għall-pastard u t-tuffieħ [19], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3671/81 tal- 15 ta' Diċembru 1981 dwar l-importazzjonijiet fil-Komunità ta' ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw mit-Turkija [20], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1603/83 ta' l- 14 ta' Ġunju 1983 li jistabbilixxi miżuri speċjali għar-rimi ta' għeneb u tin imnixxfin mill-ħsad ta' l-1981 li kienu qed jinżammu minn aġenziji tal-ħżin [21], Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 790/89 ta' l- 20 ta' Marzu 1989 li jiffissa l-livell ta' l-għajnuna addizzjonali b'rata waħda għat-twaqqif ta' l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-ammont massimu applikat sabiex jgħin it-titjib fil-kwalità u l-bejgħ fis-suq fis-settur tat-tkabbir tal-ġewż u l-locust-bean [22], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3650/90 tal- 11 ta' Diċembru 1990 dwar miżuri għat-tisħiħ ta' l-applikazzjoni ta' l-istandards komuni tal-kwalità għall-frott u l-ħaxix fil-Portugal [23], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 525/92 tad- 25 ta' Frar 1992 dwar kumpens temporanju minħabba l-konsegwenzi tas-sitwazzjoni fil-Jugoslavja rigward it-trasport ta' xi frott u ħaxix frisk mill-Greċja [24], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3438/92 tat- 23 ta' Novembru 1992 li jistabbilixxi miżuri speċjali għat-trasport ta' ċertu frott u ħaxix frisk li joriġinaw mill-Greċja [25], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3816/92 tat- 28 ta' Diċembru 1992 li jipprovdi, fis-settur tal-frott u ħaxix, għall-abolizzjoni tal-mekkaniżmu ta' kumpens fil-kummerċ bejn Spanja u l-Istati Membri u miżuri alleati [26], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 742/93 tas- 17 ta' Marzu 1993 li jipprovdi, fis-settur tal-frott u ħaxix, l-abolizzjoni tal-mekkaniżmu ta' kumpens fil-kummerċ bejn il-Portugall u l-Istati Membri l-oħrajn [27], ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 746/93 tas- 17 ta' Marzu 1993 dwar l-għoti ta' għajnuna biex tinkoraġġixxi l-formazzjoni u tiffaċilita l-operazzjoni ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi kif previst fir-Regolamenti (KEE) Nru 1035/72 u (KEE) Nru 1360/78 fil-Portugall [28], ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 399/94 tal- 21 ta' Frar 1994 dwar miżuri speċifiċi għall-għeneb imnixxef [29], ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2241/2001 tal- 15 ta' Novembru 2001 li jemenda d-dazju komuni awtonomu tat-tariffa tad-dwana għat-tewm li huwa skond il-kodiċi tan-NM 07032000 [30], ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 545/2002 tat- 18 ta' Marzu 2002 li jestendi l-finanzjament tal-pjanijiet għat-titjib fil-kwalità u fid-dħul fis-suq ta' promozzjoni ta' ċertu lewż u żerriegħa tal-ħarrub approvat taħt it-Titolu IIa tar-Regolament (KEE) Nru 1035/72 u li jipprovdi għal għajnuna speċifika għall-ġellewż [31],

Spanisch

(16) Os regulamentos a seguir indicados relativos ao sector das frutas e produtos hortícolas são obsoletos, e deverão, por motivos de segurança jurídica, ser revogados: Regulamento (CEE) n.o 449/69 do Conselho, de 11 de Março de 1969, relativo ao reembolso das ajudas concedidas pelos Estados-Membros às organizações de produtores de frutas e produtos hortícolas [8], Regulamento (CEE) n.o 1467/69 do Conselho, de 23 de Julho de 1969, relativo às importações de citrinos originários de Marrocos [9], Regulamento (CEE) n.o 2511/69 do Conselho, de 9 de Dezembro de 1969, que prevê medidas especiais para melhorar a produção e a comercialização no sector dos citrinos comunitários [10], Regulamento (CEE) n.o 2093/70 do Conselho, de 20 de Outubro de 1970, que estabelece regras gerais para a aplicação do artigo 6.o e do n.o 1 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 2517/69 que define certas medidas para sanear a produção frutífera da Comunidade [11], Regulamento (CEE) n.o 846/72 do Conselho, de 24 de Abril de 1972, que prevê medidas especiais relativas à atribuição das operações de transformação de tomates objecto de medidas de intervenção [12], Regulamento (CEE) n.o 1252/73 do Conselho, de 14 de Maio de 1973, relativo às importações de citrinos originários de Chipre [13], Regulamento (CEE) n.o 155/74 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1973, relativo às importações de citrinos originários do Líbano [14], Regulamento (CEE) n.o 1627/75 do Conselho, de 26 de Junho de 1975, relativo às importações de citrinos frescos originários de Israel [15], Regulamento (CEE) n.o 794/76 do Conselho, de 6 de Abril de 1976, que define novas medidas destinadas ao saneamento da produção de fruta na Comunidade [16], Regulamento (CEE) n.o 1180/77 do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativo à importação na Comunidade de certos produtos agrícolas originários de Turquia [17], Regulamento (CEE) n.o 10/81 do Conselho, de 1 de Janeiro de 1981, que determina, para o sector das frutas e produtos hortícolas, as regras gerais de aplicação do Acto de Adesão de 1979 [18], Regulamento (CEE) n.o 40/81 do Conselho, de 1 de Janeiro de 1981, que fixa, para a couve-flor e a batata, os preços de base e os preços de compra aplicáveis na Grécia [19], Regulamento (CEE) n.o 3671/81 do Conselho, de 15 de Dezembro de 1981, relativo à importação pela Comunidade de certos produtos agrícolas originários da Turquia [20], Regulamento (CEE) n.o 1603/83 do Conselho, de 14 de Junho de 1983, que prevê medidas especiais de escoamento das uvas secas e figos secos da colheita de 1981 em posse dos organismos armazenadores [21], Regulamento (CEE) n.o 790/89 do Conselho, de 20 de Março de 1989, que fixa o montante da ajuda suplementar forfetária à constituição de organizações de produtores bem como o montante máximo da ajuda ao melhoramento da qualidade e da comercialização no sector das frutas de casca rija e das alfarrobas [22], Regulamento (CEE) n.o 3650/90 do Conselho, de 11 de Dezembro de 1990, relativo a medidas de reforço da aplicação das normas comuns de qualidade para as frutas e produtos hortícolas em Portugal [23], Regulamento (CEE) n.o 525/92 do Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, que estabelece uma compensação temporária pelas consequências da situação existente na Jugoslávia sobre o transporte de certas frutas e produtos hortícolas frescos provenientes da Grécia [24], Regulamento (CEE) n.o 3438/92 do Conselho, de 23 de Novembro de 1992, que prevê medidas especiais para o transporte de determinadas frutas e produtos hortícolas originários da Grécia [25], Regulamento (CEE) n.o 3816/92 do Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, que prevê, no sector das frutas e produtos hortícolas, a supressão do mecanismo de compensação nas trocas comerciais entre Espanha e os outros Estados-Membros e medidas conexas [26], Regulamento (CEE) n.o 742/93 do Conselho, de 17 de Março de 1993, que suprime em relação às frutas e produtos hortícolas o mecanismo de compensação nas trocas comerciais entre Portugal e os outros Estados-Membros [27], Regulamento (CEE) n.o 746/93 do Conselho, de 17 de Março de 1993, relativo à concessão da ajuda destinada a incentivar a constituição e facilitar o funcionamento em Portugal das organizações de produtores previstas nos Regulamentos (CEE) n.o 1035/72 e (CEE) n.o 1360/78 [28], Regulamento (CE) n.o 399/94 do Conselho, de 21 de Fevereiro de 1994, relativo a acções específicas a favor das uvas secas [29], Regulamento (CE) n.o 2241/2001 do Conselho, de 15 de Novembro de 2001, que altera o direito autónomo da pauta aduaneira comum aplicável ao alho do código NC 07032000 [30], Regulamento (CE) n.o 545/2002 do Conselho, de 18 de Março de 2002, que prorroga o financiamento dos planos de melhoria da qualidade e da comercialização de certas frutas de casca rija e alfarrobas aprovados nos termos do Título II-A do Regulamento (CEE) n.o 1035/72 e que estabelece uma ajuda específica para as avelãs [31],

Letzte Aktualisierung: 2017-02-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(6) Il-Kummissjoni Ewropea talbet liċ-Ċentru Ewropew għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard (ĊEKM) iwettaq stima tar-riskju tat-tnaqqis temporanju tal-perjodu ta' differiment tad-donaturi wara l-fejqan minn episodju ta' tip ta' influwenza fil-kuntest tal-pandemija tal-Influwenza A(H1N1).

Spanisch

(6) A Comissão Europeia solicitou ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) a realização de uma avaliação dos riscos de uma redução temporária do período de suspensão dos dadores após a recuperação de uma síndrome gripal, no contexto da pandemia de gripe A(H1N1).

Letzte Aktualisierung: 2017-02-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(7) Bħala kwistjoni ta' urġenza, l-Istati Membri għandhom għalhekk jitħallew jidderogaw b'mod eċċezzjonali u temporanju minn dawn il-kriterji ta' eliġibilità, kemm-il darba l-kundizzjonijiet stipulati f'din id-Direttivi jintlaħqu.

Spanisch

(7) É, pois, urgente autorizar os Estados-Membros a adoptar derrogações, de carácter excepcional e temporário, aos critérios de elegibilidade referidos, desde que sejam cumpridas as condições estabelecidas na presente directiva.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Dan l-għeluq temporanju għandu japplika sakemm is-Segretarjat tan-NAFO javża li ż-żona tkun tista' terġa' tinfetaħ.

Spanisch

Este encerramento temporário manter-se-á até que o Secretariado da NAFO entenda poder-se proceder à reabertura da zona.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Għandu japplika għeluq temporanju ta' raġġ ta' żewġ mili madwar pożizzjoni ta' sejba rapportata minn bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Parti Kontraenti għan-NAFO.

Spanisch

Quando um navio que arvore pavilhão de uma parte contratante da NAFO comunicar a descoberta de um ecossistema marinho vulnerável, a zona é encerrada provisoriamente num raio de 2 milhas marítimas em redor desse local.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

- Persuni li jkunu fuq lif temporanju (tal-maternità, tal-mard, strajk, lock-out, eċċ.) għal perjodu definit ta' żmien,

Spanisch

- personas temporalmente ausentes (maternidad, baja por enfermedad, huelga, cierre patronal, etc.) por un período determinado,

Letzte Aktualisierung: 2013-02-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Il-miżuri inkludew tnaqqis temporanju fir-rata standard ta' VAT, li tammonta għal madwar nofs l-istimolu, u l-antiċipazzjoni tal-infiq f'investiment;

Spanisch

As medidas incluíram uma redução temporária da taxa normal do IVA, que representa cerca de metade do incentivo, e a antecipação das despesas de investimento;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Il-miżuri inkludew tnaqqis temporanju fir-rata standard ta' VAT, li tammonta għal madwar nofs l-istimolu, u l-antiċipazzjoni tal-infiq f'investiment;

Spanisch

Šios priemonės, be kita ko, yra laikinas standartinio PVM tarifo sumažinimas, kuris sudaro maždaug pusę skatinamųjų priemonių paketo, ir investicinių išlaidų paankstinimas;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 595/2008 tas- 16 ta' Ġunju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/96 li jissospendi b'mod temporanju d-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd

Spanisch

o 1255/96 que suspende temporariamente os direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum para um certo número de produtos industriais, agrícolas e da pesca

Letzte Aktualisierung: 2010-09-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/96 li jissospendi b'mod temporanju d-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd

Spanisch

que altera o Regulamento (CE) n.o 1255/96 que suspende temporariamente os direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum para um certo número de produtos industriais, agrícolas e da pesca

Letzte Aktualisierung: 2010-09-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

(23) Dan ir-Regolament għandu jkopri l-għajnuna li ġejja: għajnuna għal twaqqif permanenti u temporanju ta' l-attivitajiet tas-sajd, għajnuna għall-finanzjament ta' miżuri soċjo-ekonomiċi, għajnuna għal investimenti produttivi fl-akkwakultura, għajnuna għal miżuri akkwa-ambjentali, għajnuna għal miżuri dwar is-saħħa pubblika u saħħet l-annimali, għajnuna għal sajd fil-magħluq, għajnuna għall-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd u ta' l-akkwakultura, għajnuna għal miżuri ta' interess komuni li jiġu implimentati bl-appoġġ attiv ta' l-operaturi nfushom jew minn organizzazzjonijiet li jaġixxu għan-nom tal-produtturi jew ta' organizzazzjoni oħra rikonoxxuta mill-Istati Membri, għajnuna għal miżuri ta' interess komuni maħsuba biex tipproteġi u tiżviluppa l-fawna u l-flora akkwatika filwaqt li ttejjeb l-ambjent akkwatiku, għajnuna għall-investimenti f'portijiet tas-sajd pubbliċi jew privati, postijiet ta' żbark u kenn għas-sajd, għajnuna għal miżuri ta' interess komuni intiżi biex tiġi implimentata politika ta' kwalità u ta' titjib fil-valur, żvilupp ta' swieq ġodda jew kampanji promozzjonali għal prodotti tas-sajd u ta' l-akkwakultura, għajnuna għal proġetti pilota, għajnuna għal modifikazzjoni għal assenjament mill-ġdid tal-bastimenti tas-sajd, u għajnuna għall-assistenza teknika.

Spanisch

(23) O presente regulamento deve cobrir os seguintes auxílios: auxílios à cessação definitiva ou temporária das actividades de pesca, auxílios ao financiamento de medidas socioeconómicas, auxílios a investimentos produtivos na aquicultura, auxílios relativos a medidas aquiambientais, auxílios relativos a medidas de saúde pública e saúde animal, auxílios à pesca interior, auxílios à transformação e comercialização de produtos da pesca e da aquicultura, auxílios relativos a medidas de interesse comum desenvolvidas com o apoio activo dos próprios operadores ou por organizações que agem em nome dos produtores ou outras organizações reconhecidas pelos Estados-Membros, auxílios relativos a medidas de interesse comum destinadas a proteger e a desenvolver a fauna e a flora aquáticas e melhorar, ao mesmo tempo, o meio aquático, auxílios a investimentos em portos de pesca públicos ou privados, locais de desembarque e abrigos de pesca, auxílios relativos a medidas de interesse comum destinadas a executar uma política de qualidade e valorização, desenvolvimento de novos mercados ou campanhas promocionais para os produtos da pesca e da aquicultura, auxílios a projectos-piloto, auxílios à transformação de navios de pesca com vista à sua reafectação e auxílios à assistência técnica.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-għajnuna għal waqfien temporanju ta' l-attivitajiet tas-sajd għal sajjieda u sidien ta' bastimenti tas-sajd għandha tkun kompatibbli mas-suq komuni skond it-tifsira ta' l-Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat u għandha tkun eżentata mir-rekwiżit ta' notifika ta' l-Artikolu 88(3) tat-Trattat dejjem jekk:

Spanisch

Os auxílios à cessação temporária das actividades de pesca dos pescadores e proprietários de navios de pesca são compatíveis com o mercado comum na acepção do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado e estão isentos da obrigação de notificação imposta pelo n.o 3 do artigo 88.o do Tratado, desde que:

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

12 Sal-punt li entità tissellef fondi speċifikament għall-iskop li tikseb assi li jikkwalifika, l-entità għandha tiddetermina l-ammont tal-kosti tas-self eliġibbli għall-kapitalizzazzjoni bħala l-kosti tas-self reali mġarrba fuq dak is-self matul il-perjodu, wara li tnaqqas kwalunkwe dħul mill-investiment temporanju ta' dak is-self.

Spanisch

12 En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un activo apto, la entidad determinará el importe de los mismos susceptible de capitalización, como los costes reales en los que haya incurrido por tales préstamos durante el ejercicio, menos los rendimientos conseguidos por la inversión temporal de tales fondos.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

12 Sal-punt li entità tissellef fondi speċifikament għall-iskop li tikseb assi li jikkwalifika, l-entità għandha tiddetermina l-ammont tal-kosti tas-self eliġibbli għall-kapitalizzazzjoni bħala l-kosti tas-self reali mġarrba fuq dak is-self matul il-perjodu, wara li tnaqqas kwalunkwe dħul mill-investiment temporanju ta' dak is-self.

Spanisch

12 Na medida em que uma entidade peça fundos emprestados especificamente com o fim de obter um activo que se qualifica, a entidade deve determinar a quantia dos custos de empréstimos obtidos elegíveis para capitalização como os custos reais dos empréstimos obtidos incorridos nesse empréstimo durante o período menos qualquer rendimento de investimento resultante do investimento temporário desses empréstimos.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Entità wkoll ma tissospendix il-kapitalizzazzjoni ta' spejjeż ta' self meta dewmien temporanju jkun parti neċessarja mill-proċess li bih assi jitlesta għall-użu intenzjonat jew għall-bejgħ tiegħu.

Spanisch

La entidad no suspenderá la capitalización de costes por intereses por causa de un retraso temporal necesario como parte del proceso de obtención de un activo disponible para el uso al que está destinado o para su venta.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Entità wkoll ma tissospendix il-kapitalizzazzjoni ta' spejjeż ta' self meta dewmien temporanju jkun parti neċessarja mill-proċess li bih assi jitlesta għall-użu intenzjonat jew għall-bejgħ tiegħu.

Spanisch

Uma entidade também não suspende a capitalização de custos de empréstimos obtidos quando uma demora temporária seja uma parte necessária do processo de preparar um activo para o seu uso pretendido ou para a sua venda.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

L-għotjiet diretti lil ditti individwali għandhom ikollhom l-għan li jtejbu l-kapaċità ta' l-RTD u l-innovazzjoni tad-ditta, iktar milli t-tnaqqis temporanju ta' l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħha li jiġġeneraw effetti kbar ta' dejn mhux kopert mill-assi.

Spanisch

A concessão de subvenções directas a empresas deve destinar-se especificamente a melhorar a capacidade da empresa em matéria de IDT e de inovação e não a reduzir temporariamente os seus custos de produção, o que tem um efeito significativo de peso morto.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK