Google fragen

Sie suchten nach: min jiftahar jaqa l bahar (tifsira) (Maltesisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Englisch

Info

Maltesisch

min jiftahar jaqa l bahar (tifsira)

Englisch

who boast comes the sea (meaning)

Letzte Aktualisierung: 2019-10-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Oqgħod attent b’mod speċjali sabiex tevita li jaqa’ l-livell ta’ zokkor fid-demm.

Englisch

Take special care to avoid low blood sugar.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

L-ippjanar ta' kontinġenza jaqa' l-ewwel nett taħt ir-responsabbiltà tal-industrija tal-avjazzjoni.

Englisch

The first responsibility for contingency planning lies with the aviation industry.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-piż jaqa' l-aktar fuq il-fornitur, li, fl-Istati Membru tiegħu jew tagħha, jrid jiġġustifika l-eżenzjoni (fil-forniment tal-oġġetti) jew in-nuqqas ta' tassazzjoni (għas-servizzi) u jiffaċċja ċerti obbligi addizzjonali ta' rrappurtar u, aktar ma jmur, formalitajiet aktar strinġenti maħsuba biex jiġġieldu kontra l-frodi: il-'burokrazija' involuta fit-tranżazzjonijiet transkonfinali qiegħda aktar ma jmur dejjem tiżdied.

Englisch

The burden falls mainly on the supplier, who, in his or her Member State, must justify exemption (in supplying goods) or non-taxation (for services) and faces certain additional reporting obligations and, increasingly, more stringent formalities designed to tackle fraud: the ‘red tape’ involved in cross-border transactions has been steadily increasing.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Meta ma jaqa’ l-ebda dawl fuq ir-riċevitur, l-istrument irid jaqra żero.

Englisch

When no light is falling on the receiver, the instrument must read zero.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

“iċ-chief mate” għandha tfisser l-uffiċjal fil-grad ta’ wara l-kaptan li fuqu jaqa’ l-kmand tal-vapur fil-każ ta’ l-inkapaċità tal-kaptan;

Englisch

‘chief mate’ means the officer next in rank to the master upon whom the command of the ship will fall in the event of the incapacity of the master;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

L-isponsorizzazzjoni ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva jew programmi minn impriżi li l‑attivitajiet tagħhom jinkludu l-manifattura jew il-bejgħ ta’ prodotti mediċinali u trattament mediku jistgħu jippromwovu l-isem jew ix-xbiha ta’ l-impriża iżda m’għandhomx jippromwovu prodotti mediċinali speċifiċi jew trattamenti mediċi disponibbli biss b’riċetta tat-tabib fl-Istat Membru li fil-ġurisdizzjoni tiegħu jaqa’ l-fornitur ta’ servizzi tal-media.

Englisch

The sponsorship of audiovisual media services or programmes by undertakings whose activities include the manufacture or sale of medicinal products and medical treatment may promote the name or the image of the undertaking, but shall not promote specific medicinal products or medical treatments available only on prescription in the Member State within whose jurisdiction the media service provider falls.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-piż amministrattiv inkrimentali għall-industrija bankarja tal-UE huwa stmat li jlaħħaq madwar €1.3 miljun fis-sena u huwa mistenni li jaqa’ l-aktar fuq istituzzjonijiet ikbar b’approċċi aktar avvanzati għall-immaniġġjar tar-riskji.

Englisch

The incremental administrative burden for the EU banking industry is estimated at €1.3 million per year and is expected to fall mostly on larger institutions with more advanced approaches to risk management.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Jekk jingħataw il-permess, l-uffiċċji tal-amministrazzjoni pubblika għandhom jieħdu azzjoni biex internament jerġgħu jużaw din id-dejta, waqt li jħarsu kif dovut ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta, biex ma jaqa’ l-ebda piż addizzjonali fuq iċ-ċittadini u n-negozji.

Englisch

Public administration offices take action if permitted to internally re-use this data, in due respect of data protection rules, so that no additional burden falls on citizens and businesses.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-piż amministrattiv inkrimentali għall-industrija bankarja tal-UE huwa stmat għal €1.3 miljuni fis-sena u huwa mistenni li jaqa’ l-aktar fuq istituzzjonijiet kbar b’approċċi aktar avvanzati għall-immaniġġjar tar-riskji.

Englisch

The incremental administrative burden for the EU banking industry is estimated at €1.3 million per year and is expected to fall mostly on larger institutions with more advanced approaches to risk management.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Meta parti minn prodott tal-enerġija tkun tikkonsisti minn bijomassa jew prodotti magħmula mill-bijomassa, il-fatturi tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-valur kalorifiku nett relevanti għal din il-parti għandhom ikunu stabbiliti skont il-paragrafu 2, indipendentement mill-kodiċi NM li taħtha jkun jaqa’ l-prodott tal-enerġija bħala oġġett sħiħ.

Englisch

Where part of an energy product consists of biomass or products made of biomass, CO2 emission factors and net calorific value relevant to this part shall be determined in accordance with paragraph 2, independently from the CN code under which the energy product falls as a whole.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Peress li xi ajruporti fl-UE jiġbru imposti għal servizzi ta' sikurezza, dan is-suġġett għandu jaqa' fl-ambitu ta' din id-Direttiva, speċjalment minħabba l-fatt li d-differenzi sinifikanti fil-mod kif jaqa' l-piż ta' l-ispiża fuq is-sikurezza bejn ajruport u ieħor, jekk jaqax fuq l-utenti jew le, jista' jfixkel l-effett tal-kompetizzjoni.

Englisch

As certain EU airports levy charges for security services, this subject should be within the remit of this Directive especially as significant differences in the way security costs are passed on, or not, to airport users between one airport and another can have a distortive effect on competition.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

L-inġenji tal-ilma personali għandhom ikunu ddisinjati jew bi qtugħ awtomatiku tal-magna jew b'apparat awtomatiku li jipprovdi moviment ċirkolari 'il quddiem b'veloċità mnaqqsa, meta s-sewwieq jinżel deliberatament jew jaqa' l-baħar.

Englisch

Personal watercraft shall be designed either with an automatic engine cut-off or with an automatic device to provide reduced speed, circular, forward movement when the driver dismounts deliberately or falls overboard.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

It-tħaddim tal-proġetti jaqa’ l-ewwelnett taħt ir-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri skond is-sistema istituzzjonali partikulari ta’ kull Stat.

Englisch

The implementation of the projects is in the first place the responsibility of the Member States who adopt their own institutional approach.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

prodotti mediċinali speċifiċi jew trattamenti mediċi disponibbli biss b’riċetta tat-tabib fl-Istat Membru li fil-ġurisdizzjoni tiegħu jaqa’ l-fornitur ta’ servizzi tal-media.

Englisch

specific medicinal products or medical treatments available only on prescription in the Member State within whose jurisdiction the media service provider falls.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

jissokta jaħdem b'mod korrett jew jibda l-funzjonament korrett tiegħu mill-ġdid mingħajr it-telf tal-informazzjoni disponibbli qabel ma jaqa' l-voltaġġ jekk il-waqgħa tal-voltaġġ tkun temporanja, jiġifieri qabel ma titqabbad il-magna.

Englisch

continue to work correctly or resume its correct functioning without loss of data available before the voltage drop if the voltage drop is temporary, i.e. due to restarting the engine;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Xi riformi fis-suq tax-xogħol, bħall-intoduzzjoni ta' kuntratti ta' impjieg flessibbli u arranġamenti dwar ħinijiet tax-xogħol flimkien ma' prassi għan-negozju dwar is-salarji li jiffavorixxu l-impjiegi, jistgħu jwasslu għal xi telf fil-produttività hekk kif jiġu impjegati s-saffi anqas produttivi tal-forza tax-xogħol u jaqa' l-użu kapitali għal kull ħaddiem.

Englisch

Some labour market reforms, such as the introduction of flexible employment contracts and working-hours arrangements alongside more employment-friendly wage bargaining practices, can lead to some productivity losses as less productive strands of the labour force are employed and the capital use per worker falls.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

għandha tkun ipprojbita komunikazzjoni kummerċjali awdjoviżiva għal prodotti mediċinali u trattament mediku disponibbli biss bi preskrizzjoni fi Stat Membru li taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu jaqa’ l-fornitur tas-servizz tal-media;

Englisch

audiovisual commercial communication for medicinal products and medical treatment available only on prescription in the Member State within whose jurisdiction the media service provider falls shall be prohibited;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

1.5 Il-Kumitat iqis li huwa importanti li ssir analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji li tivvaluta fuq min jista' jaqa' l-piż ta' rikonverżjoni sistemika tas-sistemi ta' manifattura, dawk kummerċjali, distributtivi u ta' konsum, biex titwarrab is-sistema ta' obsolenza programmata favur kwalitajiet ġodda tal-użu u ta' konsum, għall-prodotti u l-komponenti li jżommu l-valur miżjud tagħhom u l-użu tagħhom mill-ġdid kemm jista' jkun fit-tul.

Englisch

1.5 The Committee believes cost-benefit analysis should be used to assess who would stand to lose out from the systemic conversion of manufacturing, commercial, distribution and consumption systems, doing away with planned obsolescence and shifting to new forms of use and consumption, involving products and components maintaining their added value and continuing to be reusable for as long as possible.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-ftehim ta' aġenzija jitqies bħala ftehim ta' aġenzija ġenwin u konsegwentament jaqa’ ’l barra mill-Artikolu 81(1) jekk l-aġent ma jerfax xi, jew jerfa' biss insinifikament, riskji flimkien ma' kuntratti konklużi u/jew negozjati f'isem il-prinċipal u flimkien ma' investimenti speċifiċi tas-suq għal dak il-qasam ta' attività.

Englisch

The agency agreement is considered a genuine agency agreement and consequently falls outside Article 81(1) if the agent does not bear any, or bears only insignificant, risks in relation to the contracts concluded and/or negotiated on behalf of the principal and in relation to market-specific investments for that field of activity.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK