Google fragen

Sie suchten nach: penalizzazzjoni (Maltesisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Englisch

Info

Maltesisch

objettiv mingħajr penalizzazzjoni

Englisch

positively binding target

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

sabiex tiġi evitata penalizzazzjoni tal-ħaddiem li spiċċa mill-impjieg.

Englisch

so as to avoid that outgoing workers are penalised.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Dawn jidhru li jkunu assoċjati ma’ penalizzazzjoni fil-paga u huma kkonċentrati fost dawk li jaqilgħu paga baxxa7.

Englisch

These appear to be associated with a wage penalty and to be concentrated among low earners7.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Din il-politika għandha tkun immirata lejn l-iskoraġġiment u l-penalizzazzjoni tal-ksur l-aktar dannuż.

Englisch

This policy should be geared towards deterring and punishing the most damaging infringements.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Jeħtieġ ukoll li jiġi mħares aġġustament ġust tad-drittijiet fissi għall-pensjoni sabiex tiġi evitata penalizzazzjoni tal-ħaddiem li spiċċa mill-impjieg.

Englisch

Steps must also be taken to ensure a fair adjustment of dormant rights so as to avoid that outgoing workers are penalised .

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Ir-regoli l-ġodda jżommu l-biċċa l-kbira tad-dispożizzjonijiet attwalment fis-seħħ - jiġifieri l-penalizzazzjoni ta' aċċess illegali, l-interferenza illegali fis-sistema u l-interferenza illegali fid-data kif ukoll l-istigazzjoni, l-għajnuna, l-influwenza u t-tentattiv li jitwettqu dawk ir-reati kriminali - u jinkludu l-elementi ġodda li ġejjin:

Englisch

The new rules would retain most of the provisions currently in place - namely the penalisation of illegal access, illegal system interference and illegal data interference as well as instigation, aiding, abetting and attempt to commit those criminal offences - and include the following new elements:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

10% biss (minflok "almenu 10%" fir-regolament attwali) ta' l-għajnuna totali għar-rinunzjazzjoni tal-kwota taz-zokkor għandu jitħallas għal min ikabbar il-pitravi zokkrija u kuntratturi tal-makkinarju; fi skambju, meta l-kwota hi rinunzjata dawk li jkabbru jistgħu jirċievu għajnuna żejda li titħallas b'lura biex tiġi evitata penalizzazzjoni lil dawk li jkabbru u lil intrapriżi li ħadu sehem fl-ewwel sentejn;

Englisch

only 10% (instead of "at least 10%" in the current regulation) of the total aid for sugar quota renunciation should be paid to sugar beet growers and machinery contractors; in exchange, when quota is renounced the growers could get an extra aid which would be paid retroactively to avoid penalising growers and enterprises that took part in the first two years;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

il-penalizzazzjoni għall-użu ta' għodod (bħal software malizzjuż – eż. 'botnets' – jew passwords tal-kompjuter li jkunu nkisbu illegalment) għat-twettiq ta' reati;

Englisch

penalisation of the use of tools (such as malicious software – e.g. 'botnets' – or unlawfully obtained computer passwords) for committing the offences;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Il-proposta tal-Kummissjoni l-ġdida żżomm il-biċċa l-kbira tad-dispożizzjonijiet attwalment fis-seħħ - jiġifieri l-penalizzazzjoni ta' aċċess illegali, l-interferenza illegali fis-sistema u l-interferenza illegali fid-data kif ukoll l-istigazzjoni, l-għajnuna, l-influwenza u t-tentattiv li jitwettqu dawk ir-reati kriminali - u tinkludi l-elementi ġodda li ġejjin biex jiġi indirizzat theddid ġdid miċ-ċiberkriminalità:

Englisch

The Commission proposal retains most of the provisions currently in place – namely the penalisation of illegal access, illegal system interference and illegal data interference as well as instigation, aiding, abetting and attempting to commit those criminal offences – and includes the following new elements to address new threats posed by cybercrime:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Il-proposta l-ġdida żżomm il-biċċa l-kbira tad-dispożizzjonijiet attwalment fis-seħħ - jiġifieri l-penalizzazzjoni ta' aċċess illegali, l-interferenza illegali fis-sistema u l-interferenza illegali fid-data kif ukoll, l-istigazzjoni, l-għajnuna, l-influwenza u t-tentattiv li jitwettqu dawk ir-reati kriminali - u tinkludi l-elementi ġodda li ġejjin biex jiġi indirizzat theddid ġdid miċ-ċiberkriminalità:

Englisch

The new proposal retains most of the provisions currently in place - namely the penalisation of illegal access, illegal system interference and illegal data interference as well as instigation, aiding, abetting and attempting to commit those criminal offences - and includes the following new elements in order to address new threats posed by cybercrime:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

il-penalizzazzjoni tal-produzzjoni u d-disponibbiltà tal-għodod (pereżempju software malizzjuż imfassal biex joħloq "botnets" jew passwords tal-kompjuter miksubin b'mod mhux rett) biex jitwettqu r-reati;

Englisch

penalisation of the production and making available of tools (e.g. malicious software designed to create "botnets" or unrightfully obtained computer passwords) for committing the offences;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

il-penalizzazzjoni tal-użu ta' għodda (bħal software malizzjuż - eż. "botnets" - jew passwords tal-kompjuter li jkunu nkisbu illegalment) biex jitwettqu reati, b'hekk jiġu indirizzati l-attakki ċibernetiċi fuq skala kbira, li jistgħu jkunu ta' ħsara partikolari;

Englisch

penalisation of the use of tools (such as malicious software – e.g. "botnets" – or unlawfully obtained computer passwords) for committing the offences, thus addressing the large scale cyber attacks, which could be especially damaging;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

istema ta’ punti ta' penalizzazzjoni għall-infrazzjonijiet minn kaptani, operaturi jew is-sidien benefiċjarji ta’ permess tas-sajd;

Englisch

penalty point system for infringements committed by masters, operators or beneficial owners of a fishing permit;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Il-Kunsill jappella lill-awtoritajiet Bjelorussi biex itemmu l-persekuzzjoni tal-forzi demokratiċi, il-mezzi tax-xandir indipendenti, ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-istudenti, u biex itemmu kull penalizzazzjoni jew diskriminazzjoni kontra min jeżerċità d-dritt tiegħu għal-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-assemblea, inklużi l-mexxejja tal-partiti tal-oppożizzjoni.

Englisch

The Council calls on the Belarusian authorities to end the persecution of democratic forces, independent media and representatives of civil society, and students, and to end any penalisation or discrimination against those exercising their right to freedom of expression and freedom of assembly, including the leaders of the opposition parties.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Il-pieni, li probabbli jiġu inklużi fil-prezzijiet tal-konsumaturi, jidhru li huma għoljin mhux ħażin, u jistgħu jikkawżaw distorzjoni tal-kompetizzjoni u joħolqu sitwazzjoni ta’ penalizzazzjoni għas-settur, meta mqabbel ma’ setturi oħrajn.

Englisch

The penalties, which most likely will be passed on into consumer prices, seem particularly high, and could distort competition and effectively penalise the sector in relation to other industries.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Din il-proposta tħallat il-kumpens (mogħti lill-vittma individwalment) mas-sanzjonijiet (skoraġġiment u penalizzazzjoni tad-diskriminazzjoni mill-Istati Membri).

Englisch

This proposal confuses compensation (awarded to the victim individually) with sanctions (deterrence and penalisation of discrimination by the Member States).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

L-approċċ tal-Ġustizzja Elettronika juża l-ICT sabiex itejjeb l-aċċess taċ-ċittadini għall-ġustizzja u jagħmel l-azzjoni legali aktar effettiva, fejn b'din ta' l-aħħar wieħed jifhem kull tip ta' attività li tinvolvi r-riżoluzzjoni ta' tilwima jew il-penalizzazzjoni ta' aġir kriminali.

Englisch

The e-Justice approach uses ICT to improve citizens' access to justice and to make legal action more effective, the latter being understood as any type of activity involving the resolution of a dispute or the punishment of criminal behaviour.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

5.21 Fl-aħħar, jekk il-problema tal-vjolenza domestika fuq in-nisa tiġi indirizzata bħala kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem, dan iżid ir-responsabbiltà tal-Istati Membri fil-prevenzjoni, l-eradikazzjoni u l-penalizzazzjoni ta’ dan it-tip ta’ vjolenza kif ukoll l-obbligu li jkunu responsabbli dwar kif dawn l-obbligazzjonijiet jiġu rispettati.

Englisch

5.21 Lastly, by tackling the problem of domestic violence against women as a human rights issue, governments' responsibility for preventing, eradicating and punishing this type of violence is highlighted, as is their duty to report on how to meet these obligations.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

il-perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja sabiex tiġi mistħarrġa jekk hux possibbli li mad-dimensjoni lonġitudinali fl-iżvolġiment medju attwali tal-ħajja13 hux possibbli li tinstab struttura aktar flessibbli, fejn l-investiment fil-familja, il-waqfiet sabiex wieħed jieħu ħsieb l-ulied jew persuni oħra li għandhom bżonn tal-kura jew għall-formazzjoni personali, ma jkunux aktar ikkunsidrati eċċezzjonijiet fortunati u l-anqas ma jwasslu għall-penalizzazzjoni inevitabbli fil-karriera, speċjalment għan-nisa, iżda progressivament isiru konidzzjoni normali u ordinarja għall-parti l-kbira ta’ l-irġiel u n-nisa li jkunu jixtiequ14.

Englisch

a life-cycle prognosis to investigate the possibility of replacing the current longitudinal view of average life cycles14 with an alternative, more flexible, approach in which investment in the family, career-breaks to look after children or others who need care or to follow courses is not seen as the happy exception or as an inevitable detriment to career, especially for women, but instead progressively becomes a normal and ordinary condition for most men and women who so desire15.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Maltesisch

Il-gradwazzjoni mhix penalizzazzjoni, iżda sinjal li l-GSP ħadmet b’suċċess, ta’ l-inqas b’relazzjoni mal-pajjiżi u l-prodotti in kwistjoni.

Englisch

Graduation is not a penalty, it is a sign that the GSP has successfully performed its function, at least in relation to the countries and products in question.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK