Google fragen

Sie suchten nach: tinxteħet (Maltesisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Englisch

Info

Maltesisch

Tinxteħet enfasi fuq l-oqsma ewlenin li ġejjin:

Englisch

The focus is put on the following key areas:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Għandha tinxteħet enfasi akbar fuq il-prestazzjoni u r-riżultati.

Englisch

(56) More emphasis should be put on performance and results.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

L-attenzjoni tagħna issa trid tinxteħet b'urġenza għal fuq il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni.

Englisch

Our attention now must urgently turn to the Single Resolution Mechanism.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Din ix-xatba jew mezz ieħor għandhom ikunu jistgħu jinfetħu u jingħalqu faċilment u għandhom jinfetħu biss għalbiex tinxteħet ix-xibka jew għalbiex tinġibed.

Englisch

This gate or other device must be easily opened and closed and must be open only for casting the net or for hauling it in.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Dan lesta s-sisien biex l-attenzjoni tinxteħet lejn l-implimentazzjoni li hija kruċjali biex jinkiseb impatt sostanzjali u pożittiv mal-Komunità kollha.

Englisch

This has laid the foundations for a shift in focus to the implementation crucial to achieve a substantial and positive Community-wide impact.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

L-attenzjoni se tinxteħet fuq il-membri tal-istaff biex dawn isiru aktar sensittivi kif ukoll fuq l-impenn ta’ sostenn għall-għan li t-total tal-marka ekoloġika tal-BĊE jitnaqqas b’10% oħra.

Englisch

The focus will be on increasing staff awareness and a commitment to support the objective to reduce the ECB’s total carbon footprint by an additional 10%.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Abbażi ta' dan, jistgħu jiġu ssimplifikati dokumenti ta' pprogrammar u tinxteħet l-attenzjoni fuq l-identifikazzjoni ta' prijoritajiet tal-Pjan ta' Azzjoni li jkunu jinħtieġu assistenza partikolari mill-UE.

Englisch

Building on that basis programming documents can be simplified and focus on identifying Action Plan priorities requiring particular EU assistance.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Dan jeħtieġ li tinxteħet attenzjoni fuq il-Programmi ta' Sħubija Ekonomika biex jiġu speċifikament identifikati dawk il-miżuri eżistenti u potenzjalment neċessarji li jindirizzaw is-sostenibbiltà tal-korrezzjoni tad-defiċit.

Englisch

This requires focusing Economic Partnership Programmes on identifying specifically those existing and potentially necessary measures that address the sustainability of the deficit correction.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Fuq il-bażi tal-esperjenza attwali mill-SFS, għandha tinxteħet attenzjoni partikolari fuq l-għażla tal-applikanti għall-għajnuna u l-proċeduri ta’ akkwist użati għall-għoti ta’ kuntratti għad-distribuzzjoni, il-pubbliċità, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

Englisch

Based on the current experience from the SFS, particular attention should be given to the selection of aid applicants and to procurement procedures used for awarding contracts for distribution, publicity, monitoring and evaluation.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Għalkemm ma teżistix informazzjoni dettaljata dwar il-volumi u l-valuri tal-flussi kummerċjali tal-prodotti organiċi, hu importanti li jitjieb l-għarfien tal-kummerċ, ħalli pereżempju jiġu identifikati swieq eżistenti u potenzjali għall-prodotti tal-UE, u l-azzjoni esterna tinxteħet l-aktar fuq is-sħab kummerċjali ewlenin tal-UE (Azzjoni 16).

Englisch

Although no detailed information is available as to the volumes and values of trade flows of organic products, it is important to improve knowledge of trade, to identify for instance existing and potential markets for EU products, and focus the external action on the EU's leading trade partners (Action 16).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Għandha tinxteħet enfasi ikbar fuq ir-rikonoxximent ta’ tagħlim mhux formali pprovdut mill-isport u l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ permezz tal-isport, inkluża l-parti edukattiva tal-karrieri doppji ta’ atleti żgħażagħ ta’ talent.

Englisch

An increased focus should be put on the recognition of non-formal learning provided by sport and the employability of young people through sport, including young talented athletes’ educational part of their dual careers.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Il-Partenarjat Ewromediterranju dieħel f’fażi ġdida ta’ importanza kruċjali, fejn l-enfasi għandha tinxteħet fuq il-ksib ta’ l-għanijiet miftiehma fis-Samit ta’ Barċellona fi sforz biex jintlaħqu l-aspettattivi għoljin tal-gvernijiet u s-soċjetà ċivili.

Englisch

The Euro-Mediterranean Partnership is entering a critically important new phase, one that should see it focus on achieving the objectives agreed at the Barcelona Summit in an effort to meet the high expectations of governments and civil society.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Il-pariri xjentifiċi juru li huwa xieraq li l-attenzjoni tinxteħet fuq il-kisba tal-aħjar rata ta' sfruttament li tiggarantixxi l-ogħla rendiment sostenibbli li l-kundizzjonijiet oċeanografiċi jippermettu.

Englisch

The scientific advice makes it appropriate to concentrate on achieving the optimum exploitation rate that will guarantee the highest sustainable yield that the oceanographic conditions can allow.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Il-proposta biex ir-Regolament Finanzjarju jiġi rivedut tisħaq ukoll fuq l-affarijiet in komuni u tnaqqas l-ispeċifiċitajiet għall-minimu sabiex ir-regoli jkunu jistgħu jiġu applikati mill-utenti b'faċilità akbar: tinxteħet enfasi fuq ir-regoli komuni applikabbli għall-metodi kollha ta’ implimentazzjoni (diretta, indiretta u kondiviża) kif ukoll għall-istrumenti legali kollha billi jinġabru f’kapitoli ddedikati.

Englisch

The proposal to revise the Financial Regulation also stresses commonalities and reduces specificities to the minimum so as to make the rules easier to apply for the users: emphasis is put on common rules applicable to all methods of implementation (direct, indirect and shared) as well as for all legal instruments by regrouping them in dedicated chapters.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Jeżisti qbil ġenerali reali – espress fil-Kunsill Ewropew informali ta' Ottubru 2007 u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Istrateġija ta' Politika Annwali għall-2008 - li l-attenzjoni għandha tinxteħet fuq il-ħila ta' UE ta' 27 li mill-globalizzazzjoni tagħraf toħloq opportunità għaċ-ċittadini tagħha.

Englisch

There is a real consensus – shared by the informal European Council of October 2007 and the European Parliament's resolution on the Annual Policy Strategy for 2008 – that the focus should be on the capacity of an EU of 27 to make globalisation an opportunity for its citizens.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

L-attenzjoni għandha tinxteħet fuq l-inkoraġġiment tal-investiment fi stadji preċedenti, l-iffaċilitar tal-iżvilupp tal-infrastruttura bżonnjuża, il-kundizzjonijiet ċari għall-aċċess fis-swieq (fl-enerġija u fis-setturi ekonomiċi), id-djalogu dwar l-iżviluppi tas-suq u tal-politika, u d-dispożizzjonijiet dwar is-soluzzjoni ta’ tilwim.

Englisch

The focus should be on encouraging upstream investments, facilitating the development of the necessary infrastructures, clear conditions of access to markets (within energy and across economic sectors), dialogue on market and policy developments, and dispute settlement provisions.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

L-enfasi trid tinxteħet simultanjament fuq miżuri ta’ riforma li jkollhom l-effett tat-tkabbir fi żmien qasir, u fuq il-mudell it-tajjeb għal tkabbir fi żmien medju.

Englisch

The focus needs to be simultaneously on reform measures having a short term growth effect, and on the right growth model in the medium-term.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Dan ir-rixtellu jew mezz ieħor għandhom ikunu jinfetħu u jingħalqu faċilment, preferibbilment b'apparat tal-kontroll remot, u għandhom jinfetħu biss sabiex tinxteħet ix-xibka jew għalbiex tinġibed.

Englisch

This gate or other device must be easily opened and closed, preferably by remote control, and must be open only for casting the net or for hauling it in.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

L-oriġinali taċ-ċertifikat ta' l-IMA 1 għandu jkun ippreżentat, flimkien mal-liċenzja ta' l-importazzjoni relevanti u l-prodotti li jirrelataw għaliha, lill-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istat Membru li qed jesporta fil-mument li d-dikjarazzjoni tar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera tinxteħet..

Englisch

The original of the IMA 1 certificate shall be presented, along with the corresponding import licence and the products to which they relate, to the customs authorities of the importing Member State at the time the declaration of release for free circulation is lodged.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Ħama li tkun akkumulat madwar il-quċċata tal-kontenitur ta' l-arjazzjoni Ċ, fil-qiegħ tal-kontenitur ta' sediment D, jew fiċ-ċirkwit taċ-ċirkulazzjoni għandha tinxteħet fiċ-ċirkulazzjoni ta' l-inqas darba kuljum jew billi tinkines jew b'xi mezzi xierqa oħra.

Englisch

Sludge which has accumulated around the top of the aeration vessel C, in the base of the settling vessel D, or in the circulation circuit must be returned to the circulation at least once each day by brushing or some other appropriate means.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK