Google fragen

Sie suchten nach: ifformulat (Maltesisch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Slowakisch

Info

Maltesisch

(ċ) fil-każ ta'inventarju ifformulat fuq bażi nazzjonali, jiġu analizzati skond bażi reġjonali approprjat.

Slowakisch

c) v prípade súpisu vypracovaného na národnej úrovni, musia byť rozpísané podľa príslušných regionálnych úrovní.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Irrikors irid ikun ifformulat f'waħda millingwi msemmija flArtikolu 35(1), li tkun magħżula mir-rikorrent.

Slowakisch

Žaloba sa vyhotoví v jednom z v článku 35 ods. 1 podľa výberu žalobcu.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

VISTIDE huwa ifformulat sabiex jintuża biss għall- infuażjonijiet ġol- vina, u m’ għandu qatt jingħata bħala injezzjoni ġol- għajn.

Slowakisch

VISTIDE je formulovaný výlučne na intravenóznu infúziu a nesmie sa podávať ako intraokulárna injekcia.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Il-Ftehim għat-twaqqif tal-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran ifformulat f'Ruma (l-Italja), fl-24 ta' Settembru 1949 kif emendat skond l-Artikolu X tiegħu.

Slowakisch

Dohoda o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more, sformulovaná v Ríme (Taliansko) 24. septembra 1949, zmenená a doplnená v súlade s jej článkom X.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Dan il-Ftehim, ifformulat fil-lingwa Ingliża, Franċiża u Germaniża, fejn dawn it-testijiet huma awtentiċi, għandu jiġi ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, li għandu jittrasmetti kopja vera attestata lil kull waħda mill-Partijiet Kontraenti.

Slowakisch

Táto dohoda je vyhotovená v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, pričom tieto znenia sú autentické, uloží sa v archívoch Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý odovzdá každej zmluvnej strane overenú kópiu dohody.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Stima addizzjonali tas-sikurezza tal-prodott ifformulat, li ma jistax jiġi vvalutat permezz tal-valutazzjoni tas-sustanzi/taħlitiet separatament.

Slowakisch

ďalšie posúdenie bezpečnosti zloženého výrobku, ktorý nemožno posudzovať samostatným posúdením látok/zmesí.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Filqasam propju ta’ lgħajnuna esterna, ilKummissjoni, bl-appoġġ tal-Kunsill, ifformulat rakkomandazzjonijiet biex tiżgura ttwettiq ta’ l-impenji magħmula fl2002 flimkien mal-konferenza ta’ Monterey dwar l-iffinanzjar ta’ l-iżvilupp, b’mod speċjali filqasam tal-koordinazzjoni talmiżuri u l-armonizzazzjoni tal-proċeduri.

Slowakisch

Cieľom nového akčného plánu je pomôcť rozvojovým krajinám v boji proti závislosti na základných poľnohospodárskych produktoch, zlepšiť výsledky ich vývozu a znížiť ich zraniteľnosť vzhľadom ku kolísaniu cien.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Għal kull dokument, ir-reġistru għandunumru ta' referenza (inkluż, jekk ikunhemm bżonn, ir-referenza interistituzzjonali), it-tema diskussa u/jew deskrizzjoni qasira tal-kontenut tad-dokument,kif ukoll id-data li fiha ddokument kienriċevut jew ifformulat u mniżżel fir-reġistru.

Slowakisch

Pri každom dokumente je v registri uvedenéreferenčné číslo (vrátane medziinštitucionálne-ho odkazu, ak existuje), téma a/alebo stručnýopis obsahu dokumentu a dátum, kedy boldokument prijatý alebo vypracovaný a zazna-menaný v registri.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

It-tbassir espert kien ifformulat f’dan il-kuntest, mir-riżultati tat-tliet servejs konsekuttivi f’għamla ta’ kwestjonarji, bl-użu tal-metodu Delfi.

Slowakisch

V tomto kontexte bola vypracovaná prognóza expertov na základe troch po sebe nasledujúcich dotazníkových prieskumov využívajúcich metódu Delphi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Twinrix Adult huwa vaċċin kombinat ifformulat billi jinġemgħu ppreparazzjonijiet fuq skala kbira tal- virus ta ’ l- epatite A (HA) ippurifikat u inattivat u l- antiġenu ta ’ barra tal- epatite B ippurifikat (HbsAg), separatament adsorbiti fuq aluminium hyroxide u aluminium phosphate.

Slowakisch

Twinrix Adult je kombinovaná vakcína pripravovaná zmiešaním bulku purifikovaného inaktivovaného vírusu hepatitídy A (HA) a purifikovaného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B (HBsAg), ktoré sú oddelene adsorbované na hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Twinrix Adult huwa vaċċin kombinat ifformulat billi jinġemgħu preparazzjonijiet fuq skala kbira tal- virus tal- epatite A (HA) ippurifikat u inattivat u l- antiġenu ta ’ barra tal- epatite B ippurifikat (HbsAg), separatament adsorbiti fuq aluminium hyroxide u aluminium phosphate.

Slowakisch

Twinrix Adult je kombinovaná vakcína pripravovaná zmiešaním bulku purifikovaného inaktivovaného vírusu hepatitídy A (HA) a purifikovaného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B (HBsAg), ktoré sú oddelene adsorbované na hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Twinrix Paediatric huwa vaċċin kombinat ifformulat billi jinġemaw preparazzjonijiet fuq skala kbira tal - virus tal- epatite A (HA) ippurifikat u inattivat u l- antiġenu ta ’ barra tal- epatite B ippurifikat (HbsAg), separatament adsorbiti fuq aluminium hyroxide u aluminium phosphate.

Slowakisch

Twinrix Paediatric je kombinovaná vakcína pripravovaná zmiešaním bulku purifikovaného inaktivovaného vírusu hepatitídy A (HA) a purifikovaného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B (HBsAg), ktoré sú oddelene adsorbované na hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Twinrix Paediatric huwa vaċċin kombinat ifformulat billi jinġemgħu preparazzjonijiet fuq skala kbira tal - virus tal- epatite A (HA) ippurifikat u inattivat u l- antiġenu ta ’ barra tal- epatite B ippurifikat (HbsAg), separatament adsorbiti fuq aluminium hyroxide u aluminium phosphate.

Slowakisch

Twinrix Paediatric je kombinovaná vakcína pripravovaná zmiešaním bulku purifikovaného inaktivovaného vírusu hepatitídy A (HA) a purifikovaného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B (HBsAg), ktoré sú oddelene adsorbované na hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

B' mod partikolari , il-punt ċ ta » l-Artikolu 11 ( 1 ) jipprovdi bażi legali biex isir dan fir-rigward ta » « miżuri biex iqisu żviluppi teknoloġiċi u tas-suq » , li l-BĊE jqis li jkun ifformulat b' mod wiesa » wisq , bi skop bla limitu u possibbilment ma jissodisfax l-obbligu fl-Artikolu 11 ( 2 ) tad-direttiva proposta liema skond kull miżuri implimentattivi għandhom « ikunu ddisinjati biex jemendaw elementi mhux-essenzjali » tad-direttiva proposta .

Slowakisch

c ) predovšetkým poskytuje právny základ uvedeného postupu s ohľadom na „opatrenia , ktoré posudzujú technologický a trhový pokrok » , ktoré ECB považuje za príliš široko formulované , neobmedzené s ohľadom na ich rozsah a pravdepodobne neplniace požiadavky uvedené v článku 11 ods . 2 navrhovanej smernice , podľa ktorého akékoľvek implementačné opatrenia musia byť„vytvorené za účelom zmeny nepodstatných prvkov » navrhovanej smernice .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Għalhekk , l-informazzjoni statistika mogħtija skond dan ir-Regolament għandha titqies flimkien ma » lobbligi tad-data għall-IFMi dwar self securitised , kif stabbilit fir-Regolament ( KE ) Nru 25/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta » Diċembru 2008 dwar il-karta talbilanċ tas-settur ta » l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji ( ifformulat mill-ġdid ) ( 2 ) ( BĊE / 2008/32 ) .

Slowakisch

Preto je potrebné štatistické informácie poskytované v súlade s týmto nariadením posudzovať spolu s požiadavkami na údaje od peňažných finančných inštitúcií , ktoré sa týkajú úverov v sekuritizácii , ako je to ustanovené v nariadení Európskej centrálnej banky ( ES ) č .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Self ħażin huwa ddefinit skont l-Anness II marRegolament ( KE ) Nru 25/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta » Diċembru 2008 dwar il-karta tal-bilanċ tassettur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji ( ifformulat mill-ġdid ) ( BĊE / 2008/32 ) ( 2 ) .

Slowakisch

decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií ( prepracované znenie ) ( ECB / 2008/32 ) ( 2 ) .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

Tinħtieġ kjarifika , definizzjoni mill-ġdid u rabta aktar diretta mar-Regolament ( KE ) Nru 25/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta » Diċembru 2008 dwar ilkarta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji ( ifformulat mill-ġdid ) ( BĊE / 2008/32 ) ( 3 ) firrigward ta » self revolving u overdrafts .

Slowakisch

25/2009 z 19 . decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií ( prepracované znenie ) ( ECB / 2008/32 ) ( 3 ) je potrebné vzhľadom na revolvingové úvery a prečerpania .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

"1. Sabiex tirċievi l-benefiċċji in natura taħt l-Artikolu 25(1)(a) u 1(a) tar-Regolament, persuna bla xogħol jew membru tal-familja li jkun jakkompanjaha għandha tippreżenta lil min jipprovdi l-kura dokument maħruġ mill-istituzzjoni kompetenti li jiċċertifika illi hija għandha d-dritt għall-benefiċċji f’servizzi. Dak id-dokument għandu jkun ifformulat skond id-dispożizzjonijiet ta'l-Artikolu 2. Jekk il-persuna konċernata ma tkunx tista'tippreżenta dak id-dokument, hija għandha tikkuntattja l-istituzzjoni tal-post fejn tkun qiegħda u din għandha titlob mingħand l-istituzzjoni kompetenti dikjarazzjoni ċċertifikata li tagħti xhieda illi l-persuna konċernata għandha d-dritt għall-benefiċċji in natura.

Slowakisch

"3. 1. Aby nezamestnaná osoba alebo člen jej rodiny ju sprevádzajúci získala vecné dávky podľa článku 25 ods. 1 písm. a) a ods. 1a) nariadenia, predkladá poskytovateľovi starostlivosti dokument vydaný príslušnou inštitúciou, osvedčujúci, že je oprávnená na vecné dávky. Takýto dokument sa vypracováva v súlade s ustanoveniami článku 2. Ak príslušná osoba nevie predložiť takýto dokument, skontaktuje sa s inštitúciou v mieste pobytu, ktorá od príslušnej inštitúcie vyžiada overené potvrdenie preukazujúce, že príslušná osoba je oprávnená na vecné dávky.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Maltesisch

(b) oġġetti li kienu ġew ittrasportati permezz ta', jew ittrasbordati fit-territorju ta'pajjiż mhux membru jew pajjiżi mhux membru, kemm-il darba dan it-trasport jew it-trasbord ikun kopert minn dokument tat-trasport wieħed ifformulat fil-pajjiż tal-manifattura.

Slowakisch

b) tovar, ktorý bol dopravený cez územie alebo prekladaný na území jednej alebo viacerých krajín, ktoré nie sú členmi spoločenstva za predpokladu, že takýto tranzit alebo prekládka je uvedená v jednotnom prepravnom doklade vyhotovenom v krajine výroby.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Maltesisch

(f) il-punt 10 għandu jiġi nnumerat mill-ġdid bħala l-punt 12 u l-ewwel subparagrafu għandu jinqara kif ġej:"12. "abbozz ta'regolament tekniku", it-test ta'speċifikazzjoni teknika jew ħtieġa oħra jew ta'regola dwar is-servizzi, inklużi d-dispożizzjonijiet amministrattivi, ifformulat bil-għan li jsir liġi bħala regolament tekniku, bit-test ikun fi stadju ta'tħejjija fejn ikun għad jistgħu isiru emendi sostanzjali;"

Slowakisch

f) bod 10 sa prečísluje na 12 a prvý pododsek znie takto:"12. "návrh technického predpisu" je znenie technickej špecifikácie, inej požiadavky alebo pravidla o službách, vrátane administratívnych opatrení formulovaných s cieľom uzákoňovania alebo dosiahnutia uzákonenia návrhu technického predpisu ako technického predpisu, pričom znenie je v štádiu prípravy a je v ňom ešte možné vykonať podstatné zmeny;"

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK