Google fragen

Sie suchten nach: serwisowanie (Polnisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Polnisch

Tschechisch

Info

Polnisch

(serwisowanie)

Tschechisch

(servis)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

konserwacja lub serwisowanie.

Tschechisch

údržbu nebo servis.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

Tschechisch

Údržba vybavení a softwaru

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

[9] Serwisowanie kopiarek, opiewające na kwotę około 25000 euro.

Tschechisch

[9] Údržba kopírek v přibližné hodnotě 25000 EUR.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Element: montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu

Tschechisch

Součást: instalace, uvedení do provozu a servis termostatických expanzních ventilů (TEV) a jiných součástek

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

W związku z tym wpływ środków antydumpingowych na serwisowanie starych wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) byłby nieznaczny lub żaden i w związku z tym ten argument nie może być przyjęty.

Tschechisch

Proto by byl případný dopad na údržbu starých ručních paletových vozíků zanedbatelný a toto tvrzení nelze přijmout.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

W rzeczywistości ich rola ogranicza się do pewnych funkcji związanych ze sprzedażą produktu objętego dochodzeniem (np. serwisowanie) oraz ze sprzedażą produktów niewchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia.

Tschechisch

Jejich úloha je ve skutečnosti omezena na určité funkce týkající se prodeje výrobku, který je předmětem šetření (například servis), a prodeje výrobků, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

„konserwacja lub serwisowanie” oznacza wszystkie czynności, z wykluczeniem dokonywania odzysku i kontroli szczelności, jak określono odpowiednio w art. 2 ust. 14 i art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, związane z dostaniem się do obiegów zawierających lub mających zawierać fluorowane gazy cieplarniane, zwłaszcza wypełnianie systemu fluorowanymi gazami cieplarnianymi, usuwanie jednego lub większej ilości elementów obiegu lub urządzenia, ponowny montaż dwóch lub większej ilości elementów obiegu lub urządzenia oraz naprawy nieszczelności.

Tschechisch

„údržbou nebo servisem“ se rozumějí všechny činnosti kromě znovuzískávání a kontrol těsnosti uvedených v čl. 2 odst. 14 a v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006, které představují zásah do okruhů obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo konstruovaných tak, aby je obsahovaly, zvláště napouštění systému fluorovanými skleníkovými plyny, odstraňování jednoho nebo více dílů okruhu nebo zařízení, opětovné montování dvou nebo více částí okruhu nebo zařízení, a rovněž oprava netěsností.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

„konserwacja lub serwisowanie” oznacza wszystkie czynności związane z pracami prowadzonymi na zbiornikach zawierających lub mających zawierać czynnik gaśniczy w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego lub na przynależnych elementach, z wyłączeniem tych elementów, które nie mają wpływu na przechowywanie czynnika gaśniczego przed jego uwolnieniem w celu ugaszenia pożaru.

Tschechisch

„údržbou nebo servisem“ se rozumí všechny činnosti, které představují práci se zásobníky obsahujícími nebo konstruovanými tak, aby obsahovaly hasicí látku s fluorovanými skleníkovými plyny nebo se souvisejícími součástkami s výjimkou těch součástek, které neovlivňují omezování úniku hasicí látky před jejím uvolněním pro účely hašení požáru.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

(104) Alstom jest grupą inżynierską projektującą, produkującą i zapewniającą serwisowanie produktów i systemów w trzech podstawowych sektorach: produkcji energii, transportu kolejowego i budowy okrętów [20].

Tschechisch

(104) Alstom je strojírenská skupina, která vyvíjí, vyrábí a zajišťuje údržbu výrobků a systémů ve třech hlavních odvětvích: výroba energie, železniční doprava a stavba lodí [20].

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

g) osoba pełniąca funkcję związaną z naziemną obsługą statków powietrznych, w tym tankowanie paliwa, serwisowanie, przygotowywanie list ładunkowych, załadunek, odladzanie i holowanie w porcie lotniczym, objętą rozporządzeniem (EWG) nr 2408/92.

Tschechisch

g) osoba zastávající funkci spojenou s odbavováním letadel na zemi, včetně tankování, servisních služeb, sestavení nákladového listu, nakládky, odmrazování a vlečení na letišti podle nařízení (EHS) č. 2408/92.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

1. Do dnia 4 lipca 2007 r. na podstawie informacji otrzymanych od Państw Członkowskich oraz w porozumieniu z odpowiednimi sektorami, ustanawia się, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania w odniesieniu do programów szkoleniowych i certyfikacji zarówno dla przedsiębiorstw, jak i odpowiedniego personelu, zaangażowanych w instalację, konserwację i serwisowanie urządzeń i systemów objętych art. 3 ust. 1 oraz dla personelu zaangażowanego w działania, o których mowa w art. 3 i 4.

Tschechisch

1. Na základě informací od členských států a po konzultaci s příslušnými odvětvími se postupem podle čl. 12 odst. 2 do 4. července 2007 stanoví minimální požadavky na školicí programy a certifikaci společností a příslušných pracovníků provádějících instalaci, údržbu nebo servis zařízení a systémů, na které se vztahuje čl. 3 odst. 1 a rovněž pracovníků zajišťujících činnosti uvedené v článcích 3 a 4 a podmínky pro vzájemné uznávání těchto školicích programů a certifikací.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

c) "system odczytu liczników" oznacza system, który pozwala na zdalną kontrolę stanu, pomiary i serwisowanie przy użyciu urządzeń łączności radiowej;

Tschechisch

c) "systémem pro odečty měřičů" rozumí systém, který pomocí radiokomunikačních zařízení umožňuje dálkové sledování stavu, měření a předávání obslužných příkazů;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

kontrola (przegląd),sprawdzanie (testowanie),pomiary,wymiana sprzętu,wymiana części,regulacja,naprawa,wykrywanie usterek i nieprawidłowości,serwisowanie.

Tschechisch

Činnosti údržby mohou pracovníkům i dalším osobám způsobit újmu na zdraví, a to třemi hlavními způsoby: prohlídkyzkouškyměřenívýměnaúpravaopravazjišťování poruchnahrazení dílůservis.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

DZIAŁALNOŚCI Poziom 1 DZIAŁALNOŚĆ RAZEM GÓRNICTWO KOPALNICTWO DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA I ICFA DZIAŁALNOŚĆ RAZEM GÓRNICTWO I KOPALNICTWO z czego: Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA Artykuły spożywcze Tkaniny i odzież Drewno, działalność wydawnicza i poligraficzna RAZEM tkaniny i wyroby z drewna Produkty rafinacji ropy naftowej i innych obróbek Produkcja chemikaliów i produktów chemicznych Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych RAZEM produkty ropy naftowej, chemikalia, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych Wyroby z metali Maszyny i urządzenia RAZEM wyroby z metali oraz maszyny i urządzenia Maszyny biurowe i komputey Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna i komunikacyjna RAZEM maszyny biurowe, komputery, RTV, sprzęt i aparatura komunikacyjna Pojazdy mechaniczne Pozostały sprzęt transportowy RAZEM pojazdy i pozostały sprzęt transportowy Działalność produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ BUDOWNICTWO USŁUGI RAZEM SPRZEDAŻ I NAPRAWA Sprzedaż, serwisowanie i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli;

Tschechisch

DOBÝVÁNÍ Úroveň 2 ICFA CELKOVÁ ČINNOST HORNICTVÍ A POVRCHOVÉ DOBÝVÁNÍ Z toho: Těžba ropy a plynu VÝROBA Potravinářské výrobky Textil a oděvy Dřevo, vydavatelství a tisk CELKEM textilní a dřevařské činnosti Výroba čištěné ropy a jiné úpravy Výroba chemikálií a chemických výrobků Pryžové a plastové výrobky CELKEM ropné, chemické, pryžové, plastové výrobky Kovové výrobky Strojní výrobky CELKEM kovové a strojní výrobky Kancelářská a výpočetní technika Rozhlasové, televizní, sdělovací zařízení CELKEM kancelářská a výpočetní technika, rozhlasové, televizní, sdělovací zařízení Motorová vozidla Jiná dopravní zařízení CELKEM: vozidla+ jiná dopravní zařízení Výroba jinde neuvedená ELEKTŘINA, PLYN A VODA STAVEBNÍ ČINNOST SLUŽBY CELKEM ŘEMESLA A OPRAVY Prodej, údržba a opravy automobilů a motocyklů;

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

(12) W odniesieniu do argumentu, że podwozia i mechanizmy hydrauliczne są przywożone również w celach serwisowych i że nałożenie cła na podwozia i mechanizmy hydrauliczne w sposób nieuzasadniony karałoby bieżących użytkowników, zauważa się, że w trakcie dochodzenia żaden użytkownik nie wniósł skargi, że jakiekolwiek środki mogłyby mieć taki skutek. Ponadto zauważa się, że wielkość przywozu podwozi i mechanizmów hydraulicznych z ChRL w OD jest nieznaczna w porównaniu z wielkością przywozu chińskich wózków jezdniowych ręcznych (paletowych). W związku z tym wpływ środków antydumpingowych na serwisowanie starych wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) byłby nieznaczny lub żaden i w związku z tym ten argument nie może być przyjęty.

Tschechisch

(12) Pokud jde o tvrzení, že podvozky a hydraulika jsou dodávány také pro účely služeb a že uložení cla na podvozky a hydrauliku by přílišně znevýhodnilo běžné uživatele, poznamenává se, že si žádný uživatel v průběhu šetření nestěžoval na to, že by některá opatření takové účinky měla. Dále se poznamenává, že objem podvozků a hydrauliky dovezených z ČLR během OŠ není ve vztahu k objemu dovezených čínských ručních paletových vozíků významný. Proto by byl případný dopad na údržbu starých ručních paletových vozíků zanedbatelný a toto tvrzení nelze přijmout.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

(104) Alstom jest grupą inżynierską projektującą, produkującą i zapewniającą serwisowanie produktów i systemów w trzech podstawowych sektorach: produkcji energii, transportu kolejowego i budowy okrętów [20]. Komisja oparła swoją ocenę rynków na swoich własnych analizach, na sprawozdaniach przemysłowych i na sprawozdaniu swojego konsultanta BearingPoint France SAS. Zacytowane liczby pochodzą z tej oceny i są przybliżone.

Tschechisch

(104) Alstom je strojírenská skupina, která vyvíjí, vyrábí a zajišťuje údržbu výrobků a systémů ve třech hlavních odvětvích: výroba energie, železniční doprava a stavba lodí [20]. Komise založila své hodnocení trhů na svých vlastních analýzách, na průmyslových zprávách a na zprávě svého konzultanta BearingPoint France SAS. Uváděná čísla pocházejí z tohoto hodnocení a jsou přibližná.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK