Google fragen

Sie suchten nach: åtagandemetoden (Schwedisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Schwedisch

Englisch

Info

Schwedisch

Åtagandemetoden

Englisch

Commitment Method

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

beräknad enligt åtagandemetoden

Englisch

as calculated under the Commitment Method

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Åtagandemetoden för beräkning av AIF-fondens exponering

Englisch

Commitment method for calculating the exposure of an AIF

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

För beräkningen av en AIF-fonds exponering enligt åtagandemetoden ska AIF-förvaltaren

Englisch

For the calculation of the exposure of an AIF in accordance with the commitment method an AIFM shall:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Enligt åtagandemetoden ska finansiella derivatinstrument omvandlas till motsvarande positioner i den underliggande tillgången.

Englisch

According to the commitment method financial derivative instruments should be converted into equivalent positions in the underlying asset.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Skillnaden mellan den totala exponeringen enligt bruttometoden och åtagandemetoden kan ge nyttig information.

Englisch

Specifically, the degree to which overall exposure differs between the gross method and the commitment method may provide useful information.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Vid beräkningen av en AIF-fonds exponering enligt åtagandemetoden ska följande gälla:

Englisch

For the purposes of calculating the exposure of an AIF according to the commitment method:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Förutom att beräkna exponeringen med hjälp av bruttometoden bör alla AIF-förvaltare beräkna exponeringen med hjälp av åtagandemetoden.

Englisch

In addition to calculating exposure using the gross method, all AIFMs should calculate exposure using the commitment method.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Vid beräkning av exponeringen enligt åtagandemetoden ger derivat som uppfyller de kriterier som fastställs i denna förordning inte någon extra exponering.

Englisch

When calculating exposure according to the commitment method, derivatives which fulfil the criteria set out in this Regulation do not provide any incremental exposure.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

AIF-förvaltare ska beräkna de förvaltade AIF-fondernas exponering med bruttometoden enligt artikel 7 och med åtagandemetoden enligt artikel 8.

Englisch

AIFMs shall calculate the exposure of the AIFs managed in accordance with the gross method as set out in Article 7 and the commitment method as set out in Article 8.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

En AIF-fond med ett hävstångsmått beräknat enligt åtagandemetoden som är mindre än tre gånger dess nettotillgångsvärde anses inte utnyttja finansiell hävstång i betydande grad.

Englisch

An AIF with a leverage ratio calculated in accordance with the commitment method of less than three times its net asset value would not be considered as employing leverage on a substantial basis.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Huruvida det exponeringsvärde för kontrakten i bilaga II som fastställs enligt den ursprungliga åtagandemetoden skiljer sig väsentligt från det exponeringsvärde som fastställs genom marknadsvärderingsmetoden vid beräkning av det sammanlagda exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden.

Englisch

whether, in the context of the calculation of the total exposure measure of the leverage ratio, the exposure value of contracts listed in Annex II determined by using the Original Exposure Method differs in a material way from the exposure value determined by using the Mark-to-Market Method;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Ett institut som fungerar som clearingmedlem får multiplicera sin fallerade exponering med en skalär vid beräkningen av kapitalbaskravet för exponeringar mot en kund i enlighet med marknadsvärderingsmetoden, schablonmetoden eller den ursprungliga åtagandemetoden.

Englisch

An institution acting as a clearing member may multiply its EAD by a scalar when calculating the own fund requirement for its exposures to a client in accordance with the Mark-to-Market Method, the Standardised Method or the Original Exposure Method.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Genom undantag från punkt 2 ska ett derivatinstrument inte omvandlas till en motsvarande position i den underliggande tillgången vid beräkningen av exponering genom användning av åtagandemetoden, om instrumentet uppfyller båda följande villkor:

Englisch

By way of derogation from paragraph 2, a derivative instrument shall not be converted into an equivalent position in the underlying asset when calculating the exposure according to the commitment method if it meets both of the following conditions:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Vid beräkning av exponeringen med åtagandemetoden bör AIF-förvaltarna ha rätt att beakta risksäkrings- och nettningsarrangemang, förutsatt att de uppfyller åtagandemetodens kriterier.

Englisch

When calculating exposure according to the commitment method, AIFMs should be allowed to consider hedging and netting arrangements provided they fulfil the criteria relating to the commitment method.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

En AIF-förvaltare ska ha tillräckligt dokumenterade förfaranden för att för varje AIF-fond som den förvaltar beräkna exponeringen med brutto- och åtagandemetoden.

Englisch

An AIFM shall have appropriately documented procedures to calculate the exposure of each AIF under its management in accordance with the gross method and the commitment method.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Bruttometoden visar AIF-fondens totala exponering, medan åtagandemetoden ger insikt i de risksäkrings- och nettningstekniker som förvaltaren använder, och därför bör båda metoderna betraktas tillsammans.

Englisch

The gross method gives the overall exposure of the AIF whereas the commitment method gives insight in the hedging and netting techniques used by the manager; therefore both methods shall be seen in conjunction.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Eftersom åtagandemetoden leder till att räntor med olika durationer betraktas som skilda underliggande tillgångar, får AIF-fonder som enligt sin huvudinvesteringsstrategi främst investerar i räntederivat använda särskilda regler för durationsnettning för att beakta korrelationen mellan räntekurvans löptidssegment.

Englisch

As the commitment method leads to interest rates with different maturities being considered as different underlying assets, AIFs that according to their core investment policy primarily invest in interest rate derivatives may use specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Som ett alternativ till artikel 384 får institut som använder ursprungligt åtagandemetoden i enlighet med artikel 275 med förbehåll för att den behöriga myndigheten har gett sitt medgivande för de instrument som avses i artikel 382 tillämpa en multiplikationsfaktor på 10 på det resulterande riskvägda exponeringsbeloppet för motpartsrisk avseende dessa exponeringar, i stället för att beräkna kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk.

Englisch

As an alternative to Article 384, for instruments referred to in Article 382 and subject to the prior consent of the competent authority, institutions using the Original Exposure Method as laid down in Article 275, may apply a multiplication factor of 10 to the resulting risk-weighted exposure amounts for counterparty credit risk for those exposures instead of calculating own funds requirements for CVA risk.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Schwedisch

Medlemsstaterna får tillåta att förvaltningsbolagen beräknar den totala exponeringen med hjälp av åtagandemetoden, Value-at-risk–modellen eller andra avancerade riskbedömningsmetoder som är lämpliga.

Englisch

Member States may allow management companies to calculate global exposure by using the commitment approach, the value at risk approach or other advanced risk measurement methodologies as may be appropriate.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK