Google fragen

Sie suchten nach: zosilneným (Slowakisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Englisch

Info

Slowakisch

Režim so zosilneným indinavirom.

Englisch

Indinavir boosted regimen.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Slowakisch

S iným inhibítorom proteázy zosilneným

Englisch

observed with other ritonavir-boosted protease

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Rezistencia voči zosilneným sulfónamidom sa môže meniť.

Englisch

Resistance against potentiated sulphonamides may vary.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

S iným inhibítorom proteázy zosilneným ritonavirom sa pozorovali zníženia AUC metadónu.

Englisch

Decreases in methadone AUC has been observed with other ritonavir-boosted protease inhibitors.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Zvýšená koncentrácia tizanidínu súvisí so zosilneným hypotenzným a sedatívnym účinkom.

Englisch

Increased serum tizanidine concentration is associated with a potentiated hypotensive and sedative effect.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

2 Tieto štúdie sa vykonali s elvitegravirom so zosilneným účinkom prostredníctvom ritonaviru.

Englisch

2 These studies were performed with ritonavir boosted elvitegravir.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Výsledky štúdií celkovej toxicity boli podobné ako výsledky zistené pri používaní iných glukokortikoidov a súvisia so zosilneným farmakologickým účinkom.

Englisch

Findings in general toxicology studies were similar to those observed with other glucocorticoids and are associated with exaggerated pharmacological activity.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Slowakisch

Odporúčaná štandardná liečba je REYATAZ so zosilneným účinkom s ritonavirom na zabezpečenie optimálnych farmakokinetických parametrov a úrovne virologickej supresie.

Englisch

The recommended standard treatment is REYATAZ boosted with ritonavir, ensuring optimal pharmacokinetic parameters and level of virologic suppression.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V klinických skúšaniach s pacientmi bez predchádzajúcej antiretrovírusovej terapie liečených atazanavirom so zosilneným účinkom sa nehlásila substitúcia I50L u žiadneho pacienta bez základných substitúcií PI.

Englisch

In clinical trials of antiretroviral treatment naive patients treated with boosted atazanavir, the I50L substitution did not emerge in any patient without baseline PI substitutions.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Dávka vardenafilu nemá prekročiť maximum 2,5 mg počas 72-hodinového obdobia, ak sa podáva so zosilneným proteázovým inhibítorom.

Englisch

Vardenafil dose should not exceed a maximum of 2.5 mg in a 72-hour period when given with a boosted protease inhibitor.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Slowakisch

Finančná kríza má v skutočnosti pôvod v kríze hodnôt, takže oživenie sa musí začať upevnením našich spoločných hodnôt počínajúc zosilneným záväzkom solidarity.

Englisch

The financial crisis in fact originates in the crisis of values, so the recovery must start with strengthening our common values, starting with an enhanced commitment to solidarity.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Celkový profil bezpečnosti EVOTAZU sa zakladá na dostupných údajoch z klinických skúšaní vykonaných s atazanavirom, atazanavirom zosilneným buď kobicistatom alebo ritonavirom a z údajov po uvedení lieku na trh.

Englisch

The overall safety profile of EVOTAZ is based on available data from clinical trials conducted with atazanavir, atazanavir boosted with either cobicistat or ritonavir, and post-marketing data.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

U pacientov infikovaných HIV–1 s renálnymi rizikovými faktormi sa má súbežné podávanie tenofovir-dizoproxilu s inhibítorom proteázy so zosilneným účinkom dôkladne vyhodnotiť.

Englisch

In HIV-1 infected patients with renal risk factors, the co-administration of tenofovir disoproxil with a boosted protease inhibitor should be carefully evaluated.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

U pacientov infikovaných HIV–1 s renálnymi rizikovými faktormi sa má súbežné podávanie tenofovir-dizoproxilfumarátu s inhibítorom proteázy so zosilneným účinkom dôkladne vyhodnotiť.

Englisch

In HIV-1 infected patients with renal risk factors, the co-administration of tenofovir disoproxil fumarate with a boosted protease inhibitor should be carefully evaluated.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

U pacientov infikovaných HIV–1 dostávajúcich tenofovir-dizoproxilfumarát v kombinácii s inhibítorom proteázy so zosilneným účinkom ritonavirom alebo kobicistátom sa hlásilo vyššie riziko poruchy funkcie obličiek.

Englisch

A higher risk of renal impairment has been reported in HIV-1 infected patients receiving tenofovir disoproxil fumarate in combination with a ritonavir or cobicistat boosted protease inhibitor.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Makroregionálne stratégie by mali byť široko zamerané integrované nástroje zamerané na kľúčové úlohy a podporené zosilneným nadnárodným prvkom, aj keď veľká časť finančných prostriedkov by mala pochádzať z vnútroštátnych a regionálnych programov spolufinancovaných z politiky súdržnosti a ďalších vnútroštátnych prostriedkov.

Englisch

Macro-regional strategies should be broad-based integrated instruments focused on key challenges and supported by a reinforced trans-national strand, although the bulk of funding should come from the national and regional programmes co-financed by cohesion policy and from other national resources.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Výbor CVMP tiež odporučil, aby použitie produktu bolo založené na testovaní kultúry a citlivosti mikroorganizmov chorých zvierat na farme alebo na nedávnych skúsenostiach z farmy, pretože rezistencia voči zosilneným sulfónamidom sa môže meniť.

Englisch

The CVMP also recommended that the use of the product should be based on culture and sensitivity testing of micro-organisms from diseased cases on farm or from recent previous experience on the farm, as resistance against potentiated sulphonamides may vary.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Pacienti užívajúci ledipasvir/sofosbuvir súbežne s tenofovir-dizoproxilfumarátom a inhibítorom HIV proteázy so zosilneným účinkom majú byť sledovaní z dôvodu nežiaducich reakcií spojených s tenofovir-dizoproxilfumarátom.

Englisch

Patients receiving ledipasvir/sofosbuvir concomitantly with tenofovir disoproxil fumarate and a boosted HIV protease inhibitor should be monitored for adverse reactions related to tenofovir disoproxil fumarate.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Pacienti užívajúci ledipasvir/sofosbuvir súbežne s tenofovir-dizoproxilom a inhibítorom HIV proteázy so zosilneným účinkom majú byť sledovaní z dôvodu nežiaducich účinkov spojených s tenofovir-dizoproxilom.

Englisch

Patients receiving ledipasvir/sofosbuvir concomitantly with tenofovir disoproxil and a boosted HIV protease inhibitor should be monitored for adverse reactions related to tenofovir disoproxil.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

V iných štúdiách (prospektívnych a prierezových) sa najvýraznejšie poklesy BMD pozorovali u pacientov liečených tenofovir-dizoproxilom v rámci režimu liečby obsahujúceho inhibítor proteázy so zosilneným účinkom.

Englisch

In other studies (prospective and cross-sectional), the most pronounced decreases in BMD were seen in patients treated with tenofovir disoproxil as part of a regimen containing a boosted protease inhibitor.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK