Google fragen

Sie suchten nach: preventívnym (Slowakisch - Spanisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Spanisch

Info

Slowakisch

Zavedenie týchto monitorovacích systémov je preventívnym opatrením.

Spanisch

La puesta en marcha de estos sistemas de control es preventiva.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-20
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Slowakisch

Ďalším široko využívaným preventívnym prístupom je rodinná prevencia.

Spanisch

Mustap, programas estandarizados multisesión con material impreso.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 10
Qualität:

Slowakisch

Rada ICES v roku 2007 skonštatovala, že plán je v súlade s preventívnym óp e ur

Spanisch

En 2007, el CIEM concluyó que, a corto plazo, el plan era compatible con el enfoque de precaución.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 10
Qualität:

Slowakisch

Kontrolovať, či rozumejú správnemu postupu a potrebným preventívnym opatreniam, d r a

Spanisch

> b Observar su rendimiento y repetir la demostración, si es necesario, para reforzar el aprendizaje.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 10
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Slowakisch

Iným preventívnym prvkom je zriaďovanie bezdrogových„čistých“ oddelení vo väzniciach.

Spanisch

Otro elemento de prevención es la creación de unidadessin droga en las prisiones.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 10
Qualität:

Slowakisch

produkty boli podrobené všetkým preventívnym opatreniam, aby sa po ich ošetrení zabránilo kontaminácii patogénnymi látkami.

Spanisch

los hemoderivados han sido objeto de todas las precauciones necesarias para evitar su contaminación con agentes patógenos después del tratamiento.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Pozornosť venovaná preventívnym opatreniam proti predávkovaniu vzrástla pri uznaní relatívnej dôležitosti predávkovania drogami ako otázky verejného zdravia.

Spanisch

La atención que se presta a las medidas de prevención de sobredosis ha crecido en reconocimiento a la importancia relativa de las sobredosis como cuestión de salud pública.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 10
Qualität:

Slowakisch

K preventívnym a nápravným opatreniam môžu patriť predbežné ochranné opatrenia v prípade bezprostredného možného ohrozenia bezpečnosti alebo životného prostredia.

Spanisch

Las actuaciones preventivas o correctoras podrán incluir medidas de protección provisionales cuando la posible amenaza a la seguridad o el medio ambiente sea inmediata.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Samotné označenie rizík nie je preventívnym opatrením.Je to posledný krok v prípade, že riziko sa nedá odstrániť alebo minimalizovať.

Spanisch

Ejemplo 6:Limpieza del acristalamiento de una cubiertadesde dentro utilizando un asiento de trabajo suspendido (técnica de acceso y posicionamiento con ayuda de cuerdas)

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 10
Qualität:

Slowakisch

Komisia je toho názoru, že očakávaný samotný odtok likvidity v krízovej situácii sa môže účinným a preventívnym manažmentom likvidity spoločnosti BB kompenzovať a vzniknutý čistý úbytok sa môže udržať pod kontrolou.

Spanisch

La Comisión considera que incluso en una situación de crisis el flujo de caja previsto podría verse compensado por una gestión de la liquidez del BB eficaz y preventiva y que se podría haber mantenido bajo control el flujo neto resultante.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Kontrolovať, či rozumejú správnemu postupu a potrebným preventívnym opatreniam, naučiť ho správnym spôsobom, ktoré sa stanú základom pre jeho budúci pracovný život.

Spanisch

l T enseñarles el camino correcto como base para su futura vida laboral (si usted toma atajos, es posible que posea el conocimiento y las habilidades para afrontar los problemas pero una persona joven no los tendrá); r a

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 10
Qualität:

Slowakisch

septembra 2001 , ktorá viedla k preventívnym úsporám . Rozsah a príčiny týchto portfóliových presunov nemali obdobu a ako také boli spojené s nezvyčajne vysokou mierou neistoty v ich interpretácii .

Spanisch

La magnitud y las causas de estos desplazamientos no tenían precedentes y , por tanto , su interpretación generó un nivel de incertidumbre inusualmente elevado .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Toto sa dosahuje čiastočne preventívnym a odrádzajúcim účinkom takéhoto zverejňovania, čiastočne prostredníctvom odrádzania jednotlivých prijímateľov od nezákonného správania a čiastočne tiež posilňovaním osobnej zodpovednosti poľnohospodárov za využívanie verejných prostriedkov, ktoré dostávajú.

Spanisch

Ello se consigue en parte mediante el efecto preventivo y disuasorio de dicha publicación, en parte desanimando a los beneficiarios individuales de toda conducta irregular y, en parte, reforzando la responsabilidad personal de los agricultores en cuanto al uso de los fondos públicos recibidos.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Aj keď sa chemické riziká spojené s odpadovým hospodárstvom nedajú úplne odstrá-niť, najúčinnejším preventívnym opatrením je znížiť tvorbu prachu, aerosólov a prchavých organických zlúčenín.

Spanisch

Aunque no es posible eliminar completamente los riesgos químicos inherentes a la gestión de residuos, la medida de prevención más eficaz es reducir la generación de polvo, los aerosoles y los compuestos orgánicos volátiles.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 10
Qualität:

Slowakisch

Bezpečnosť potravín sa zabezpečuje predovšetkým preventívnym prístupom, ako je napríklad zavedenie zásad správnej hygienickej praxe a uplatňovanie postupov založených na zásadách analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov (HACCP).

Spanisch

La seguridad de los productos alimenticios se garantiza principalmente mediante un enfoque preventivo, como la adopción de buenas prácticas de higiene y la aplicación de procedimientos basados en los principios HACCP.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Je teda vhodné ustanoviť na úrovni Spoločenstva detailné pravidlá v súvislosti s preventívnym očkovaním vtákov v zoologických záhradách a schválených zariadeniach, inštitútoch a strediskách, ktoré by mali členské štáty dodržiavať, ak považujú očkovanie týchto vtákov za vhodné.

Spanisch

Por tanto, conviene establecer a nivel comunitario normas detalladas relativas a la vacunación preventiva de las aves que se encuentran en los parques zoológicos y los organismos, institutos o centros oficialmente autorizados que deben seguir los Estados miembros en caso de que consideren conveniente vacunar a tales aves.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Slowakisch

Komisia navyše zdôrazňuje, že dotknutým osobám sa darilo takto v úplnom utajení dopúšťať sa porušovania počas skoro dvoch desaťročí (odôvodnenie č. 306 rozhodnutia) a že článok 2 rozhodnutia bol preventívnym príkazom na ukončenie porušenia (odôvodnenie č. 307 rozhodnutia).

Spanisch

Pone de relieve, por otra parte, que los participantes en el cártel habían logrado actuar con el máximo secreto durante casi veinte años (considerando 306 de la Decisión) y que el artículo 2 de la Decisión era una intimación al cese de la infracción a título preventivo (considerando 307 de la Decisión).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Slowakisch

V kontrolovanej skúške v Prahe sa porovnával komunitný program, ktorý obsahoval vzdelávaciu zložku, rovesnícky prístup, výučbu životných skúseností a rodičovské programy, so štandardným „minimálnym preventívnym programom“ v škole (Miovský a kol., 2007).

Spanisch

Los resultados del estudio EU-Dap guardan relación con el género de los participantes y la eficacia general del programa se determina sobre la base de sus efectos únicamente sobre los chicos.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK