Google fragen

Sie suchten nach: konkurenceschopnějších (Tschechisch - Griechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Griechisch

Info

Tschechisch

Na evropské úrovni, zejména v letectví a námořní dopravě, dochází ke sjednocování. Vnitřní trh přispěl k vytvoření konkurenceschopné silniční dopravy a také stále konkurenceschopnějších železnic.

Griechisch

Οι ενοpiοιήσει εpiιχειρήσεων piραγατοpiοιούνται σε ευρωpiαϊκό εpiίpiεδο, ειδικά στι αεροpiορικέ και τι θαλάσσιε εταφορέ.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a demonstrace v plném rozsahu týkající se technologií a hodnotových řetězců s cílem učinit biologickou energii a jiná alternativní paliva konkurenceschopnějšími a udržitelnějšími pro výrobu elektřiny a tepla a pro pozemní, námořní a leteckou dopravu a s potenciálem účinnější přeměny energie, zkrátit čas potřebný k uvedení vodíkových technologií a palivových článků na trh a převést nové možnosti s dlouhodobým potenciálem do fáze vyspělosti.

Griechisch

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την πλήρους κλίμακας επίδειξη τεχνολογιών και αξιακών αλυσίδων με σκοπό να καταστεί πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη η βιοενέργεια και άλλα εναλλακτικά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης και τις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, με δυνατότητες αποδοτικότερης μετατροπής της ενέργειας, να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη διάθεση του υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου στην αγορά και να φτάσουν στο στάδιο της ωριμότητας νέες επιλογές με μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Záměrem je splnit požadavky občanů a potřeby životního prostředí, pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově dostupné potraviny, učinit zpracování, distribuci a spotřebu potravin a krmiv udržitelnějšími a potravinářské odvětví konkurenceschopnějším a zvážit také kulturní složku kvality potravin.

Griechisch

Ο στόχος είναι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πολιτών και του περιβάλλοντος για ασφαλή, υγιεινά και οικονομικώς προσιτά τρόφιμα και να καταστεί περισσότερο βιώσιμη η μεταποίηση, η διανομή και η κατανάλωση τροφίμων και ζωοτροφών και περισσότερο ανταγωνιστικός ο τομέας των τροφίμων, συνυπολογιζόμενης παράλληλα και της πολιτιστικής συνιστώσας της ποιότητας των τροφίμων.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Přes svůj významný podíl na hospodářství a zaměstnanosti a značný inovační potenciál mají malé a střední podniky nicméně různé druhy problémů stát se inovativnějšími a konkurenceschopnějšími, a to včetně nedostatku finančních prostředků a přístupu k financování, nedostatku schopností řídit inovace, nedostatků ve vytváření sítí a spolupráci s vnějšími subjekty a nedostatečného využívání veřejných zakázek na podporu inovací v malých a středních podnicích.

Griechisch

Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία και στην απασχόληση και το σημαντικές δυνατότητές τους για καινοτομίας - ποικίλα προβλήματα για να γίνουν περισσότερο καινοτόμες και ανταγωνιστικές, όπως, μεταξύ άλλων, έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και πρόσβασης σε χρηματοδότηση, έλλειψη δεξιοτήτων στη διαχείριση της καινοτομίας, αδυναμίες στη δικτύωση και τη συνεργασία με εξωτερικά μέρη και ανεπαρκή χρήση δημοσίων συμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας στις ΜΜΕ.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Specifickým cílem výzkumu a inovací v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet materiály s novými funkcemi a zlepšenými vlastnostmi v průběhu používání, aby vznikly konkurenceschopnější a bezpečnější výrobky, které minimalizují dopad na životní prostředí a spotřebu zdrojů.

Griechisch

Ο ειδικός στόχος της έρευνας και καινοτομίας στα προηγμένα υλικά είναι η ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για ανταγωνιστικότερα και ασφαλή προϊόντα που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Tato část se zaměřuje na posílení a rozšíření excelence vědecké základny Unie a na konsolidaci Evropského výzkumného prostoru tak, aby byl výzkumný a inovační systém Unie konkurenceschopnější v celosvětovém měřítku.

Griechisch

Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην εδραίωση του ΕΧΕ προκειμένου το σύστημα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Cílem Unie je posílit svou vědeckou a technologickou základnu realizací Evropského výzkumného prostoru, v němž se volně pohybují výzkumní pracovníci, vědecké znalosti a technologie, a úsilím o to, aby Unie pokročila směrem ke znalostní společnosti a stala se konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomikou, pokud jde o oblast průmyslu.

Griechisch

Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς και την ενθάρρυνση της Ένωσης να προχωρήσει προς την κοινωνία της γνώσης και να καταστεί πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας της.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Cílem uvedeného režimu by měla být podpora stávající zemědělské struktury malých zemědělských podniků v Unii, která by nebránila rozvoji směrem ke konkurenceschopnějším strukturám.

Griechisch

Στόχος του καθεστώτος αυτού θα πρέπει να είναι η στήριξη της υφιστάμενης γεωργικής διάρθρωσης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση χωρίς να εμποδίζεται η ανάπτυξη προς πλέον ανταγωνιστικές δομές.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Transevropské sítě by měly usnadnit přeshraniční propojení, posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost a přispět k dosažení konkurenceschopnějšího sociálně tržního hospodářství a k boji proti změně klimatu.

Griechisch

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις, να ενισχύουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ze získaných důkazů mimoto vyplývá, že prostřednictvím investic do nových strojů se výrobnímu odvětví Unie podařilo snížit výrobní náklady a stát se nákladově konkurenceschopnějším.

Griechisch

Επιπλέον, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δείχνουν ότι, μέσω επενδύσεων σε νέα μηχανήματα, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα μπορούσε να μειώσει το κόστος παραγωγής και να γίνει πιο ανταγωνιστικός από άποψη κόστους.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Národní program reforem se celkově zaměřuje na správné problémy, v některých oblastech je však třeba vypracovat konkrétnější opatření, zejména s ohledem na další posilování správní kapacity i okamžité a značné omezení byrokracie s cílem vytvořit dynamičtější a konkurenceschopnější podnikatelské prostředí.

Griechisch

Σε γενικές γραμμές, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων επικεντρώνεται στις σωστές προκλήσεις, αλλά σε ορισμένους τομείς πρέπει να αναπτυχθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα, ιδίως όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, αλλά και για να μειώσουν επειγόντως και σημαντικά τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις και να αυξήσουν το δυναμισμό και την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Hnací silou tohoto vývoje mezd jsou konkurenceschopnější odvětví hospodářství, a proto nemusí nutně vést k posílení tvorby pracovních příležitostí ve slabších odvětvích.

Griechisch

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο πιο ανταγωνιστικό τμήμα της οικονομίας και ως εκ τούτου δεν συμβάλλει μοιραία στην ενίσχυση της ικανότητας δημιουργίας απασχόλησης στα ασθενέστερα τμήματα της οικονομίας.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

CDE se snaží pomáhat soukromým podnikům z AKT, aby se staly konkurenceschopnějšími ve všech odvětvích ekonomiky.

Griechisch

Σκοπός του CDE είναι να επικουρεί ιδιωτικές επιχειρήσεις των χωρών ΑΚΕ στην προσπάθειά τους να καταστούν ανταγωνιστικότερες σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Uvést příslušné právní předpisy v soulad s regulačním rámcem a provádět právní předpisy týkající se elektronických komunikačních sítí a služeb, s cílem vytvořit otevřenější a konkurenceschopnější prostředí a posílit postavení telekomunikačního regulátora, jakož i jeho provozní a finanční nezávislost.

Griechisch

Ευθυγράμμιση με το κανονιστικό πλαίσιο και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο τη δημιουργία πιο ανοικτού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της θέσης και της επιχειρησιακής και οικονομικής ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

To bude doprovázeno výzkumem týkajícím se dalšího rozvoje těchto technologií a zajištění konkurenceschopnějších technologií zachycování, zdokonalených součástí, integrovaných systémů a procesů, bezpečného geologického ukládání a racionálních řešení pro opětovné použití zachyceného CO2 a pro jeho přijetí ze strany veřejnosti s cílem umožnit komerční zavádění technologií CCS u elektráren na fosilní paliva a v jiných výrobních odvětvích s vysokými emisemi uhlíku zprovozněných po roce 2020.

Griechisch

Η επίδειξη θα συνοδεύεται από έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών και την παραγωγή ανταγωνιστικότερων τεχνολογιών δέσμευσης, βελτιωμένων συστατικών στοιχείων, ενσωματωμένων συστημάτων και διαδικασιών, ασφαλούς γεωλογικής αποθήκευσης και ορθολογικών λύσεων καθώς και δημόσιας αποδοχής για την επαναχρησιμοποίηση δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να είναι εφικτή η εμπορική ανάπτυξη τεχνολογιών ΔΑΑ για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα και άλλες βιομηχανίες υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα τεθούν σε λειτουργία μετά το 2020.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Tyto nové způsoby mohou představovat potenciál pro účinnější přeměnu energie a pro nákladově konkurenceschopnější a udržitelné technologie.

Griechisch

Οι νέες αυτές δυνατότητες μπορεί να επιτρέψουν αποτελεσματικότερη μετατροπή ενέργειας και πιο οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες τεχνολογίες.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Nová společná rybářská politika, rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí a strategie Unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 vyžadují, aby byl evropský rybolov udržitelnější, konkurenceschopnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Griechisch

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και η στρατηγική της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα 2020 προβλέπουν πιο βιώσιμη, ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ευρωπαϊκή αλιεία.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Podle společnosti Mediobanca zvýšila v důsledku nové nabídky podniku ING Direct Italia společnost Banca Sistema v posledním zářijovém týdnu roku 2011 (26.–30. září) svou dvanáctiměsíční hrubou úrokovou sazbu pro všechny zákazníky na 4,25 %, což jí zajistilo – přinejmenším v teoretické rovině – konkurenceschopnější produkt [23].

Griechisch

Σύμφωνα με τη Mediobanca, συνεπεία της νέας προσφοράς της ING Direct Italia, η Banca Sistema αύξησε το δωδεκάμηνο ακαθάριστο επιτόκιό της για όλους τους πελάτες σε 4,25 % κατά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2011 (26 - 30 Σεπτεμβρίου), καθιστώντας το - τουλάχιστον θεωρητικά - πιο ανταγωνιστικό προϊόν [23].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Díky svému přínosu k rozvoji a uplatňování udržitelnější, z hlediska zdrojů účinnější a konkurenceschopnější výroby by znalostní a inovační společenství mohlo být impulzem pro změnu chování průmyslu a spotřebitelů a vytvářet systematický vliv.

Griechisch

Με τη συμβολή στην ανάπτυξη και στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης, πιο αποδοτικής στη χρήση των πόρων και πιο ανταγωνιστικής μεταποίησης, μια ΚΓΚ θα είναι σε θέση να δώσει το έναυσμα για την αλλαγή της συμπεριφοράς τόσο του βιομηχανικού κλάδου όσο και των καταναλωτών και να δημιουργήσει συστημικό αντίκτυπο.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Zaměří se na evropský paradox, protože zhodnotí silnou výzkumnou základnu Unie a najde nové inovativní přístupy k zajištění konkurenceschopnějšího, udržitelnějšího a z hlediska zdrojů účinnějšího výrobního odvětví.

Griechisch

Θα εξετάσει το ευρωπαϊκό παράδοξο, αφού θα αξιοποιήσει την ισχυρή ερευνητική βάση της Ένωσης και θα εξεύρει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις για να εξασφαλίσει έναν πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και πιο αποδοτικό στη χρήση πόρων τομέα της μεταποίησης.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK