Google fragen

Sie suchten nach: chyflog (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Mae pobl yn edrych am yrfaoedd sydd â chyflog ac amodau da

Englisch

People are looking for careers with beneficial pay and conditions

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae swyddi gweithgynhyrchu , fel y cytunodd Brian , yn swyddi â chyflog uchel

Englisch

Manufacturing jobs , as Brian agreed , are high-paid jobs

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae braidd yn annheg ymosod ar rywun oherwydd maint ei gyflog ef neu ei chyflog hi

Englisch

It is rather invidious to attack someone on the size of his or her salary

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae Plaid Cymru o blaid opsiynau nawdd â chyflog i feddygon teulu yn yr ardaloedd hynny

Englisch

Plaid Cymru favours salaried sponsorship options for GPs in those areas

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae hyfforddiant yn gallu helpu rhai pobl ond mae arnom angen swyddi â chyflog rhesymol ar ôl hyfforddiant

Englisch

Training can help some people but we need reasonably paid jobs after training

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

O ganlyniad , mae merched yn ceisio am swyddi â chyflog is , er bod ganddynt well sgiliau

Englisch

As a result , women apply for lower-paid jobs , even though they have better skills

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Bydd hynny'n berthnasol i'r mater sy'n ymwneud â chyflog cyfartal

Englisch

That will link to the issue of parity of pay

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Clywsom heddiw gan Pauline Jarman am yr honiad am rôl y Cynulliad mewn perthynas â chyflog y prif weithredwr

Englisch

We heard today from Pauline Jarman about the allegation concerning the Assembly's role in relation to the chief executive's salary

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Croesawyd y swyddi a ddatblygwyd o fewn Zurich gan eu bod yn swyddi â chyflog uchel i staff â chymwysterau da

Englisch

The development of the jobs at Zurich were welcome because they were highly-paid jobs for well qualified staff

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Rhaid i hynny fod wedi ei seilio ar staff o gymhelliant cryf a chyflog priodol , gydag amodau gwasanaeth teg

Englisch

Well-motivated and properly remunerated staff , with fair conditions of service , must underpin that

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Croesawaf hefyd eich ymrwymiad i gynnal arfer cyflogaeth da a chyflog ac amodau da mewn unrhyw drefniant cyflwyno yn y dyfodol

Englisch

I also welcome your commitment to maintaining good employment practice and pay and conditions in any future delivery arrangement

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dywed Undeb Cenedlaethol yr Athrawon y bydd ffioedd ychwanegol yn atal graddedigion rhag cymryd swyddi â chyflog isel yn y sector cyhoeddus

Englisch

The National Union of Teachers says that top-up fees will deter graduates from taking low-paid public sector jobs

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae hyn yn codi mater sy'n ymwneud â diffyg swyddi da , â chyflog da , yn yr ardal

Englisch

This raises an issue about quality , well-paid jobs not being available locally

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr oedd llawer o'r swyddi hynny yn gofyn am lefelau uchel o sgil ac yn rhai â chyflog uchel

Englisch

Many of those jobs required high levels of skill and paid high wages

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fel y gwyddoch , yr wyf yn disgwyl y cynigion peilot gofal sylfaenol , a fydd yn edrych ar faterion fel dewisiadau â chyflog

Englisch

As you know , I am awaiting the primary care pilot proposals , which will look at issues like salaried options

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nid oes modd yn y byd i ysgolion ac awdurdodau lleol gynllunio ymlaen os dibynnant ar grantiau arbennig untro i dalu am rywbeth mor sylfaenol â chyflog

Englisch

Schools and local authorities cannot possibly plan ahead if they depend on one-off special grants to fund something as basic as pay

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ynghyd â swyddi â chyflog isel , mae'r broblem yn ddiau yn gorfodi pobl ifanc i adael eu hardaloedd

Englisch

Combined with low-paid jobs , the problem undoubtedly forces young people to leave their areas

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Edwina Hart : Byddwn am hyrwyddo unrhyw ymgyrch yn ymwneud â chyflog cyfartal ym mhob maes , waeth pa undeb sydd dan sylw

Englisch

Edwina Hart : I would want to promote any campaign relating to equal pay across the board , regardless of the union in question

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae'r cyflogwyr mawr a gynigiai waith â chyflog da wedi diflannu ac , fel y gwyddom ni oll , mae amaethyddiaeth mewn argyfwng

Englisch

Big employers offering well-paid work have vanished and , as we all know , agriculture is in crisis

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae'r mater yn ymwneud â chyflog a gododd Mark Isherwood yn fater i'r DU a rhaid iddo barhau felly

Englisch

The issue of pay that Mark Isherwood raised is a matter for the UK and it has to remain as such

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK