Google fragen

Sie suchten nach: mynnwn (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Felly mynnwn y cynhelir asesiad gwyddonol llawn

Englisch

We are therefore demanding that a full scientific assessment be carried out

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mynnwn hynny am bob blwyddyn rhwng eleni a 2006

Englisch

We demand that for every year between now and 2006

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mynnwn ddadl lawn fel y gall pob Aelod gymryd rhan lawn

Englisch

We demand a full debate so that all Members can participate fully

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mynnwn mai'r gobaith gorau am ganlyniad ffafriol i Amcan 1 yw --

Englisch

We insist that the best hope for a favourable outcome from Objective 1 lies in --

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fel y Llywodraeth , mynnwn fod pob corff yn gweithredu'n unol â'r rheolau hynny

Englisch

As the Government , we require all bodies to operate within those rules

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mynnwn y dyraniad yn y flwyddyn i ddod , y mae'r gyllideb i fod i ddarparu ar ei chyfer

Englisch

We demand the allocation in the coming year for which the budget is meant to provide

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Er ein bod yn cydnabod bod angen rheoliadau arnom , mynnwn bwyll rhag ofn y gorlwythir ymarferwyr gan ormod o waith papur

Englisch

While we recognise that we need to have regulations , we urge caution in case of overburdening practitioners with too much paperwork

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mynnwn fod dadl yn cael ei chynnal ar raglen gyfalaf y Llywodraeth i weld a oes goblygiadau cenedlaethol i'r penderfyniad hwn

Englisch

We insist that a debate is held on the Government's capital programme to see whether there are national implications to this decision

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mynnwn fod ein partneriaid yn y sector cyhoeddus yn datblygu eu cynlluniau strategol eu hunain , a gallent ategu ein cynllun ni

Englisch

We require our public sector partners to develop their own strategic plans , which can complement our own

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mynnwn gynyddu'r bloc i ddarparu arian cyfatebol fel nad oes rhaid inni ddwyn o gyllidebau ysbytai ac ysgolion

Englisch

We demand an increase in the block to provide match funding so that we do not have to raid hospital and school budgets

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gan mai hyd ddiwedd y flwyddyn y bydd yr argyfwng ar ei waethaf , mynnwn fod y cynllun difa lloi yn dod i rym o 1 Hydref hyd ddiwedd Rhagfyr

Englisch

As the crisis will be at its worst between now and the end of the year , we demand that the calf culling scheme comes into operation from 1 October until the end of December

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fodd bynnag , mynnwn fod y Trefnydd yn trefnu dadl fel y cawn esboniad clir o arwyddocâd y llythyr hwnnw i'r swyddi a gollwyd yn niwydiant dur Cymru

Englisch

However , we demand that the Minister for Assembly Business schedules a debate so that we receive a clear explanation of that letter's significance for the jobs that were lost in the Welsh steel industry

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Beth y bydd yn ei gostio , er mwyn y nefoedd ? Mynnwn ateb gan y Gweinidog : beth fydd cost y diwygiadau gweinyddol bondigrybwyll hyn ?

Englisch

What will it cost , for heaven's sake ? We demand an answer from the Minister : what will these so-called administrative reforms cost ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mynnwn fod y Prif Weinidog yn ystyried a all y Gweinidog sy'n gyfrifol am ddysgu gydol oes roi'r cyfarwyddyd clir sydd ei angen ar gyfer datblygiad ELWa yn y dyfodol

Englisch

We call on the First Minister to consider whether the Minister with responsibility for lifelong learning is capable of giving the necessary clear direction that is needed for the future development of ELWa

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr ydym yn gweithio tuag at bolisi iechyd NHS sydd yn berthnasol i bobl Cymru ond , mewn rhai sectorau holl bwysig , mynnwn ddal gafael ar yr hen syniad bod rhaid inni fod yn rhan o gorff ar gyfer Cymru a Lloegr

Englisch

We are working towards a NHS health policy that is relevant to the people of Wales but , in certain critical sectors , we insist on hanging on to the old idea that we must be part of an England and Wales body

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Y cwbl y maent wedi ei ddweud yw nad oes pwynt cynnal y ddadl hon , gan nad ydym yn gallu cael ein hawliau fel cenedl â senedd hollol annibynnol sy'n gallu llunio cynifer o Fesurau ag y mynnwn bob blwyddyn

Englisch

All they have said is that there is no point in holding this debate , as we are not allowed our rights as a nation with a totally independent parliament able to draft as many Bills as we want each year

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae'r adroddiad hwn yn hynod o siomedig , ac mae'r pethau hyn yn ddiangen ac yn fympwyol mewn byd lle mynnwn ragor gan ein gwasanaeth heddlu a lle disgwylia pobl gael eu hamddiffyn yn well

Englisch

This report is deeply disappointing , and these things are unnecessary and arbitrary in a world where we demand more of our police service and where people expect to be better defended

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr oedd Nicholas Edwards , yn ei wyth mlynedd fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru o 1979 i 1987 , yn gredwr cryf y dylem ni yng Nghymru wneud yn union fel y mynnwn , heb orfod cyfeirio at y Trysorlys , nac efelychu Lloegr

Englisch

Nicholas Edwards , in his eight years as Secretary of State for Wales from 1979 to 1987 , was the great proponent of we in Wales doing exactly what we want to do , without having to refer to the Treasury , or having to copy England

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dywedais hyn mewn ymateb i chi o'r blaen , ac fe'i dywedaf eto -- mae gennym drefniadau cyfreithiol ar waith a mynnwn y bydd ysgolion yn cynnal y gyfraith

Englisch

I have said this in response to you before , and I will say it again -- we have legal arrangements in place and we require schools to uphold the law

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Cyfeiriodd Ann at ei hawdurdod lleol hi ac , fel Aelodau Cynulliad , gallwn ddefnyddio'r cod ymarfer fel y mynnwn , gyda chyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad , llywodraeth leol a'r gwasanaeth iechyd

Englisch

Ann referred to her own local authority and , as Assembly Members , we can use the code of practice as we like , with Assembly sponsored public bodies , local government and the health service

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK